intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của Công Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Ninh Bình trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế

Chia sẻ: Trương Thị Mỹ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:143

164
lượt xem
21
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế "Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của Công Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Ninh Bình trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế" với mục đích là Hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về thị trường tư vấn xây dựng, cạnh tranh và cạnh tranh của doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp tư vấn xây dựng,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của Công Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Ninh Bình trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế

1<br /> Luận văn thạc sĩ kinh tế<br /> <br /> Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thế Hòa<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Tác giả xin trân trọng cảm ơn các thầy cô giáo Trường Đại học Thủy Lợi,<br /> nhất là các cán bộ, giảng viên Khoa Kinh tế , Khoa Đào tạo Sau Đại học đã giúp đỡ<br /> và tạo điều kiện cho tác giả hoàn thành bản luận văn này. Đặc biệt tác giả xin trân<br /> trọng cảm ơn thày giáo hướng dẫn TS Nguyễn Thế Hòa đã hết lòng ủng hộ và<br /> hướng dẫn tác giả hoàn thành luận văn.<br /> Tác giả xin trân trọng cảm ơn các Thày Cô trong Hội đồng khoa học đã đóng<br /> góp những góp ý, những lời khuyên quý giá cho bản luận văn này.<br /> Tác giả cũng xin trân trọng cảm ơn Công ty CP Tư vấn xây dựng Ninh Bình,<br /> Thư viện trường Đại học Thủy Lợi đã quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi hỗ<br /> trợ, giúp đỡ tác giả trong việc thu thập thông tin, tài liệu trong quá trình thực hiện<br /> luận văn.<br /> Xin cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp và gia đình đã giúp đỡ, chia sẻ khó khăn và<br /> động viên tác giả trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu để hoàn thành luận văn<br /> này.<br /> Xin trân trọng cảm ơn!<br /> <br /> Hà Nội, tháng 12 năm 2010<br /> <br /> Lê Thị Hải Tuyến<br /> <br /> Lớp Cao học 16KT<br /> <br /> Lê Thị Hải Tuyến<br /> <br /> 2<br /> Luận văn thạc sĩ kinh tế<br /> <br /> Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thế Hòa<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CẢM ƠN........................................................................................................................1<br /> <br /> MỤC LỤC.................................................................................................................. 1<br /> DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ.................................................................................... 8<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU............................................................................. 8<br /> MỞ ĐẦU…………………………………………………………………………… 9<br /> Chương 1. Một số vấn đề lý luận về khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong<br /> thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế………………………………...............................12<br /> 1.1. Lý luận chung về cạnh tranh và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp...........12<br /> 1.1.1 Khái niệm về cạnh tranh ..................................................................................12<br /> 1.1.2 Phân loại cạnh tranh. ........................................................................................14<br /> 1.1.3 Tác động của cạnh tranh đối với nền kinh tế. ..................................................15<br /> 1.1.4 Khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp ...........................................................15<br /> 1.1.4.1 Khả năng và lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp ........................................15<br /> 1.1.4.2 Nguồn gốc lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. ..........................................19<br /> 1.1.4.3 Một số tiêu thức đánh giá khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. ..............25<br /> 1.2. Các nhân tố vĩ mô ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. ......31<br /> 1.2.1 Môi trường kinh tế vĩ mô .................................................................................31<br /> 1.2.2. Môi trường chính trị, luật pháp .......................................................................32<br /> 1.2.3. Môi trường công nghệ .....................................................................................33<br /> 1.2.4. Môi trường văn hoá xã hội. .............................................................................33<br /> 1.2.5. Môi trường tự nhiên ........................................................................................33<br /> 1.3. Các nhân tố vi mô ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. ......34<br /> 1.3.1. Môi trường vi mô ............................................................................................34<br /> 1.3.1.1. Khách hàng...................................................................................................34<br /> 1.3.1.2. Số lượng các doanh nghiệp trong ngành và cường độ cạnh tranh của ngành ..35<br /> 1.3.1.3. Sự thâm nhập thị trường của doanh nghiệp tiềm ẩn ....................................35<br /> 1.3.1.4. Tác động của các nhà cung ứng đầu vào cho doanh nghiệp ........................35<br /> <br /> Lớp Cao học 16KT<br /> <br /> Lê Thị Hải Tuyến<br /> <br /> 3<br /> Luận văn thạc sĩ kinh tế<br /> <br /> Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thế Hòa<br /> <br /> 1.3.1.5. Cạnh tranh của sản phẩm thay thế ...............................................................36<br /> 1.3.2. Môi trường nội bộ ảnh hưởng đến sự cạnh tranh của doanh nghiệp ..............36<br /> 1.3.2.1. Nguồn nhân lực ...........................................................................................36<br /> 1.3.2.2. Năng lực máy móc thiết bị, công nghệ thi công .........................................38<br /> 1.3.2.3. Năng lực tài chính .......................................................................................39<br /> 1.3.2.4. Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. ..................................................40<br /> 1.3.2.5. Văn hoá doanh nghiệp. ................................................................................41<br /> 1.4 Những vấn đề chung và kinh nghiệm cạnh tranh trong thị trường tư vấn về xây<br /> dựng tại Việt Nam và trên thế giới. ...........................................................................41<br /> 1.4.1 Khái niệm về tư vấn, thị trường tư vấn xây dựng. ...........................................41<br /> 1.4.2 Chức năng, đặc điểm của thị trường tư vấn xây dựng. ....................................42<br /> 1.4.3 Phân loại thị trường tư vấn xây dựng. ..............................................................45<br /> 1.4.4. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tư vấn xây dựng. ...............46<br /> 1.4.5. Một số tiêu chí và phương pháp đánh giá khả năng khả năng cạnh tranh của<br /> doanh nghiệp tư vấn xây dựng ..................................................................................47<br /> 1.4.6. Cạnh tranh của doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế ...........48<br /> 1.4.6.1. Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam ......................................48<br /> 1.4.6.2. Các nhân tố làm tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh<br /> kinh tế quốc tế hiện nay. ...........................................................................................50<br /> 1.4.6.3. Các nhân tố làm giảm khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối<br /> cảnh kinh tế quốc tế hiện nay. ...................................................................................52<br /> Chương 2. Thực trạng khả năng cạnh tranh của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng<br /> Ninh Bình…………………………………………………………………..............54<br /> 2.1. Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần tư vấn xây<br /> dựng Ninh Bình .........................................................................................................54<br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển . ................................................................54<br /> 2.1.2. Tổ chức, quản lý và điều hành. .......................................................................55<br /> 2.1.2.1. Tổ chức bộ máy hoạt động hiện hành. .........................................................55<br /> 2.1.2.2. Chức năng và quyền hạn của Lãnh đạo Công ty và các phòng chức năng.......56<br /> <br /> Lớp Cao học 16KT<br /> <br /> Lê Thị Hải Tuyến<br /> <br /> 4<br /> Luận văn thạc sĩ kinh tế<br /> <br /> Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thế Hòa<br /> <br /> 2.1.3. Thực trạng sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Ninh<br /> Bình. ..........................................................................................................................58<br /> 2.1.3.1. Công tác tổ chức sản xuất kinh doanh. ........................................................58<br /> 2.1.3.2. Hoạt động nghiên cứu thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu..............61<br /> 2.1.3.3. Công tác đấu thầu. ........................................................................................62<br /> 2.2. Ảnh hưởng của yếu tố môi trường vĩ mô tới khả năng cạnh tranh của công ty cổ<br /> phần tư vấn xây dựng Ninh Bình. .............................................................................63<br /> 2.2.1. Môi trường kinh tế quốc dân. ..........................................................................63<br /> 2.2.1.1. Ảnh hưởng của môi trường kinh tế Quôc dân đối với năng lực cạnh tranh<br /> của các doanh nghiệp xây dựng. ...............................................................................63<br /> 2.2.1.2. Kinh tế Việt Nam một vài năm gần đây. ......................................................63<br /> 2.2.1.3. Đánh giá ảnh hưởng của môi trường kinh tế đến năng lực cạnh tranh của<br /> Công ty. .....................................................................................................................64<br /> 2.2.2. Chính sách của nhà nước. ...............................................................................64<br /> 2.2.2.1. Ảnh hưởng của chính sách của nhà nước đối với năng lực cạnh tranh của<br /> doanh nghiệp xây dựng. ............................................................................................64<br /> 2.2.2.2. Chính sách của nhà nước đối với ngành xây dựng trong thời gian qua. ......64<br /> 2.2.2.3. Đánh giá ảnh hưởng của các chính sách nhà nước đến năng lực cạnh tranh<br /> của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Ninh Bình. ....................................................65<br /> 2.2.3. Sự tiến bộ của khoa học – kỹ thuật. ................................................................65<br /> 2.2.3.1. Ảnh hưởng của khoa học – công nghệ đối với năng lực cạnh tranh của các<br /> doanh nghiệp. ............................................................................................................65<br /> 2.2.3.2. Đánh giá ảnh hưởng của khoa học – công nghệ đối với năng lực cạnh tranh<br /> của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Ninh Bình .....................................................66<br /> 2.3. Ảnh hưởng của yếu tố môi trường vi mô tới khả năng cạnh tranh của công ty cổ<br /> phần tư vấn xây dựng Ninh Bình. .............................................................................66<br /> 2.3.1. Khách hàng. .....................................................................................................66<br /> 2.3.1.2. Đặc điểm khách hàng của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Ninh Bình. ...67<br /> 2.3.1.3. Đánh giá ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của Công ty. .......................67<br /> <br /> Lớp Cao học 16KT<br /> <br /> Lê Thị Hải Tuyến<br /> <br /> 5<br /> Luận văn thạc sĩ kinh tế<br /> <br /> Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thế Hòa<br /> <br /> 2.3.2. Các đối thủ cạnh tranh ....................................................................................67<br /> 2.3.2.1. Ảnh hưởng của đối thủ cạnh tranh đối với năng lực cạnh tranh của các<br /> doanh nghiệp xây dựng. ............................................................................................67<br /> 2.3.2.2. Một vài đối thủ cạnh tranh chủ yếu của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng<br /> Ninh Bình. .................................................................................................................68<br /> 2.3.2.3. Đánh giá ảnh hưởng của các đối thủ đối với năng lực cạnh tranh của công<br /> ty. ...............................................................................................................................68<br /> 2.3.3. Nhà cung cấp ...................................................................................................69<br /> 2.3.4. Nguyên vật liệu. ..............................................................................................69<br /> 2.3.4.1. Ảnh hưởng của nguyên vật liệu đến năng lực cạnh tranh của các Công ty<br /> xây dựng. ...................................................................................................................69<br /> 2.3.4.2. Đặc điểm nguyên vật liệu ở Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Ninh Bình. 69<br /> 2.3.4.3. Đánh giá ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của Công ty. ........................70<br /> 2.4 Đánh giá các yếu tố nội bộ tác động tới khả năng cạnh tranh của công ty cổ<br /> phần tư vấn xây dựng Ninh Bình. .............................................................................70<br /> 2.4.1. Nguồn nhân lực trong doanh nghiệp ...............................................................70<br /> 2.4.2. Trang thiết bị công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin. ..............................75<br /> 2.4.3. Khả năng tài chính của doanh nghiệp. ............................................................77<br /> 2.4.3.1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu. ..................................................................77<br /> 2.4.3.2. Một số chỉ tiêu khác. ....................................................................................78<br /> 2.4.4. Sử dụng ma trận hình ảnh cạnh tranh để phân tích khả năng cạnh tranh của<br /> công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Ninh Bình. ..........................................................80<br /> 2.4.4.1. Phát hiện đối thủ cạnh tranh. ........................................................................80<br /> 2.4.4.2. Lựa chọn tiêu thức đánh giá. ........................................................................81<br /> 2.4.4.3. Phân tích đánh giá các tiêu thức. ..................................................................83<br /> 2.4.4.4. Ma trận hình ảnh cạnh tranh. .......................................................................94<br /> 2.4.4.5. Sử dụng ma trận phân tích lợi thế và bất lợi để phân tích khả năng cạnh<br /> tranh của công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Ninh Binh. ..........................................95<br /> <br /> Lớp Cao học 16KT<br /> <br /> Lê Thị Hải Tuyến<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=164

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2