Làm quen với phần mềm tạo ảnh động

Chia sẻ: Trần Thị Thanh Hằng | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:16

0
191
lượt xem
32
download

Làm quen với phần mềm tạo ảnh động

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bản chất của việc tạo ảnh động là tạo ra các ảnh tĩnh có cùng kích thước rồi ghép chúng lại thành một dãy với thứ tự nhất định và đặt thời gian xuất hiện của từng ảnh, sau đó lưu lại với cùng tệp ảnh động. Gồm nhiều ảnh tĩnh, mỗi ảnh có nội dung riêng và xuất hiện trong một khoảng thời gian nhất định. Gồm nhiều ảnh tĩnh, mỗi ảnh có những thay đổi nhỏ và xuất hiện trong một khoảng tời gian như nhau tạo ra cảm giác chuyển động...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Làm quen với phần mềm tạo ảnh động

 1. Bài 14: LÀM QUEN VỚI PHẦN LÀM MỀM TẠO ẢNH ĐỘNG PHÒNG GD – ĐT CHÂU THÀNH
 2. Bài 14: Bài LÀM QUEN VỚI PHẦN MỀM TẠO LÀM ẢNH ĐỘNG Nguyên tắc tạo ảnh động 1. Tạo ảnh động bằng Beneton Movie GIF 2. Xem và điều chỉnh khung hình 3. Thao tác với khung hình 4. Tạo hiệu ứng cho ảnh động 5.
 3. Bài 14: LÀM QUEN VỚI PHẦN MỀM TẠO ẢNH ĐỘNG LÀM 1. Nguyên tắc tạo ảnh động Bản chất của việc tạo ảnh động là tạo ra các ảnh tĩnh có cùng kích thước rồi ghép chúng lại thành một dãy với th ứ tự nhất định và đặt thời gian xuất hiện của từng ảnh, sau đó lưu lại với cùng tệp ảnh động.
 4. Bài 14: LÀM QUEN VỚI PHẦN MỀM TẠO ẢNH ĐỘNG LÀM 1. Nguyên tắc tạo ảnh động Ảnh động có thể: Mọi phần mềm tạo ảnh động đều Gồm nhiều ảnh tĩnh, mỗi ảnh có có các chức năng: nội dung riêng và xuất hiện trong Gép các ảnh tĩnh thành dãy và một khoảng thời gian nhất định. thay đôit thứ tự của các ảnh trong Gồm nhiều ảnh tĩnh, mỗi ảnh có dãy, thêm hoặc bớt ảnh khỏi dãy. những thay đổi nhỏ và xuất hiện Đặt thời gian xuất hiện của mỗi trong một khoảng tời gian như nhau ảnh tĩnh trong dãy. tạo ra cảm giác chuyển động
 5. Bài 14: LÀM QUEN VỚI PHẦN MỀM TẠO ẢNH ĐỘNG LÀM 2. Tạo ảnh động bằng Beneton Movie GIF Để khởi động phần mềm, ta nháy đúp chuột lên biểu tượng trên màn hình nền Giao diện của phần mềm có dạng như sau:
 6. Bài 14: LÀM QUEN VỚI PHẦN MỀM TẠO ẢNH ĐỘNG LÀM 2. Tạo ảnh động bằng Beneton Movie GIF Để tạo ảnh động với Beneton Movie GIF, ta thực hiện nh ư sau: 1. Nháy chuột lên nút New project trên thanh công cụ 2. Nháy chuột lên nút Add Frame(s) trên thanh công cụ. 3. Chọn tệp ảnh (tĩnh hoặc động) từ cửa sổ chọn tệp 4. Nháy nút Open để đưa tệp ảnh đã chọn vào ảnh động
 7. Bài 14: LÀM QUEN VỚI PHẦN MỀM TẠO ẢNH ĐỘNG LÀM 2. Tạo ảnh động bằng Beneton Movie GIF 5. Lặp lại các bước từ 2 đến 4 để đưa các tệp ảnh khác vào ảnh động để lưu kết quả 6. Nháy nút Save
 8. Bài 14: LÀM QUEN VỚI PHẦN MỀM TẠO ẢNH ĐỘNG LÀM 2. Tạo ảnh động bằng Beneton Movie GIF Khi thêm ảnh mới vào dãy ảnh đã có của ảnh động, n ếu kích thước của ảnh thêm vào khác với kích thước của t ệp ảnh động hiện thời thì xuất hiện hộp thoại nh ư sau: Chän kÝ th­í c cho ¶nh ®­î c th ª m ch Chän vÞtr ݮƶnh ®­î c th ª m t so ví i khung h× cña ¶nh ®é nh ng
 9. Bài 14: LÀM QUEN VỚI PHẦN MỀM TẠO ẢNH ĐỘNG LÀM 2. Tạo ảnh động bằng Beneton Movie GIF Khi chúng ta cần thêm khung hình trống vào cuối dãy hoặc vào trước một khung hình trong dãy hiện thời ta thực hiện như sau: ­Nháy nút Add blank frame(s): để thêm khung hình trống vào cuối dãy ­Nháy nút Insert blank frame(s): để chèn khung hình trống vào trước khung hình đã chọn. K Ý th ­í c c ñ a kh un g h× h m í i th ª m ch n n g Çm ®Þ h l µ Au to m a tic, n c ï n g k Ý th ­í c v í i ¶ n h ®é n g h i Ö th ê i ch n C h ä n m µ u n Ò ch o kh u n g h × h m í i th ª m n n S è l ­î n g kh u n g h× h m í i th ª m n § Æ t h ê i g ia n t ch o nh ÷ n g kh u n g h× h m í i th ª m n
 10. Bài 14: LÀM QUEN VỚI PHẦN MỀM TẠO ẢNH ĐỘNG LÀM 3. Xem và điều chỉnh khung hình
 11. Bài 14: Bài LÀM QUEN VỚI PHẦN MỀM TẠO ẢNH ĐỘNG LÀM 4. Thao tác với khung hình Chúng ta có thể thực hiện các thao tác trực tiếp với từng khung hình nh ư: ­Chọn khung hình ­Xóa khung hình ­Sao chép hoặc di chuyển khung hình ­Dán khung hình C¸ c nót lÖ h thao t¸ c n trùc tiÕ ví i khung h× h p n
 12. Bài 14: Bài LÀM QUEN VỚI PHẦN MỀM TẠO ẢNH ĐỘNG LÀM 4. Thao tác với khung hình ­ Chỉnh sửa khung hình trực tiếp: Nháy vào nút sẽ mở ra cửa sổ sau:
 13. Bài 14: LÀM QUEN VỚI PHẦN MỀM TẠO ẢNH ĐỘNG LÀM 5. Tạo hiệu ứng cho ảnh động Có thể chọn một trong hai kiểu hiệu ứng: hiệu ứng chuẩn (normal) và hiệu ứng động (animated)
Đồng bộ tài khoản