Loại bỏ ánh sáng lóe trong ảnh chụp

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
87
lượt xem
39
download

Loại bỏ ánh sáng lóe trong ảnh chụp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đôi khi có những luồng ánh sáng như nắng mặt trời, ánh đèn lọt vào ống kính và làm xấu ảnh. Lúc này bạn cần hiểu cơ chế hoạt động của nó và cách chế ngự.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Loại bỏ ánh sáng lóe trong ảnh chụp

  1. Lo i b ánh sáng lóe trong nh ch p • ôi khi có nh ng lu ng ánh sáng như n ng m t tr i, ánh èn l t vào ng kính và làm x u nh. Lúc này b n c n hi u cơ ch ho t ng c a nó và cách ch ng . Ánh sáng lóe trong b c nh
  2. M ng sáng m Hình trên cho th y m t v t sáng t trên chi u xu ng do n ng m t tr i ngoài khung hình h t vào. Nó có hình d ng c a m t vùng sáng a giác (5-8 c nh), bên c nh các s c sáng và làm gi m tương ph n chung c a b c nh. Hình a giác ó có nhi u kích c khác nhau và có th to n m c choán ph n l n nh. V y t i sao l i có hi n tư ng này? S lóe sáng x y ra khi ánh sáng không di chuy n th ng theo hư ng có ch ích c a ngư i ch p mà ph n chi u l i bên trong các thành ph n c a ng kính trư c khi n c m bi n ho c film.
  3. Các thành ph n trong ng kính thư ng có l p ch ng ph n x gi m thi u s lóe sáng, tuy nhiên, không ph i ng nào cũng lo i b hi n tư ng ó hoàn toàn. Các ngu n sáng v n ph n chi u m t lư ng nh và ánh sáng ư c ph n chi u này s hi n rõ thành v t sáng m trong các vùng mà nó tr nên n i b t v i ánh sáng khúc x khác. Nh ng m sáng lóe trong nh xu t hi n do ánh sáng ph n x h t ra kh i l m ng kính (aperture), như hình trên. Tuy nhiên, m sáng lóe ch xu t hi n khi ngu n sáng r t m nh như n ng m t tr i gay g t, ngu n sáng nhân t o và th m chí c ánh trăng hôm
  4. r m. Nhưng trong trư ng h p có ánh sáng “ i l c”, b c nh cũng s có m sáng khó ch u. Gi i pháp u tiên là b n s c n n loa c n sáng cho ng kính (lens hood). Hood này s che các ánh sáng “ i l c” ó kh i góc ng m và gi m thi u hi n tư ng m sáng. Chú ý hood có b m t bên trong ph i hoàn toàn không ph n x , không có ch nào b tr y xư c, bong tróc. Th c t , h u h t các hood không vươn xa ch n ánh sáng th a. i u này tr nên nghiêm tr ng hơn n u b n dùng ng 35mm trên máy DSLR v i h s thu nh (crop factor), b i các hood này ư c ch t o cho góc nhìn r ng hơn. Hơn n a, hood cho ng kính zoom ch ư c thi t k ch n ánh sáng th a tiêu c r ng nh t. Hood hình cánh hoa thư ng b o v t t hơn lo i hình tròn do hood này tính n h s co (aspect ratio) c a film hay c m bi n, do ó, góc nhìn r ng hơn so v i lo i tròn. Dân chơi “pro” còn dùng lo i hood có th ch nh ư c theo tiêu c .
  5. ư ng i c a ánh sáng chu n và ánh sáng “l c” Cách khác dùng ng 35mm và hood trên máy DSLR có crop factor là mua hood thay th ư c. Ví d , tìm m t hood thi t k cho ng cho góc ng m h p (nhưng ph i v a v n v i ng) như EW-83DII cho ng Canon 17-40 f4 thay vì mua lo i i kèm. Hood này ho t ng t t v i h s thu nh 1,6x và 1,3x và ư c thi t k phù h p v i góc ng m c a ng 24mm trên máy full-frame 35mm. M c dù b o v t t hơn, nó cũng ch phù h p v i góc r ng nh t c a m t ng zoom. Hood l n hơn s t t hơn, nhưng c n ý m t i u là không có bi n pháp nào hoàn h o tuy t i. Nhìn chung, ng tiêu c c nh ít b nh hư ng nh t, k ó là ng góc r ng (vì ư c d tính s n nên thi t k t t hơn) và ng zoom d g p tình tr ng này hơn c .
  6. Nhưng ngư i ch p cũng có th l i d ng ánh sáng lóe cho khuôn hình p hơn. Nh b c c t t, th ánh sáng chói chang có th tr thành m t ph n c a b c nh m t cách ngh thu t hơn. B n có th t các i tư ng vào khung hình chúng che m t ph n ho c hoàn toàn ngu n sáng có th gây ra tình tr ng lóe sáng.
  7. ưa ngu n sáng vào thành m t ph n trong b c c nh
  8. Nhưng chú ý n u ngu n sáng quá m nh, ngư i ch p c n dùng kính l c b o v c m bi n (kính l c cũng ph i có l p ch ng ph n x t t). Bi n pháp an toàn là xoay ngư i ngu n sáng ó sau lưng, nhưng ánh i l i là b n có th m t i m t s b c c p.
Đồng bộ tài khoản