intTypePromotion=3

LẬP TRÌNH WEB CHUYÊN SÂU VỚI CMS JOOMLA_Bài 4

Chia sẻ: Mr. Lonely | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
137
lượt xem
64
download

LẬP TRÌNH WEB CHUYÊN SÂU VỚI CMS JOOMLA_Bài 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Module là một loại thành phần mở rộng trong Joomla. § Có thể xem module như là một bộ phận độc lập có thể lắp vào trang web hay tháo bỏ khỏi trang web. Module cung cấp một chức năng nhỏ trên trang web. Ví dụ: hiển thị 10 tin tức mới nhất, hiển thị giá vàng, thời tiết

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LẬP TRÌNH WEB CHUYÊN SÂU VỚI CMS JOOMLA_Bài 4

 1. TRUNG TÂM TIN HỌC ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN-TP.HCM LẬP TRÌNH WEB CHUYÊN SÂU VỚI CMS JOOMLA 1
 2. TRUNG TÂM TIN HỌC ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN-TP.HCM Bài 4: Module Giới thiệu 1. Tạo module đơn giản đơ 2. Tạo module nâng cao 3. Đóng gói module 4. 2
 3. Bài 4: Module 1. Giới thiệu § Module là một loại thành phần mở rộng trong Joomla. § Có thể xem module như là một bộ phận độc lập có thể lắp vào trang web hay tháo bỏ khỏi trang web. Module cung cấp một chức năng nhỏ trên trang web. Ví dụ: hiển thị 10 tin tức mới nhất, hiển thị giá vàng, thời tiết § Đặc điểm: • Có thể đặt module ở bất kì vị trí nào trên trang web • Có thể đặt ở bất kỳ trang nào mà menu link tới. 3
 4. Bài 4: Module Top Menu Tìm kiếm Popular Latest News Main Menu Menu tài nguyên Poll Component Frontpage 4 Menu gt Khái niệm
 5. Bài 4: Module 2. Tạo module đơn giản đơ § Nội dung – Giới thiệu – Cấu trúc module đơn giản – Các bước tạo module đơn giản 5
 6. Bài 4: Module Giới thiệu § Module đơn giản là module chỉ gồm 2 file: – File mod_ten_module.php để xử lý chức năng: cả phần hiển thị giao diện và xử lý dữ liệu đều nằm trong file này. – File mod_ten_module.xml để cấu hình 6
 7. Bài 4: Module Cấu trúc Module đơn giản đơ § Module ở Front End – Vị trí code: /modules/ – Cấu trúc 1 module đơn giản: Mỗi module sẽ có ít nhất 2 file: mod_tenmodule.xml và mod_tenmodule.php § mod_tenmodule.php: file xử lý chính của module, chứa các xử lý chức năng cho module § mod_tenmodule.xml: chứa thông tin cấu hình module như: tên module, tác giả, ngày tạo, phiên bản, mô tả, và các tham số truyền vào. Minh họa 7
 8. Bài 4: Module Các bước tạo module đơn giản đơ § Bước 1: Vào thư mục Joomla/modules, tạo cấu trúc module hello như sau: 8
 9. Bài 4: Module Các bước tạo module đơn giản đơ § Bước 2: tạo nội dung cho file mod_hello.php. Ví dụ: xuất câu chào. mod_hello.php Chào các bạn 9
 10. Bài 4: Module Các bước tạo module đơn giản đơ § Bước 3: tạo nội dung cho file mod_hello.xml: copy nội dung từ file mod_footer.xml, sau đó chỉnh sửa: • Đặt tên cho module (name) là Hello • Tác giả (author) là tên người tạo • chỉnh thẻ file_name: mod_hello.php 10
 11. Bài 4: Module Các bước tạo module đơn giản đơ § Bước 3: tạo nội dung cho file mod_hello.xml mod_hello.xml Hello Tác giả July 2006 Copyright (C) 2005 - 2008 Open Source Matters http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html GNU/GPL admin@joomla.org www.joomla.org 1.5.0 This module shows the Joomla! mod_hello.php 11
 12. Bài 4: Module Các bước tạo module đơn giản đơ § Bước 4: sử dụng mod_hello vừa tạo – Vào trang quản trị của Joomla, vào Extensions\Module Manager – Click New để thêm mới 1 module và chọn loại module là Hello 12
 13. Bài 4: Module Các bước tạo module đơn giản đơ § Bước 4: sử dụng mod_hello vừa tạo – Nhập thông tin cho module và click Save để lưu lại – Kết quả hiển thị module ứng với vị trí chọn là left: 13
 14. Bài 4: Module 3. Tạo module nâng cao Giới thiệu § Các bước tạo module § Module có tham số § Đóng gói Module § 14
 15. Bài 4: Module Giới thiệu § Trong joomla, các module được tổ chức gồm nhiều file, mỗi file sẽ đảm nhận phần xử lý riêng. – file helper.php thì cung cấp các xử lý liên quan đến dữ liệu, nghiệp vụ. – thư mục tmpl: chứa các file php để hiển thị giao diện 15
 16. Bài 4: Module Giới thiệu § Ưu điểm: – Tái sử dụng các xử lý nghiệp vụ, xử lý dữ liệu trong file helper. – Tái sử dụng các giao diện trong thư mục tmpl. 16
 17. Bài 4: Module Giới thiệu § Ngoài những module độc lập, Joomla còn có những module liên quan đến component khác, nghĩa là module sẽ gửi yêu cầu cho component xử lý. – Ví dụ: module Search của Joomla. Khi người dùng nhập từ khóa và click nút Search thì yêu cầu sẽ được gửi đến com_search để xử lý Minh họa 17
 18. Bài 4: Module Các bước tạo module § Bước 1: Khởi tạo module: – Tạo cấu trúc module – Tạo nội dung cho file xml bằng cách copy nội dung từ 1 module có sẳn và chỉnh sửa lại. – Nếu phần xử lý của module không liên quan đến cơ sở dữ liệu thì có thể bỏ đi file helper.php 18
 19. Bài 4: Module Các bước tạo module § Bước 2: Viết xử lý cho file helper.php. File này chứa 1 class cung cấp các phương thức truy xuất dữ liệu. Qui ước đặt tên class: mod + TenModule + Helper Ví dụ: mod_tin_moi_nhat hiển thị 10 article mới nhất thì class có tên là modTinMoiNhatHelper. Class này có một phương thức LayTinMoiNhat($so_tin) 19
 20. Bài 4: Module Các bước tạo module § Bước 2: Viết xử lý cho file helper.php. – Ví dụ: mod_tin_moi_nhat hiển thị 10 article mới nhất helper.php 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản