Lịch sử lớp 8 Bài 25

Chia sẻ: Đinh Thị Kiều Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
653
lượt xem
21
download

Lịch sử lớp 8 Bài 25

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Nội dung của hiệp ước Hác-măng 1883 và hiệp ước Pa-tơ-nốt 1884 - Trong quá trình thực dân Pháp xâm lược Việt Nam, nhân dân kiên quyết kháng chiến tới cùng, triều đình với tư tưởng “chủ hoà” không vận động tổ chức nhân dân kháng chiến nên nước ta rơi vào tay giặc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lịch sử lớp 8 Bài 25

  1. Bài 25 KHÁNG CHIẾN LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC (1873- 1884) A/ MỤC TIÊU: 1/ Kiến thức: Giúp học sinh nắm được: - Tình hình Việt Nam trước khi thực dân Pháp đánh Bắc Kỳ (1867- 1873) - Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ lần thứ nhất (1873) - Cuộc kháng chiến của nhân dân Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Kỳ (1873- 1874) - Nội dung chủ yếu của Hiệp ước và thương ước 1874. Đây là Hiệp ước thứ hai mà nhà Nguyễn ký với thực dân Pháp, từng bước đầu hàng Pháp (mất lục tỉnh Nam Kỳ) - Tại sao 1882 thực dân Pháp lại chiếm Bắc Kỳ lần thứ 2 - Nội dung của hiệp ước Hác-măng 1883 và hiệp ước Pa-tơ-nốt 1884 - Trong quá trình thực dân Pháp xâm lược Việt Nam, nhân dân kiên quyết kháng chiến tới cùng, triều đình với tư tưởng “chủ hoà” không vận động tổ chức nhân dân kháng chiến nên nước ta rơi vào tay giặc. 2/ Tư tưởng: - Giáo dục cho HS trân trọng và tôn kính những vị anh hùng dân tộc - Căm ghét bọn thực dân Pháp tham lam tàn bạo và những hành động nhu nhược của triều đình Huế - Có những nhận xét đúng đắn về trách nhiệm của triều đình Huế (khi bàn về nguyên nhân mất nước)
  2. 3/ Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng sử dụng bản đồ, tương thuật những sự kiện lịch sử phân tích và khái quát một số vấn đề lịch sử điển hình. B/ THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC: Bản đồ hành chính Việt Nam cuối thế kỷ XIX, lược đồ thực dân Pháp đánh Bắc Kỳ lần 1, lần 2. C/ HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 1/ Ổn định, kiểm tra: 2/ Giới thiệu bài mới: 3/ Dạy bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG GHI * Hoạt động 1: Cá nhân I/ Thực dân GV: Tại sao thực dân Pháp lại chiếm 3 Pháp đánh Bắc tỉnh Tây Nam Kỳ (1867) mà mãi tới 1873 Kỳ lần thứ chúng mới đánh Bắc Kỳ? nhất. Cuộc HS: Do phong trào kháng chiến của nhân kháng chiến ở dân Nam Kỳ phát triển mạnh khắp nơi, Hà Nội và các ngăn chặn quá trình xâm lược của chúng tỉnh đồng bằng GV: Tình hình Việt Nam trước khi Pháp Bắc Kỳ: đánh chiếm Bắc Kỳ? 1/ Tình hình HS: Trả lời nội dung sgk Việt Nam trước GV: Do phong trào đấu tranh của nhân khi Pháp đánh dân phát triển mạnh mẽ → Pháp thiết lập chiếm Bắc Kỳ: bộ máy cai trị là một việc rất khó khăn - Chiếm xong 3 GV: Pháp đã dùng những biện Pháp gì để ổn tỉnh Đông Nam định tình hình Nam Kỳ? Kỳ Pháp chiếm HS: Trả lời nốt 3 tỉnh miền GV: Pháp chuẩn bị xâm lược, triều đình Tây Nam Kỳ và
  3. nhà Nguyễn có những chính sách đối nội Cam-pu-chia và đối ngoại ntn? HS: Trả lời ý sgk - Biện Pháp: GV: Chính sách lỗi thời: Vơ vét của dân ăn (SGK) chơi và bồi thường chiến phí, kinh tế sa sút; Binh lực suy yếu, mâu thuẫn xã hội sâu sắc; - Triều đình nhà Tiếp tục thương lượng với Pháp → để chiaNguyễn: thực xẻ quyền thống trị với Pháp hiện chính sách GV: Kết luận → thúc đẩy nhanh chóng quá đối nội và đối trình xâm lược của thực dân Pháp ngoại lỗi thời * Hoạt động 2: Cả lớp 2/ Thực dân GV: Dùng bản đồ hành chính Việt Nam Pháp đánh để minh hoạ quá trình xâm lược của Pháp chiếm Bắc Kỳ ở Việt Nam lần thứ nhất GV: Giải thích: Thực dân Pháp muốn nhảy (1873): vào Vân Nam - Trung Quốc bằng con đường Sông Mê Công, song không thành, (Sông - Nguyên nhân: nhiều thác ghềnh) chúng đã sang do thám + Thực dân Pháp Sông Hồng để nhảy vào Vân Nam - Trung muốn bành Quốc bằng con đường này. Thực dân Pháp đem quân ra Bắc trong hoàn cảnh nào? trướng thế lực HS: Nhà Nguyễn yêu cầu Pháp đem quân ra nhảy vào Vân Bắc để giải quyết vụ Đuy-puy Nam - Trung GV: Nói thêm cho HS nghe về vụ Đuy- Quốc puy - Chiến sự Bắc Kỳ diễn ra ntn? + Pháp đem quân HS: Trả lời vấn đề này trên bản đồ ra bắc giải quyết GV: Sau khi chiếm thành Hà Nội, chiến sự ở vụ Đuy-puy các tỉnh Bắc Kỳ diễn ra ntn?
  4. HS: Dựa vào sgk trả lời - Diễn biến: Sáng GV: Tại sao quân triều đình ở Hà Nội 20-11-1873 Pháp đông gấp nhiều lần quân địch mà không nổ súng đánh thắng chúng? thành Hà Nội đến HS: Quân triều đình không chủ động tấn trưa thì thất thủ. công; Trang thiết bị lạc hậu * Hoạt động 3: Cá nhân 3/ Kháng chiến GV: Hãy trình bày phong trào kháng chiến ở Hà Nội và các của nhân dân Hà Nội 1873? tỉnh đồng bằng HS: Trả lời Bắc Kỳ (1873- GV: Quân dân Hà Nội đã lập nên chiến 1874) thắng nào? HS: Đó là chiến thắng Cầu Giấy - Nhân dân Hà GV: Minh hoạ thêm về trận Cầu Giấy Nội sẵn sàng - Phong trào kháng chiến tại các Tỉnh Bắc chiến đấu Kỳ trong thời gian này? - Diễn biến: HS: Nhân dân khắp nơi đều chống trả (SGK) quyết liệt: điển hình là cha con Nguyễn Mậu Kiến và Phạm Văn Nghị GV: Trong lúc nhân dân khí thế bừng bừng thì triều đình Huế không biết dựa vào dân - Ngược với nhân chống giặc mà vội vàng kí với Pháp điều dân nhà Nguyễn ước Giáp Tuất 1874. Nội dung của điều ước lại ký với Pháp Giáp Tuất? hiệp ước Giáp HS: Trả lời Tuất (15-3-1874). GV: Vì sao triều đình Nguyễn ký điều ước 1874? - Nội dung: HS: Vì sự nhu nhược của nhà Nguyễn, vì tư (SGK) tưởng chủ hoà để bảo vệ quyền lợi của giai
  5. cấp và dòng họ GV: Với điều ước này thực tế nước ta đã trở thành xứ bảo hộ của Pháp. Mặc dầu chữ II/ Thực dân bảo hộ chưa ghi vào văn bản. Sau điều ước Pháp đánh Bắc 1874 chúng lại ép triều đình Huế ký Thương Kỳ lần thứ hai. ước 1874 xác lập quyền kinh tế khắp đất Nhân dân Bắc nước Việt Nam Kỳ tiếp rục * Hoạt động 1: Cá nhân (Tiết 2) kháng chiến GV: Tại sao Pháp đánh Bắc Kỳ lần 1 trong những (1873) mà mãi gần 10 năm sau (1882) mới năm 1882 -1884. dám đánh Bắc Kỳ lần 2? 1/ Thực dân HS: Trả lời Pháp đánh GV: Cho biết thực dân Pháp đánh chiếm chiếm Bắc Kỳ Bắc Kỳ lần thứ hai trong hoàn cảnh nào? lần thứ hai HS: Dựa vào kiến thức sgk trả lời (1882): GV: Em biết gì về tình hình nước Pháp - Hoàn cảnh: lúc bấy giờ? + Sau điều ước HS: Nước Pháp đang chuyển nhanh sang 1874 nhân dân quyết định CNĐQ ị đòi hỏi thị trường ờ phản đối mạnh đánh chiếm Bắc Kỳ mẽ GV: Pháp đã lấy cớ gì để đánh chiếm Bắc + Kinh tế kiệt quệ, Kỳ? triều đình khước HS: Lấy cớ triều đình nhà Nguyễn tiếp từ mọi cải cách ả tục giao thiệp với nhà Thanh không hỏi ý đất nước rối loạn Pháp nghĩa là vi phạm hiệp ước 1874 + Thực dân Pháp GV: Tình hình chiến sự ở Hà Nội khi thực đang phát triển ể dân Pháp đánh Bắc Kỳ lần 2 (1880) đẩy mạnh việc GV: Gọi 1 HS giỏi trình bày vấn đề này xâm lược Bắc Kỳ trên bản đồ - Diến biến:
  6. HS: Dựa vào sgk trả lời + Lấy cớ triều GV: Sau khi thành Hà Nội thất thủ thái độ đình Huế vi phạm triều đình Huế ra sao? Hiệp ước 1874, 3- HS: Trả lời 4-1882 Ri-vi-e đẫn GV: Việc làm đó dẫn đến hậu quả gì? đầu quân Pháp đổ HS: + Quân Thanh ào ạt kéo vào nước ta bộ lên Hà Nội chiếm đóng nhiều nới + 25-4-1882 Ri-vi- + Pháp nhanh chóng chiếm Hòn Gai e gởi tối hậu thư buộc Hoàng Diệu Nam Định và một số nới khác nộp thành * Hoạt động 2: + Hoàng Diệu đã GV: Phong trào kháng chiến của nhân dân Hà chống trả nhưng Nội khi Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ lần 2 thất bại HS: Họ tích cực nổi dậy phối hợp với quân 2/ Nhân dân Bắc triều đình chống Pháp GV: Họ chống Pháp bằng những biện pháp Kỳ tiếp tục gì? kháng chiến: HS: Dựa vào sgk trả lời GV: Vòng vây của địch ở Hà Nội ngày càng - Khi thực dân xiết chặt ặ Ri-vi-e phải rút quân từ Nan Định Pháp đánh Hà về Hà Nội Nội, nhân dân GV: Ri-vi-e kéo quân từ Nam Định về Hà tích cực phối hợp Nội quân ta lập nên chiến thắng Cầu Giấy với quân của lần thứ hai. Trình bày chiến thắng cầu giấy triều đình chống lần thứ 2? Pháp HS: HS khá trình bày bản đồ GV: Sau chiến thắng cầu giấy lần thứ 2 tình - 19-5-1883 ta lại hình ta và địch thế nào? lập nên chiến HS: Quân Pháp hoang mang, dao động, địch thắng cầu giấy rút chạy Ri-vi-e bị giết
  7. - Quân ta phấn khởi nhưng triều đình Huế - Triều đình hèn bỏ lở cơ hội 7-1883 tự Đức mất (17-7-1883) nhát bỏ lỡ cơ hội. Pháp đánh chiP m Thuận An triều đình Huế Pháp gấp rút đánh đầu hàng chiếm Thuận An * Hoạt động 3: Cả lớp 3/ Hiệp ước Pa- GV: Trình bày cuộc tấn công của Pháp vào tơ-nốt. Nhà Thuận An? nước phong HS: Dựa vào sgk trình bày kiến Việt Nam GV: Khi Pháp đánh chiếm nhanh chóng sụp đổ (1884) Thuận An triều đình Huế ntn? - Chiều 18-8- HS: Triều đình kí hiệp ước Hăc-măng với 1883 Pháp nổ Pháp GV: Nội dung của hiệp ước súng tấn công HS: Dựa vào sgk trả lời Thuận An ậ 20-8- GV: Hậu quả sau khi ký hiệp ước? 1883 chiếm HS: Phong trào kháng chiến lên cao mạnh mẽ Thuận An GV: Trước thái độ phản kháng mạnh mẽ của nhân dân thực dân Pháp đối phó ntn? HS: Dựa vào sgk trả lời - Triều đình Huế GV: Tại sao hiệp ước Pa-tơ-nốt được ký ký Hiệp ước kết? Hác-măng với HS: Dựa vào sgk trả lời Pháp GV: Căn bản giống hiệp ước Hắc-măng nhưng sửa lại địa giới Trung Kỳ, nhà Nguyễn chính thức đầu hàng thực dân Pháp. - Ngày 6-6-1884 Từ đó trở đi nước ta là nước thuộc địa, nửa triều đình Huế phong kiến lại ký với Pháp Hiệp ước Pa-tơ- nốt -> Chế độ
  8. phong kiến độc lập Việt Nam chấm dứt 4/ Củng cố: - Tại sao thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ 1873. Trình bày phong trào kháng chiến ở Hà Nội và Bắc Kỳ - Trình bày diễn biến trận Cầu Giấy lần 1, lần 2 - Nắm được những nội dung cơ bản nhất của các Hiệp ước mà triều đình Huế ký với Pháp. 5/ Hướng dẫn tự học: a/ Bài vừa học: Như đã củng cố b/ Bài sắp học: Dặn dò HS đọc trước và soạn bài 26
Đồng bộ tài khoản