Lập BLD cho các hệ thống thông tin quản lý

Chia sẻ: Nguyễn Đức Công | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
402
lượt xem
175
download

Lập BLD cho các hệ thống thông tin quản lý

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu hướng dẫn cách Lập BLD cho các hệ thống thông tin quản lý gồm 5 bước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lập BLD cho các hệ thống thông tin quản lý

  1. Lập BLD cho các hệ thống thông tin quản lý Bước 1: Đọc kỹ phần mô tả hệ thống (khảo sát) sau đó liệt kê theo mẫu sau: a. Các chức năng: - Nhận hồ sơ vay - Xét duyệt hồ sơ vay - Giải quyết vay - Xác định hạn trả - Xử lý khế ước quá hạn trả - Xác định số tiền thu nợ - Đối chiếu TK gốc - Lập hóa đơn b. Các đối tác ngoài: - Khách vay c. Các thông tin liên quan giữa đối tác ngoài và hệ thống Tên đối tác ngoài Tên luồng dữ liệu vào/ra Khách vay hồ sơ vay vào kết quả xin vay ra nợ quá hạn ra hóa đơn thanh toán ra tiền trả nợ vào Bước 2: Lập biểu đồ phân cấp chức năng (trên cơ sở mục a của bước 1) Bước 3: Lập biểu đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh Chỉ có: - 01 chức năng (tên hệ thống)
  2. - Các đối tác ngoài (mục b của bước 1) - Luồng dữ liệu (mục c bước 1) Bước 4: Lập biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh Có: - Các chức năng ở mức 1 (BPC) - Các luồng dữ liệu giữa các chức năng của mức 1. - Kho dữ liệu (nếu cần) - Các đối tác ngoài (mục b của bước 1) - Luồng dữ liệu (mục c bước 1) Chú ý: Không phát sinh đối tác ngoài. Bước 5: Lập biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh: Với mỗi chức năng ở mức 1 ta lập thành một BLD của chức năng đó ở mức dưới đỉnh: Có: - Các chức năng ở mức 2 của chức năng đó (BPC) - Các luồng dữ liệu giữa các chức năng của mức 2. - Kho dữ liệu (nếu cần) - Các đối tác ngoài (mục b của bước 1 có liên quan) - Luồng dữ liệu (mục c bước 1 có liên quan) - Các đối tác trong Chú ý: Không phát sinh đối tác ngoài.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản