Bài giảng Lập trình Web động PHP - Bài 2: Truyền nhận dữ liệu giữa các trang web

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
29
lượt xem
5
download

Bài giảng Lập trình Web động PHP - Bài 2: Truyền nhận dữ liệu giữa các trang web

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn tham khảo Bài giảng Lập trình Web động PHP - Bài 2: Truyền nhận dữ liệu giữa các trang web sau đây để nắm bắt được những kiến thức về cơ chế Truyền và Nhận dữ liệu giữa các trang web, truyền/nhận qua phương thức GET, truyền/nhận qua phương thức POST.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lập trình Web động PHP - Bài 2: Truyền nhận dữ liệu giữa các trang web

Lập trình Web động PHP<br /> <br /> Bài 2<br /> Truyền nhận dữ liệu giữa các trang web<br /> Nguyễn Văn Trãi<br /> <br /> © 2013 Khoa Công nghệ thông tin<br /> <br /> Môn Thiết kế & Lập trình web 1 - PHP Cơ bản<br /> <br /> Nội dung<br />  Cơ chế Truyền và Nhận dữ liệu giữa các trang web<br />  Truyền/Nhận qua Phương thức GET<br />  Truyền/Nhận qua Phương thức POST<br /> <br />  Một số ví dụ<br /> <br /> © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN<br /> <br /> Môn Thiết kế & Lập trình web 1 - PHP Cơ bản<br /> <br /> Nội dung<br />  Cơ chế Truyền và Nhận dữ liệu giữa các trang web<br />  Truyền/Nhận qua Phương thức GET<br />  Truyền/Nhận qua Phương thức POST<br /> <br />  Một số ví dụ<br /> <br /> © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN<br /> <br /> Môn Thiết kế & Lập trình web 1 - PHP Cơ bản<br /> <br /> Cơ chế truyền nhận dữ liệu<br /> www.example.com<br /> Webserver<br /> <br /> 2<br /> Internet<br /> or Intranet<br /> 7<br /> <br /> Yêu cầu trang b.php<br /> <br /> © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN<br /> <br /> Môn Thiết kế & Lập trình web 1 - PHP Cơ bản<br /> <br /> Cơ chế truyền nhận dữ liệu<br /> <br /> ?<br /> <br /> © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản