Lịch sử lớp 8 Bài 17

Chia sẻ: Đinh Thị Kiều Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
348
lượt xem
15
download

Lịch sử lớp 8 Bài 17

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914- 1918) tình hình châu Âu có gì biến chuyển, chúng ta sẽ tìm hiểu những nét khái quát về tình hình châu Âu, cao trào cách mạng 1918- 1923 Quốc tế Cộng sản thành lập.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lịch sử lớp 8 Bài 17

  1. Chương II: CHÂU ÂU VÀ NƯỚC MỸ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) Tiết: 25-26 Bài 17 CHÂU ÂU GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918- 1939) A/ MỤC TIÊU: 1/ Kiến thức: Giúp học sinh nắm được: - Những nét khái quát về tình hình châu Âu trong những năm 1918- 1939. - Sự phát triển của phong trào cách mạng 1918- 1938 ở châu Âu và sự thành lập Quốc tế cộng sản. - Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929- 1939 và tác động của nó đ/v châu Âu? - Vì sao chủ nghĩa phát xít thắng lợi ở Đức nhưng lại thất bại ở Pháp? 2/ Tư tưởng: Bồi dưỡng ý thức căm ghét chế độ phát xít bảo vệ hoà bình thế giới. 3/ Kĩ năng: Rèn luyện tư duy lô-gích, sử dụng bản đồ, biểu đồ. B/ THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC: Bản đồ châu Âu sau chiến tranh t/g 1914- 1918: Biểu đồ sản lượng gan than và thép của Á, Phi, Đức. C/ HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 1/ Ổn định, kiểm tra: Nội dung của chính sách kinh tế mới và tác động của nó? 2/ Giới thiệu bài mới: Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914- 1918) tình hình châu Âu có gì biến chuyển, chúng ta sẽ tìm hiểu những nét khái quát về tình hình
  2. châu Âu, cao trào cách mạng 1918- 1923 Quốc tế Cộng sản thành lập. Để rõ ta vào bài mới. 3/ Dạy bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ NỘI DUNG GHI TRÒ *Hoạt động 1: Cá nhân I/ Châu Âu trong GV: Cần nêu rõ hậu quả của Chiến những năm (1918- tranh t/g thứ nhất, bản đồ chính trị 1929): của châu Âu đã thay đổi, một số quốc 1/ Những nét chung: gia mới ra đời trên cơ sở sự tan vỡ của đế quốc Áo - Hung và thất bại của Đức. - Sự xuất hiện một số GV: Giới thiệu bản đồ châu Âu. quốc gia tư bản mới Quan sát bản đồ em hãy giới thiệu một số quốc gia mới thành lập? HS: Áo, Ba Lan, Tiệp Khắc, Nam Tư, Phần Lan… GV: Cho HS đọc đoạn chữ in nhỏ - Từ năm 1918- 1923, sgk. Em hãy nhận xét kinh tế các các nước châu Âu suy nước tư bản châu Âu sau Chiến tranh sụp về kinh tế, chính thế giới thứ nhất? trị không ổn định HS: Cả nước thắng trận và bại trận đều bị suy sụp về kinh tế. Sự khủng hoảng về chính trị qua cao trào cách mạng ở Đức, Áo - Hung → GV chốt - Từ 1924 - 1929, ý và ghi bảng chính trị ổn định, kinh GV: Trong những năm 1924- 1929 tế phát triển. tình hình các nước tư bản châu Âu
  3. ntn? HS: Giới SGK trả lời 2/ Cao trào cách GV: Sử dụng bảng thống kê số mạng 1918- 1923. lượng than và thép của Anh, Pháp, Quốc tế cộng sản Đức những năm 1920- 1929 thành lập: - Qua bảng thống kê trên em có nhận - Trong những năm xét gì về tình hình sản xuất công 1918- 1923, một cao nghiệp ở Anh, Pháp, Đức trào cách mạng bùng HS: Tốc độ phát triển nhanh về kinh nổ hầu hết châu Âu, tế của 3 nước này đặc biệt lên cao ở GV: Chốt ý và ghi bảng Đức. * Hoạt động 2: Cả lớp GV: Nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ của cáo trào cách mạng 1918- 1923? HS: Hậu quả của chiến tranh thế giới thứ nhất, tác động của Cách - Tháng 11-1918, Cách mạng tháng Mười Nga. mạng Đức bùng nổ, GV: Nêu diễn biến cuộc Cách mạng chế độ cộng hoà tư ở Đức năm 1918? sản thiết lập. HS: 9-11-1918, Tổng bãi công nổ ra ở Béc-lin sau đó chuyển thành k/n vũ trang của CN và ND thủ đô, chế độ quân chủ bị lật đổ GV: Cho HS quan sát hình 61 sgk (GV - Đảng cộng sản thành phóng to) lập ở nhiều nước HS: Cao trào cách mạng diễn ra sôi nổi, quần chúng tham gia đông đảo - Ngày 2-3-1919, Quốc
  4. GV: Cách mạng 11-1918 ở Đức có tế cộng sản được những kết quả và hạn chế ntn? thành lập ở Mat-xcơ- HS: Lật đổ chế độ quân chủ chuyên va chế, thành lập chế độ cộng hoà tư - Từ 1919 – 1943, sản nhưng còn hạn chế là thành quả Quốc tế tiến hành 7 cách mạng rơi vào tay g/c tư sản lần Đại hội đề ra → Đảng cộng sản Đức thành lập 12- đường lối cách mạng 1918 → GV chốt ý ghi bảng cho từng thời kỳ. GV: Quốc tế cộng sản được thành lập trong hoàn cảnh nào? II/ Châu âu trong HS: Phong trào cách mạng dâng cao ở những năm 1929 - nhiều nước, sự hình thành lập các 1939 Đảng Cộng sản 1/ Cuộc khủng GV: Quốc tế cộng sản được thành hoảng kinh tế thế lập và hoạt động ntn? giới 1929 - 1933 và HS: Thành lập 2-3-1919 tại Mát-xcơ- hậu quả của nó: va. Trong thời gian tồn tại tiến hành 7 lần Đại hội đặc biệt là Đại hội lần 2 GV: G Liên hệ đến Nguyễn Ái Quốc - Từ 1929- 1933 khủng tìm thấy luận cương con đường cứu hoảng kinh tế thế giới nước, giải phóng dân tộc bùng nổ. GV: Sơ kết ý * Hoạt động 1: Cá nhân (Tiết 2) GV: Nguyên nhân dẫn đến sự khủng - Khủng hoảng kinh tế hoảng kinh tế 1929- 1933? tàn phá nặng nề nền HS: Sản xuất ồ ạt chạy theo thuận kinh tế các nước tư lợi, hàng hoá ế thừa, người dân bản chủ nghĩa. không có tiền mua.
  5. GV: Cho HS xem sơ đồ so sánh sự phát triển của sản xuất thép giữa Anh - Chủ nghĩa phát xít lên và Liên Xô trong những năm 1921- nắm quyền ở một số 1931 nước. HS: Sản lượng thép của Liên Xô tăng nhanh, còn sản lượng thép của Anh tụt hẳn xuống. Điều đó cho thấy 2/ Phong trào Mặt khủng hoảng kinh tế t/g 1929- 1933 trận nhân dân chống không ảnh hưởng đến Liên Xô, chủ nghĩa pháp xít và ngược lại khủng hoảng kinh tế đã chống chiến tranh làm cho ngành SX nói riêng, các 1929 - 1933: ngành kinh tế khác của Anh bị đình đốn. GV: Cho HS đọc đoạn chữ in nhỏ sgk GV: Nêu tác động của khủng hoảng - Mặt trận nhân dân kinh tế đối với nước Đức? chống chủ nghĩa phát HS: Khủng hoảng kinh tế tàn phá xít đã lan rộng ở nhiều nước Đức nghiêm trọng, bọn phát xít nước tư bản châu Âu. lên nắm quyền biến Đức thành lò lửa chiến tranh GV: Em hãy nhận xét về hậu quả của khủng hoảng kinh tế đối với các nước TBCN? HS: Sản xuất đình đốn, nạn thất nghiệp, người lao động đói khổ - Mặt trận Nhân dân GV: Chuyển ý giành được thắng lợi: * Hoạt động 2: Nhóm ở Pháp (5/1936), ở Tây GV: Vì sao phong trào đấu tranh Ban Nha (2/1936).
  6. chống chủ nghĩa phát xít và chống chiến tranh lan rộng ở nhiều nước? HS: Nguy cơ xuất hiện CN phát xít, một cao trào cách mạng bùng nổ với mục tiêu chống chủ nghĩa phát xít GV: Cho HS quan sát tranh 63 và đọc đoạn chữ in nhỏ ở sgk. GV hướng dẫn HS thảo luận: Vì sao nhân dân Pháp đẩy lùi được chủ nghĩa phát xít? → Đảng cộng sản Pháp đã huy động kịp thời quần chúng xuống đường đấu tranh, thống nhất lực lượng tập hợp các đảng phái, đoàn thể trong mặt trận chung → nêu cương lĩnh phù hợp với quyền lợi đông đảo quần chúng GV: Nêu ngắn gọn một số chính sách tiến bộ của Chính phủ Mặt trận Nhân dân Pháp? HS: Ban hành những quyền tự do dân chủ, luật lao động, ân xá chính trị phạm cải thiện đời sống nhân dân, chống phát xít bảo vệ hoà bình → GV liên hệ đến cách mạng Việt Nam trong thời kì này GV: Cho HS đọc đoạn chữ in nhỏ sgk và quan sát hình 64. Nêu ngắn gọn Mặt Trận nhân dân Tây Ban Nha GV: Mặt trân nhân dân ở Pháp và Tây Ban Nha khác nhau ntn?
  7. GV: Vì sao chủ nghĩa phát xít thắng lợi ở Đức nhưng thất bại ở Pháp? HS: Nhờ vai trò đấu tranh mạnh mẽ của Đảng Cộng sản Pháp, tập hợp, thống nhất lực lượng nên chủ nghĩa phát xít ở Pháp thất bại 4/ Củng cố: - Tình hình chung của các nước tư bản châu Âu trong những năm 1918- 1919. Quốc tế cộng sản đã có những đóng góp gì cho phong trào Cách mạng thế giới trong những năm 1919- 1943? - Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929- 1933) và những hậu quả của nó. Mặt trận nhân dân chống chủ nghĩa phát xít ở các nước tư bản diễn ra ntn? 5/ Hướng dẫn tự học: a/ Bài vừa học: Như đã củng cố b/ Bài sắp học: Dặn dò HS đọc trước và soạn bài 18
Đồng bộ tài khoản