Lịch sử lớp 10 Bài 33

Chia sẻ: Đinh Thị Kiều Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:22

0
488
lượt xem
44
download

Lịch sử lớp 10 Bài 33

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Từ những năm 1848 – 1849 một cao trào Cách mạng tư sản lại diễn ra sôi nổi ở Châu Âu. Ở Pháp nhằm lật đổ bộ phận tư sản tài chính, thiết lập nền cộng hoà ,thứ 2, tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lịch sử lớp 10 Bài 33

 1. Bài 33 HOÀN THÀNH CÁCH MẠNG TƯ SẢN Ở CHÂU ÂU VÀ MỸ GIỮA THẾ KỶ XIX I. MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau khi học xong bài học yêu cầu HS cần nắm được: 1. Kiến thức Nắm được nguyên nhân, diễn biến, kết quả của cuộc đấu tranh thống nhất Đức, Italia và nội chiến ở Mỹ. Giải thích được tại sao cuộc đấu tranh thống nhất Đức, Italia và nội chiến ở Mỹ là cuộc cách mạng tư sản. Vẽ lược đồ quá trình thống nhất Italia, Đức. 2. Tư tưởng, tình cảm, thái độ Nhận thức đúng về vai trò của quần chúng nhân dân trong cuộc đấu tranh chống các thế lực phong kiến, bảo thủ, lạc hậu đòi quyền tự do dân chủ.
 2. 3. Kỹ năng Rèn luyện cho HS kỹ năng phân tích, giải thích các sự kiện lịch sử qua đó khẳng định tính chất đó chính là những cuộc cách mạng tư sản diễn ra dưới các hình thức khác nhau. Kỹ năng khai thác lược đồ, tranh ảnh. II. THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC - Lược đồ quá trình thống nhất Đức, Italia và nội chiến ở Mỹ. - Tranh ảnh đến những nhân vật lịch sử có liên quan đến thời kỳ này. III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC 1. Kiểm tra bài cũ Câu hỏi 1: Nêu mốc thời gian và những thành tựu chủ yếu của Cách mạng công nghiệp Anh? Câu hỏi 2: Hệ quả của Cách mạng công nghiệp? 2. Dẫn dắt vào bài mới
 3. Trong các thập niên 50 – 60 của thế kỷ XIX nhiều cuộc cách mạng tư sản liên tục nổ ra dưới những hình thức khác nhau ờ Châu Âu và Bắc Mỹ đã khẳng định sự toàn thắng của phương thức sản xuất tư bản chú nghĩa, chấm dứt cuộc đấu tranh "Ai thắng ai" giữa thế lực phong kiến lạc hậu, bảo thủ với giai cấp tư sản đại diện cho lực lượng sản xuất tiến bộ. Để tìm hiểu nguyên nhân nào dẫn đến cuộc đấu tranh thống nhất Đức, Italia và nội chiến Mỹ? Diễn biến diễn ra như thế nào? Tính chất, ý nghĩa ra sao? Bài học hôm nay sẽ trả lời các câu hỏi nêu trên. 3. Tổ chức các hoạt động trên lớp Các hoạt động của thầy Những kiến thức và trò HS cần nắm vững Hoạt động 1:  Cuộc đấu tranh - Trước hết GV giới thống nhất đất thiệu cho HS thấy rõ: Từ nước. những năm 1848 – 1849 một cao trào Cách mạng
 4. Các hoạt động của thầy Những kiến thức và trò HS cần nắm vững tư sản lại diễn ra sôi nổi ở Châu Âu. Ở Pháp nhằm lật đổ bộ phận tư sản tài chính, thiết lập nền cộng hoà ,thứ 2, tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển. Ở Đức và Italia ngoài nhiệm vụ thủ tiêu quan hệ sản xuất phong kiến còn thực hiện nhiệm vụ thống nhất đất nước, - Tình hình nước mở đường cho chủ nghĩa Đức tư bản đi lên. + Giữa thế kỷ XIX - Tiếp đó GV nêu câu kinh tế tư bản chủ hỏi: Hãy cho biết tình nghĩa Đức phát triển hình nước Đức trước khi nhanh chóng, Đức trở thống nhất? thành nước công - HS dựa vào SGK tự trả nghiệp. lời câu hỏi. + Phương thức kinh - GV nhận xét chốt ý: doanh theo lối tư bản + Đến giữa thế kỷ XIX, đã xâm nhập vào các
 5. Các hoạt động của thầy Những kiến thức và trò HS cần nắm vững kinh tế tư bản chủ nghĩa ngành kinh tế. ở Đức phát triển nhanh chóng, Đức từ một nước nông nghiệp trở thành + Nước Đức bị chia nước công nghiệp. xẽ thành nhiều + Phương thức kinh vương quốc nhỏ, doanh theo đường lối tư cản trở sự phát triển bản chủ nghĩa đã xâm kinh tế tư bản chủ nhập vào sản xuất: Sử nghĩa → đặt ra yêu dụng máy móc, thuê cầu cần thống nhất mướn công nhân, đẩy đất nước. mạnh khai thác… tạo nên tầng lớp quý tộc tư sản gọi chung là Gioong-Ke. + Nước Đức bị chia sẻ thành nhiều vương quốc nhỏ, là trở ngại lớn nhất để phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa (G kết hợp - Đức tiến hành việc trình bày với chỉ thống nhất bằng vũ lược đồ về nước Đức để lực "Từ trên xuống"
 6. Các hoạt động của thầy Những kiến thức và trò HS cần nắm vững thấy được tình trạng chia thông qua các cuộc rẽ của quốc gia này). chiến tranh với các - GV nêu câu hỏi: Yêu nước khác. cầu cấp bách của Đức là làm gì để phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa? - HS trả lời câu hỏi. GV kết luận: Yêu cầu cấp bách lúc này là thống nhất đất nước, chấm dứt tình trạng phân tán, chia rẽ. - GV trình bày và phân tích: Ờ Đức do sự thoả hiệp của giai cấp tư sản và quý tộc phong kiến, giai cấp vô sản chưa đủ trưởng thành để tiến hành thống nhất đất nước bằng con đường Cách mạng – con đường "Từ
 7. Các hoạt động của thầy Những kiến thức và trò HS cần nắm vững dưới lên", quá trình thống nhất đất nước được thực hiện bằng con đường chiến tranh vương triều – "từ trên xuống", thông qua vai trò của quý tộc Phổ – đại diện là Bi-xmác. Với những chính sách phản động đã đưa nước Đức trở thành một đồn luỹ phản động, nhất là nguồn gốc chủ yếu dẫn đến chủ nghĩa quân phiệt xâm lược và là trung tâm xảy ra các cuộc chiến tranh ở châu Âu. Hoạt động 2: Cả lớp và cá nhân - GV sử dụng lược đồ quá trình thống nhất Đức để trình bày diễn biến quá
 8. Các hoạt động của thầy Những kiến thức và trò HS cần nắm vững trình thống nhất nước Đức. - Gọi 1 – 2 HS lên bảng - Quá trình thống trình bày lại quá trình nhất Đức thống nhất Đức để củng cố kiến thức mục này. + Năm 1864 Bi-xmác - Quá trình thống nhất tấn công Đan Mạch Đức chủ yếu tập trung chiếm Hôn-xtai-nơ vào những nội dung sau: và Sơ-lê-xvích hai địa + Năm 1864 Bi-xmác bàn chiến lược quan tấn công Đan Mạch trọng ở Ban Tích và chiếm Hôn-xtai-nơ và Sơ- Bắc Hải. lê-xvích hai địa bàn chiến lược quan trọng ở Ban Tích và Bắc Hải. Đan + Năm 1866 Bi-xmác Mạch phải ký hoà ước gây chiến tranh với (10/1864). Đồng ý trao hai Ao, Đức thành lập công quốc cho Ao và Phổ một liên bang Bắc thành lập một liên bang Đức. mới. - Năm 1870, 1871 Bi- - Kết quả: Năm 1867 xmác gây chiến với
 9. Các hoạt động của thầy Những kiến thức và trò HS cần nắm vững Liên Bang Bắc Đức ra đời Pháp thu phục được gồm 18 quốc gia Bắc các bang miền Nam Đức và 3 thành phố tự do, hoàn toàn thống nhất Hiện pháp được thông đất nước. qua. - Năm 1870, 1871 Bi- xmác tiến hành chiếm Pháp, Pháp phải ký hiệp định đầu hàng thu phục được các bang miền Nam hoàn toàn thống nhất đất nước. - GV giải thích rõ: việc thống nhất nước Đức mang tính chất một cuộc Cách mạng tư sản tạo điều kiện cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh mẽ ở Đức. Hoạt động 3: Cá nhân  Cuộc đấu tranh - GV nêu câu hỏi: Tình thống nhất Italia
 10. Các hoạt động của thầy Những kiến thức và trò HS cần nắm vững hình Italia trước khi thống nhất đất nước? - HS đọc SGK tự trả lời câu hỏi. - GV nhận xét, bổ sung - Tình hình Italia và chốt ý: trước khi thống nhất: + Giữa thế kỷ XIX Italia + Đất nước bị phân vẫn bị chia thành 7 vương tán chia xẻ thành 7 quốc nhỏ, và chịu sự vương quốc nhỏ, thống nhất của đế quốc chịu sự thống nhất Ao. của đế quốc Ao. + Dưới đô hộ của đế + Kinh tế lạc hậu, quốc Ao và ách thống trị chậm phát triển, bị của các thế lực phong kìm hãm phát triển. kiến kinh tế lạc hậu chậm phát triển ngoài vương quốc Piêmôntê. - GV nêu câu hỏi: trước - Nhiệm vụ: tình hình đó đặt ra yêu + Đặt ra yêu cầu cấp cầu gì đưa Italia phát bách là giải phóng triển theo hướng tư bản dân tộc khỏi sự lệ
 11. Các hoạt động của thầy Những kiến thức và trò HS cần nắm vững chủ nghĩa? thuộc vào Ao, xoá bỏ - HS trả lời câu hỏi. sự cản trở của các - GV nhận xét và kết thế lực phong kiến. luận: yêu cầu cấp bách là + Mở dường cho giải phóng dân tộc khỏi kinh tế phát triển sự lệ thuộc vào đế quốc theo hướng tư bản Áo, xoá bỏ sự cản trở của chủ nghĩa. các thế lực phong kiến, mở đường cho công nghiệp tư bản phát triển. - GV nhấn mạnh: Trong đó nổi bật lên vai trò của vương quốc vẫn giữ được độc lập, nền quân chủ lập hiến của triều đại xa-voa đại diện cho quyền lợi của liên minh quý tộc tư sản hoá và đại tư sản, đã tạo điều kiện cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển.
 12. Các hoạt động của thầy Những kiến thức và trò HS cần nắm vững Hoạt động 4: cả lớp, cá nhân - trước hết GV sử dụng" Lược đồ thống nhất Italia" Kết hợp với - Diễn biến: Nổi bật nội dung SGK để trình là vai trò của vương bày diễn biến quá trình quốc Piêmôntê. thống nhất Italia. - Tiếp theo gọi Hs lên bảng trình bày lại quá trình thống nhất Italia để + Tháng 4 – 1859 khắc sâu và củng cố kiến chiến tranh với Ao. thức. Tháng 3 – 1860 các - Diễn biến quá trình vương quốc miền thống nhất Italia cần tập Bắc sáp nhập vào trung vào những nội dung Piêmôntê. chủ yếu sau: + Tháng 4 – 1859 chiến tranh giữa liên quân Piêmôntê Pháp với Ao bắt + Tháng 4 – 1860 đầu dưới sự hỗ trợ của khởi nghĩa nhân dân
 13. Các hoạt động của thầy Những kiến thức và trò HS cần nắm vững đoàn quân tình nguyện ở đảo Xixilia cùng Ga-ri-ban-đi đẩy quân Ao với đội quân "Ao đỏ" vào tình thế khó khăn, của Gia-ri-ban-đi tháng 3 – 1860 các vương thống nhất được quốc miền Bắc sáp nhập miền Nam. vào Piêmôntê. + Tháng 4 – 1860 khởi nghĩa nhân dân ở đảo Xixilia bùng nổ, đòi lật + Năm 1866 liên đổ chính quyền tay sai Ao minh với Phổ chống thống nhất đất nước Ao giải phóng được garibanđi cùng quân đội Vênêxia. "Ao đỏ" đổ bộ lên đảo + Năm 1870 sau giải phóng miền Nam thất bại của Pháp Italia, sau đó miền Nam trong cuộc chiến Italia sáp nhập vào tranh với Phổ, thu Piêmôntê (10 – 1860) hồi Rôma. thành lập vương quốc Italia. + Năm 1866 Italia liên minh với Phổ chống Ao Ý nghĩa:
 14. Các hoạt động của thầy Những kiến thức và trò HS cần nắm vững giải phóng được Vênêxia. + Mang tính chất một + Năm 1870 Pháp thất cuộc Cách mạng tư bại trong cuộc chiến tranh sản, lật đổ sự thống Pháp – Phổ, Rôma thuộc trị của đế quốc Ao về Italia. và các thế lực phong - GV nêu câu hỏi: Nêu ý kiến. nghĩa cuộc đấu tranh + Mở đường cho chủ thống nhất Italia? nghĩa tư bản phát - HS dựa vào SGK và triển. vốn hiểu biết qua bài học trả lời câu hỏi. - GV chốt ý: Mang tính chất một cuộc Cách mạng tư sản, lật đổ sự thống trị của đế quốc Ao và các thế lực phong kiến bảo thủ Italia. Tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển. - GV nhấn mạnh thêm: hạn chế của cuộc đấu
 15. Các hoạt động của thầy Những kiến thức và trò HS cần nắm vững tranh thống nhất Italia là sau khi thống nhất Italia vẫn theo chế độ quân chủ lập hiến, nền dân chủ còn rất nhiều hạn chế, nông dân nghèo không có đất đai và không có quyền bầu cử. Hoạt động 5: cá nhân và  Nội chiến ở Mỹ cả lớp - GV cho HS quan sát trên lược đồ nước Mỹ giữa thế kỷ XIX trong SGK và giới thiệu cho HS - Tình hình Mỹ trước thấy được sự mở rộng nội chiến: đất đai nước Mỹ giữa thế kỷ XIX. - GV nêu câu hỏi: Hãy cho biết tình hình nước + Giữa thế kỷ XIX Mỹ trước khi nội chiến? kinh tế Mỹ tồn tại - HS đọc SGK trả lời hai con đường: Miền
 16. Các hoạt động của thầy Những kiến thức và trò HS cần nắm vững câu hỏi. Bắc phát triển nền - GV trình bày và phân công nghiệp tư bản tích. chủ nghĩa; miền Nam + Kinh tế Mỹ giữa thế kinh tế đồn điền vào kỷ XIX tồn tại theo 2 con bóc lột nô lệ. đường: Miền Bắc phát + Nhờ điều kiện triển nền công nghiệp tư thuận lợi kinh tế bản chủ nghĩa, miền Nam phát triển nhanh phát triển kinh tế đồn chóng đặc biệt là điền dựa trên bóc lột sức ngành công nghiệp lao động nô lệ. và cả nông nghiệp. + Về nông nghiệp ở Song chế độ nô lệ Miền Bắc và Miền tây cản trở nền kinh tế kinh tế trang trại chủ nhỏ tư bản chủ nghĩa và nông dân tự do chiếm phát triển. ưu thế phục vụ thị trường công nghiệp. Trong khi đó ở miền Nam kinh tế đồn điền phát triển dựa trên + Mâu thuẫn giữa tư sức lao động nô lệ làm sản, trại chủ ở Miền giàu nhanh chóng cho giới Bắc với chủ nô ở
 17. Các hoạt động của thầy Những kiến thức và trò HS cần nắm vững chủ nô. Tuy nhiên, chế độ Miền Nam ngày càng nô lệ đã cản trở nền kinh gay gắt. tế tư bản chủ nghĩa phát triển. + Mâu thuẫn giữa tư sản và trại nhỏ ở miền Bắc với các chủ nô ở - Nguyên nhân trực miền Nam ngày càng gay tiếp: gắt → Phong trào đấu + Lincôn đại diện tranh đòi thủ tiêu chế độ Đảng Cộng hoà trúng nô lệ mở đường cho cử Tổng thống đe CNTB phát triển. doạ quyền lợi của - GV nêu câu hỏi: chủ nô ở miền Nam. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến nội chiến? - HS đọc SGK tự trả lời câu hỏi. - GV nhận xét chốt ý: + Lincôn ứng cử viên của Đảng Cộng hoà đại + 11 Bang miền Nam diện cho giai cấp tư sản tách khỏi liên bang.
 18. Các hoạt động của thầy Những kiến thức và trò HS cần nắm vững và trại chủ miền Bắc trúng cử Tổng thống đe doạ quyền lợi các chủ nô ở Miền Nam (vì Đảng Cộng hoà chủ trương bác bỏ chế độ nô lệ). - GV kết hợp giới thiệu hình 62 "Tổng thống Lin- côn (người ngồi bên trái) thẩm duyệt bản Tuyên ngôn Giải phóng nô lệ" với nội dung về Lincôn trong SGK. + 11 bang phản đối tách khỏi Liên bang thành lập Hiệp bang mới có chính phủ, Tổng thống riêng và chuẩn bị lực lượng chống lại Chính phủ Trung Ương. Hoạt động 6: cả lớp và
 19. Các hoạt động của thầy Những kiến thức và trò HS cần nắm vững cá nhân GV trình bày: Ngày 12/4/1861 nội chiến bùng nổ, ban đầu quân đội liên bang kiên quyết và không sử dụng biện pháp triệt để nên bị thua liên tiếp. - GV nêu câu hỏi: Trước - Diễn biến: tình hình đó chính phủ + Ngày 12/4/1861 nội Lincôn có biện pháp gì? chiến bùng nổ – ưu - HS dựa vào SGK tự thế về Hiệp Bang. trả lời câu hỏi. - GV nhận xét, bổ sung, và chốt ý: + Ngày 01/1/1863 + Chính phủ thay đổi kế Lincôn còn ra sắc hoạch tác chiến và có lệnh bãi bỏ chế độ những biện pháp tích cực nô lệ → nông dân hơn. tham gia quân đội. + Giữa năm 1862 ký sắc + Ngày 09/04/1865 lệnh cấp đất ở miền Tây nội chiến kết thúc, cho dân di cư. thắng lợi thuộc về
 20. Các hoạt động của thầy Những kiến thức và trò HS cần nắm vững + Ngày 01/1/1863 ra sắc quân Liên bang. lệnh bãi bỏ chế độ nô lệ → hàng vạn nô lệ và người dân gia nhập quân đội Liên bang. + Ngày 09/4/1865 quân đội miền Bắc giành thắng - Ý nghĩa: lợi quyết định trong trận + Là cuộc cách mạng đánh thủ phủ Hiệp bang tư sản lần thứ II ở miền nam (Xaratôga), nội Mỹ. chiến chấm dứt. + Xoá bỏ chế độ nô - GV nêu câu hỏi: Hãy lệ ở miền Nam tạo cho biết ý nghĩa của cuộc điều kiện cho chủ nội chiến? nghĩa tư bản phát - HS đọc SGK tự trả lời triển. câu hỏi. + Nền kinh tế Mỹ - GV nhận xét, bổ sung, phát triển nhanh chốt ý: chóng sau nội chiến. + Là cuộc cách mạng tư sản lần thứ II ở Mỹ. + Xoá bỏ chế độ nô lệ
Đồng bộ tài khoản