intTypePromotion=3

Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu đề xuất phương pháp thiết kế và xây dựng để nâng cao chất lượng các công trình thoát nước nhỏ trên đường ô tô tại nước CHDCNN Lào

Chia sẻ: Lê Hoa Trà | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:180

0
17
lượt xem
1
download

Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu đề xuất phương pháp thiết kế và xây dựng để nâng cao chất lượng các công trình thoát nước nhỏ trên đường ô tô tại nước CHDCNN Lào

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án nghiên cứu đề xuất phương pháp thiết kế và xây dựng để nâng cao chất lượng các công trình thoát nước nhỏ trên đường ô tô tới nước CHDCNN Lào, trong đó tập trung vào tính thủy lực công trình thoát nước nhỏ ngang đường ô tô và giải quyết một số tính toán thủy lực, dùng trong thiết kế công trình thoát nước nhỏ ngang đường để từ đó đề xuất được các giải pháp thiết kế,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu đề xuất phương pháp thiết kế và xây dựng để nâng cao chất lượng các công trình thoát nước nhỏ trên đường ô tô tại nước CHDCNN Lào

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TÀO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI<br /> --------------------<br /> <br /> SOUVANHNA VONGKHAMCHANH<br /> <br /> NGHI N CỨU Đ<br /> <br /> UẤT PHƯ NG PHÁP THI T<br /> <br /> VÀ<br /> <br /> D NG Đ N NG CAO CHẤT Ư NG CÁC CÔNG<br /> TR NH THOÁT NƯỚC NHỎ TR N ĐƯỜNG Ô TÔ TẠI NƯỚC<br /> CỘNG HÕA D N CHỦ NH N D N ÀO<br /> <br /> UẬN ÁN TI N SĨ<br /> <br /> HÀ NỘI - 2015<br /> <br /> Ỹ THUẬT<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TÀO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI<br /> --------------------<br /> <br /> SOUVANHNA VONGKHAMCHANH<br /> <br /> NGHI N CỨU Đ<br /> <br /> UẤT PHƯ NG PHÁP THI T<br /> <br /> VÀ<br /> <br /> D NG Đ N NG CAO CHẤT Ư NG CÁC CÔNG<br /> TR NH THOÁT NƯỚC NHỎ TR N ĐƯỜNG Ô TÔ TẠI NƯỚC<br /> CỘNG HÕA D N CHỦ NH N D N ÀO<br /> <br /> Chuyên ngành : ây dựng đường ô tô và đường thành phố<br /> Mã số : 62580205<br /> <br /> UẬN ÁN TI N SĨ<br /> <br /> Ỹ THUẬT<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> 1. PGS.TS. Nguyễn Quang Toản<br /> 2. PGS.TS. ã Văn Chăm<br /> <br /> HÀ NỘI - 2015<br /> <br /> i<br /> ỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan: Luận án “ N<br /> ớ<br /> ờ<br /> <br /> ớ Cộ<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> C ủN<br /> <br /> D<br /> <br /> L<br /> <br /> ” là công trình nghiên<br /> <br /> cứu riêng của tôi.<br /> Các số liệu, kết quả nghiên cứu được sử dụng trong luận án này hoàn toàn<br /> trung thực. Nội dung trình bày trong luận án này chưa từng được công bố trong<br /> bất kỳ công trình nào từ trước cho tới nay.<br /> Tác giả luận án<br /> <br /> SOUVANHNA VONGKHAMCHANH<br /> <br /> ii<br /> ỜI CẢM<br /> <br /> N<br /> <br /> Luận án này được thực hiện trong khuôn kh chư ng trình đào t o tiến s<br /> chuyên ngành đư ng bộ do<br /> <br /> ộ môn<br /> <br /> ư ng bộ, Khoa Công trình, trư ng<br /> <br /> i<br /> <br /> h c Giao Thông Vận Tải. Trước hết, tôi xin gửi l i cảm n tới an giám hiệu<br /> trư ng<br /> <br /> i h c Giao Thông Vận Tải, ộ môn<br /> <br /> ư ng bộ, Phòng ào t o Sau đ i<br /> <br /> h c, Giáo sư, Phó giáo sư - Tiến s , các thầy giáo, cô giáo, các nhà Khoa h c<br /> trong và ngoài trư ng đã t o điều kiện thuận lợi, thư ng xuyên giúp đỡ, chỉ dẫn<br /> và đóng góp ý kiến trong suốt quá trình nghiên cứu luận án.<br /> Tác giả luận án xin bày tỏ lòng biết n sâu sắc đối với sự giúp đỡ to lớn,<br /> nhiệt tình của hai thầy hướng dẫn PGS.TS. N<br /> Lã Vă C ăm trư ng<br /> <br /> ễ Q<br /> <br /> T ả và PGS.TS.<br /> <br /> i h c Giao thông Vận tải đã hết lòng t o điều kiện giúp<br /> <br /> đỡ tác giả hoàn thành luận án.<br /> ặc biệt, tác giả xin trân tr ng gửi l i cảm n tới PGS.TS. T ầ Đ<br /> Nghiên trư ng<br /> <br /> i h c Giao thông Vận tải, thầy đã có những chỉ dẫn tận tình và<br /> <br /> quý báu giúp tác giả hoàn thành luận án.<br /> Cuối c ng tôi xin cảm n các b n b , đ ng nghiệp và các thành viên của<br /> gia đình tôi đã đ ng hành c ng với tôi, chia s những khó kh n và giúp đỡ to lớn<br /> về tinh thần c ng như vật chất trong suốt quá trình h c tập và nghiên cứu luận<br /> án của tôi t i trư ng<br /> <br /> i h c Giao thông Vận tải.<br /> Tác giả luận án<br /> <br /> SOUVANHNA VONGKHAMCHANH<br /> <br /> iii<br /> MỤC ỤC<br /> MỞ ĐẦU .............................................................................................................. 1<br /> CHƯ NG 1 TỔNG QUAN V<br /> T NH H NH MẠNG<br /> <br /> ĐẶC ĐI M ĐI U<br /> <br /> ƯỚI GIAO THÔNG VÀ S<br /> <br /> IỆN T<br /> <br /> NHI N,<br /> <br /> PHÁ HOẠI CÁC<br /> <br /> CÔNG TR NH THOÁT NƯỚC NHỎ TR N ĐƯỜNG Ô TÔ Ở NƯỚC<br /> CỘNG HÕA D N CHỦ NH N D N ÀO ..................................................... 4<br /> 1.1. Đ c đi m đi u iện đ a h nh và h h u ở ào .......................................... 4<br /> 1.2. Giới thiệu chung v hệ thống đường ô tô ở ào ........................................ 5<br /> 1.2.1. Giai đo n trước n m 1975 ........................................................................... 5<br /> 1.2.2. Giai đo n n m 1975-1985 ........................................................................... 6<br /> 1.2.3. Giai đo n n m 1985-2000 ........................................................................... 6<br /> 1.2.4. Giai đ an n m 2000-2015 ........................................................................... 7<br /> 1.3. . T nh tr ng hư hỏng công tr nh tho t nước nhỏ trên đường ô tô t i nước<br /> Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân ào ................................................................... 9<br /> 1.3.1. Những hư hỏng thư ng gặp về công trình thoát nước trên đư ng ô tô và<br /> nguyên nhân gây ra ............................................................................................... 9<br /> 1.3.2. Tình hình áp dụng kết cấu công trình thoát nước ở Lào ........................... 12<br /> 1.4.<br /> <br /> ết lu n chương 1 ...................................................................................... 13<br /> <br /> CHƯ NG 2 TỔNG QUAN V<br /> CẤP, SỨC CẢN THỦ<br /> ĐÁ<br /> <br /> DÕNG CHẢ<br /> <br /> TÍNH THỦ<br /> <br /> C Ở DỐC NƯỚC,<br /> VÀ<br /> <br /> C BẬC NƯỚC NHI U<br /> HỞI ĐỘNG CỦA HẠT Ở<br /> <br /> ÓI SAU GIA CỐ CÔNG TR NH THOÁT<br /> <br /> NƯỚC NHỎ NGANG ĐƯỜNG ...................................................................... 15<br /> 2.1. Tổng quan nghiên cứu t nh thủy lực b c nước nhi u cấp d ng b tiêu năng.<br /> ............................................................................................................................. 15<br /> 2.1.1. Các nghiên cứu liên quan đến tính thủy lực bậc nước nhiều cấp ............. 15<br /> 2.1.2. Các công thức tính thủy lực cho bậc nước nhiều cấp d ng bể .................. 17<br /> 2.1.3. Nhận xét về tính thủy lực cho bậc nước nhiều cấp d ng bể ..................... 27<br /> 2.2. Tổng quan c c nghiên cứu v sức cản thủy lực ở dốc nước ................... 27<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản