Lịch sử 10 nâng cao - CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP (TỪ THẾ KỈ I ĐẾN THẾ KỈ V)

Chia sẻ: Uyen Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
158
lượt xem
11
download

Lịch sử 10 nâng cao - CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP (TỪ THẾ KỈ I ĐẾN THẾ KỈ V)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau khi học xong bài học, yêu cầu HS cần: 1. Kiến thức - Thấy được tính liên tục, rộng lớn, quần chúng trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân ta trong các thế kỷ I - V. Nguyên nhân là do chính sách thống trị tàn bạo của phong kiến phương Bắc và tinh thần đấu tranh bất khuất, không cam chịu làm nô lệ của nhân dân ta. - Nắm được những nét chính về diễn biến, kết quả, ý nghĩa của một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu: Hai Bà Trưng,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lịch sử 10 nâng cao - CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP (TỪ THẾ KỈ I ĐẾN THẾ KỈ V)

  1. CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP (TỪ THẾ KỈ I ĐẾN THẾ KỈ V) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau khi học xong bài học, yêu cầu HS cần: 1. Kiến thức - Thấy được tính liên tục, rộng lớn, quần chúng trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân ta trong các thế kỷ I - V. Nguyên nhân là do chính sách thống trị tàn bạo của phong kiến phương Bắc và tinh thần đấu tranh bất khuất, không cam chịu làm nô lệ của nhân dân ta. - Nắm được những nét chính về diễn biến, kết quả, ý nghĩa của một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu: Hai Bà Trưng, Bà Triệu. 2. Tư tưởng - Giáo dục lòng căm thù quân xâm lược và đô hộ. - Giáo dục lòng biết ơn các vị anh hùng của dân tộc, tự hào về những chiến thắng oanh liệt của dân tộc. 3. Kỹ năng - Rèn kỹ năng hệ thống hóa kiến thức, lập bảng thống kê, sử dụng lược đồ để trình bày diễn biến.
  2. II. THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC - Lược đồ khởi nghĩa Hai Bà Trưng. - Bảng thống kê về các cuộc khởi nghĩa do GV tự chuẩn bị. - Tranh ảnh trong SGK và tài liệu có liên quan. III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC 1. Kiểm tra bài cũ Câu hỏi: Chính sách chế độ của chính quyền phương Bắc đối với nhân dân ta. 2. Mở bài Trải qua nhiều thế kỷ bị phong kiến phương Bắc đô hộ từ 179 TCN đến 938 nhân dân ta không ngừng nổi dậy đấu tranh giành độc lập. Để hiểu được tính liên tục, rộng lớn và tính chất quần chúng trong cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta trong thời kỳ Bắc thuộc, chúng ta sẽ tìm hiểu bài 26. 3. Tổ chức dạy học Hoạt động của thầy và trò Kiến thức cơ bản * Hoạt động 1: Cả lớp 1. Khái quát các cuộc đấu tranh - GV sử dụng bảng thống kê các cuộc đấu từ thế kỷ I đến thế kỷ V
  3. tranh tiêu biểu trong SGK. Năm khởi nghĩa Nơi có khởi nghĩa Tóm tắt diến biến, kết quả 100 Quân Nhật Nam Hơn 3000 dân nổi dậy đốt phá trụ sở, nhà cửa... - Sau đó GV yêu cầu HS đưa ra nhận xét về các cuộc đấu tranh của nhân dân ta thời Bắc thuộc. - GV có thể gợi ý để HS có nhận xét, trả lời... - GV nhận xét, bổ sung, kết luận: - Trong suốt 1000 năm Bắc thuộc, dân Âu Lạc liên tiếp vùng dậy đấu tranh giành độc lập dân tộc.
  4. - Các cuộc khởi nghĩa nổ ra liên tiếp rộng lớn nhiều cuộc nhân dân cả 3 quận tham gia. - Kết quả: Nhiều cuộc khởi nghĩa đã thắng lợi, lập được chính quyền tự chủ (Hai Bà Trưng, Bà Triệu). - Ý nghĩa: Thể hiện tinh thần yêu nước chống giặc ngoại xâm, ý chí tự chủ và tinh thần dân tộc của nhân dân Âu Lạc. Hoạt động 1: Nhóm - Cá nhân 2. Một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu - GV chia lớp thành 2 nhóm, yêu cầu các nhóm theo dõi sách giáo khoa. Mỗi nhóm theo dõi một cuộc khởi nghĩa theo nội dung. + Thời gian bùng nổ khởi nghĩa. + Chống kẻ thù nào (Triều đại đô hộ nào). + Địa bàn của cuộc khởi nghĩa. + Diễn biến chính của khởi nghĩa.
  5. + Kết quả, ý nghĩa. GV phân công cụ thể: + Nhóm 1: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng. + Nhóm 2: Khởi nghĩa Lý Bí. + Nhóm 3: Khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ. - HS theo dõi sách giáo khoa; thảo luận theo nhóm, cử đại diện ghi nội dung tóm tắt cuộc khởi nghĩa vào giấy sau đó trình bày trước lớp. Từng cá nhân HS nghe và ghi nhớ. - GV nhận xét phần trình bày của nhóm sau đó sử dụng từng bảng thống kê chi tiết về các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của nhân dân ta thời Bắc thuộc, theo mẫu sau. Khởi Kẻ Địa bàn Tóm tắt diễn biến Ý nghĩa nghĩa thù Hai Bà Nhà Hát Môn - Tháng 3 - 40 Hai Bà Trưng - Mở đầu cho Trưng Đông Mê Linh, phất cờ khởi nghĩa được nhân cuộc đấu tranh Hán Cổ Loa, dân nhiệt liệt hưởng ứng, chiếm chống áp bức Luy Lâu được Cổ Loa buộc thái thú Tô bóc lột của
  6. Định chốn về Trung Quốc. Khởi nhân dân Âu nghĩa thắng lợi, Trưng Trắc lên Lạc. làm vua xây dựng chính quyền tự chủ, - Mùa hè năm 42, Nhà Hán đưa - Khẳng định hai vạn quân sang xâm lược. Hai khả năng, vai Bà Trưng tổ chức kháng chiến trò của người anh dũng nhưng do chênh lệch phụ nữ trong về lực lượng, khởi nghĩa thất đấu tranh bại, Hai Bà Trưng hi sinh. chống giặc ngoại xâm. - Cuộc - Nhà Thanh - Cuộc khởi nghĩa bùng nổ ở - Góp phần khởi Ngô Hóa Phú Điền (Hậu lộc - Thanh thúc đẩy cuộc nghĩa Hóa), nhanh chóng lan rộng ra đấu tranh mạnh Bà quận Giao Chỉ, nghĩa quân mẽ của nhân Triệu chiến đấu nhiều trận. dân ta giai đoạn sau. - Nhà Ngô lo sợ, cử Lục Dận chỉ huy sang đàn áp - cuộc khởi nghĩa thất bại.
  7. - HS theo dõi bảng thống kê ghi nhớ. - GV: Sử dụng thời gian kể về các nhân vật lịch sử: Hai Bà Trưng, Bà Triệu thể hiện sức sống không bao giờ bị dập tắt của dân tộc Việt Nam. 4. Củng cô - Tính liên tục và rộng lớn của phong trào đấu tranh chống Bắc thuộc. - Đóng góp của Hai Bà Trưng, Lý Bí, Triệu Quang Phục, Ngô Quyền, trong cuộc đấu tranh giành độc lập thời Bắc thuộc. 5. Dặn dò - Học bài, trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa trang 149 sưu tầm tư liệu lịch sử, tranh ảnh đền thờ... các vị anh hùng đấu tranh chống ách áp bức đô hộ của phong kiến phương Bắc. - Tự hoàn thiện bản thống kê kiến thức về các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản