LỊCH SỬ ( Tiết 17) - ÔN TẬP

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
93
lượt xem
3
download

LỊCH SỬ ( Tiết 17) - ÔN TẬP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Nắm vững các kiến thức đã học. - Trình bày diễn biến lạicác trận đánh tiêu biểu của nhân dân ta chống ngoại xâm từ buổi đầu dựng nước đến cuộc kháng chiến chống xâm lược Mông – Nguyên. - Tự hào về lịch sử hào hùng của dân tộc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LỊCH SỬ ( Tiết 17) - ÔN TẬP

  1. L CH S ( Ti t 17) ÔN T P I/ M c tiêu : Qua bài ôn t p c a h c sinh: - N m v ng các ki n th c ã h c. - Trình bày di n bi n l icác tr n ánh tiêu bi u c a nhân dân ta ch ng ngo i xâm t bu i u d ng nư c n cu c kháng chi n ch ng xâm lư c Mông – Nguyên. - T hào v l ch s hào hùng c a dân t c II. dùng : - Tranh nh có trong SGK - Phi u h c t p
  2. III/ Các ho t ng d y – h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1- Bài cũ: - GV g i 3 HS lên b ng tr l i - 3 HS tr l i - Ý chí quy t tâm tiêu di t quân xâm - L p nh n xét, b sung Mông- Nguyên c a quân dân nhà Tr n ư c th hi n - Khi gi c Mông- Nguyên vào Thăng Long, vua tôi nhà Tr n ã dùng k gì ánh gi c ? 2-Bài m i: 2.1-Gi i thi u: 2.2-Hư ng d n ôn t p: *Ho t ng 1: Ôn bu i u d ng nư c - HS xem sách trang 11-17 và gi nư c( kho ng 700 TCN n năm 179 TCN) - HS tr l i. - 1 em c ghi nh
  3. - GV nh n xét- ghi i m - 2-3 HS trình bày. Nêu m c tiêu c a yêu c u c a ti t ôn t p * M c tiêu : HS n m ư c l ch s c a giai o n này. * Gi i thi u ki n th c c n ghi nh - GV nêu. *Ho t ng 2: Ôn giai o n hơn 1000 năm u tranh giành c l p( t năm 179 TCN- 938) + Nư c Văn Lang ra i vào th i gian nào ? khu v c nào trên t nư c ta. + Dùng l i c a mình hãy mô t m t s nét v cu c s ng c a ngư i L c Vi t ? - HS tr l i. + Nh ng t c l nào c a ngư i L c Vi t còn t n t i n ngày nay ? - GV nh n xét- b sung - GV : T xa xưa trên t nư c ta ã có ngư i sinh s ng. Nư c Văn Lang ra i kho ng 700 năm TCN, ti p n i Văn Lang ó
  4. là Âu L c. - Hãy cho bi t : + Nư c Âu L c ra i trong hoàn c nh - HS nghe. nào ? + Thành t u c s c v qu c phòng c a ngư i dân Âu L c là gì ? + Em bi t câu chuy n l ch s nào th i Âu L c ? Hãy k l i truy n ó. - GV nh n xét- ch t ý - HS tr l i. *Ho t ng 3: Ôn bu i u cl pt năm 938 n năm 1009) * M c tiêu : HS n m l i các ki n th c l ch s giai o n này. - 1 HS k chuy n M Châu- Tr ng Thu * Ho t ng4:Nư c i Vi t th i nhà Lý. - Gv t ch c cho HS làmbài trên b ng. B ng ph k s n 2 c t
  5. A B Tên các cu c kh i Th i nghĩa gian - Kh i nghĩa Bà Năm Tri u 40 - Ch m , S vào b ng con - Kh i nghĩa Mai Năm Thúc Loan 248 - Kh i nghĩa Hai Năm Bà Trưng 722 - Kh i nghĩa Khúc Năm Th a D 938 - Chi n Th ng B ch Năm ng c a Ngô Quy n 905 - GV g i HS lên b ng n i mũi tên vào
  6. kh i nghĩa úng v i th i gian => T i sao nhân dân ta không ng ng n id y u tranh. - GV chu n b s n các câu h i trong nh ng lá thăm c i di n nhóm b c thăm tr l i câu h i: + Em hãy k l i tình hình nư c ta sau khi Ngô Quy n m t. - HS tr l i. + inh B Lĩnh ã có công gì trong bu i u cl pc a t nư c ? + Tình hình nư c ta trư c khi quân T ng sang xâm lư c. + K t qu c a cu c kháng chi n ch ng quân T ng xâm lư c. - HS ho t ng theo nhóm - GV nêu câu h i - Vì sao Lý Thái T ch n vùng t i La làm kinh ô ? - Thăng Long còn có nh ng tên g i nào khác ? - Vì sao dư i th i Lý nhi u chùa ư c
  7. xây d ng ? - Hãy nhìn vào lư c trang 35/ SGK trình bày l i cu c chi n u b o v phòng tuy n trên sông Như Nguy t c a quân dân ta ? - GV nh n xét- b sung 3-C ng c : - GV nêu câu h i - Nhà Tr n ã làm gì xây d ng t nư c? - HS tr l i. - Nhà Tr n ã có bi n pháp gì và thu ư c k t qu như th nào trong vi c p ê? - Vua tôi nhà Tr n ã dùng k gì ánh gi c Mông – Nguyên ? - GV nh n xét- b sung - GV nh n xét ti t h c * Bài sau : Ki m tra cu i kì I - HS xung phong trình bày.
  8. - HS tr l i.
Đồng bộ tài khoản