Lập trình web với PHP

Chia sẻ: Danh Lê Công | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:11

0
390
lượt xem
236
download

Lập trình web với PHP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngôn ngữ lập trình php: Cú pháp – Cú pháp căn bản – Chú thích; Biến; Biến dạng chuỗi; Toán tử – Số học – Gán – So sánh– Logic; Các lệnh điều khiển – If…else – Switch; Mảng – Mảng kiểu số – Mảng kết hợp – Mảng đa chiều; Điều khiển lặp – While, Do…while, For, Foreach;...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lập trình web với PHP

 1. LẬP TRÌNH WEB VỚI PHP Trung tâm đào tạo Lập trình viên quốc tế Hue-Aptech Địa chỉ: 06 Lê Lợi – TP Huế Điện thoại: 054. 3823077 Email: hue-aptech.@huesoft.com.vn Website: www.huesoft.com.vn
 2. Nội dung • Lập trình php và giới thiệu các framework  phổ biến. – Giới thiệu về php – Ngôn ngữ lập trình php. – Giới thiệu về Mysql. – Các framework phổ biến. • Thực hành 10/10/10 2
 3. Giới thiệu về php • Định nghĩa – PHP: Hypertext Preprocessor  – PHP là ngôn ngữ lập trình được thực hiện trên  máy chủ. – Kết quả xứ lý được trình diễn theo dạng HTML. • Lịch sử ra đời – PHP được giới thiệu năm 1994. Tác giả là  R.Lerdoft. – PHP có thể kết hợp với nhiều – Đến nay, php đã được công bố với 4 phiên  10/10/10 bản. 3
 4. Ngôn ngữ lập trình php • Cú pháp – Cú pháp căn bản – Chú thích • Biến • Biến dạng chuỗi • Toán tử – Số học – Gán – So sánh 10/10/10 – Logic 4
 5. Ngôn ngữ lập trình php(TT) • Các lệnh điều khiển – If…else – Switch • Mảng – Mảng kiểu số – Mảng kết hợp – Mảng đa chiều • Điều khiển lặp – While, Do…while, For, Foreach 10/10/10 5
 6. Ngôn ngữ lập trình php(TT) • Hàm trong php – Hàm cơ bản – Hàm chứa tham số – Hàm trả về giá trị • Xử lý form trong php – GET – POST – REQUEST • Hàm include file – Include() 10/10/10 – Require() 6
 7. Giới thiệu về Mysql • Mysql là hệ quản trị CSDL. • Mysql có cùng cách truy xuất và mã lệnh  tương tự SQL 10/10/10 7
 8. Các framework phổ biến • Giới thiệu vê framework. – Cung cấp cấu trúc cơ bản để xây dựng website. – Giúp xây dựng các ứng dụng ổn định và chính xác. • Các framework phổ biến. – Zend framework – CakePhp. – Symfony. 10/10/10 8
 9. Session và Cookie • Session – Bắt đầu session – Khởi tạo session – Giá trị cho session – Hủy session • Cookie – Khởi tạo cookie – Giá trị của cookie – Hủy cookie. 10/10/10 9
 10. Thực hành • Sử dụng session login hệ thống. • Hiển thị dữ liệu từ CSDL ra trình diễn. 10/10/10 10
 11. www.huesoft.com.vn 10/10/10 11
Đồng bộ tài khoản