intTypePromotion=1
ADSENSE

Lựa chọn tác phẩm văn học thiếu nhi cho trẻ 5 - 6 tuổi làm quen với chủ đề “quê hương - đất nước- Bác Hồ” theo quan điểm tích hợp

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

156
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Văn học thiếu nhi là một bộ phận quan trọng của nền văn học dân tộc và là một nội dung quan trọng trong Chương trình chăm sóc - giáo dục trẻ mẫu giáo, có thể lồng ghép, tích hợp vào nhiều hoạt động khác nhau để kích thích hứng thú, củng cố bài học cũng như cung cấp kiến thức cho trẻ một cách nhẹ nhàng, sâu sắc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lựa chọn tác phẩm văn học thiếu nhi cho trẻ 5 - 6 tuổi làm quen với chủ đề “quê hương - đất nước- Bác Hồ” theo quan điểm tích hợp

Lê Thị Thanh Huệ và Đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> 109(09): 21 - 25<br /> <br /> LỰA CHỌN TÁC PHẨM VĂN HỌC THIẾU NHI CHO TRẺ 5-6 TUỔI<br /> LÀM QUEN VỚI CHỦ ĐỀ “QUÊ HƯƠNG - ĐẤT NƯỚC- BÁC HỒ”<br /> THEO QUAN ĐIỂM TÍCH HỢP<br /> Lê Thị Thanh Huệ1, Lê Thị Như Nguyệt2*<br /> 1<br /> <br /> Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên,<br /> 2<br /> Nhà xuất bản ĐH Thái Nguyên<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Văn học thiếu nhi là một bộ phận quan trọng của nền văn học dân tộc và là một nội dung quan<br /> trọng trong Chương trình chăm sóc - giáo dục trẻ mẫu giáo, có thể lồng ghép, tích hợp vào nhiều<br /> hoạt động khác nhau để kích thích hứng thú, củng cố bài học cũng như cung cấp kiến thức cho trẻ<br /> một cách nhẹ nhàng, sâu sắc. Khi lựa chọn tác phẩm cho trẻ 5-6 tuổi làm quen với chủ đề “Quê<br /> hương – Đất nước – Bác Hồ” theo quan điểm tích hợp cần đảm bảo các yêu cầu cụ thể về nội dung<br /> (phù hợp với lứa tuổi, đảm bảo tính giáo dục, phù hợp với chủ đề) và nghệ thuật (về ngôn ngữ,<br /> hình ảnh, cốt truyện…).<br /> Từ khóa: Văn học thiếu nhi, lựa chọn, tác phẩm văn học, chủ đề,…<br /> <br /> ĐẶT VẤN ĐỀ*<br /> Tích hợp theo chủ đề trong tổ chức các hoạt<br /> động giáo dục ở trường mầm non là một quan<br /> điểm mới, phù hợp với xu thế giáo dục trong<br /> khu vực và trên thế giới. Việc giáo viên<br /> thuyết trình, diễn giải kiến thức theo trình tự<br /> mẫu bài soạn sẵn với các “tiết học” riêng rẽ<br /> trên thực tế đã không đem lại hiệu quả như<br /> mong muốn. Vì vậy, cách tích hợp theo chủ<br /> đề đòi hỏi mỗi giáo viên và những người làm<br /> công tác giáo dục phải có nhận thức và cách<br /> làm mới trong chăm sóc và giáo dục trẻ.<br /> Trong chương trình chăm sóc – giáo dục trẻ 5-6<br /> tuổi nói riêng và trẻ mẫu giáo nói chung, các<br /> chủ đề được xây dựng mở rộng dần từ đơn giản<br /> đến phức tạp, từ gần đến xa, từ bản thân trẻ đến<br /> gia đình, môi trường tự nhiên và môi trường xã<br /> hội gần gũi. Trong đó, chủ đề “quê hương – đất<br /> nước – Bác Hồ” (QH-ĐN-BH) được đặc biệt<br /> chú trọng, nhằm mang đến cho trẻ những hiểu<br /> biết nhất định và hình thành những xúc cảm,<br /> tình cảm gắn bó với quê hương – đất nước,<br /> niềm kính yêu với Bác Hồ.<br /> Văn học thiếu nhi là một bộ phận quan trọng<br /> của nền văn học dân tộc. Đây không chỉ là một<br /> hình thức giải trí bổ ích mà còn là phương tiện<br /> quan trọng để giáo dục và phát triển nhân cách<br /> *<br /> <br /> Tel: 0973216622<br /> <br /> toàn diện cho trẻ em. Làm quen với tác phẩm<br /> văn học (TPVH) là một nội dung quan trọng<br /> trong chương trình chăm sóc - giáo dục trẻ Mẫu<br /> giáo, có thể lồng ghép, tích hợp vào nhiều hoạt<br /> động khác nhau để kích thích hứng thú, củng cố<br /> bài học, cũng như cung cấp kiến thức cho trẻ<br /> một cách nhẹ nhàng, sâu sắc.<br /> Vấn đề văn học thiếu nhi và việc lựa chọn tác<br /> phẩm văn học thiếu nhi trong quá trình chăm<br /> sóc - giáo dục trẻ đã được nhiều nhà nghiên<br /> cứu, các nhà giáo dục quan tâm ở những bình<br /> diện khác nhau, nhưng cho đến nay chưa có<br /> công trình chuyên biệt nào nghiên cứu kĩ<br /> lưỡng, thấu đáo về cách lựa chọn và sử dụng<br /> tác phẩm văn học, chủ đề QH-ĐN-BH dành<br /> riêng cho trẻ mẫu giáo lớn 5-6 tuổi để dạy học<br /> theo quan điểm tích hợp.<br /> Trong khuôn khổ của bài viết, chúng tôi xin đưa<br /> ra một số yêu cầu khi lựa chọn TPVH thiếu nhi<br /> cho trẻ 5-6 tuổi làm quen với chủ đề QH-ĐNBH theo quan điểm tích hợp ở trường mầm non.<br /> MỘT SỐ YÊU CẦU KHI LỰA CHỌN TPVH<br /> THIẾU NHI CHO TRẺ 5-6 TUỔI LÀM<br /> QUEN VỚI CHỦ ĐỀ QH-ĐN-BH THEO<br /> QUAN ĐIỂM TÍCH HỢP<br /> Về nội dung<br /> Đảm bảo phù hợp với lứa tuổi<br /> Đây là một yêu cầu có tính nguyên tắc bắt<br /> buộc phải tuân theo khi lựa chọn TPVH thiếu<br /> nhi cho trẻ, bởi vì các tác phẩm vô cùng đa<br /> 21<br /> <br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.vn<br /> <br /> Lê Thị Thanh Huệ và Đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> dạng, phong phú, đáp ứng nhu cầu thưởng<br /> thức cho mọi lứa tuổi thiếu nhi. Đối với trẻ<br /> Mầm non, cũng có một số lượng rất phong<br /> phú các TPVH về chủ đề QH-ĐN-BH, từ thơ<br /> đến truyện ngắn hay truyện dân gian được<br /> viết lại. Đối với trẻ mẫu giáo lớn, với những<br /> đặc trưng riêng về tâm - sinh lí lứa tuổi và với<br /> những yêu cầu cần phải đạt được để chuẩn bị<br /> tâm thế trước khi vào lớp 1, thì việc lựa chọn<br /> các TPVH phù hợp với lứa tuổi có một ý<br /> nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây có thể gọi là<br /> giai đoạn bước ngoặt của trẻ trước khi chuyển<br /> sang một hoạt động chủ đạo mới là hoạt động<br /> học tập, thay thế cho hoạt động vui chơi.<br /> Vậy nên, nếu các tác phẩm mà trẻ được làm<br /> quen không đáp ứng được nhu cầu thưởng<br /> thức của trẻ về nội dung tri thức chứa đựng<br /> trong tác phẩm, cấu trúc quá ngắn, quá đơn<br /> giản hay quá quen thuộc với trẻ…, sẽ làm cho<br /> trẻ cảm thấy nhàm chán, không hứng thú, kìm<br /> hãm sự phát triển. Ngược lại, nếu các tác<br /> phẩm quá khó với khả năng tiếp thu của trẻ,<br /> nội dung quá dài, quá trừu tượng… cũng sẽ<br /> khiến trẻ khó khăn khi tiếp cận, dù đã cố gắng<br /> hết sức vẫn không cảm thụ được, khi ấy tác<br /> phẩm không thể đem lại hiệu quả tác động<br /> như mong muốn. Do đó, hiểu đặc điểm tâm sinh lí của trẻ để lựa chọn các tác phẩm phù<br /> hợp với lứa tuổi là vô cùng cần thiết. Các tác<br /> phẩm ấy phải vừa sức tiếp thu và có khả năng<br /> tác động đến “vùng phát triển gần nhất” của<br /> trẻ (L.X.Vưgôtxki) để sao cho dưới sự hướng<br /> dẫn của cô giáo, trẻ nỗ lực thì sẽ cảm thụ<br /> được nội dung, nghệ thuật cũng như ý nghĩa<br /> của tác phẩm.<br /> Đảm bảo tính giáo dục<br /> Văn học được coi là một phương tiện quan<br /> trọng để giáo dục trẻ em. Nội dung, tư tưởng<br /> của các tác phẩm phản ánh đúng đắn những<br /> sự vật, hiện tượng trong cuộc sống bằng các<br /> hình ảnh, hình tượng nghệ thuật độc đáo, giúp<br /> trẻ nhận thức sâu sắc hơn, hiểu rõ chúng trong<br /> sự phát triển và mối liên hệ với các sự vật,<br /> hiện tượng khác. Từ đó, các tác phẩm này có<br /> vai trò khơi gợi những rung động và những<br /> hành vi cao cả ở trẻ. Đó cũng chính là đặc<br /> điểm giáo dục nhẹ nhàng bằng những đặc<br /> trưng thẩm mĩ của văn học thiếu nhi.<br /> <br /> 109(09): 21 - 25<br /> <br /> Nhà văn Hữu Thỉnh từng nói: “Văn học thiếu<br /> nhi rất quan trọng và không thể thiếu. Mỗi tác<br /> phẩm có giá trị được ví như một người thầy<br /> không những bồi dưỡng tâm hồn mà còn định<br /> hướng cho các em”. Nhận xét này cho thấy ý<br /> nghĩa lớn lao của văn học trong nhiệm vụ<br /> giáo dục trẻ. Lựa chọn các TPVH ra sao để<br /> trong bối cảnh hiện đại ngày nay, khi được<br /> tiếp xúc với quá nhiều loại hình giải trí hấp<br /> dẫn, các em cũng có thể tiếp nhận thông tin ở<br /> nhiều loại phương tiện khác nhau, nhưng<br /> những tác phẩm giàu ý nghĩa giáo dục và nổi<br /> tiếng một thời không khiến trẻ “quay lưng”<br /> lại, không thấy đó là những hình ảnh xưa cũ,<br /> nhàm chán. Thêm vào đó, cuộc sống đổi mới<br /> cũng cần cho các em tiếp xúc với những tác<br /> phẩm mới, “hiện đại” như chính cuộc sống<br /> của các em và vẫn không bị mất đi ý nghĩa<br /> giáo dục sâu sắc. Khi chúng ta hướng đến<br /> mục tiêu là giáo dục đạo đức và nhân cách<br /> cho các em, hướng các em về cội nguồn của<br /> dân tộc, về Chân - Thiện - Mỹ…, thì việc<br /> hướng các em đến những điều nhân văn, nhân<br /> bản, sẽ không chỉ là thiên chức của những nhà<br /> văn, nhà thơ mà còn là nhiệm vụ của những<br /> người làm công tác giáo dục…<br /> Trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi đã đạt được những mức<br /> độ nhất định về sự phát triển trí tuệ, đã có khả<br /> năng tiếp nhận các TPVH phù hợp với lứa<br /> tuổi, nhưng đồng thời trẻ cũng rất dễ học theo<br /> những gì thể hiện ở trong tác phẩm mà chưa<br /> cần biết đó là đúng sai, tốt xấu, do thiếu sự<br /> chọn lựa hay định hướng của giáo viên, của<br /> nhà giáo dục trong quá trình cho trẻ làm quen<br /> với tác phẩm. Ngoài ra, việc chọn lựa các tác<br /> phẩm giàu ý nghĩa giáo dục sẽ cung cấp thêm<br /> cho trẻ một khối lượng tri thức phong phú về<br /> tự nhiên - xã hội, con người đồng thời cũng<br /> giúp trẻ được giáo dục nhân cách một cách tự<br /> nhiên, nhẹ nhàng mà không cần những lời dạy<br /> khô khan, triết lí.<br /> Đảm bảo phù hợp với chủ đề “Quê hươngĐất nước-Bác Hồ”<br /> Chương trình giáo dục mầm non hiện nay<br /> đang tiến hành đổi mới các hình thức tổ chức<br /> hoạt động giáo dục cho trẻ mẫu giáo theo<br /> hướng tích hợp chủ đề. Trong đó, chủ đề QH-<br /> <br /> 22<br /> <br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.vn<br /> <br /> Lê Thị Thanh Huệ và Đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> ĐN-BH là một chủ đề lớn thường được thực<br /> hiện từ 2 đến 4 tuần, nhằm cung cấp cho trẻ<br /> những kiến thức cơ bản và gần gũi nhất về<br /> chủ đề, đồng thời bước đầu hình thành cho trẻ<br /> những lí tưởng, tình cảm cao đẹp với Bác Hồ<br /> và quê hương, đất nước mến yêu. Ở trẻ mẫu<br /> giáo lớn, nhu cầu và tình cảm của trẻ không<br /> chỉ hướng vào bản thân mà đã biết hướng đến<br /> con người và sự vật, hiện tượng bên ngoài.<br /> Hoạt động của trẻ cũng không chỉ là theo sở<br /> thích, vui thì mới học, mới hành động nữa.<br /> Trẻ cần phải biết được “trách nhiệm” của<br /> mình đối với bản thân, đối với mọi người<br /> xung quanh. Vì vậy, khi làm quen với chủ đề<br /> này, giáo viên cần phải lựa chọn nội dung dạy<br /> thật phù hợp để củng cố những biểu tượng đã<br /> được hình thành từ trước, đồng thời hình<br /> thành, phát triển ở trẻ những biểu tượng mới<br /> với tình cảm sâu sắc, gắn bó một cách tự<br /> nhiên. Việc lựa chọn các TPVH thiếu nhi cũng<br /> phải dựa trên nguyên tắc ấy. Đặc biệt, cần phải<br /> tăng cường lựa chọn các tác phẩm về chính<br /> quê hương nơi trẻ sinh sống để trẻ thấy được<br /> vẻ đẹp của đất nước thật gần gũi, ngay ở chính<br /> nơi trẻ sinh ra và lớn lên. Đó có thể là những gì<br /> mà các em nhìn thấy hàng ngày, tiếp xúc hàng<br /> ngày, là con đường đến trường, nơi có hương<br /> rừng thơm và nước suối trong thầm thì:<br /> Hương rừng thơm đồi vắng<br /> Nước suối trong thầm thì<br /> Cọ xoè ô che nắng<br /> Râm mát đường em đi<br /> (Minh Chính - Hương rừng)<br /> Nhưng cũng có thể đưa các em đến một vùng<br /> biển, có sóng vỗ rì rào, sóng biển lấp lánh và<br /> mỗi chiều thuyền về đầy ắp cá:<br /> Quê em bên bãi biển,<br /> Khuất sau rừng phi lao,<br /> Quanh năm nghe rì rào<br /> Lá reo và sóng vỗ…<br /> (Nhược Thủy - Quê em ở vùng biển)<br /> Những bài thơ và câu chuyện về Bác Hồ cũng<br /> phải gần gũi với các em nhỏ ngày nay, chứ<br /> không chỉ là với thiếu nhi thời kháng chiến.<br /> Đó có thể là:“Khi em ra đời/Đã không còn<br /> <br /> 109(09): 21 - 25<br /> <br /> Bác/Chỉ còn tiếng hát/Chỉ còn lời ca.../Mà em<br /> vẫn thấy/Bác sao thật gần/Năm điều Bác<br /> dạy/Mãi còn vang ngân” ( Phan Thị Thanh<br /> Nhàn - Trích Bác Hồ của em).<br /> Ngoài hình ảnh về một đất nước Việt Nam<br /> giàu truyền thống yêu nước, với những cảnh<br /> đẹp hùng vĩ qua các trang thơ, bài văn của các<br /> tác giả nổi tiếng cũng cần có thêm những<br /> sáng tác mới về một Việt Nam hiện đại, đang<br /> trên đà phát triển, hội nhập dưới con mắt của<br /> các em nhỏ ngày nay.<br /> Về nghệ thuật<br /> Một TPVH có giá trị nói chung bao giờ cũng<br /> phải có sự thống nhất hài hoà giữa nội dung<br /> và hình thức nghệ thuật. TPVH thiếu nhi cũng<br /> vậy, đã là một TPVH được tuyển chọn để dạy<br /> cho trẻ mẫu giáo thì nhất thiết cũng phải đáp<br /> ứng yêu cầu đó. Nội dung tác phẩm có thể<br /> đơn giản, nghệ thuật có thể không thật sự<br /> hoàn mĩ nhưng đó phải là tác phẩm có những<br /> điểm riêng, độc đáo. Trẻ 5-6 tuổi đã có sự<br /> phát triển vượt bậc về khả năng cảm thụ văn<br /> học qua ngôn từ nghệ thuật, nên việc lựa chọn<br /> những tác phẩm có yếu tố nghệ thuật độc đáo<br /> là rất cần thiết để trẻ có thể cảm nhận được<br /> hết ý nghĩa của tác phẩm cũng như được “bay<br /> bổng, thăng hoa” cùng với nhân vật trữ tình.<br /> Thơ văn để các em vừa yêu thích, vừa đạt<br /> được các yêu cầu về giáo dục là rất khó. Mỗi<br /> tác phẩm lôi cuốn được trẻ ở lứa tuổi này bao<br /> giờ cũng xuất phát trước hết từ hình thức của<br /> chính tác phẩm. Khi trẻ yêu thích, trẻ mới<br /> thâm nhập vào tác phẩm mà cảm thụ được nội<br /> dung ý nghĩa của nó, cũng như nhớ mãi<br /> những bài học đầu đời này.<br /> Đối với tác phẩm thơ<br /> - Thể thơ: Thơ dành cho trẻ mầm non thường<br /> là thể thơ tự do, thơ 2 chữ, 3 chữ, 4 chữ, 5<br /> chữ hay thể lục bát, có vần điệu giúp trẻ dễ<br /> nhớ, dễ thuộc. Chẳng hạn, có những bài thơ<br /> chỉ có 4 câu, mỗi câu có 4 chữ như bài Con<br /> chim hót - Phạm Hổ hoặc có 4 câu, mỗi câu 5<br /> chữ như bài Đêm vườn - Hồ Tĩnh Tâm hoặc<br /> dài hơn một chút như Chú giải phóng quân Cẩm Thơ (12 câu, thể lục bát), Buổi sáng –<br /> Hoàng Gia Minh (12 câu, 4 chữ)…<br /> 23<br /> <br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.vn<br /> <br /> Lê Thị Thanh Huệ và Đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> - Ngôn ngữ: Ngôn ngữ phải ngắn gọn, rõ<br /> ràng, trong sáng và dễ hiểu; có phần gần với<br /> khẩu ngữ, vừa cụ thể vừa chi tiết nhưng cũng<br /> phải tinh tế. “Đường xa em đi về/Có chim reo<br /> trong lá/Có nước chảy dưới khe/Thì thào như<br /> tiếng mẹ…” (Hương rừng - Minh Chính).<br /> - Hệ thống âm thanh, nhịp điệu: Thơ cho các<br /> em cũng có những nét rất khác so với thơ của<br /> người lớn, đó là sự giàu chất truyện trong thơ<br /> (hình tượng cảm xúc). Nghĩa là mỗi bài thơ<br /> cũng giống như một mẩu truyện hoặc chất<br /> chứa đầy yếu tố truyện (Ra thăm bến cảng<br /> Hải Phòng – Nguyễn Hồng Kiên, Về quê –<br /> Nguyễn Thắng …). Có thể nhận thấy, trẻ em<br /> luôn ưa sự sôi động, nhộn nhịp, vui tươi.<br /> Những tác phẩm giàu nhịp điệu, cách ngắt nhịp<br /> độc đáo, âm thanh, tiếng động phong phú chắc<br /> chắn sẽ thu hút sự chú ý của trẻ và có thể sử<br /> dụng trong nhiều hoạt động khác nhau.<br /> - Hình ảnh: Thơ cho các em rất cần chứa<br /> đựng nhiều hình ảnh đẹp, mới lạ, hấp dẫn để<br /> thu hút sự chú ý và hứng thú của trẻ.<br /> Ngoài ra, nếu các tác phẩm thơ có được tính<br /> hài hước để trẻ bật ra tiếng cười cũng là một<br /> yếu tố rất quan trọng để tạo nên sự thành công<br /> khi cho trẻ tiếp xúc với tác phẩm.<br /> Đối với truyện<br /> - Ngôn ngữ: Giống như thơ, ngôn ngữ trong<br /> truyện của các em cũng phải đơn giản, ngắn<br /> gọn, sử dụng chủ yếu là câu đơn, một cụm<br /> chủ vị, hạn chế câu ghép, câu nhiều thành<br /> phần cú pháp để trẻ có thể dễ nghe, dễ hiểu và<br /> dễ thể hiện lại tác phẩm (Ai ngoan sẽ được<br /> thưởng - st, Quả táo Bác Hồ - st, Đôi bạn<br /> dưới biển san hô – Như Mai, Thánh<br /> Gióng…). Ở lứa tuổi này, trẻ thích được vận<br /> động, thích sự thay đổi và diễn biến nhanh, do<br /> vậy ngôn ngữ truyện cũng phải giàu tính kịch<br /> và tính hành động.<br /> - Kết cấu truyện và hệ thống nhân vật: Kết<br /> cấu truyện cần đơn giản, có thể theo trục thời<br /> gian thuận (và tránh sự đồng hiện), theo hai<br /> tuyến nhân vật đối lập và có những đoạn lặp<br /> lại để trẻ có thể nhớ được các tình tiết trong<br /> tác phẩm. Nếu như trong thơ giàu chất truyện<br /> thì trong truyện dành cho các em cũng phải<br /> giàu chất thơ và yếu tố hài hước, vui nhộn để<br /> phù hợp với sở thích của trẻ. Nhà văn Võ<br /> Quảng - nhà văn viết nhiều cho thiếu nhi đã<br /> từng có những nhận xét rất xác đáng, rằng:<br /> <br /> 109(09): 21 - 25<br /> <br /> Các em thích những câu chuyện có nhiều tình<br /> tiết li kì, nói lên những sự việc hàng ngày<br /> nhưng cách diễn tả phải hồn nhiên, vui tươi,<br /> dí dỏm; thường được trình bày một cách linh<br /> hoạt, sự việc luôn luôn chuyển động, tâm lý<br /> nhân vật không quá “chẻ tư”, phải như trò<br /> chơi, luôn hoạt bát; thể hiện nhân vật một<br /> cách chân thật hoặc được tung hoành trong trí<br /> tưởng tượng và đánh thức được trong lòng trẻ<br /> những tình cảm cao quý… Ví dụ:<br /> “…Một hôm chim Sẻ được các bạn cử đến<br /> gặp Sơn Ca. Chim Sẻ hỏi Sơn Ca:<br /> - Bạn Sơn Ca ơi, có phải bác Mặt Trời cho<br /> bạn giọng hát mê li ấy không?<br /> - Không phải đâu. Bác Mặt Trời tốt bụng chỉ<br /> cho tôi những tia nắng vàng rực rỡ, ấm áp thôi.<br /> - Thế có phải cô Mây Hồng cho bạn giọng hát<br /> hay không?<br /> - Cũng không phải đâu bạn Sẻ ạ. Cô Mây<br /> Hồng xinh đẹp chỉ cho tôi những tảng bông<br /> êm dịu thôi…” (Giọng hót chim sơn ca – Thu<br /> Thủy st).<br /> Với chủ đề QH-ĐN-BH, những câu chuyện<br /> về Bác Hồ, đất nước thường gắn với lịch sử,<br /> nhưng qua những câu chuyện kể viết lại cho<br /> trẻ cũng phải đảm bảo các yêu cầu về nghệ<br /> thuật như vậy để trẻ tiếp nhận và làm quen<br /> với chủ đề một cách tốt nhất.<br /> KẾT LUẬN<br /> Yêu cầu tích hợp trong Chương trình giáo dục<br /> mầm non mới đòi hỏi mỗi giáo viên cần chủ<br /> động, linh hoạt hơn trong quá trình dạy học<br /> và thiết kế hoạt động sao cho phù hợp với<br /> từng địa phương và từng trường lớp. Việc lựa<br /> chọn các TPVH thiếu nhi phù hợp với lứa<br /> tuổi mẫu giáo lớn để sử dụng khi cho trẻ làm<br /> quen với văn học và tích hợp vào các hoạt<br /> động chăm sóc - giáo dục trong chủ đề QHĐN-BH trở thành một công việc cần thiết và<br /> có ý nghĩa thiết thực. Tuy nhiên, việc lựa<br /> chọn này phải tuân theo một số yêu cầu cụ thể<br /> để mỗi tác phẩm khi đưa đến các em vừa đảm<br /> bảo về nội dung lại vừa hài hòa về hình thức<br /> nghệ thuật, nhằm tuyển chọn được những tác<br /> phẩm hay, có ý nghĩa giáo dục cao, phù hợp<br /> với đặc điểm tiếp nhận của trẻ và thông qua<br /> đó góp phần phát triển toàn diện nhân cách<br /> cho trẻ, chuẩn bị những điều kiện tốt nhất<br /> trước khi đến trường phổ thông.<br /> <br /> 24<br /> <br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.vn<br /> <br /> Lê Thị Thanh Huệ và Đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> 1. Hoàng Văn Cẩn (2005), Dạy học TPVH dành<br /> cho thiếu nhi, tập 1, Nxb Giáo dục.<br /> 2. Phạm Mai Chi, Lê Thu Hương, Trần Thị Thanh<br /> (2009), Đổi mới hình thức tổ chức các hoạt động<br /> giáo dục trẻ mẫu giáo theo hướng tích hợp chủ đề,<br /> Nxb Giáo dục.<br /> 3. Phạm Thị Điểm (Chủ biên) (2009), Thiết kế dạy<br /> học hoạt động làm quen văn học ở trường mầm<br /> non, Nxb Giáo dục.<br /> <br /> 109(09): 21 - 25<br /> <br /> 4. Phạm Hổ, Lữ Huy Nguyên (1995), Văn học cho<br /> thiếu nhi, Nxb Văn học, Hà Nội.<br /> 5. Lã Thị Bắc Lý, Lê Thị Ánh Tuyết (2008),<br /> Phương pháp cho trẻ mầm non làm quen với<br /> TPVH, Nxb Giáo dục, Hà Nội<br /> 6. Nguyễn Ánh Tuyết (2005), Giáo dục mầm non<br /> - Những vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb Đại học<br /> Sư phạm, Hà Nội.<br /> <br /> SUMMARY<br /> HOW TO SELECT LITERATURE WORKS FOR CHILDREN BETWEEN FIVE<br /> AND SIX YEARS OLD IN ORDER TO HELP THEM ACQUAINT WITH THE<br /> THEME “HOMETOWN – COUNTRY – UNCLE HO” IN THE INTEGRATED<br /> POINT OF VIEW<br /> Le Thi Thanh Hue1, Le Thi Nhu Nguyet2*<br /> 1<br /> <br /> College of Education – TNU, 2Thai Nguyen University Publishing House<br /> <br /> Literature for children plays an important role in national literature and a vital part in the preschool children caring-educating program. It can be integrated into various activities in order to<br /> raise their interest, review old lessons as well as provide them with knowledge gently and deeply.<br /> When selecting a story for children aged 5 – 6 to get used to the topic “Hometown – Country –<br /> Uncle Ho”, according to integration view, it is neccessary to guarantee specific requirements of<br /> content (appropriate to different ages, educational characteristics, appropriate to the topic) and art<br /> (linguistics, image, plot…).<br /> Key words: literature for children, select, literature works, theme...<br /> <br /> Ngày nhận bài: 20/02/2013; Ngày phản biện: 02/3/2013; Ngày duyệt đăng: 02/10/2013<br /> Phản biện khoa học: TS. Mai Thị Nhung – Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên<br /> *<br /> <br /> Tel: 0973216622<br /> <br /> 25<br /> <br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.vn<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2