intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Lập trình Web động PHP - Bài 2: Truyền nhận dữ liệu giữa các trang web

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

85
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn tham khảo Bài giảng Lập trình Web động PHP - Bài 2: Truyền nhận dữ liệu giữa các trang web sau đây để nắm bắt được những kiến thức về cơ chế Truyền và Nhận dữ liệu giữa các trang web, truyền/nhận qua phương thức GET, truyền/nhận qua phương thức POST.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lập trình Web động PHP - Bài 2: Truyền nhận dữ liệu giữa các trang web

Lập trình Web động PHP<br /> <br /> Bài 2<br /> Truyền nhận dữ liệu giữa các trang web<br /> Nguyễn Văn Trãi<br /> <br /> © 2013 Khoa Công nghệ thông tin<br /> <br /> Môn Thiết kế & Lập trình web 1 - PHP Cơ bản<br /> <br /> Nội dung<br />  Cơ chế Truyền và Nhận dữ liệu giữa các trang web<br />  Truyền/Nhận qua Phương thức GET<br />  Truyền/Nhận qua Phương thức POST<br /> <br />  Một số ví dụ<br /> <br /> © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN<br /> <br /> Môn Thiết kế & Lập trình web 1 - PHP Cơ bản<br /> <br /> Nội dung<br />  Cơ chế Truyền và Nhận dữ liệu giữa các trang web<br />  Truyền/Nhận qua Phương thức GET<br />  Truyền/Nhận qua Phương thức POST<br /> <br />  Một số ví dụ<br /> <br /> © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN<br /> <br /> Môn Thiết kế & Lập trình web 1 - PHP Cơ bản<br /> <br /> Cơ chế truyền nhận dữ liệu<br /> www.example.com<br /> Webserver<br /> <br /> 2<br /> Internet<br /> or Intranet<br /> 7<br /> <br /> Yêu cầu trang b.php<br /> <br /> © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN<br /> <br /> Môn Thiết kế & Lập trình web 1 - PHP Cơ bản<br /> <br /> Cơ chế truyền nhận dữ liệu<br /> <br /> ?<br /> <br /> © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2