Làm thế nào học tiếng Anh 5 phút mỗi ngày

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
137
lượt xem
14
download

Làm thế nào học tiếng Anh 5 phút mỗi ngày

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Có rất nhiều cách để bạn có thể học tiếng Anh, thậm chí nếu bạn chỉ có vài phút mỗi ngày. Đây là 5 cách để giúp bạn lựa chọn:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Làm thế nào học tiếng Anh 5 phút mỗi ngày

  1. Làm thế nào học tiếng Anh 5 phút mỗi ngày Có rất nhiều cách để bạn có thể học There's a lot you can do to learn tiếng Anh, thậm chí nếu bạn chỉ có vài English, even if you only have a few phút mỗi ngày. minutes a day. Đây là 5 cách để giúp bạn lựa chọn: Here are five ideas to get you started: Xem TV hoặc Video trên Watch TV or a youtube video   Youtube khoảng 5 phút mỗi ngày. for five minutes a day Nghe một bài hát tiếng Anh mới, Listen to a podcast, internet   Podcast hoặc internet radio. radio, or a new song in English Đọc một (hoặc hai) trang sách Read a page (or two) of a book  
  2. mà bạn thích. Ghi lại 3 từ/cụm từ mới you particularly like. Make a note of và tìm hiểu nghĩa của chúng từ một three new words / phrases and find out cuốn từ điển tốt. their meaning from a good dictionary Xem lại từ vựng bạn đã học tuần Review the vocabulary you   trước. Bạn còn nhớ những từ này learnt last week. Do you still remember không? Bạn đã từng nghe hay đã từng the words? Have you heard or seen thấy chúng trong tuần này chưa? them used in the last week? Viết một thông điệp trên Post a message on the HelpMe!   HelpMe! của các diễn đàn (nếu bạn có forum (if you have a question) or on the một câu hỏi) hoặc trên diễn đàn Penpals forum, if you want to make Penpals, nếu bạn muốn liên hệ với ai đó contact with someone else learning để học tiếng Anh English. Còn điều gì nữa có thể giúp bạn học What else can you do to learn or use và luyện tiếng Anh 5 phút mỗi ngày? English in five minutes a day? Nếu bạn có thể đọc hiểu những gì viết Well, if you can understand what is bằng tiếng Anh ở đây, thì bạn đã hoàn written in English here, then you have thành xong 5 phút học tiếng Anh rồi finished your 5 minutes learning đấy :-)). Chúc bạn thành công. English :-)). Good luck.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản