Lịch sử lớp 8 Bài 1

Chia sẻ: Đinh Thị Kiều Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
788
lượt xem
23
download

Lịch sử lớp 8 Bài 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Nguyên nhân, diễn biến, tính chất, ý nghĩa lịch sử của cách mạng Hà Lan giữa thế kỉ XVI, cách mạng Anh giữa thế kỉ XVII. Những biến đổi về kinh tế xã hội Tây Âu trong các thế kỉ XV – XVII. - Nắm được các khái niệm cơ bản trong bài, chủ yếu là khái niệm “Cách mạng tư sản”.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lịch sử lớp 8 Bài 1

  1. LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (Từ giữa thế kỉ XVI đến 1917) Chương I: THỜI KỲ XÁC LẬP CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN (Từ giữa thế kỉ XVI đến nữa sau thế kỉ XIX) Tiết 01&02 Bài 1 NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN A/ MỤC TIÊU: 1/ Kiến thức: Giúp học sinh nắm được: - Nguyên nhân, diễn biến, tính chất, ý nghĩa lịch sử của cách mạng Hà Lan giữa thế kỉ XVI, cách mạng Anh giữa thế kỉ XVII. Những biến đổi về kinh tế xã hội Tây Âu trong các thế kỉ XV – XVII. - Nắm được các khái niệm cơ bản trong bài, chủ yếu là khái niệm “Cách mạng tư sản”. 2/ Tư tưởng: Thông qua các khái niệm cụ thể bồi dưỡng cho học sinh: - Nhận thức đúng về vai trò của quần chúng nhân dân trong các cuộc cách mạng. - Nhận thấy rằng CNTB có sự tiến bộ song vẫn là chế độ bóc lột thay cho chế độ phong kiến. 3/ Kĩ năng: Rèn luyện cho HS kĩ năng Sử dung bản đồ, tranh, ảnh và độc lập làm việc để giải quyết các vấn đề đặt ra trong quá trình học tập trước hết là các câu hỏi, bài tập sgk. B/ THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY HỌC: Bản đồ thế giới và lược đồ Cách mạng tư sản Anh. C/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 1/ Ổn định lớp: 2/ Bài mới: Chương trình lịch sử lớp 8 bao gồm 2 phần: LS thế giới, lịch sử Việt Nam (có vài tiết lịch sử địa phương)
  2. chúng ta sẽ học 52 tiết. HK1 chúng ta sẽ học 34 tiết (1 tuần 2 tiết), HK2 học 1 tuần 1 tiết = 17 tiết cả năm 35 tuần X 1,5 = 52 tiết Lịch sử thế giới có 34 tiết, có nghĩa là chúng ta sẽ học phần lịch sử này ở HK1 (Phần lịch sử thế giới cận đại từ giữa thế kỉ XVI đến 1917). Hôm nay chúng ta bước vào bài học đầu tiên. HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ NỘI DUNG G TRÒ GV g/t phần này có 2 mục, lần I/ Sự biến đổi về kinh tế, xã hộ lượt chúng ta cùng tìm hiểu. kỉ XV – XVII Cách mang Hà Lan *Hoạt động 1: Nhóm 1/ Một nền sản xuất mới ra đời Thảo luận 3 câu hỏi của GV: - Vào thế kỉ XV, ở Tây Âu bắt đ - Cho biết nền sản xuất mới ra đời sản xuất mới. trong điều kiện lịch sử ntn? Thời - Biểu hiện: gian nào? + Các xưởng dệt vải, luyện kim - Những sự kiện chứng tỏ nền sản mướn nhân công. xuất mới, tư bản chủ nghĩa phát + Các trung tâm sản xuất và bu triển? được thành lập. - Cùng với sự phát triển của sản xuất, sự chuyển biến của xã hội ra sao? - HS: Ra đời 2 giai cấp mới: (bên cạch tầng lớp cũ của xã hội phong kiến) các giai cấp mới: Tư sản và vô sản. GV: Cho HS đọc phần chữ in nhỏ sgk dẫn đến giải thích cho học sinh và hình thành cho HS khái niệm về 2 giai cấp: - Nảy sinh mâu thuẫn mới: Chế độ + Tư sản: có tài sản, thế lực về kinh tư sản và các tầng lớp nhân dân. tế nhưng không có quyền lực về
  3. chính trị, bị phong kiến kìm hãm + Vô sản: Không có tài sản làm thuê, bị bót lọt nặng nề - Từ đó mâu thuẫn mới nào nảy 2/ Cách mạng Hà Lan thế kỉ XV sinh? (cho HS nhắc lại mâu thuẫn - Nguyên nhân: (SGK) trong xã hội cũ) - Diễn biến: Nổ ra 8- 1566 đến 16 HS: Mâu thuẫn giữa chế độ phong - Kết quả và ý nghĩa: kiến với giai cấp tư sản và các tầng + Thành lập nước cộng hoà Hà lớp nhân dân lao động. chủ nghĩa tư bản phát triển GV: Đây chính là nguyên nhân dẫn tới + Là cuộc cách mạng tư sản đầu t các cuộc đấu tranh II/ Cách mạng Anh giữa thế kỉ X * Hoạt động 2: Cả lớp 1/ Sự phát triển của chủ nghĩa - GV: Nguyên nhân dẫn tới cách mang Hà Lan ? - Giữa thế kỉ XVII quan hệ tư bả - HS: Sự thống trị lâu đời của triển mạnh. vương quốc Tây Ban Nha ngăn chặn sự phất triển của XH - GV: Diễn biến của cách mạng: - HS: Dựa sgk trả lời diễn biến: bắt - Xã hội: Xuất hiện tầng lớp quý t đầu 8- 1566 đến 1648 - GV: Kết quả và ý nghĩa? - HS: Thành lập nước Hà Lan; là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển. - GV: Chuyển ý * Hoạt động 3: Cả lớp - GV: Trong sự phát triển của châu - Chế độ quân chủ chuyên chế >< Âu quan hệ chủ nghĩa tư bản ở Anh các tầng lớp nhân dân. lớn mạnh hơn cả trước hết là ở miền Đông Nam.
  4. H: Biểu hiện của sự phát triển của 2/ Tiến hành cách mạng: CNTB ở Anh? a/ Giai đoạn 1: (1642- 1648): Nộ - HS: Nhiều công trường thủ công: Quốc hội luyện kim, cơ khí, làm đồ sứ, dệt len dạ ra đời… + Nhiều trung tâm công nghiệp lớn, b/ Giai đoạn 2: (1642 – 1648): thương mai, tài chính được hình - Vua Saclơ I bị xử tử. Anh trở thành. Cách mạng tư sản đạt đến đỉnh ca + Những phát minh mới về kĩ thuật, các hình thức lao động hợp lý =>Dẫn đến năng suất lao động tăng 3/ Ý nghĩa lịch sử của cách mạn nhanh kỉ XVII: - GV: Cho HS đọc phần chữ in nhỏ - Lật đổ chế độ phong kiến đem sgk để minh hoạ cấp tư sản và quý tộc mới H: Những biến đổi về kinh tế dẫn - Mở đường cho chủ nghĩa tư bản đến những hệ quả gì? HS: Trả lời những ý sgk H: “Vì sao nông dân lại bỏ quê hương đi nơi khác sinh sống?” - HS: Vì họ bị đuổi ra khỏi mảnh đất của mình GV: Những người cướp đất trở thành quí tộc mới Giải thích thế nào là quí tộc mới: là quí tộc phong kiến đã tư sản hoá kinh doanh TBCN ngày càng có địa vì về kinh tế và trở thành lực lượng quan trọng lãnh đạo cách mạng Anh thế kỉ XVII. H: Mâu thuẫn mới được xuất hiện trong thời kỳ này? HS: Giữa chế độ quân chủ chuyên chế
  5. với g/c TS, quí tộc mới và các tầng lớp nhân dân - GV: Đó chính là nguyên nhân dẫn đến cách mạng lật đổ chế độ phong kiến xác lập hệ SXTBCN. * Hoạt động 4: Cá nhân GV: Dựa vào lược đồ hình 1: Lược đồ nội chiến ở Anh để trình bày H: Cuộc nội chiến chia làm mấy giai đoạn, là những giai đoạn nào? Trên cơ sở GV trình bày trên lược đồ HS có thể dựa vào đó và nội dung kiến thức sgk để trả lời GV: Tường thuật quang cảch xử tử vua Saclơ I để nêu rõ cách mạng đạt tới đỉnh cao (Dựa vào kênh hình 2 tranh 6). GV: Cuộc đảo chính 1688 dẫn đến kết quả gì? (Chế độ quân chủ lập hiến ra đời) GV giải thích thế nào là Quân chủ lập hiến? Song vì sao phải lập chế độ quân chủ lập hiến? GV: Thực chất quân chủ lập hiến là chế độ tư bản, nhưng tư sản chống lại nhân dân. H: Cách mạng Anh đem lại quyền lợi cho ai? Ai lãnh đạo cách mạng? Cách mạng có triệt để không? HS: Cách mạng đem lại quyền lợi cho g/c tư sản và quý tộc mới. G/c tư sản lãnh đạo cách mạng. Cuộc
  6. cách mạng không triệt để vì cuối cùng thiết lập chế độ quân chủ lập hiến. 3/ Củng cố: - Hãy nêu những biểu hiện về kinh tế, xã hội và Tây Âu trong các thế kỉ XV- XVII? - Trình bày kết quả và diễn biến của cách mạng HàLan? - Nguyên nhân, diễn biến và kết quả ý nghĩa của Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII? 4/ Hướng dẫn tự học: a/ Bài vừa học: Học theo những câu hỏi đã củng cố b/ Bài sắp học: (II) Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ Tổ 1: Tìm hiểu: Tình hình các thuộc địa và nguồn gốc của chiến tranh? Tổ 2: Diễn biến cuộc chiến tranh? Tổ 3: Kết quả và ý nghĩa cuộc chiến tranh? Tổ 4: Lập niên biểu về cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 Anh ở Bắc Mỹ
Đồng bộ tài khoản