intTypePromotion=1

Luận văn: Đánh giá hiệu năng của một số thuật toán bảng băm phân tán DHT và đưa ra giải pháp cải tiến hiệu năng của thuật toán CHORD

Chia sẻ: Nguyen Bao Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:96

0
105
lượt xem
31
download

Luận văn: Đánh giá hiệu năng của một số thuật toán bảng băm phân tán DHT và đưa ra giải pháp cải tiến hiệu năng của thuật toán CHORD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong quá trình phát triển hiện nay, hạn chế về khả năng mở rộng của mô hình Ckient - Server bộc lộ ngày càng rõ rệt và các hệ thống peer-to -peer (P2P), với nhiều ưu điểm như khả năng mở rộng cao, linh hoạt và hiệu quả trong việc sử dụng tài nguyên, đã thu hút được quan tâm về phát triển hết sức nhanh chóng. Mô hình peer-to-peer phù hợp với các ứng dụng lớn như chia sẻ nội dung , video theo yêu cầu,... Các hệ thống peer to peer đã phát triển qua ba thế hệ,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: Đánh giá hiệu năng của một số thuật toán bảng băm phân tán DHT và đưa ra giải pháp cải tiến hiệu năng của thuật toán CHORD

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÔ HOÀNG GIANG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI --------------------------------------- LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG CỦA MỘT SỐ THUẬT TOÁN BẢNG BĂM PHÂN TÁN DHT VÀ ĐƯA RA GIẢI PHÁP CẢI TIẾN HIỆU NĂNG CỦA THUẬT TOÁN CHORD 2006 - 2008 NGÔ HOÀNG GIANG Hà Nội 2008 HÀ NỘI 2008
 2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI --------------------------------------- LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 3898 ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG CỦA MỘT SỐ BẢNG BĂM PHÂN TÁN DHT VÀ ĐƯA RA GIẢI PHÁP CẢI TIẾN HIỆU NĂNG CỦA THUẬT TOÁN CHORD NGÔ HOÀNG GIANG Người hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN CHẤN HÙNG HÀ NỘI 2008
 3. Luận văn tốt nghiệp Ngô Hoàng Giang BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc *** LỜI CAM ĐOAN Luận văn thạc sỹ này do tôi nghiên cứu và thực hiện dưới sự hướng dẫn của Thầy giáo TS. Nguyễn Chấn Hùng. Để hoàn thành bản luận văn này, ngoài các tài liệu tham khảo đã liệt kê, tôi cam đoan không sao chép các công trình hoặc thiết kế tốt nghiệp của người khác. Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2008 (Ký và ghi rõ họ tên) Ngô Hoàng Giang 1
 4. Luận văn tốt nghiệp Ngô Hoàng Giang LỜI CẢM ƠN Trước hết tôi vô cùng biết ơn sâu sắc đến Thầy giáo TS. Nguyễn Chấn Hùng – người đã trực tiếp dành nhiều thời gian tận tình hướng dẫn, cung cấp những thông tin quý báu giúp đỡ tôi hoàn thành bản luận văn này. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Trung tâm mạng thông tin – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, nơi tôi đang công tác đã tạo nhiều điều kiện động viên khích lệ để tôi có thể hoàn thành bản luận văn này. Sau cùng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến người thân cùng bạn bè đồng nghiệp, những người luôn cổ vũ động viên tôi hoàn thiện bản luận văn này. Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2008 Ngô Hoàng Giang 2
 5. Luận văn tốt nghiệp Ngô Hoàng Giang Mục lục LỜI CAM ĐOAN ............................................................................................................1 U U LỜI CẢM ƠN ..................................................................................................................2 U U Mục lục.............................................................................................................................3 U U Danh mục thuật ngữ .........................................................................................................5 U U Danh mục hình vẽ ............................................................................................................6 U U Danh mục thuật toán ........................................................................................................8 U U Danh mục bảng ................................................................................................................9 U U Lời mở đầu .....................................................................................................................10 U U Chương 1. Lý thuyết tổng quan .................................................................................11 U U U U 1.1. Lý thuyết chung về về mạng P2P ....................................................................11 U U U U 1.1.1. Khái niệm mạng P2P ...............................................................................11 U U U U 1.1.2. Quá trình phát triển của các hệ thống P2P ...............................................12 U U U U 1.1.3. Ứng dụng p2p ..........................................................................................16 U U U U 1.1.4. Các vấn đề đối với mạng p2p hiện nay ....................................................16 U U U U 1.2. Lý thuyết về Distributed Hash Table (DHT) ..................................................18 U U U U 1.2.1. Hash Table (bảng băm) ............................................................................18 U U U U 1.2.2. Distributed Hash Table ............................................................................18 U U U U 1.3. Giới thiệu một số DHT ....................................................................................20 U U U U 1.3.1. Chord........................................................................................................21 U U U U 1.3.2. Kademlia ..................................................................................................30 U U U U 1.3.3. Tapestry....................................................................................................33 U U U U 1.3.4. Kelips .......................................................................................................38 U U U U 1.4. Các phương pháp đánh giá, thử nghiệm mạng P2P ........................................40 U U U U 1.4.1. Khảo sát các simulator mô phỏng mạng overlay .....................................41 U U U U 1.4.2. P2PSim .....................................................................................................42 U U U U 3
 6. Luận văn tốt nghiệp Ngô Hoàng Giang Chương 2. Đánh giá hiệu năng một số DHT .............................................................43 U U U U 2.1. Bài toán thực tế................................................................................................43 U U U U 2.2. Đánh giá hiệu năng một số DHT .....................................................................44 U U U U 2.2.1. Mục tiêu và cơ sở lý luận .........................................................................44 U U U U 2.2.2. Quá trình thực nghiệm và phương pháp đánh giá hiệu năng ...................45 U U U U 2.2.3. Xác định ngưỡng churn rate các DHT làm việc tốt .................................47 U U U U 2.2.4. So sánh hiệu năng của các DHT ..............................................................53 U U U U 2.2.5. Đánh giá ảnh hưởng của các tham số thiết kế đến hiệu năng các DHT ..63 U U U U Chương 3. Cải tiến hiệu năng của Chord ...................................................................68 U U U U 3.1. Hạn chế của giao thức Chord ..........................................................................68 U U U U 3.2. Giải pháp cải tiến giao thức Chord..................................................................68 U U U U 3.3. Giải pháp duy trì vòng dùng cơ chế lock ........................................................69 U U U U 3.3.1. Mục tiêu ...................................................................................................69 U U U U 3.3.2. Cơ chế làm việc........................................................................................69 U U U U 3.4. Giải pháp caching proxy..................................................................................79 U U U U 3.4.1. Mục tiêu ...................................................................................................79 U U U U 3.4.2. Cơ chế làm việc........................................................................................79 U U U U 3.5. Giải pháp dùng nhân bản đối xứng cải tiến .....................................................87 U U U U 3.5.1. Mục tiêu ...................................................................................................87 U U U U 3.5.2. Cơ chế làm việc........................................................................................87 U U U U Kết luận ..........................................................................................................................92 U U Tài liệu tham khảo ..........................................................................................................93 U U 4
 7. Luận văn tốt nghiệp Ngô Hoàng Giang Danh mục thuật ngữ Tiếng Anh Tiếng Việt Peer-to-peer Mạng ngang hàng Peer Đồng đẳng trong mạng ngang hàng Node Một thiết bị nối mạng (một peer) Item Một đơn vị dữ liệu Structured Có cấu trúc Overlay Mạng được xây dựng trên các mạng khác Hash table Bảng băm Distributed hash table Bảng băm phân tán Join Gia nhập (mạng ngang hàng) Leave Rời khỏi (mạng ngang hàng) Failure Lỗ i Churn rate Số lượng peer rời khỏi/gia nhập mạng trong một khoảng thời gian. 5
 8. Luận văn tốt nghiệp Ngô Hoàng Giang Danh mục hình vẽ Hình 1.1. Mô hình centralized directory .......................................................................13 U U Hình 1.2. Mô hình flooding request ...............................................................................14 U U Hình 1.3. Distributed Hash Table ..................................................................................20 U U Hình 1.4. (a) Một mạng Chord với 6 node, 5 item và N=16. (b) Nguyên tắc chung của U bảng routing table. (c) Bảng routing table của node 3 và node 11 ................................23 U Hình 1.5. Quá trình một node join vào mạng.................................................................28 U U Hình 1.6. (a) Bảng finger và vị trí của key sau khi node 6 join. (b)Bảng finger và vị trí U của key sau khi node 3 leave. .........................................................................................29 U Hình 1.7.Con trỏ của node 3 (0011) trong Kademlia....................................................31 U U Hình 1.8. Minh họa cách chọn bảng định tuyến của một node Tapestry .......................34 U U Hình 1.9. Đường đi của thông điệp từ node 5230 tới node 42AD .................................36 U U Hình 1.10. Ví dụ về Tapestry node publish item ...........................................................37 U U Hình 1.11. Ví dụ về Tapestry node tìm kiếm item .........................................................37 U U Hình 1.12. Mạng Kelips trong đó các node phân tán trong 10 nhóm affinity và trạng U thái tại một node cụ thể ..................................................................................................39 U Hình 2.1. Node join/leave với interval=600 s trong mạng Chord 100 node ..................46 U U Hình 2.2. Lưu đồ thuật toán quá trình xác định churn rate ............................................48 U U Hình 2.3. Đồ thị biểu diễn tỷ lệ tìm kiếm thành công (fration of successful lookups) U theo băng thông trung bình một node sử dụng (average live bandwidth) trong mạng Kademlia 100 node (trái) và 1000 node (phải). .............................................................49 U Hình 2.4. Đồ thị biểu diễn tỷ lệ tìm kiếm thành công theo băng thông trung bình một U node sử dụng trong mạng Chord 100 node (trái) và 1000 node (phải). .........................50 U Hình 2.5. Đồ thị biểu diễn tỷ lệ tìm kiếm thành công theo băng thông trung bình một U node sử dụng trong mạng Kelips 100 node (trái) và 1000 node (phải). ........................51 U 6
 9. Luận văn tốt nghiệp Ngô Hoàng Giang Hình 2.6. Đồ thị biểu diễn tỷ lệ tìm kiếm thành công theo băng thông trung bình một U node sử dụng trong mạng Tapestry 100 node (trái) và 1000 node (phải). ...................52 U Hình 2.7. Đồ thị biểu diễn tỷ lệ tìm kiếm thành công theo băng thông trung bình một U node sử dụng trong mạng Chord với interval=5s (trái) và interval=10s (phải). ............55 U Hình 2.8. Đồ thị biểu diễn tỷ lệ tìm kiếm thành công theo băng thông trung bình một U node sử dụng của Kelisp và Tapestry với RTT=1s, 10s và node join/leave với interval=5s (trái) và 10s (phải). ......................................................................................56 U Hình 2.9. Đồ thị biểu diễn tỷ lệ tìm kiếm thành công theo băng thông trung bình một U node sử dụng trong mạng Chord 1000 node với interval=120s (trái) và interval=600s (phải). .............................................................................................................................59 U Hình 2.10. Tác động của churn rate đối với tỷ lệ tìm kiếm thất bại (hình trên) và độ trễ U tìm kiếm trung bình (hình dưới) trong các mạng có kích thước khác nhau. ..................60 U Hình 2.11. Đồ thị biểu diễn tỷ lệ tìm kiếm thành công (hình trên) và độ trễ tìm kiếm U trung bình (hình dưới) theo băng thông trung bình một node sử dụng trong các mạng có kích thước khác nhau với các node join/leave với interval=600s ..................................62 U Hình 2.12. Ảnh hưởng của tham số “base” đối với hiệu năng của Tapestry (trái) và U tham số “gossip interval” đối với hiệu năng của mạng Kelips trong mạng 1000 nodes khi các node join/leave với interval=600s .....................................................................65 U Hình 2.13. Biểu diễn convex hull của successor stabilization interval (trái) và finger U stabilization interval (phải ) trong mạng Chord 1000 node khi các node join/leave với interval=600s ..................................................................................................................66 U Hình 3.1. Biểu đồ chuyển đổi trạng thái của node Chord ..............................................70 U U Hình 3.2. Biểu đồ thời gian biểu diễn quá trình một node jon vào mạng thành công ...71 U U Hình 3.3. Biểu đồ thời gian biểu diễn quá trình một node rời khỏi mạng .....................74 U U Hình 3.4. Kiến trúc của giải pháp caching proxy...........................................................80 U U Hình 3.5. Biểu đồ thời gian biểu diễn quá trình caching thành công.............................81 U U 7
 10. Luận văn tốt nghiệp Ngô Hoàng Giang Danh mục thuật toán Thuật toán 1.1. Giả mã tìm node successor của ID n.....................................................25 U U Thuật toán 1.2. Giả mã cho hoạt động join vào mạng của một node.............................26 U U Thuật toán 1.3. Giả mã cho quá trình stabilization ........................................................27 U U Thuật toán 3.1. Thuật toán join tối ưu hóa .....................................................................73 U U Thuật toán 3.2. Thuật toán leave tối ưu hóa...................................................................76 U U Thuật toán 3.3. Quá trình stabilization định kỳ để xử lý failure ....................................78 U U Thuật toán 3.4. Quá trình caching ..................................................................................81 U U Thuật toán 3.5. Đồng bộ hóa vòng proxy và vòng node Chord thông thường ..............85 U U Thuật toán 3.6. Xử lý thay đổi trong vòng proxy ..........................................................86 U U Thuật toán 3.7. Quá trình tìm kiếm và chèn trong giải pháp nhân bản đối xứng ..........89 U U Thuật toán 3.8. Join và leave trong trường hợp nhân bản đối xứng ..............................90 U U Thuật toán 3.9. Xử lý failure trong nhân bản đối xứng..................................................90 U U Thuật toán 3.10. Thuật toán bulk owner operation ........................................................91 U U 8
 11. Luận văn tốt nghiệp Ngô Hoàng Giang Danh mục bảng Bảng 1.1. Trạng thái phát triển của các simulator .........................................................41 U U Bảng 1.2. Đặc điểm của các simulator ...........................................................................42 U U Bảng 2.1. Bảng tham số của Kademlia ..........................................................................49 U U Bảng 2.2. Bảng tham số của Chord ................................................................................50 U U Bảng 2.3. Bảng tham số của Kelips ...............................................................................51 U U Bảng 2.4. Bảng tham số của Tapestry ............................................................................52 U U Bảng 2.5. Giá trị churn rate để các DHT đạt được tỷ lệ tìm kiếm thành công 90% trong U mạng 100 và 1000 node .................................................................................................53 U Bảng 2.6. Điều kiện mô phỏng.......................................................................................54 U U Bảng 2.7. Giá trị tham số của Chord ..............................................................................54 U U Bảng 2.8. Giá trị tham số của Tapestry ..........................................................................54 U U Bảng 2.9. Giá trị tham số của Kelips .............................................................................55 U U Bảng 2.10. So sánh giữa Chord, Kelips và Tapestry .....................................................56 U U Bảng 2.11. Giá trị tham số của Chord ...........................................................................57 U U Bảng 2.12. Giá trị tham số của Kelips ...........................................................................58 U U Bảng 2.13. Giá trị tham số của Tapestry ........................................................................58 U U Bảng 2.14. Bảng tóm tắt kết quả ....................................................................................63 U U Bảng 2.15. Giá trị tham số của Chord ............................................................................64 U U Bảng 2.16. Giá trị tham số của Kelips ...........................................................................64 U U Bảng 2.17. Giá trị tham số của Tapestry ........................................................................65 U U 9
 12. Luận văn tốt nghiệp Ngô Hoàng Giang Lời mở đầu Khoảng mười năm trở lại đây, thế giới đã chứng kiến sự bùng nổ của Internet băng thông rộng, cùng với nó là sự phát triển mạnh mẽ của các ứng dụng peer-to-peer. Với nhiều ưu điểm hứa hẹn như tính hiệu quả, linh hoạt và khả năng mở rộng cao, các mạng peer-to-peer overlay đã và đang thu hút được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng nghiên cứu. Các mạng peer-to-peer overlay đã phát triển qua ba thế hệ, thế hệ hiện nay là mạng structured overlay dựa trên khả năng lưu trữ và tìm kiếm dữ liệu hiệu quả của cơ chế bảng băm phân tán (Distributed Hash Table hay DHT). Các DHT được thiết kế để làm trong môi trường tương đối ổn định với các peer là máy tính. Tuy nhiên, vài năm gần đây, các thiết bị nối mạng ngày càng phong phú, đa dạng như tivi hay các thiết bị wireless như điện thoại, PDA, …. Các thiết bị này kết nối và rời khỏi mạng sau một thời gian ngắn (churn rate cao) khiến cho thông tin về các peer trên mạng liên tục thay đổi dẫn đến hiệu năng của các DHT giảm sút rõ rệt. Đánh giá và cải thiện hiệu năng của các DHT trong điều kiện mạng churn rate cao là bài toán đang rất được quan tâm hiện nay. Luận văn bao gồm ba phần. Phần thứ nhất tóm tắt lý thuyết chung về mạng peer-to-peer. Phần thứ hai, luận văn phân tích, đánh giá hiệu năng của một số DHT nổi tiếng như Chord, Kademlia, Tapestry, Kelips trong điều kiện mạng churn rate cao. Dựa trên kết quả đạt được, luận văn phân tích hạn chế của giao thức Chord và đưa ra giải pháp cải tiến hiệu năng của giao thức này trong điều kiện churn rate cao. Các kết quả nghiên cứu trong luận văn đã được công bố trên một số bài báo quốc tế và trong nước [15, 16, 17, 18]. 10
 13. Luận văn tốt nghiệp Ngô Hoàng Giang Chương 1. Lý thuyết tổng quan 0B 1.1. Lý thuyết chung về về mạng P2P 1.1.1. Khái niệm mạng P2P Trong khoảng 10 năm trở lại đây, lĩnh vực P2P nhận được sự quan tâm của rất nhiều nhóm nghiên cứu, của các công ty, trường đại học và đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Ngày nay các ứng dụng peer-to-peer được sử dụng rộng rãi cho nhiều mục đích khác nhau như chia sẻ tài nguyên và nội dung, chat, chơi game, … Cũng giống như các xu hướng đang trong quá trình phát triển khác, hiện nay chưa có một định nghĩa chính xác về mạng P2P. Dưới đây là một số định nghĩa về P2P: Theo Oram, P2P là một lớp các ứng dụng tận dụng các tài nguyên như bộ nhớ, năng lực xử lý, nội dung, … tại các điểm cuối trong mạng Internet. Bởi vì truy cập vào các tài nguyên phân tán này cũng có nghĩa là hoạt động trong một môi trường liên kết không ổn định và với địa chỉ IP có thể thay đổi, các node P2P phải hoạt động ngoài hệ thống DNS và có quyền tự trị cao hoặc hoàn toàn tự trị. Theo Miller, P2P là một kiến trúc trong đó các máy tính có vai trò và trách nhiệm như nhau. Mô hình này đối lập với mô hình client/server truyền thống, trong đó một số máy tính được dành riêng để phục vụ các máy tính khác. P2P có năm đặc điểm: − Việc truyền dữ liệu và thông tin giữa các peer trong mạng dễ dàng − Các peer vừa có thể hoạt động như client vừa có thể hoạt động như server − Nội dung chính trong mạng được cung cấp bởi các peer − Mạng trao quyền điều khiển và tự trị cho các peer − Mạng hỗ trợ các peer không kết nối thường xuyên và các peer không có địa chỉ IP cố định Theo P2P Working Group: P2P computing là sự chia sẻ tài nguyên và dịch vụ bằng cách trao đổi trực tiếp giữa các hệ thống. Tài nguyên và dịch vụ ở đây bao gồm 11
 14. Luận văn tốt nghiệp Ngô Hoàng Giang thông tin, chu kỳ xử lý, không gian lưu trữ. Peer-to-peer computing tận dụng sức mạnh tính toán của các máy tính cá nhân và kết nối mạng, cho phép doanh nghiệp tận dụng sức mạnh tổng hợp của các client. Các định nghĩa về P2P thống nhất ở một số khái niệm: chia sẻ tài nguyên, tự trị/phân tán, địa chỉ IP động, vai trò vừa là client vừa là server. 1.1.2. Quá trình phát triển của các hệ thống P2P Peer-to-Peer là thuật ngữ tương đối mới trong lĩnh vực mạng và các hệ thống phân tán. Theo Oram, P2P computing bắt đầu trở thành đề tài được nhiều người quan tâm từ giữa những năm 2000. Trong khoảng thời gian từ đó đến nay, P2P trải qua vài thế hệ, mỗi thế hệ được phát triển với những động cơ, mục đích của mình. Thế hệ thứ nhất Thế hệ P2P đầu tiên bắt đầu với sự xuất hiện của ứng dụng chia sẻ file Napster. Napster và các ứng dụng khác trong thế hệ thứ nhất sử dụng mô hình centralized directory. Đây là mô hình hybrid P2P trong đó hầu hết các peer trong hệ thống có vai trò như nhau, một số peer có vai trò lớn hơn và được gọi là các server. Hình 1.1 cho thấy một ví dụ về mô hình centralized directory. Trong mô hình X X này, các peer muốn chia sẻ file với các peer khác sẽ thông báo với server về các file này. Khi một peer muốn tìm một file nào đó, nó sẽ gửi yêu cầu đến server, dựa trên các thông tin đã thu thập được, server sẽ tìm ra các peer chứa file đó và trả kết quả tìm kiếm cho peer yêu cầu. Kết quả trả về là peer phù hợp dựa trên một số thông số như tốc độ kết nối, kích thước file, …. Sau khi nhận được kết quả, peer tìm kiếm sẽ trao đổi file trực tiếp với peer chứa file mà không thông qua server nữa. 12
 15. Luận văn tốt nghiệp Ngô Hoàng Giang Hình 1.1. Mô hình centralized directory Đóng góp chính của thế hệ thứ nhất là đã đưa ra kiến trúc mạng không xem các máy tính như client và server mà xem chúng như các máy cung cấp và sử dụng tài nguyên với vai trò tương đương nhau. Mô hình centralized directory cho phép tìm kiếm thông tin trong không gian lưu trữ một cách nhanh chóng, tuy nhiên, điểm yếu của của mô hình này là tính khả mở vì tải trên index server sẽ tăng tuyến tính với số lượng peer. Đồng thời các hệ thống sử dụng mô hình này, điển hình là Napster còn gặp vấn đề về bản quyền các tài nguyên. Thế hệ thứ hai Thế hệ thứ hai bắt đầu với các ứng dụng như Gnutella, Freenet làm việc mô hình flooded requests. Mô hình này không có bất kỳ server nào, các peer bình đẳng như nhau. Các hệ thống peer to peer thế hệ thứ hai là các hệ thống peer to peer thuần túy. Không giống thế hệ thứ nhất, các peer không thông báo về các nội dung chúng chia sẻ, khi một peer muốn tìm kiếm một file, nó gửi yêu cầu tới các peer kết nối trực tiếp với nó, nếu các peer đó không tìm thấy file, mỗi peer sẽ gửi yêu cầu tìm kiếm đến 13
 16. Luận văn tốt nghiệp Ngô Hoàng Giang các peer kết nối trực tiếp với nó, quá trình cứ diễn ra như vậy cho đến khi request bị timeout. Quá trình gửi yêu cầu tìm kiếm đi như vậy gọi là flooding. Hình 1.2 biểu diễn X X một mô hình flooding request. Hình 1.2. Mô hình flooding request Thế hệ thứ hai xóa bỏ được một số điểm xử lý tập trung trong mạng nhưng tính khả mở còn kém hơn do mạng sử dụng thuật toán flooding sinh ra quá nhiều traffic. Thêm nữa, các mạng làm việc theo mô hình này không đảm bảo sẽ tìm được dữ liệu có trên mạng do phạm vi tìm kiếm bị giới hạn. Một số mạng trong thế hệ thứ hai đưa ra một số cải tiến. Freenet đưa ra mô hình document routing, trong đó dữ liệu được lưu trên trên node có id tương tự với id của dữ liệu và các query được chuyển tiếp dựa trên id của dữ liệu tìm kiếm. Kazza, Gnutella sử dụng khái niệm super peer trong đó một số node hoạt động như directory service, giảm lượng flooding trong mạng. 14
 17. Luận văn tốt nghiệp Ngô Hoàng Giang Thế hệ thứ ba Sự đơn giản trong giải pháp và khả năng xóa bỏ điểm tập trung, chuyển trách nhiệm pháp lý về phía người sử dụng cũng như hạn chế về tính khả mở do lưu lượng quá lớn đã thu hút cộng đồng nghiên cứu về mạng và các hệ thống mở. Bài toán đặt ra cho cộng đồng nghiên cứu là xây dựng một mạng P2P overlay khả mở không có điểm điều khiển tập trung. Nỗ lực giải quyết bài toán này là sự xuất hiện của “structured P2P overlay networks”. Thế hệ thứ ba được khởi đầu với các dự án nghiên cứu như Chord, CAN, Pastry, Tapestry và P-Grid. Các dự án này đưa ra khái niệm Distributed Hash Table (DHT). Mỗi peer trong hệ thống có một ID thu được từ việc băm các đặc thuộc tính đặc trưng của peer đó như địa chỉ IP hay public key. Mỗi data item cũng có một ID thu được theo cách tương tự với các peer. Hash table lưu data dưới dạng cặp key-value. Như vậy, node ID và cặp key-value được băm vào cùng một không gian ID. Các node sau đó được nối với nhau theo một topology nào đó. Quá trình tìm kiếm dữ liệu trở thành quá trình định tuyến với kích thước bảng định tuyến nhỏ và chiều dài đường đi cực đại. Thế hệ thứ ba đảm bảo xác xuất tìm thấy thông tin cao. Các DHT được xây dựng nhằm mục đích cho phép các peer hoạt động như một cấu trúc dữ liệu phân tán với hai hàm chính Put(key,value) và Get(Key). Hàm Put lưu dữ liệu tại một peer nào đó sao cho bất kỳ peer nào cũng có thể tìm được bằng hàm Get. Các hàm này hoàn thành sau khi đi qua một số nhỏ các chặng. Giải pháp DHT đảm bảo cho mạng có tính khả mở và khả năng tìm thấy thông tin cao trong khi vẫn hoàn toàn phân tán. DHT đang được xem như là cách tiếp cận hợp lý cho vấn đề định vị và định tuyến trong các hệ thống P2P. Cộng đồng nghiên cứu đã đưa ra nhiều DHT khác nhau. Mỗi DHT hoạt động theo nguyên lý chung và có ưu điểm riêng, Chord với thiết kế đơn giản, Tapestry và Pastry giải quyết được vấn đề proximity routing, … 15
 18. Luận văn tốt nghiệp Ngô Hoàng Giang 1.1.3. Ứng dụng p2p Các ứng dụng p2p có thể chia vào bốn nhóm: Chia sẻ file (file sharing): lưu trữ và chia sẻ nội dung là ứng dụng thành công nhất của công nghệ p2p. Các ứng dụng chia sẻ file tập trung vào việc lưu trữ thông tin trên các peer khác nhau trên mạng và lấy thông tin từ các peer đó. Các ứng dụng thuộc nhóm này bao gồm Napster, Gnutella, Freenet, Kazaa, Chord, …. Tính toán phân tán (distributed computing): các ứng dụng thuộc nhóm này sử dụng tài nguyên từ các máy tính được nối mạng. Ý tưởng chính của các ứng dụng tính toán phân tán là các chu kỳ xử lý nhàn rỗi trên bất kỳ máy tính nối mạng nào đều có thể được sử dụng cho việc giải quyết bài toán trên các máy yêu cầu nhiều năng lực tính toán. SETI (Search for Ex-traterrestrial Intelligence) là một dự án nghiên cứu khoa học nhằm mục đích xây dựng một máy tính ảo khổng lồ từ sức mạnh của các máy tính nối mạng trong chù kỳ nhàn rỗi của chúng. Cộng tác (collaboration): các ứng dụng cộng tác p2p cho phép người sử dụng cộng tác với nhau ở mức ứng dụng. Các ứng dụng này rất đa dạng, từ instant messaging, chat đến game online hay các ứng dụng chia sẻ sử dụng trong thương mại, giáo dục hay môi trường gia đình. Platform (nền): các platform p2p cung cấp hạ tầng hỗ trợ các ứng dụng sử dụng cơ chế p2p. Các thành phần p2p được sử dụng bao gồm naming, discovery, communication, security và resource aggregation. JXTA là một p2p platform cung cấp hạ tầng tính toán và lập trình mạng. 1.1.4. Các vấn đề đối với mạng p2p hiện nay Các hệ thống p2p có nhiều ưu điểm so với các hệ thống client-server truyền thống như tính khả mở, khả năng chịu lỗi, hiệu năng. Tuy nhiên các hệ thống p2p đang phải đối mặt với một số vấn đề: 16
 19. Luận văn tốt nghiệp Ngô Hoàng Giang Bảo mật (security): các cài đặt phân tán phát sinh thêm một số vấn đề bảo mật so với kiến trúc client-server truyền thống. Bởi vì trong hệ thống p2p các peer là động và không tin tưởng lẫn nhau nên để đạt được mức bảo mật cao trong các hệ thống p2p sẽ khó hơn trong các hệ thống client-server. Các cơ chế bảo mật truyền thống để bảo vệ dữ liệu và hệ thống khỏi tấn công, xâm nhập như firewall không thể bảo vệ thống p2p bởi vì các hệ thống này phân tán và các cơ chế bảo mật có thể ngăn chặn, hạn chế quá trình truyền thông p2p. Do đó cần đưa ra các khái niệm bảo mật mới cho phép tương tác và xử lý phân tán trong các hệ thống p2p. Tính tin cậy (reliability): một hệ thống tin cậy là một hệ thống có khả năng hồi phục sau khi xuất hiện lỗi. Các cơ chế đảm bảo độ tin cậy trong mạng p2p bao gồm nhân bản dữ liệu, phát hiện và khôi phục node bị lỗi, xây dựng nhiều cơ chế đảm bảo thông tin định vị, tránh “single point of failure” và đảm bảo nhiều đường đi tới dữ liệu. Tính linh hoạt (flexibility): một trong những tính chất quan trọng nhất trong các hệ thống p2p là các peer tự chủ, chúng có thể join/leave bất kỳ lúc nào. Các hệ thống p2p gần đây có quy mô lớn, điều khiển phân tán và hoạt động trong môi trường động. Để giải quyết vấn đề quy mô và tính động của các hệ thống p2p, khi xây dựng các hệ thống p2p cần chú ý đến khả năng điều chỉnh và tự tổ chức. Cân bằng tải (load balancing) : vấn đề phân tán dữ liệu và tính toán rất quan trọng đối với hiệu quả hoạt động của các mạng p2p. Một trong những giải pháp cho vấn đề phân tán này là distributed hash table (DHT). Trong cách tiếp cận này, cân bằng tải được xem xét trên hai khía cạnh: cân bằng không gian địa chỉ tức là cân bằng phân phối của không gian key address trên các node và cân bằng item trong trường hợp phân phối của các item trong không gian địa chỉ không thể là ngẫu nhiên. Cân bằng tải giữa các node tính toán trong hệ thống p2p cũng có thể được cài đặt sử dụng mô hình tự tổ chức dựa trên agent. 17
 20. Luận văn tốt nghiệp Ngô Hoàng Giang 1.2. Lý thuyết về Distributed Hash Table (DHT) 1.2.1. Hash Table (bảng băm) Một hash table là một cấu trúc dữ liệu ánh xạ giữa key và value. Tức là tương ứng với một key, hash table sẽ trả về một value. Để thực hiện việc ánh xạ, hash table sử dụng hash function tính toán vị trí lưu value dựa trên key. Hash function phải đảm bảo: tránh xung đột và dễ dàng thực hiện. Tránh xung đột nghĩa là ánh xạ giữa không gian key và không gian địa chỉ phải đều và ngẫu nhiên đến mức có thể. 1.2.2. Distributed Hash Table Distributed Hash Table (DHT) là thuật toán được sử dụng trong các ứng dụng p2p, DHT cho phép quản lý mạng p2p theo đúng nghĩa với độ tin cậy cao, khả mở, hiệu quả và có khả năng chịu lỗi. DHT là một hash table được cài đặt như một hệ thống phân tán. Cũng như một hash table thông thường, DHT cung cấp ánh xạ từ key đến value. Nhưng không giống như hash table thông thường, các value trong một DHT được lưu trên các node khác nhau trong mạng chứ không phải lưu trong một cấu trúc dữ liệu cục bộ. Thông qua một key, value tương ứng được lưu tại một node phù hợp trên mạng hoặc được lấy về từ node tương ứng trên mạng. Trong một DHT, key được tính ra từ value. Tất cả các key đều nằm trên cùng một không gian địa chỉ. Các ứng dụng file sharing thường sử dụng không gian địa chỉ 160 bit. Để xác định node nào lưu value nào, mỗi node phải có một ID trong không gian địa chỉ giống như không gian địa chỉ của key. Các DHT đưa ra khái niệm khoảng cách giữa hai ID (một key có thể xem như ID của value). Khi đó value được lưu trên node có ID gần với ID của value nhất. Để lưu một value trên mạng, một node gửi thông điệp yêu cầu lưu dữ liệu tới một contact phù hợp được chọn ra từ bảng routing table, trong bảng routing table, 18
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2