Kỹ thuật số - George Boole

Chia sẻ: Bùi Tiến Tuần | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
138
lượt xem
70
download

Kỹ thuật số - George Boole

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kỹ thuật số được dựa trên cơ sở đại số Boole do nhà bác học người Anh George Boole phát minh vào năm 1854

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật số - George Boole

  1. X x 0 x x.0 x x 1 x x.1 x x x x x x x.x x x x 1 x.x 0 x y y x x. y y.x x y z x y z x y z x. y.z x. y .z x. y.z x. y z x. y x.z F x y z ... m n F x. y.z...m.n F x. y.z...m.n F x y z ...m n
  2. a / x. y x. y x b / x x. y x c / x. x y x d / x. x y x. y e/ x y . x z x y.z f / x. y y x y a / x. y x. y x.( y y ) x.1 x b / x x. y x (1 y ) x c / x. x y x.x x. y x x. y x d / x. x y x.x x. y x. y e/ x y . x z x. x y z. x y x z .x y .z x y .z f / x. y y x. y y y. y
  3. x y x x t FNOT t VCC Rb FOR x
  4. x1 FOR x2 x1 t x2 t FOR t D1 x1 F D2 R x2
  5. x1 FAND x2 x1 t x2 t FOR t
  6. Vcc D1 R1 x1 F D2 R2 x2 x1 x2 x1 FNOR x2
  7. x1 t x2 t FNOR Vcc t R1 Rc x1 F R2 Q x2 x1 .x 2 X1 F X2
  8. x1 t x2 t FNAND t Vcc D1 Rc Rc x1 D3 D4 F D2 Q x2 Rc
  9. x1 F x2 x1 .x 2 x 2 .x1 x1 x2 x1 F x2 x 1 .x 2 x 2 .x 1 x1 x2
Đồng bộ tài khoản