Lập dự toán ngân sách nhà nước

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
531
lượt xem
113
download

Lập dự toán ngân sách nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và huognws dẫn thủ tục hành chính của thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Tài chính Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn Cách thức thực hiện: Niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn. Thời hạn giải quyết: Sau khi kỳ họp Hội đồng nhân dân phường thông qua dự toán ngân sách ít nhất 60 ngày làm việc. Đối tượng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lập dự toán ngân sách nhà nước

  1. Lập dự toán ngân sách nhà nước Thông tin Lĩnh vực thống kê: Tài chính Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn Cách thức thực hiện: Niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn. Thời hạn giải quyết: Sau khi kỳ họp Hội đồng nhân dân phường thông qua dự toán ngân sách ít nhất 60 ngày làm việc. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:
  2. Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. - Nhận quyết định giao dự toán thu chi ngân sách năm của Ủy ban nhân dân quận-huyện. 2. Bước 2 - Tiến hành phân bổ dự toán thu chi ngân sách theo mục lục ngân sách. - Báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt. Ban hành Quyết định công khai dự toán ngân sách năm gửi 3. Bước 3 Phòng Tài chính – Kế hoạch quận – huyện 01 bản; và niêm yết công khai tại bản tin của Ủy ban nhân dân phường –xã, thị trấn. Hồ sơ Thành phần hồ sơ
  3. Thành phần hồ sơ 1. Quyết định công khai dự toán năm và các biểu mẫu đính kèm Mục lục ngân sách: + Tổng hợp dự toán thu ngân sách phường theo nội dung kinh tế. + Phân bổ dự toán thu ngân sách theo mục lục ngân sách. + Tổng hợp dự toán chi ngân sách phường theo nội dung kinh tế trong đó có 2. phân tích phần kinh phí thực hiện chế độ tự chủ và phần kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ. + Phân bổ dự toán chi ngân sách theo mục lục ngân sách gồm phần chi thực hiện chế độ tự chủ và phần chi không thực hiện chế độ tự chủ. + Bảng cân đối tổng hợp thu chi ngân sách phường. Số bộ hồ sơ: 03 (bộ): - 01 bộ lưu tại Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn - 01 bộ niêm yết tại Văn phòng Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn; - 01 bộ gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch quận – huyện. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Tổng hợp dự toán thu ngân sách phường theo nội 1. Thông tư số dung kinh tế. 59/2003/TT-BTC
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định ng... Thông tư số Phân bổ dự toán thu ngân sách theo mục lục ngân 2. 59/2003/TT-BTC sách. ng... Tổng hợp dự toán chi ngân sách phường theo nội Thông tư số dung kinh tế trong đó có phân tích phần kinh phí thực 3. 59/2003/TT-BTC hiện chế độ tự chủ và phần kinh phí không thực hiện ng... chế độ tự chủ. Phân bổ dự toán chi ngân sách theo mục lục ngân Thông tư số 4. sách gồm phần chi thực hiện chế độ tự chủ và phần 59/2003/TT-BTC chi không thực hiện chế độ tự chủ. ng... Thông tư số Bảng cân đối tổng hợp thu chi ngân sách phường-xã, 5. 59/2003/TT-BTC thị trấn. ng... Yêu cầu
  5. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản