intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Lập trình Web động PHP - Bài 4: PHP nâng cao

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

86
lượt xem
16
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Lập trình Web động PHP - Bài 4: PHP nâng cao nêu lên kỹ thuật Upload File bằng PHP, kỹ thuật gửi mail bằng PHP, sử dụng Cookie trong PHP, sử dụng Session trong PHP. Với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu hữu ích.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lập trình Web động PHP - Bài 4: PHP nâng cao

Lập trình Web động PHP<br /> <br /> Bài 4<br /> PHP nâng cao<br /> <br /> © 2013 Khoa Công nghệ thông tin<br /> <br /> Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 9 : PHP nâng cao<br /> <br /> Nội dung<br />  Kỹ thuật Upload File bằng PHP<br />  Kỹ thuật gửi mail bằng PHP<br />  Sử dụng Cookie trong PHP<br /> <br />  Sử dụng Session trong PHP<br /> <br /> © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN<br /> <br /> Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 9 : PHP nâng cao<br /> <br /> Nội dung<br />  Kỹ thuật Upload File bằng PHP<br />  Kỹ thuật gửi mail bằng PHP<br />  Sử dụng Cookie trong PHP<br /> <br />  Sử dụng Session trong PHP<br /> <br /> © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN<br /> <br /> Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 9 : PHP nâng cao<br /> <br /> Kỹ thuật Upload File bằng PHP<br />  Cơ chế Upload File<br />  Thiết kế Form để Upload File<br />  Thiết kế trang xử lý File được upload trên server<br /> <br />  Kiểm tra lỗi, định dạng, kích thước File upload<br />  Vấn đề quyền truy cập file<br /> <br /> © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN<br /> <br /> Lập trình và Thiết kế Web 1 – Bài 9 : PHP nâng cao<br /> <br /> Cơ chế Upload File<br /> Yêu cầu trang upload.php<br /> Webserver<br /> <br /> Internet<br /> or Intranet<br /> <br /> file<br /> <br /> Disk<br /> driver<br /> <br /> Upload.php<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> $_FILES[“file”]["name"]<br /> $_FILES[“file”]["type"]<br /> $_FILES[“file”]["size"]<br /> $_FILES[“file”]["tmp_name"]<br /> $_FILES["file”]["error"]<br /> <br /> © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=86

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2