Lịch sử lớp 8 Bài 16

Chia sẻ: Đinh Thị Kiều Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
362
lượt xem
21
download

Lịch sử lớp 8 Bài 16

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I/ Chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục kinh tế (1921- 1925): - Sau chiến tranh tình hình kinh tế vô cùng khó khăn - Tháng 3-1921, thông qua Chính sách kinh tế mới. - Nội dung: + Bãi bỏ chế độ trưng thu lương thực thừa; + Tự do buôn bán, khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lịch sử lớp 8 Bài 16

  1. Bài 16 LIÊN XÔ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1921- 1941) A/ MỤC TIÊU: 1/ Kiến thức: Giúp học sinh nắm được: - Chính sách kinh tế mới 1921- 1925 được đề ra trong hoàn cảnh nào? Nội dung chủ yếu và tác động của chính sách này đối với nước Nga. - Những thành tựu mà nhân dân Liên Xô đạt được trong công cuộc xây dựng CNXH (1925- 1941). 2/ Tư tưởng: Nhận thức được tính ưu việt của chế độ XHCN; tránh không để các em ngộ nhận những thành quả của CNXH. 3/ Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng phân tích tranh ảnh... B/ THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC: C/ HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 1/ Ổn định, kiểm tra: Nêu ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga 1917? 2/ Giới thiệu bài mới: 3/ Dạy bài mới: Sau khi ổn định được tình hình bảo vệ thành quả cách mạng, nước Nga bắt tay vào công cuộc xây dựng CNXH. Để hiểu rõ vấn
  2. đề chúng ta cùng tìm hiểu qua nội dung bài hôm nay. HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ NỘI DUNG GHI TRÒ * Hoạt động 1: Nhóm I/ Chính sách GV: Cho HS đọc đoạn chữ từ: “sau kinh tế mới và khi… nhiều nơi” và quan sát tranh công cuộc khôi hình 58. Hướng dẫn HS thảo luận phục kinh tế * Tổ 1+2: Qua hình 58 bức áp (1921- 1925): phích năm 1921 nói lên điều gì? Là - Sau chiến tranh bức tranh của họa sĩ vô danh được tình hình kinh tế phổ biến rộng rãi ở Nga 1921, ghi vô cùng khó khăn lại hình ảnh kiệt quệ của nước - Tháng 3-1921, Nga sau chiến tranh: đói rét, bệnh thông qua Chính tật… phía bên trái là hình ảnh sách kinh tế mới. những người công nhân, nông dân, - Nội dung: tuyên chiến với hậu quả của chiến + Bãi bỏ chế độ tranh, xây dựng đất nước trưng thu lương * Tổ 3+4: Nội dung chủ yếu của thực thừa; chính sách kinh tế mới: Chính sách + Tự do buôn này đã tác động ntn đến tình hình bán, khuyến khích nước Nga? tư bản nước → Bãi bỏ chế độ trưng thu lương ngoài đầu tư. thực thừa, thực hiện tự do buôn - Tháng 12-1922,
  3. bán… có tác dụng thúc đẩy nền Liên bang Cộng kinh tế phát triển hoà XHCN Xô GV: Em hãy nêu ngắn gọn việc viết thành lập thành lập Liên bang Cộng hoà (Liên Xô). XHCN Xô viết? II/ Công cuộc HS: Tháng 12-1922 Liên bang xây dựng chủ Cộng hoà XHCN được thành lập nghĩa xã hội ở * Hoạt động 2: Cá nhân Liên Xô: GV: Tình hình kinh tế nước Nga - Liên Xô bắt tay khi bắt tay vào xây dựng CNXH? vào xây dựng chủ HS: Mặc dù nền kinh tế phục hồi nghĩa xã hội bằng nhưng vẫn là nền kinh tế lạc hậu việc thực hiện GV: Để xây dựng chủ nghĩa xã nhiệm vụ công hội, nhân dân Liên Xô đã thực hiện nghiệp hoá nhiệm vụ ntn? XHCN. HS: Phát triển kinh tế, tiến hành công nghiệp hoá XHCN? - Liên Xô thực GV: Trong những nhiệm vụ đó, hiện các kế hoạch nhiệm vụ nào là cơ bản, trọng 5 năm. tâm? Nhiệm vụ đó được tiến hành ntn? HS: Công nghiệp hoá XHCN, ưu tiên phát triển công nghiệp nặng… - Liên Xô đã đạt GV: (Vì sao nhân dân Liên Xô phải được thành tựu thực hiện công cuộc xây dựng về: Kinh tế, văn
  4. CNXH?) và công cuộc đó được hoá, giáo dục, xã tiến hành ntn? hội… HS: Thông qua việc thực hiện kế hoạch 5 năm lần 1 và lần 2 (đều vượt mức trước chiến tranh) HS: Sau khi khôi phục kinh tế Liên Xô là nước công nghiệp lạc hậu. Vì vậy để xây dựng cơ sở vật chất cho CNXH Liên Xô phải thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hoá XHCN. GV: Giải thích HS quan sát hình 59 và 60 - Qua 2 tranh hình 59, 60 em có nhận xét gì về công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô? - Tháng 6-1941, HS: Máy móc KHKT được áp dụng Đức tấn công rộng rãi thu hút động đảo nông dân Liên Xô, nhân dân tham gia các NT tập thể → biến Liên Xô phải tiến đổi to lớn trong kinh tế hành chiến tranh GV: Trong thời kì xây dựng CNXH giữ nước. Liên Xô đã đạt được những thành tựu ntn? HS: Đưa Liên Xô từ nước nông nghiệp chuyển thành nước công nghiệp, đứng đầu châu Âu, thứ hai
  5. trên thế giới GV: Nêu những thành tựu về văn hoá giáo dục? HS: Trình bày thành tựu sgk GV: Liên hệ thực tế VN trong những năm 54 - 75 ở MB. GV nêu một số hạn chế trong công cuộc xây dựng CNXH GV: Thanhg 6-1941, Đức tấn công Liên Xô, nhân dân Liên Xô phải tiến hành chiến tranh giữ nước. 4/ Củng cố: Cho HS làm bài tập trắc nghiệm: Hãy đánh dấu x vào ô trống đầu câu em chọn  Liên Xô đứng đầu châu Âu và thứ 2 thế giới;  Thanh toán nạn mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học;  Có nhiều phát minh trong các ngành khoa học tự nhiên và xã hội;  Tất cả các thành tựu trên. 5/ Hướng dẫn tự học: a/ Bài vừa học: Như đã củng cố b/ Bài sắp học: Dặn dò HS đọc trước và soạn bài 17
Đồng bộ tài khoản