intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Công nghệ thông tin: Các phương pháp tấn công chữ ký số: RSA, ELGAMAL, DSS

Chia sẻ: Nguyễn Văn H | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:72

0
27
lượt xem
7
download

Luận văn Thạc sĩ Công nghệ thông tin: Các phương pháp tấn công chữ ký số: RSA, ELGAMAL, DSS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của luận văn "Các phương pháp tấn công chữ ký số: RSA, ELGAMAL, DSS" gồm các chương: Chương 1. Trình bày một số khái niệm cơ bản, chương 2. Tìm hiểu các phương pháp tấn công chữ ký số, chương 3. Xây dựng thư viện tính toán số lớn, chương 4. Thử nghiệm chương trình tấn công. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Công nghệ thông tin: Các phương pháp tấn công chữ ký số: RSA, ELGAMAL, DSS

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ<br /> <br /> LÊ CÔNG TUẤN ANH<br /> <br /> CÁC PHƯƠNG PHÁP TẤN CÔNG CHỮ KÝ SỐ:<br /> RSA,ELGAMAL,DSS<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN<br /> <br /> Hà Nội - 2016<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ<br /> <br /> LÊ CÔNG TUẤN ANH<br /> <br /> CÁC PHƯƠNG PHÁP TẤN CÔNG CHỮ KÝ SỐ:<br /> RSA,ELGAMAL,DSS<br /> <br /> Ngành: Công nghệ Thông tin<br /> Chuyên ngành: Kỹ thuật phần mềm<br /> Mã số: 60480103<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRỊNH NHẬT TIẾN<br /> <br /> Hà Nội - 2016<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới PGS.TS Trịnh Nhật Tiến, Trường<br /> Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội, người thầy đã dành nhiều thời<br /> gian tận tình chỉ bảo, hướng dẫn, giúp đỡ tôi trong suốt quá trình tìm hiểu và<br /> nghiên cứu.Thầy cũng là người đ nh hướng và đưa ra nhiều góp ý quý báu trong<br /> suốt quá trình tôi th c hiện luận v n.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy, cô ở khoa Công nghệ thông tin – Trường<br /> Đại học Công nghệ - ĐHQGHN đã cung cấp cho tôi những kiến thức và tạo cho tôi<br /> những điều kiện thuận lợi trong suốt quá trình tôi học tập tại trường.<br /> Tôi xin cảm ơn gia đình, người thân và bạn bè luôn động viên và tạo mọi điều<br /> kiện tốt nhất cho tôi.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn!<br /> Hà Nội, tháng 10 năm 2016<br /> Họ và tên<br /> Lê Công Tuấn Anh<br /> <br /> 1<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là đề tài do tôi nghiên cứu, th c hiện dưới s hướng dẫn<br /> của PGS.TS Trịnh Nhật Tiến.<br /> Trong toàn bộ nội dung nghiên cứu của luận v n, các vấn đề được trình bày đều<br /> là những tìm hiểu và nghiên cứu của chính cá nhân tôi hoặc là được trích dẫn từ các<br /> nguồn tài liệu có ghi tham khảo rõ ràng, hợp pháp.<br /> Hà Nội, tháng 10 năm 2016<br /> Họ và tên<br /> Lê Công Tuấn Anh<br /> <br /> 2<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CẢM ƠN ................................................................................................................. 1<br /> LỜI CAM ĐOAN ............................................................................................................ 2<br /> MỤC LỤC ....................................................................................................................... 3<br /> DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT ....................................................... 5<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG .............................................................................................. 6<br /> DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ ........................................................................... 7<br /> MỞ ĐẦU ......................................................................................................................... 8<br /> Chương 1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN ................................................................... 9<br /> 1.1. Một số khái niệm trong số học ............................................................................... 9<br /> 1.1.1. Ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất ...................................................... 9<br /> 1.1.2. Quan hệ đồng dư ............................................................................................. 9<br /> 1.1.3. Số nguyên tố.................................................................................................. 10<br /> 1.2. Một số khái niệm trong đại số .............................................................................. 12<br /> 1.2.1. Cấu trúc nhóm .............................................................................................. 12<br /> 1.2.2. Nhóm Cyclic ................................................................................................. 13<br /> 1.2.3. Nhóm Zn* ...................................................................................................... 13<br /> 1.3. Độ phức tạp của thuật toán .................................................................................. 15<br /> 1.3.1. Khái niệm độ phức tạp của thuật toán ............................................................ 15<br /> 1.3.2. Phân lớp bài toán theo độ phức tạp ................................................................ 16<br /> 1.3.3. Hàm một phía và hàm cửa sập một phía ........................................................ 17<br /> 1.4. Các bài toán quan trọng trong mật mã .................................................................. 18<br /> 1.4.1. Bài toán kiểm tra số nguyên tố lớn ................................................................ 18<br /> 1.4.2. Bài toán phân tích thành thừa số nguyên tố .................................................... 22<br /> 1.4.3. Bài toán tính logarit rời rạc theo modulo ....................................................... 28<br /> Kết luận chương 1 ...................................................................................................... 34<br /> Chương 2. CÁC PHƯƠNG PHÁP TẤN CÔNG CHỮ KÝ SỐ ...................................... 35<br /> 2.1. Tổng quan về chữ ký số ....................................................................................... 35<br /> 2.1.1. Khái niệm chữ ký số ...................................................................................... 35<br /> 2.1.2. Phân loại “chữ ký số” .................................................................................... 36<br /> 2.2. Chữ ký RSA ........................................................................................................ 37<br /> 2.2.1. Sơ đồ chữ ký ................................................................................................. 37<br /> 2.2.2. Tấn công dạng 1: Tìm cách xác đ nh khóa bí mật .......................................... 38<br /> 2.2.3. Tấn công dạng 2: Giả mạo chữ ký (không tính tr c tiếp khóa bí mật) ............ 42<br /> 3<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2