Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Tổng công ty Đầu tư và Môi trường Việt Nam – Công ty cổ phần

Chia sẻ: Trương Tiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:107

0
26
lượt xem
10
download

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Tổng công ty Đầu tư và Môi trường Việt Nam – Công ty cổ phần

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn này có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Một số vấn đề lý luận về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Tổng công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam - CTCP. Chương 3: Đề xuất và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Tổng công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam - CTCP.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Tổng công ty Đầu tư và Môi trường Việt Nam – Công ty cổ phần

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI<br /> <br /> NGUYỄN THỊ HƯƠNG<br /> <br /> NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH<br /> TẠI TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI<br /> TRƯỜNG VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ<br /> <br /> HÀ NỘI, NĂM 2016<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI<br /> <br /> NGUYỄN THỊ HƯƠNG<br /> <br /> NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH<br /> TẠI TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI<br /> TRƯỜNG VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN<br /> <br /> Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh<br /> Mã số: 60340102<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học<br /> TS. TRẦN THỊ HOÀNG HÀ<br /> <br /> HÀ NỘI, NĂM 2016<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của tôi. Những kết quả và các số liệu<br /> trong luận văn được thực hiện tại Tổng công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt<br /> Nam – công ty cổ phần (VIWASEEN), không sao chép bất kỳ nguồn tài liệu nào<br /> khác.Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường về sự cam đoan này.<br /> Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2017<br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Nguyễn Thị Hương<br /> <br /> ii<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trong suốt quá trình học tập nghiên cứu và hoàn thành luận văn này, ngoài<br /> sự nỗ lực của bản thân, tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ tận tình của các thầy<br /> cô giáo và các bạn đồng nghiệp.<br /> Trước tiên, Tôi xin tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc tới Tiến sĩ: Trần<br /> Thị Hoàng Hà người đã nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ, truyền thụ kiến thức giúp tôi<br /> hoàn thành luận văn này.<br /> Xin được gửi lời cảm ơn đến các thầy, các cô giáo Trường Đại học Thương<br /> Mại và Khoa sau Đại học đã tận tình giảng dạy, giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học<br /> tập tại Nhà trường và cho đến khi nghiên cứu hoàn thành luận văn tốt nghiệp.<br /> Xin được gửi lời cảm ơn tới Ban Giám đốc các phòng ban và cán bộ, công<br /> nhân viên Tổng công ty VIWASEEN đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi khảo sát<br /> nghiên cứu thực tế để hoàn thành luận văn.<br /> Xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, các bạn học cùng khóa đã luôn giúp đỡ,<br /> động viên trong quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành Luận văn tốt nghiệp.<br /> Xin chân thành cảm ơn!<br /> <br /> iii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN ..................................................................................................... i<br /> LỜI CẢM ƠN ........................................................................................................... ii<br /> MỤC LỤC ................................................................................................................ iii<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG, BIỂU ĐỒ ............................................................... vi<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT.....................................................................vii<br /> LỜI MỞ ĐẦU ........................................................................................................... 1<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài .......................................................................................... 1<br /> 2. Tổng quan nghiên cứu đề tài ................................................................................... 2<br /> 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài: ........................................................ 3<br /> 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ........................................................................... 3<br /> 5. Phương pháp nghiên cứu......................................................................................... 4<br /> 6. Kết cấu luận văn: ..................................................................................................... 4<br /> CHƯƠNG 1............................................................................................................... 5<br /> MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ<br /> <br /> DỤNG VỐN KINH<br /> <br /> DOANH CỦA DOANH NGHIỆP .......................................................................... 5<br /> 1.1. VỐN KINH DOANH VÀ VAI TRÒ CỦA VỐN KINH DOANH TRONG<br /> HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP .................................................................... 5<br /> 1.1.1. Khái niệm vốn kinh doanh ................................................................................ 5<br /> 1.1.2. Vai trò của vốn kinh doanh trong doanh nghiệp: ............................................. 6<br /> 1.2. HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH VÀ CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH<br /> GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH .................................................. 8<br /> 1.2.1. Khái niệm hiệu quả sản xuất kinh doanh .......................................................... 8<br /> 1.2.2. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh.................................................. 12<br /> 1.2.3. Phân loại vốn kinh doanh ................................................................................ 13<br /> 1.2.4.Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định........................................ 18<br /> 1.2.5. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động: ................................... 19<br /> 1.2.6. Các chỉ tiêu đánh giá hiêu quả sử dụng vốn kinh doanh: ............................... 21<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản