intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ kế toán: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại ban quản lý dự án phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung - Khoản vay bổ sung

Chia sẻ: Nguyễn Văn H | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:145

49
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu cụ thể cần hướng tới của nghiên cứu là làm rõ lý luận cơ bản về kiểm soát nội bộ dự án nói chung; phân tích và đánh giá thực trạng công tác kiểm soát nội bộ tại Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung - Khoản vay bổ sung; và đề xuất các giải pháp hoàn thiện KSNB tại Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung - Khoản vay bổ sung.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ kế toán: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại ban quản lý dự án phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung - Khoản vay bổ sung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI PHẠM NGỌC THANH HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỔNG HỢP CÁC TỈNH MIỀN TRUNG – KHOẢN VAY BỔ SUNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN HÀ NỘI - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI PHẠM NGỌC THANH HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỔNG HỢP CÁC TỈNH MIỀN TRUNG – KHOẢN VAY BỔ SUNG Chuyên ngành: Mã số: Kế toán 60340301 LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN MẠNH DŨNG HÀ NỘI - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn “Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội tại Ban quản lý dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung – Khoản vay bổ sung” là công trình nghiên cứu thực sự của cá nhân tôi, chưa được công bố trong bất cứ một công trình nghiên cứu nào. Các số liệu, nội dung được trình bày trong luận văn này là hoàn toàn hợp lệ và đảm bảo tuân thủ các quy định về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Tôi xin chịu trách nhiệm về đề tài nghiên cứu của mình. Tác giả PHẠM NGỌC THANH LỜI CẢM ƠN Trong thời gian tham gia học lớp Cao học tại Trường Đại học Lao động Xã hội, tôi đã được học các môn học về chuyên ngành kế toán do các Thầy, Cô giáo của Trường Đại học Lao động Xã hội trực tiếp giảng dạy giúp tôi có thêm kiến thức để phục vụ tốt hơn cho công việc ở nơi công tác; giúp tôi có khả năng nghiên cứu độc lập và có năng lực tham gia vào công việc quản lý tốt hơn nữa. Xuất phát từ kinh nghiệm trong quá trình công tác cùng với vốn kiến thức đã được học và tìm hiểu, nghiên cứu các tài liệu, các văn bản quy định của pháp luật, của Nhà nước, các quy định của nhà tài trợ, các bài báo, bài viết trên các tạp chí chuyên ngành về công tác kiểm soát nội bộ dự án, tôi đã lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Ban Quản lý Dự án Phát triển Nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung – Khoản vay bổ sung”. Với thời gian nghiên cứu có hạn, trong khi vấn đề nghiên cứu còn rộng và phức tạp. Mặc dù đã được sự tận tình giúp đỡ của các đồng nghiệp, đặc biệt là thầy giáo PGS.TS. Trần Mạnh Dũng, nhưng với sự hiểu biết của bản thân còn hạn chế, không thể tránh khỏi những thiếu sót nên tác giả rất mong nhận được sự góp ý, chia xẻ của các thầy cô giáo và những người quan tâm đến công tác kiểm soát nội bộ dự án để đề tài nghiên cứu được hoàn thiện hơn. Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn đối với Trường Đại học Lao động Xã hội, các cán bộ hướng dẫn khóa học, các thầy, cô giáo, đặc biệt là thầy giáo PGS.TS. Trần Mạnh Dũng; các lãnh đạo, cán bộ tại Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung, Khoản vay bổ sung - Ban quản lý các dự án Nông nghiệp đã tận tình giúp đỡ tác giả hoàn thiện nghiên cứu này. Tác giả xin chân thành cảm ơn! I MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ............................................................ IV DANH MỤC BẢNG .................................................................................... V DANH MỤC SƠ ĐỒ .................................................................................. VI CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU .......................... 1 1.1. Tính cấp thiết của đề tài......................................................................... 1 1.2. Tổng quan nghiên cứu ........................................................................... 2 1.3. Mục tiêu nghiên cứu............................................................................... 4 1.4. Câu hỏi nghiên cứu ................................................................................ 5 1.5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ......................................................... 5 1.6. Phương pháp nghiên cứu ...................................................................... 6 1.7. Kết cấu của đề tài .................................................................................. 7 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN VAY ODA ................................................... 8 2.1. Lý luận chung về kiểm soát nội bộ ....................................................... 8 2.1.1. Lịch sử ra đời và phát triển lý luận về Kiểm soát nội bộ ....................... 8 2.1.2. Kiểm soát nội bộ theo INTOSAI ........................................................ 13 2.2. Kiểm soát nội bộ dự án ODA .............................................................. 21 2.2.1. Môi trường kiểm soát ......................................................................... 23 2.2.2. Đánh giá rủi ro.................................................................................... 26 2.2.3. Hệ thống thông tin .............................................................................. 27 2.2.4. Các hoạt động kiểm soát ..................................................................... 28 2.2.5. Hoạt động giám sát ............................................................................. 31 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 ........................................................................... 33 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỔNG HỢP CÁC

ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2