Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Quản lý hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh thành phố Sơn La

Chia sẻ: Chu Tịnh Y | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:138

12
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn "Quản lý hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh thành phố Sơn La" nhằm hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về quản lý cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại; phân tích, đánh giá thực trạng, chỉ ra các thành tựu đã đạt được cũng như các mặt tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của các hạn chế trong công tác quản lý cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chi nhánh Thành phố Sơn La thời gian qua. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Quản lý hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh thành phố Sơn La

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI ------------------------- TRẦN KHÁNH DIỆP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH THÀNH PHỐ SƠN LA LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI, NĂM 2020
 2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI ------------------------- TRẦN KHÁNH DIỆP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH THÀNH PHỐ SƠN LA Chuyên ngành : Quản lý kinh tế Mã số : 8340410 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS. TS BÙI XUÂN NHÀN HÀ NỘI, NĂM 2020
 3. i LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là Trần Khánh Diệp, là học viên cao học khóa 24S của Trường Đại học Thương Mại. Sau thời gian học tập và nghiên cứu đề tài, đến nay tôi đã hoàn thành chương trình học tập theo quy định và hoàn thành luận văn Thạc sĩ. Tôi xin cam đoan rằng luận văn thạc sĩ với đề tài mang tên: “Quản lý hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn - chi nhánh thành phố Sơn La” là công trình nghiên cứu độc lập của riêng tôi, số liệu nghiên cứu thu được từ thực nghiệm và không sao chép. Học viên Trần Khánh Diệp
 4. ii LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập và nghiên cứu đề tài, đến nay tôi đã hoàn thành chương trình học tập theo quy định và hoàn thành luận văn Thạc sĩ với đề tài: “Quản lý hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh thành phố Sơn La”. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn Nông nghiệp và phát triển nông thôn - chi nhánh thành phố Sơn La đã tạo các điều kiện cho tôi trong quá trình thu thập số liệu, tham khảo tài liệu để có những tư liệu, dữ liệu phục vụ cho việc hoàn thiện luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong Ban Giám hiệu, Khoa Sau Đại học Trường Đại học Thương mại cùng các thầy cô giảng dạy đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để tôi có thể hoàn thành luận văn thạc sĩ này. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới PGS. TS. Bùi Xuân Nhàn đã hướng dẫn tận tình, tạo điều kiện cho tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thiện đề tài. Bên cạnh đó, tôi xin chân thành cảm ơn bạn bè, gia đình, những đồng nghiệp, bạn cùng lớp đã hỗ trợ, giúp đỡ tôi trong suốt thời gian nghiên cứu và học tập. Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn! Học viên Trần Khánh Diệp
 5. iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ..................................................................................................... i LỜI CẢM ƠN .......................................................................................................... ii MỤC LỤC ............................................................................................................... iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT .......................................................................... vii PHẦN MỞ ĐẦU ...................................................................................................... 1 1. Tính cấp thiết của đề tài luận văn .............................................................. 1 2. Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài ...................................................... 2 3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu.............................................................. 5 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................. 6 5. Phương pháp nghiên cứu ........................................................................... 6 6. Ý nghĩa của đề tài luận văn ........................................................................ 7 7. Kết cấu của luận văn .................................................................................. 7 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ............................. 8 1.1. Khái quát về cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại ............ 8 1.1.1. Khái niệm cho vay tiêu dùng Ngân hàng Thương mại..................... 8 1.1.2. Đặc điểm cho vay tiêu dùng của Ngân hàng Thương mại ............... 9 1.1.3. Đối tượng và phân loại cho vay tiêu dùng của Ngân hàng Thương mại ............................................................................................................. 11 1.1.4. Vai trò cho vay tiêu dùng của Ngân hàng Thương mại .................. 15 1.2. Quản lý hoạt động cho vay tiêu dùng của Ngân hàng Thương mại ...................................................................................................................... 17 1.2.1. Khái niệm và mục tiêu của quản lý hoạt động cho vay tiêu dùng của Ngân hàng Thương mại ............................................................................ 17 1.2.2. Nội dung quản lý hoạt động cho vay tiêu dùng của Ngân hàng Thương mại ............................................................................................... 19
 6. iv 1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động cho vay tiêu dùng của Ngân hàng Thương mại ............................................................................. 32 1.3.1. Các yếu tố bên ngoài ....................................................................... 32 1.3.2. Các yếu tố bên trong ....................................................................... 34 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ SƠN LA ....... 37 2.1. Giới thiệu khái quát về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh thành phố Sơn La ....................................... 37 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển .................................................. 37 2.1.2. Cơ cấu tổ chức ................................................................................ 37 2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2017 – 2019 ................... 41 2.2. Tình hình hoạt động cho vay tiêu dùng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh thành phố Sơn La....... 46 2.2.1. Doanh số cho vay ............................................................................ 46 2.2.2. Dư nợ cho vay tiêu dùng ................................................................. 47 2.3. Phân tích thực trạng quản lý hoạt động cho vay tiêu dùng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh thành phố Sơn La giai đoạn 2020 – 2022 ................................................. 48 2.3.1. Mục tiêu quản lý cho vay tiêu dùng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh thành phố Sơn La giai đoạn 2020 – 2022............................................................................................... 48 2.3.2 Về xây dựng kế hoạch cho vay tiêu dùng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh thành phố Sơn La50 2.3.4 Tổ chức thực hiện/ triển khai kế hoạch cho vay tiêu dùng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh thành phố Sơn La ....................................................................................................... 78
 7. v 2.3.5 Kiểm tra, giám sát và điều chỉnh hoạt động cho vay tiêu dùng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh thành phố Sơn La ...................................................................................... 81 2.4. Đánh giá chung về quản lý hoạt động cho vay tiêu dùng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh thành phố Sơn La .................................................................................................. 83 2.4.1 Một số ưu điểm và nguyên nhân...................................................... 83 2.4.2 Một số hạn chế và nguyên nhân ...................................................... 86 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÀNH PHỐ SƠN LA ................................................................................................................... 92 3.1. Mục tiêu, phương hướng phát triển kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh thành phố Sơn La ......................................................................................................... 92 3.2. Một số giải pháp hoàn thiện quản lý hoạt động cho vay tiêu dùng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh thành phố Sơn La ........................................................................... 95 3.2.1. Hoàn thiện mục tiêu quản lý hoạt động CVTD của Agribank TP Sơn La giai đoạn 2020-2025 ..................................................................... 95 3.2.2. Hoàn thiện kế hoạch cho vay tiêu dùng của Agribank TP Sơn La giai đoạn 2020-2025 ................................................................................. 96 3.2.3. Hoàn thiện Tổ chức thực hiện/triển khai kế hoạch cho vay tiêu dùng ................................................................................................................. 110 3.2.4. Hoàn thiện kiểm tra, giám sát và điều chỉnh hoạt động cho vay tiêu dùng ......................................................................................................... 113 3.2.5. Một số giải pháp khác ................................................................... 115
 8. vi 3.3. Một số kiến nghị ................................................................................ 117 3.3.1. Đối với Ngân hàng Nhà nước ....................................................... 117 3.3.2. Đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam ................................................................................................................. 120 KẾT LUẬN .......................................................................................................... 122 TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................. 123 PHỤ LỤC.............................................................................................................. 125
 9. vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT Viết tắt Nguyên gốc 1 CVTD Cho vay tiêu dùng 2 NHTM Ngân hàng thương mại 3 VNĐ Việt Nam đồng 4 NHNNVN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 5 KHCN Khách hàng cá nhân 6 SPDV Sản phẩm dịch vụ 7 NHNN Ngân hàng nông nghiệp 8 KH Khách hàng 9 Agribank TP Sơn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển La nông thôn Việt Nam - Thành phố Sơn La
 10. viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Cơ cấu huy động vốn theo thành phần kinh tế 2017-2019 .......................41 Bảng 2.2: Tình hình cho vay vốn của Agribank Sơn La giai đoạn 2017-2019 ...............43 Bảng 2.3: Tổng doanh số cho vay tiêu dùng tại Agribank Sơn La.................................46 Bảng 2.4. Dư nợ cho vay tiêu dùng tại Agribank Sơn La ………………...…47 Bảng 2.5. Mục tiêu cho vay tiêu dùng của Agribank Sơn La (2020-2022) ..............52 Bảng 2.6. Chính sách sản phẩm CVTD của Agribank Sơn La (2017-2019) ............59 Bảng 2.7. Dự nợ các sản phẩm cho vay tiêu dùng của Agribank Sơn La (2017-2019) ...................................................................................................................................64 Bảng 2.8. So sánh lãi suất cho vay tiêu dùng của Agribank với một số ngân hàng khác (tính đến ngày 30/12/2019)...............................................................................68 Bảng 2.9. Biểu phí dịch vụ cho vay tiêu dùng của Agribank so sánh với một số ngân hàng khác (tính đến ngày 30/12/2019) .............................................................69 Bảng 2.10. Các hoạt động chăm sóc khách hàng của Agribank Sơn La (2017-2019) ...................................................................................................................................72 Bảng 2.11. Ý kiến đánh giá của khách hàng về nguồn nhân lực thực hiện cho vay tiêu dùng của Agribank Sơn La.................................................................................77
 11. ix DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1. Doanh số thanh toán quốc tế giai đoạn 2017-2019 ..............................44 Biểu đồ 2.2: Kết quả kinh doanh ngoại tệ giai đoạn 2017 – 2019 ............................45 Biểu đồ 2.3. Đánh giá của khách hàng cá nhân về các sản phẩm cho vay tiêu dùng của Agribank Sơn La.................................................................................................67 Biểu đồ 2.4. Đánh giá của khách hàng về chính sách lãi suất cho vay tiêu dùng của Agribank Sơn La .......................................................................................................69 Biểu đồ 2.5. Đánh giá của khách hàng về chính sách truyền thông cho vay tiêu dùng của Agribank Sơn La.................................................................................................71 Biểu đồ 2.6. Đánh giá của khách hàng về chính sách chăm sóc khách hàng ...........74 Biểu đồ 2.7. Đánh giá của khách hàng về kênh phân phối cho vay tiêu dùng của Agribank Sơn La .......................................................................................................75
 12. x DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH Sơ đồ 2.1. Cơ cấu tổ chức của Agribank TP Sơn La ...................................... 38 Sơ đồ 2.2. Quy trình cho vay tiêu dùng của Agribank Sơn La ....................... 54 Hình 2.1. Sơ đồ bộ máy tín dụng của Agribank TP Sơn La................... ........79
 13. 1 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài luận văn Ngân hàng thương mại (NHTM) là một tổ chức tài chính trung gian đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Trước đây, các NHTM ở Việt Nam chỉ chú trọng đến hoạt động kinh doanh truyền thống là cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh đối với các tổ chức, doanh nghiệp. Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh gay gắt hiện nay, các NHTM đã và đang chú trọng phát triển loại hình cho vay tín dụng (CVTD) để phục vụ đối tượng khách hàng là cá nhân và hộ gia đình. Hình thức CVTD xuất hiện trong những năm gần đây là nguồn tài chính quan trọng giúp các cá nhân, hộ gia đình trong nền kinh tế có thể tiếp cận nguồn vốn để trang trải các nhu cầu cần thiết như mua nhà, mua xe… Đây là hoạt động không chỉ mang lại nguồn thu đáng kể cho ngân hàng mà còn là công cụ cạnh tranh hiệu quả giữa ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác. Nhận thức được rõ tầm quan trọng của CVTD và tiềm năng phát triển, các ngân hàng thương mại đã quan tâm đổi mới và đa dạng các loại hình CVTD để thu hút khách hàng và quảng bá thương hiệu cho chính ngân hàng của mình. Mặc dù vậy, so với các hoạt động khác thì CVTD vẫn chiếm tỷ trọng chưa cao cả về doanh số lẫn dư nợ cho vay và chưa phát huy được vai trò vốn có của nó. Trong hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Chi nhánh thành phố Sơn La là một trong những chi nhánh tiêu biểu thu hút một lượng lớn tiền gửi và thực hiện nhiều hoạt động cho vay với số dư không nhỏ. Chi nhánh hiện là đối tác cung cấp vốn quan trọng cho nhiều khách hàng doanh nghiệp lớn của nền kinh tế. Trong đó, hoạt động CVTD của chi nhánh chiếm một tỉ trọng lớn trong tổng tài sản của chi nhánh nói riêng và của toàn hệ thống nói chung. Chi nhánh thành phố Sơn La luôn chú trọng mở rộng quy mô và chất lượng dịch vụ cung ứng, trong đó có dịch vụ CVTD có cùng hướng đi trong giai đoạn hội nhập là hướng tới phát triển bán lẻ phân khúc khách hàng cá nhân. Tuy nhiên đây cũng là dịch vụ tiềm ẩn nhiều rủi ro vì vậy cần phải được quản lý thật tốt nhằm đẩy mạnh hoạt động
 14. 2 kinh doanh nhưng vẫn đảm bảo an toàn trong kinh doanh. Quản lý hoạt động CVTD là nội dung quan trọng và cấp thiết không chỉ trong nội bộ bản thân Ngân hàng cung cấp dịch vụ mà còn ảnh hưởng đến cả nền kinh tế quốc dân vì khi hoạt động quản lý không hiệu quả dẫn đến nhu cầu vốn cá nhân và của ngân hàng bị ảnh hưởng, từ đó ảnh hưởng đến sự phát triển ổn định của toàn nền kinh tế.” Hoạt động quản lý CVTD của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh thành phố Sơn La trong thời gian qua đã đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên cũng như nhiều Ngân hàng Thương mại cổ phần khác, công tác quản lý hoạt động CVTD của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh thành phố Sơn La còn gặp nhiều hạn chế: Việc ban hành chính sách quản lý hoạt động CVTD còn nhiều bất cập và chồng chéo, quy trình CVTD còn rườm rà, quy trình thẩm định CVTD chưa hiệu quả còn kéo dài, mục tiêu quản lý CVTD không có tính định hướng lâu dài, giám sát và quản lý sau khi CVTD còn yếu, Công tác kiểm tra hoạt động CVTD nội bộ Ngân hàng còn chưa chặt chẽ, Chính sách tín dụng áp dụng cho các khách hàng cá nhân nói chung thường lỏng hơn đối với các nhóm khách hàng khác dẫn đến tiềm ẩn nhiều rủi ro tín dụng… Đây là những vấn đề cần phải được giải quyết sớm để đảm bảo được an toàn tín dụng cho ngân hàng thương mại.” Như vậy để hoạt động quản lý CVTD thực sự có hiệu quả thì cần phải thay đổi một cách toàn diện, cải tiến trong cách quản lý, cải tiến trong quy trình và cả trong nhận thức của các đơn vị thực hiện. Xuất phát từ những lý do trên nên đề tài: “Quản lý hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh thành phố Sơn La” được lựa chọn làm đề tài luận văn thạc sĩ. 2. Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài Cho đến nay đã có nhiều nghiên cứu liên quan đến hoạt động của Ngân hàng thương mại với các góc độ nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu và mức độ khác nhau: Nguyễn Trí Giang (2019), “Quản lý hoạt động CVTD tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Sơn La”, Luận văn thạc sĩ,
 15. 3 Trường Đại học Thương mại. Trên cơ sở đánh giá thực trạng công tác Quản lý CVTD của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Sơn La, từ đó đề tài đã đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác CVTD của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Sơn La nhằm hỗ trợ đắc lực cho hoạt động kinh doanh và đạt được các mục tiêu của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Sơn La. Vũ Thị Lan (2015), “Hoạt động CVTD tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam-Agribank chi nhánh Sơn La”, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Thương mại.“Luận văn đã cung cấp cơ sở lý luận cơ bản về CVTD trong nền kinh tế thị trường; đồng thời phân tích thực trạng hoạt động CVTD tại Chi nhánh Agribank Sơn La giai đoạn 2011-2014; từ đó đưa ra các giải pháp phát triển hoạt động CVTD tại Chi nhánh Agribank Sơn La. Trần Ngọc Minh (2011), “Giải pháp phát triển CVTD tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam-Chi nhánh Sở giao dịch 1”, Luận văn thạc sĩ, Trường“Đại học Kinh tế- Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đề tài đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về CVTD của ngân hàng thương mại; phân tích thực trạng hoạt động CVTD tại AGRIBANK-Sở giao dịch 1 giai đoạn 2009-2010, đưa ra các giải pháp phát triển hoạt động CVTD tại chi nhánh Sở giao dịch 1-AGRIBANK.” Phạm Thị Phương Thảo (2010), “Phát triển hoạt động CVTD của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh Quảng Ngãi” Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Thương Mại. Đề tài đã hệ thống hóa các vấn đề lý luận gọn nhẹ, nhưng logic như: khái niệm, đặc điểm, bản chất, chức năng của tín dụng, và tín dụng thương mại cũng như hoạt động CVTD; tác giả đã phân tích được thực trạng hoạt động CVTD của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh Quảng Ngãi trong giai đoạn năm 2007 – 2009, trên cơ sở đó, đánh giá những kết quả đạt được và những tồn tại mắc phải, từ đó, tác giả đưa ra một số giải pháp khắc phục những vấn đề tồn tại trên phần thực trạng nghiên cứu được.”Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, đề tài vẫn còn những tồn tại: tác giả chưa phân tích các nhân tố ảnh hưởng
 16. 4 đến phát triển CVTD tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh Quảng Ngãi. Đỗ Thị Thùy Trang (2011), “Giải pháp phát triển CVTD tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố Đà Nẵng” Trường Đại Kinh tế Quốc dân, Hà Nội. Luận văn đã trình bày các chỉ tiêu đánh giá phát triển CVTD, các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động CVTD, từ đó đánh giá, phân tích thực trạng CVTD tại Agribank Đà Nẵng và đề xuất các giải pháp như: hoàn thiện chính sách khách hàng, thị trường, đa dạng hoá sản phẩm, tăng cường quảng cáo tiếp thị để phát triển hoạt động CVTD tại Ngân hàng. Trong luận văn này, tác giả chưa đề cập đến các biện pháp phát triển hoạt động CVTD ở phần cơ sở lý luận và chưa phân tích đầy đủ ở phần thực trạng, nên các biện pháp tác giả đưa ra ở giải pháp chưa thật liên kết với hai phần còn lại.” Bên cạnh đó, cũng đã có một số bài báo khoa học nghiên cứu về hoạt động CVTD, điển hình như: Lê Thị Kim Huệ (2013), “Phát triển hoạt động CVTD tại Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Kinh tế và Dự báo trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 21, tháng 11/2013,tr. 24-25. Trong bài báo, tác giả cũng đã mô tả sự phát triển CVTD ở Việt Nam từ những năm 1980 đến nay; nêu lên một số tồn tại và đưa ra một số chính sách, định hướng phát triển CVTD ở Việt Nam.” Nguyễn Đắc Hưng (2011), “Phát triển tín dụng tiêu dùng an toàn và hiệu quả”, Tạp chí Thị trường Tài chính- Tiền tệ của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam.“Trong bài báo, đã trình bày quá trình phát triển tín dụng tiêu dùng tại Việt Nam qua các thời kỳ, tác giả đã phân tích được thực trạng, nguyên nhân, xu hướng phát triển và định hướng một số giải pháp phát triển tín dụng tiêu dùng tại thị trường Việt Nam. Từ tổng quan nghiên cứu, có thể thấy rằng hiện tại, đa phần cách tiếp cận về cho vay tiêu dùng của các đề tài ở trên chủ yếu đã sử dụng các phương pháp phân tích định tính, suy luận để đưa ra giải pháp pháp tăng cường quản lý hoạt động cho vay KHCN nói chung và CVTD nói riêng đứng dưới góc độ tổng thể của Chính phủ, của Ngân hàng Nhà nước, của nhà quản trị ngân hàng, của khách hàng và của nhân viên ngân hàng. Thêm vào đó, các đề tài
 17. 5 đều tập trung vào các địa bàn khác nhau – như khu vực toàn Việt Nam hoặc chỉ riêng khu vực Hà Nội mà không tập trung vào trường hợp nghiên cứu tại Agribank thành phố Sơn La. Do đó đề tài: “Quản lý hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn - chi nhánh thành phố Sơn La” là một đề tài không hoàn toàn trùng khớp với các đề tài trước đó. 3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 3.1. Mục tiêu nghiên cứu Trên cơ sở hệ thống hóa các vấn đề lý luận và đánh giá thực trạng công tác Quản lý CVTD của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chi nhánh Thành phố Sơn La, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản lý CVTD của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chi nhánh Thành phố Sơn La nhằm góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chi nhánh Thành phố Sơn La. 3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt được các mục tiêu nghiên cứu đã được xác định, đề tài thực hiện các nhiệm vụ sau: - Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về quản lý CVTD tại ngân hàng thương mại. - Phân tích, đánh giá thực trạng, chỉ ra các thành tựu đã đạt được cũng như các mặt tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của các hạn chế trong công tác quản lý CVTD tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chi nhánh Thành phố Sơn La thời gian qua. - Đề xuất một số giải pháp quản lý CVTD, góp phần phục vụ tốt hơn mục tiêu kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chi nhánh Thành phố Sơn La trong thời gian tới, góp phần phát triển kinh tế xã hội của Sơn La.
 18. 6 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4.1. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu là hoạt động quản lý CVTD tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chi nhánh Thành phố Sơn La. 4.2. Phạm vi nghiên cứu Luận văn nghiên cứu hoạt động quản lý CVTD tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chi nhánh Thành phố Sơn La giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2019. 5. Phương pháp nghiên cứu Để thực hiện luận văn đề tài, các dữ liệu đã được thu thập và phân tích như sau: 5.1. Thu thập số liệu thứ cấp Gồm sách, báo, mạng internet, các báo cáo chính thức và các chính sách CVTD của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chi nhánh Thành phố Sơn La nhằm phục vụ cho phân tích tình hình CVTD, mục tiêu và chính sách CVTD tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chi nhánh Thành phố Sơn La. 5.2. Thu thập số liệu sơ cấp Để nghiên cứu sâu hơn tình hình quản lý CVTD của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chi nhánh Thành phố Sơn La, tác giả đã tiến hành thu thập số liệu sơ cấp bằng phương pháp điều tra chọn mẫu đối với khách hàng (KH) nhằm phục vụ phân tích quy trình, thủ tục CVTD, chính sách sản phẩm CVTD, chính sách lãi suất, kênh phân phối sản phẩm CVTD, chính sách CVTD và đánh giá nhân viên của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chi nhánh Thành phố Sơn La. Đối tượng điều tra: Là các khách hàng cá nhân có vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chi nhánh Thành phố Sơn La với phương pháp lấy mẫu thuận tiện. Tác giả phát ra 200 phiếu điều tra, kết quả thu được 168 phiếu, trong số phiếu đó có 145 phiếu có giá trị thống kê, 23 phiếu không có giá trị thống kê do thiếu nhiều thông tin và quá nhiều đáp án trùng nhau.
 19. 7 5.3. Phương pháp phân tích thông tin Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu gồm: phương pháp thống kê mô tả, phương pháp phân tích thống kê, phương pháp phân tích nhân tố, phương pháp so sánh v.v…. 6. Ý nghĩa của đề tài luận văn Về mặt lý luận: Góp phần bổ sung thêm cho lý luận CVTD và quản lý CVTD tại NHTM. Về mặt thực tiễn, góp phần làm rõ thực trạng CVTD và quản lý CVTD tại Agribank Sơn La, rút ra được những kinh nghiệm quản lý CVTD thành công và chưa thành công để không những góp phần nâng cao hiệu quả quản lý CVTD tại Agribank Sơn La mà còn là kinh nghiệm tham khảo cho các NHTMCP khác có điều kiện tương tự. 7. Kết cấu của luận văn Ngoài Phần mở đầu và Kết luận, luận văn được kết cấu thành 3 chương gồm: Chương 1: Cơ sở lý luận về cho vay tiêu dùng của Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng cho vay tiêu dùng của Naân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chi nhánh Sơn La Chương 3: Một số giải pháp, kiến nghị hoàn thiện cho vay tiêu dùng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chi nhánh Sơn La
 20. 8 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1. Khái quát về cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại 1.1.1. Khái niệm cho vay tiêu dùng Ngân hàng Thương mại Ngân hàng thương mại là tổ chức tài chính quan trọng của nền kinh tế, đóng vai trò là kênh cung ứng vốn cho các doanh nghiệp thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần kích thích và thúc đẩy sản xuất phát triển. Trong đó, cho vay là một dịch vụ chính trong hệ thống sản phẩm sẵn có của ngân hàng, chiếm 70-80% tài sản có, góp phần đem lại nguồn lợi nhuận lớn để ngân hàng tồn tại và phát triển. Cho“vay là quyền của NHTM với tư cách người cho vay (chủ nợ) yêu cầu khách hàng của mình - người đi vay - muốn vay được vốn phải tuân thủ những điều kiện nhất định, những điều kiện này là cơ sở ràng buộc về pháp lý đảm bảo cho người cho vay có thể thu hồi được vốn (cả gốc và lãi) sau một thời gian nhất định. Để thu hồi vốn, các ngân hàng có quyền yêu cầu người đi vay đáp ứng những điều kiện vay cụ thể dựa trên cơ sở mức độ tin tưởng, tín nhiệm lẫn nhau và uy tín khách hàng.” Mặt khác, cho vay là sự chuyển nhượng tạm thời một lượng giá trị từ người sở hữu (NHTM) sang người sử dụng (người vay – khách hàng), sau một thời gian nhất định, lại quay về với lượng giá trị lớn hơn giá trị ban đầu, hay nói cách khác, cho vay là một quan hệ giao dịch giữa hai chủ thể (NHTM và người vay), trong đó một bên (NHTM) chuyển giao tiền hoặc tài sản cho bên kia (người vay) sử dụng trong một thời gian nhất định, đồng thời bên nhận tiền hoặc tài sản cam kết hoàn trả vốn (gốc và lãi) cho bên cho vay vô điều kiện theo thời hạn thỏa thuận.” Qua khái niệm trên cho thấy,“bản“chất của cho vay là một giao dịch về tiền hoặc tài sản trên cơ sở có hoàn trả, mà thực chất là sự vay mượn dựa trên cơ sở tin tưởng, tín nhiệm lẫn nhau. Trong đó, sự hoàn trả là đặc trưng thuộc về bản chất của cho vay, là nguyên tắc để phân biệt phạm trù cho vay với cấp
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2