intTypePromotion=1
ADSENSE

Lệnh số: 07/2015/L-CTN

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

56
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Lệnh số: 07/2015/L-CTN - Về việc công bố Luật" căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; căn cứ Điều 91 của Luật tổ chức Quốc hội, căn cứ Điều 57 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Quốc hội công bố Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lệnh số: 07/2015/L-CTN

  1. CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  Số: 07/2015/L­CTN Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2015   LỆNH Về việc công bố Luật CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ  Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ   nghĩa Việt Nam; Căn cứ Điều 91 của Luật tổ chức Quốc hội; Căn cứ Điều 57 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, NAY CÔNG BỐ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật Đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII,  kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 22 tháng 6 năm 2015./.     CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (Đã ký)  Trương Tấn Sang  
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2