intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ: Thực trạng quản lý hoạt động tự học của học sinh trung học cơ sở ở trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Savannakhet nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:117

0
113
lượt xem
25
download

Luận văn Thạc sĩ: Thực trạng quản lý hoạt động tự học của học sinh trung học cơ sở ở trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Savannakhet nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn Thạc sĩ: Thực trạng quản lý hoạt động tự học của học sinh trung học cơ sở ở trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Savannakhet nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào bao gồm cơ sở lý luận; thực trạng và giải pháp quản lý hoạt động tự học của học sinh trung học cơ sở ở trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Savannakhet nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ: Thực trạng quản lý hoạt động tự học của học sinh trung học cơ sở ở trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Savannakhet nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH KEOPASEUTH PHOUVA LUẬN VĂN THẠC SĨ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ SAVANNAKHET NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. HỒ VĂN LIÊN Thành phố Hồ Chí Minh – 2014
 2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH KEOPASEUTH PHOUVA LUẬN VĂN THẠC SĨ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ SAVANNAKHET NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO Chuyên ngành: Quản lí giáo dục Mã số: 60 14 01 14 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. HỒ VĂN LIÊN Thành phố Hồ Chí Minh - 2014
 3. LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản lý giáo dục này với đề tài “Thực trạng quản lý hoạt động scủa học sinh trung học cơ sở ở trưởng phổ thông dân tộc nội trú Tỉnh Sa Văn Nà Khệt, nước Công Hoà Dân Chủ Nhân Dân Lào” do TS. Hồ Văn Liên hướng dẫn; là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu, dữ liệu nêu trong luận văn là trung thực với nguồn trích dẫn trong phần danh mục tài liệu tham khảo; những kết luận khoa học của luận văn này chưa từng được công bố trong bất cứ công trình nào. TP. Hồ Chí Minh, 2014 Tác giả Keopaseuth Phouva
 4. LỜI CẢM ƠN Trước hết tôi xin chân thành cảm ơn đối với Ban lãnh đạo của Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi được học tập và nghiên cứu trong suốt thời gian học thạc sĩ tại Việt Nam Với tình cảm trân trọng nhất, tôi xin tỏ lòng cảm ơn các thầy, cô giáo đã tận tình giúp đỡ tôi trong suốt thời gian học và nghiên cứu. Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Tiến sĩ Hồ Văn Liên, ngưỡi đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện hoàn thành luận văn với đề tài: Thực trạng quản lý hoạt động của học sinh trung học cơ sở ở trường phổ thông dân tộc nội trú Tỉnh Sa Văn Nà Khệt, nước Công Hoà Dân Chủ Nhân Dân Lào. Một lần nữa tôi xin cảm ơn các bạn Lào và Việt Nam đã quan tâm giúp đỡ tôi trong thời gian sống và học tập tại Việt Nam. Sự giúp đỡ của các bạn góp phần không nhỏ giúp tôi hoàn thành và thành công với luận văn này. Xin trân trọng cảm ơn ! TP. Hồ Chí Minh, 2014 Tác giả Keopaseuth Phouva
 5. NHỮNG CỤM TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN CHDCND : Công hòa Dân chủ Nhân dân CNH-HDH : Công nghiệp hóa,hiện đại hóa DTNT : Dân tộc nội trú ĐHSP : Đại học sư phạm GD&ĐT : Giáo dục và đào tạo HS : Học sinh KT-XH : Kinh tế-xã hội NT : Nội trú PPDH : Phương pháp dạy học QLGD : Quản lý giáo dục TH : Tự học THPT : Trung học học phổ thông THCS : Trung học cơ sở CBQL : Cán bộ quản lý NCGD : Nghiên cứu giáo dục PTDTNT : Phổ thông dân tộc nội trú
 6. DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1. Tổng số học sinh trường phổ thông DTNT Savannakhet từ năm 1997-2014…………………………………………………………..39 Bảng 2.2. cơ cấu học sinh DT của trường phổ thông DTNT Savanakhet..39 Bảng 2.3. Tổng số giáo viên trường phổ thông DTNT Savannakhet từ năm 1997- 2014…………………………………………………………..40 Bảng 2.4. Nhận thức giáo viên về ý nghĩa hoạt động tự học…………….43 Bảng 2.5. Hoạt động tự học có tác dụng gì đối với học sinh trong quá trình gì đối với học sinh trong quá trình dạy học ở nhà trường…………..45 Bảng 2.6. Mức độ thực hiện các quy định về hoạt động tự học………….47 Bảng 2.7. Kế hoạt quản lý hoạt động tự học cho học sinh được xây dựng ở nhà trường…………………………………………………………47 Bảng 2.8. Xây dựng và lựa chọn bài tập về nhà học sinh………………....50 Bảng .2.9. Mực độ giáo viên giao nhiệm vụ tự họccho học sinh và hướng dẫn các em thực hiện nhiệm vụ đó…………………………………51 Bảng .2.10. Mức độ hướng dẫn tự học của giáo viên trong quá trình dạy..52 Bảng .2.11. Mức độ sử dụng phương pháp tự học của học sinh………….54 Bảng .2.12. Mức độ thực hiện các hình thức tự học của học sinh………...55 Bảng .213. Mức độ thực hiện các phương pháp kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ tự học của học sinh………………………………..............56
 7. MỤC LỤC MỞ ĐẦU......................................................................................................................................... 1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỰ HỌC VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ ......................................................................................... 6 1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu...................................................................................... 6 1.2. Một số khái niệm cơ bản .................................................................................................. 10 1.2.1. Hoạt động dạy học .......................................................................................10 1.2.2. Hoạt động tự học .........................................................................................10 1.2.3. Khái niệm về dân tộc nội trú .......................................................................11 1.2.3. Quản lý giáo dục, quản lý nhà trường, quản lý hoạt động dạy học .............11 1.2.3.1. Quản lý giáo dục (QLGD) .....................................................................11 1.2.3.2. Quản lý nhà trường (NT).......................................................................13 1.2.3.3. Quản lý hoạt động dạy học ...................................................................13 1.2.3.4. Quản lý hoạt động tự học. .....................................................................14 1.3. Đặc trưng hoạt động tự học của học sinh cơ sở tại trường phổ thông dân tộc nội trú. ............................................................................................................................. 18 1.4. Những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tự học của học sinh các trường trung học cơ sở tại trường trung học phổ thông nội trú ....................................................... 20 1.4.1. Nhận thức của giáo viên và học sinh về hoạt động tự học ..........................20 1.4.2. Phương pháp dạy học của giáo viên theo hướng dạy- tự học......................23 1.4.3. Phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh.....................24 1.4.4. Cơ sở vật chất sư phạm ................................................................................26 1.4.5. Công nghệ thông tin và mạng internet đối với hoạt công tự học ................27 1.4.6. Phong trào thi đua tự quản của học sinh ......................................................28 1.5. Quản lý hoạt động tự học ................................................................................................. 29 1.5.1. Nội dung quản lý hoạt động tự học .............................................................29
 8. 1.5.2. Các chức năng quản lý hoạt động tự học. ....................................................30 1.5.3. Các quy định của nhà trường về quản lý tự học ..........................................33 1.5.4. Hoạt động của ban quản lý tự học của trường .............................................34 Tiểu kết chương 1 ....................................................................................................................... 35 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TẠI TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ SAVANNAKHET ................................................................................................... 37 2.1. Khái quát về trường phổ thông dân tộc nội trú Savanakhet .................................... 37 2.2. Phương pháp khảo sát thực trạng ................................................................................... 40 2.3. Thực trạng quản lý họat động tự học của học của học sinh trung học cơ sở tại trường phổ thông dân tộc nội trú Savanakhet ............................................................. 42 2.3.1. Thực trạng về nhận thức của giáo viên và học sinh ....................................42 2.3.1.1. Nhận thức của giáo viên về hoạt động tự học ......................................42 2.3.1.2. Về động cơ thái độ học tập của học sinh ..............................................43 Bảng 2.5. Hoạt động tự học có tác dụng gì đối với học sinh trong quá trình dạy học ở nhà trường.................................................................................................43 2.3.2. Thực trạng các quy định của trường về hoạt động tự học ...........................45 2.3.3. Thực trạng hoạt động ban quản lý hoạt động tự học của trường .................46 2.3.4. Thực trạng quản lý HĐTH trên lớp .............................................................48 2.3.5. Thực trạng quản lý HĐTH ngoài giờ lên lớp ..............................................48 2.3.6. Thực trạng về hoạt động đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên theo hướng dạy- tự học ..................................................................................................49 2.3.7. Thực trạng về hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh theo hướng phát huy tự học ...................................................................................54 2.3.8. Thực trạng về quản lý các điều kiện, phương tiện hỗ trợ HĐTH ................56 2.3.9. Thực trạng về công nghệ thông tin và mạng internet đối với hoạt động tự học ..........................................................................................................................58 2.3.10. Thực trạng về phong trào thi đua tự quản của học sinh ............................58 2.3.11. Thực trạng về thực hiện các chức năng quản lý HĐTH ............................59 2.3.11.1. Kế hoạch hóa .......................................................................................60
 9. 2.3.11.2. Tổ chức ................................................................................................60 2.3.11.3. Chỉ đạo ................................................................................................61 2.3.11.4. Kiểm tra ...............................................................................................62 2.3.12. Phối hợp quản lý hoạt động tự học ............................................................64 2.4. Đánh giá thực trạng quản lý hoạt động tự học ............................................................ 66 2.4.1. Ưu điểm .......................................................................................................65 2.4.2. Hạn chế ........................................................................................................66 2.4.3. Nguyên nhân ................................................................................................67 Tiểu kết chương 2 ....................................................................................................................... 67 CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TẠI TRƯỜNG PHỒ THÔNG DTNT SAVANNAKHET .............................................................................................................. 69 3.1. Cơ sở đề xuất các biện pháp ............................................................................................ 69 3.1.1. Cơ sở pháp lý: ..............................................................................................69 3.1.2. Cơ sở thực tiễn: ............................................................................................70 3.2. Những biện pháp quản lý hoạt động tự học của học sinh THCS tại trường phổ thông DTNT tỉnh SAVANNAKHET ............................................................................ 71 3.2.1. Nâng cao nhận thức giáo viên và học sinh về vấn đề tự học .......................71 3.2.2. Nâng cao hiệu lực của các quy định về quản lý tự học ...............................72 3.2.3. Tổ chức hoạt động hiệu quả của ban quản lý hoạt động tự học ..................73 3.2.3.1. Tổ chức và quản lý học trên lớp. ...........................................................73 3.2.3.2. Tổ chức quản lý hoạt động tự học của học sinh....................................74 3.2.4. Nâng cao khả năng tự học của học sinh ......................................................74 3.2.5. Tăng cường đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên theo hướng dạy - tự học .....................................................................................................................75 3.2.6. Đổi mới hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh theo hướng pháp huy tự học ..........................................................................................77 3.2.7. Tăng cường cơ sở vật chất sư phạm để tạo điều kiện về phòng học, thư viên, thí nghiệm cho học sinh tự học .....................................................................79 3.2.8. Nâng cao việc sử dụng công nghệ thông tin-mạng internet ........................81
 10. 3.2.9. Đẩy mạnh trào thi đua tự quản học sinh trong quản lý tự học ....................81 3.2.10. Thực hiện có hiệu quả các chức năng quản lý đối với hoạt động tự học ..83 3.3. Kiểm chứng tính hợp lý và khả thi của các biện pháp quản lý .............................. 86 3.3.1 Kết quả xin ý kiến chuyên gia về các biện pháp quản lý .............................86 3.3.2. Những kết quả biểu đạt sự tăng cường họat động tự học của học sinh tại trưởng nội trú Savănakhệt......................................................................................88 3.3.3. Tổng kết kinh kinh nghiệm về quản lý tự học .............................................90 Tiểu kết chương 3. ...................................................................................................................... 90 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ. ....................................................................................... 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................................................ 94
 11. 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tại Dạy học - một bộ phận của quá trình tổng thể giáo dục nhân cách toàn vẹn - là quá trình tác động qua lại giữa giáo viên và học sinh nhằm truyền thụ và lĩnh hội tri thức khoa học, những kỹ năng và kỹ xảo hoạt động nhận thức và thực tiễn. Trên cơ sở đó hình thành thế giới quan, phát triển năng lực sáng tạo và xây dựng các phấn chất của nhân cách người học. Hiểu theo cách khác, dạy học là hoạt động công tác giữa thầy với trò nhằm điều khiển – truyền đạt và tự điều khiển - lĩnh hội tri thức nhân loại nhằm thức hiện mục đích giáo dục. Như vậy, trong dạy học, người học chủ động trong việc lĩnh hội tri thức dưới sự chủ đạo của người dạy. Lý luận và thực tiễn giáo dục đã chỉ ra rằng hoạt động học tập của học sinh là một quá trình được chia thành hai giai đoạn: giai đoạn học ở trường do thầy, cô giáo tổ chức và hướng dẫn trực tiếp và giai đoạn tự học ở nhà do học sinh tổ chức dưới sự hướng dẫn và tổ chức gián tiếp của thầy, cô giáo. Học ở nhà là một bộ phận hợp thành tất yếu của quá trình học tập, là giai đoạn tiếp nối và phát triển bài học trên lớp, bởi lẽ kiến thức mà học sinh tiếp thu được chỉ thức sự bền vững nếu chúng được ôn tập và củng cố thường xuyên bằng một hệ thống bài tập hoặc việc làm, Ngoài lớp ngoài ra, tính tích cực của học sinh trên lớp phù thuộc một phần lớn vào việc chuẩn bị bài ở nhà của các em. Mặt khác để thực hiện được mục tiêu của giáo dục đòi hỏi phải thường xuyên đổi mới và phát triển chương trình đào tạo đổi mới phương pháp dạy học, trong đó vấn đề cấp bách hiện nay là phải “đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dục khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện tư duy sáng tạo của con người” đảm bảo điều kiện và thói quen tự học, tự nghiên cứu cho học sinh. Quản lý nhà trường chủ yếu là quản lý dạy học, trong đó tự học là khâu cơ bản và có vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dạy học. Do đó để nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học thì cần phải có biện pháp quản lý khả thi đối với quá trình dạy học, trong đó có khâu quản lý hoạt động tự học. Giáo dục trung học cơ sở (THCS) nhằm mục tiêu nâng cao mặt bằng dân trí, chuẩn bị đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa
 12. 2 (CNH-HĐH). Học sinh THCS sẽ là muốn lao động chủ yếu phục vụ cho sản xuất xã hội và nền kinh tế quốc dân.Việc hình thành cho họ năng lực tự học là cực kỳ quan trọng và có ý nghĩa hết sức to lớn, song cũng là một nhiệm vụ hết sức khó khăn đặc biệt là ở các lớp đầu cấp. Để nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trườngTHCS nhằm đáp ứng yêu cầu của sự phát triển kinh tế -xã hội (KT-XH), bên cạnh việc thừa kế những thành tựu lý luận về tự học trong di sản khoa học giáo dục cần đẩy mạnh nghiên cứu vấn để chỉ đạo việc tự học của học sinh lứa tuổi này. Trong hệ thống giáo dục quốc dân, có nhiều loại hình trường lớp khác nhau với những điều kiện KT-XH khác nhau, phân bố trên những đia bàn khác nhau, những điều kiện dạy học và phương thức tổ chức của mỗi loại hình nhà trường không giống nhau. Khác với trường phổ thông bình thường, trường phổ thông dân tộc nội trú (DTNT) có những đặc thù về đối tượng học sinh, về tổ chức dạy và học, về cơ sở vật chất, về nội trú (sinh sống và học tập) hoàn toàn tại trường. Đặc trưng đó, yêu cầu các nhà quản lý trường học chỉ quan tâm tổ chức tốt việc dạy và học trên lớp, trong giờ chính khóa mà còn phải quan tâm tổ chức cuộc sống mà còn phải quan tâm nhiều đến tổ chức và quản lý hoạt động tự học của học sinh trong từng ngày từng tuần. Đã có nhiều công trình nghiên cứu về tự học và quản lý hoạt động tự học của học sinh của các tác giả keobandith BOUALAY, (2005) miền nam của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân đân Lào (CHDCND Lào), tuy nhiên chúng tôi thấy, các tác giả quan tâm chủ yếu đến hoạt động tự học và quản lý hoạt động tự học của học sinh, sinh viên người lớn, rất ít công trình nghiên cứu về tự học của học sinh trung học cơ sở (THCS) trong các trường phổ thông DTNT. Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (CHDCND Lào) trong những năm gần đây đã có nhiều công trình nghiên cứu dạy học phát huy tính tích cực của học sinh. Bộ giáo dục và thể thao (BGD&TT) đã có kế hoạch thực hiện bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ giáo viên nhằm mang lại sự đổi mới phương pháp dạy học trên lớp từ cấp tiểu học đền cấp Đại học. Tuy nhiên các công trình nghiên cứu về tự học còn ít, nghiên cứu về quản lý hoạt động tự học của học sinh nói chung, của học sinh THCS trường DTNT nói riêng ở Tỉnh Savannakhet còn chưa có công trình nào đề cập đền.
 13. 3 Vì những lý do trên tôi chọn đề tài: “Thực trạng quản lý hoạt động tự học của học sinh trung học cơ sở trường phổ thông dân tộc nội trú Tỉnh Savannakhet nước CHDCND Lào” để nghiên cứu, nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục 2. Mục đích nghiên cứu Đánh giá thực trạng về hoạt động quản lý của hiệu trường nhằm tăng cường hoạt động tự học cho học sinh THCS và nghiên cứu thực trạng hoạt động tự học của học sinh tại trường phổ thông DTNT Tỉnh Savannakhet nước CHDCNDlào, đưa ra giải pháp cho việc quản lý hoạt động tự học của học sinh. 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 3.1. Khách thể nghiên cứu Quá trình quản lý hoạt động dạy học tại các trường phổ thông DTNT. 3.2. Đối tượng nghiên cứu. Thực trạng quản lý hoạt động tự học và phương pháp giảng dạy của giáo viên theo hướng dạy – tự học của học sinh THCS trường phổ thông DTNT Tỉnh Savannakhet, nước CHDCND Lào. 4. Giả thuyết khoa học Công tác quản lý hoạt động tự học của học sinh THCS ở trường phổ thông DTNT Tỉnh Savannakhet, nước CHDCND Lào đã được quan tâm đến những vẫn đề hoạt động dạy học của giáo viên theo hướng dạy – tự học của học sinh và những vấn đề còn hạn chế trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức – chỉ đạo, khiểm tra đánh giá hoạt động tự học. Do đó, hoạt động tự học của học sinh chưa thành nền nếp, chưa được duy trì thường xuyên nội đung và phương pháp tự học của học sinh chưa phù hợp. Từ kết quả nghiên cứu thực trạng có thể đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động tự học của học sinh THCS trường DTNT Tỉnh Savannakhet phù hợp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1. Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý hoạt động tự học của học sinh tại các trường phổ thông DTNT. 5.2. Khảo sát thực trạng tự học của học sinh THCS và quản lý hoạt động tự học của học sinh THCS trường phổ thông DTNT tỉnh Savannakhet, nước CHDCND Lào.
 14. 4 5.3.Đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động tự học của học sinh THCS của hiệu trưởng trường phổ thông DTNT tỉnh Savannakhet, nước CHDCND Lào. 6. Phạm vi nghiên cứu Vì điều kiện hạn chế về nguồn lực, thời gian và cách trở về địa điểm nghiên cứu, chúng tôi chỉ tập trung khảo sát thực trạng và đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động tự học của học sinh tại trường phổ thông DTNT tỉnh Savannakhet, nước CHDCND Lào. 7. Phương pháp nghiên cứu Trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác - Lênin, trong luận văn này chúng tôi lựa chon sử dụng một số phương pháp chủ yếu sau đây. 7.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận Sử dụng phối hợp các phương pháp phân tích, tổng hợp, phân loại, hệ thống hóa, khái quát hóa,…trong nghiên cứu các nguồn tài liệu có liên quan đến tự học và quản lý hoạt động tự học của học sinh THCS, nhằm xác định cơ sở lý luận và thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu. 7.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi Soạn thảo các bảng câu hỏi và điều tra tổ chức học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý (CBQL) trung học để tìm hiểu thực trạng hoạt động tự học của học sinh THCS và thực trạng công tác quản lý hoạt động tự học ở trường phổ thông DTNT Tỉnh Savannakhet. - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm Phương pháp này được sử dụng để tìm hiểu, phân tích và đối chiếu lý luận và thực tiễn, tổng kết các thành quả trong thực tiễn để chỉ ra những kinh nghiệm về quản lý hoạt động tự học đối với học sinh THCS tại những trường phổ thông DTNT trong nước CHDCND Lào. Từ đó đi đến khẳng định tính khả thi của các biện pháp quản lý đã đề xuất trong nghiên cứu. - Phương pháp chuyên gia
 15. 5 Phương pháp này được sử dụng nhằm mục đích hoàn chỉnh các biện pháp quản lý hoạt động tự học của học sinh THCS mà đề tài đã đề xuất. 7.3. Phương pháp thống kê Phương pháp thống kê được sử dụng để xử lý số liệu điều tra 8. Cấu trúc của luận văn - Phần Mở đầu gồm - Chương 1: Cơ sở lý luận về tự học và quản lý hoạt động tự học của học sinh trung học cơ sở tại trường THPT dân tộc nội trú. - Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động tự học của học sinh trung học cơ sở tại trương THPT dân tộc nội trú Tỉnh Savannaket, nước CHDCND Lào. - Chương 3: Đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động tự học của học sinh trung học cơ sở tại trừơng phổ thông dân tộc nội trú Tỉnh Savannakhet, nước CHDCND Lào. - Kết luận và kiến nghị. - Ngoài ra trong luận văn còn có danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục.
 16. 6 Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỰ HỌC VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ 1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu. Hoạt động tự học đã được con người thực hiện từ rất sớm.Ngay từ ghi khai giáo dục chưa trở thành một khóa học thực sự. Ngay từ thu ở sơ khi đó, người ta chỉ quan tâm đến việc làm sao cho người học chăm chỉ, tích cức,nhớ những giáo huấn của thầy và hành động theo những điều đó. Đền thế kỷ 17 khi j.A cô mexki đặt nền mống cho khoa học giáo dục thì tư tưởng phát triển và nâng cao vai trò của tự học của người học đã được chú ý đánh gía cao. Thế kỷ 18-19, các nhà giáo dục như jj.Rút xô. J.H.pétxtalôgi,A. Distecvec trong các Công trình nghiên cứu của mình về giáo dục phát triển trí tuệ và đã đặc biệt nhấn mạnh rằng muốn phát triển trí tuệ bắt buộc người học phải phát huy tính tích cực, độc lập sáng tạo để tự mình chiếm lĩnh lấy tri thức. Muốn vậy, phải tăng cường giúp người học, tự khám phá, tự tìm những phương pháp dạy học nhằm khai thác tốt nhất” cái cá thế”trong người. nhưng vì quan niệm cựu đoan về cá thế hóa trong hoạt động tự học nên đã hạ thấp vai trò giáo viên đồng thời phức tạp hóa trong quá trình dạy học. những phương pháp đó đòi hỏi các điều kiện rất cao cả từ phía giáo viên và học sinh,các điều kiện tổ chức dạy học nên không được triển khai rộng rãi. Ở châu Á, cũng có nhiều nhà giáo dục chú trọng tới hoạt động tự học của người học.Ngay từ thời cổ đại,khổng tử đã nhấn mạnh đền vai trò của người học và tính tích cực tự học.Còn mạnh tử đòi hỏi học sinh phải tự suy nghĩ, chứ không nên cứ nhằm mất tinh theo sách và Ông ví người dạy học như người bắn phải bắn lấy. Vào những năm 1920, nhà sư phạm nổi tiếng của nhật bản là Tsuncsaburo Makiguchi đã quan niệm rằng: giáo dục được xem như quá trình hướng dẫn tự học,đạt Trách nhiệm học tập vào tay mỗi học sinh mà động lực của nó là kính thích người học sáng tạo ra giá trị đề đạt tới hành phúc của bản thân và người cộng đồng. người giáo viên có chức năng khuyến khích và cổ vũ người học theo duổi những mục tiêu và quan niệm học tập do chính người đó quy định.
 17. 7 Hai nhà giáo dục nổi tiếng Ấn Độ S.D Sharma và Shakti Rahmed cho rằng hoạt động tự học của con người là một hình thức tổ chức dạy học có hiệu quả cao.Cốt lõi của hình thức này là quá trình điều khiển gián tiếp của giáo viên đối với quá trình tự học của học sinh thông qua việc giao nhiệm vụ Nhận thức đã được thiết kế thành dạng phù hợp, nhằm thực hiện các nhiệm vụ học tập.Đã xác định. Mục đích của dạy học là phát triển ở học sinh kỹ năng và năng lực dối lập học tập và quyết định các vấn đề. Ở các nước xã hội chủ nghĩa , đựa trên nền tảng của chủ nghĩa duy vật biện chứng , nhiều nhà giáo dục, nhất là các nước Đông ÂU VÀ Liên Xô (cũ) như G . X . Caxchuc , R.Retke , T.AIlina không những đã khẳng định vai trò to lớn của hoạt động tự học mà còn quan tâm tới nhiều khía cạnh tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tự học của người học. họ đã nêu những biện pháp tổ chức hoạt động tự học của người học , trong đó nêu lên những biện pháp tổ chức hoạt động nhậ n thức độc lập của quá trình tự học . Ở việt nam hoạt động tự học thực sự được quan tâm nghiên cứu triển khai rộng rãi từ khi nền giáo dục XHCN hình thành mà Chủ tịch Hồ chí Minh Vừa là người khởi xướng vừa là tấm gương về tinh thần tự học . Người đã dạy: cách học tập phải lấy tự học làm nòng cốt . Phong trào tự học và nghiên cứu tự học trong nước ra đời và phát triển gắn liền với phong trào bình dân học vụ . từ những năm 60 Của thế kỷ trước , tư tưởng về tự học đã được một số tác giả trình bày trực tiếp hay gián tiếp của các tài liệu về phương pháp giảng dạy bộ môn. Khi nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về tự học, tác giả nguyễn thị Hoàng Yến đã nêu 5 vấn đề nhằm bảo đảm chất lượng và hiệu quả hoạt động tự học là: mục đích tự học rõ ràng, lao động nghiêm túc, bảo đảm các điều kiện cho tự học: tiếp tục luyện tập và thực hành. Các tác giả Hà Thế Ngữ, Đặng Vũ Hoạt đã chỉ ra các biện pháp năng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động tự học là hình thành ý thức tự học, bảo đảm thời gian tự học, bồi dưỡng phương pháp tự học, thực thành, kiểm ra thường xuyên. Trong tài liệu hướng dẫn cán bộ giảng dạy trẻ, tác giả Đặng Bá Lãm đã đề xuất các biện pháp đề nâng cao chất lượng tự học của sinh viên là: hướng dẫn
 18. 8 phương pháp tự học, hình thành thời gian đọc sách, có kế hoạch kiểm ra việc tự học của sinh viên. Các tác giả Lê Khánh Bằng, Nguyễn Như An đã quan tâm nghiên cứu những vấn đề lý luận chung về tổ chức tự học cho sinh viên trong tài liệu” tổ chức quá trình dạy Đại học” tác giả Lê Khánh Bằng phân tích vấn đề như: ý nghĩa của tự học trong thời dại ngày nay, cơ sở lý luận chung của việc tự học cách tự học trong một số hình thức cụ thể như nghe, giảng, ghi, chép, đọc sách, cách tổ chức kế hoạch tự học: Trong quá trình học tập ở đại học, người sinh viên phải xây dựng cho mình, ý chí và năng lực tự học suốt đời cũng theo tác giả phương pháp cơ bản đề nâng cao chất lượng và hiệu quả tự học là học sinh phải nắm vững được cách học với bí quyết là học tựng bước, học trúng nhanh và nhiều cách. Kết hợp có ý thức và học ngẫu nhiên, thực hiện phương châm học thường xuyên, học mọi lúc, mọi nơi,… Vào những năm 1980 một nhóm các nhà khoa học do Nguyễn Cảnh Toàn lãnh đạo đã hoàn thành một đề tài nghiên cứu khoa học giáo dục về hệ đại học sư phạm vừa học vừa làm . Đề tài Khẳng định một quan điểm hiện tại của khoa học giáo dục là nếu phát huy được tính tích cực chủ động trên cơ sở xác định động cơ đúng đắn thì người học hoàn toàn có thế hoàn thành nhiệm vụ tự học với sư hường dẫn của giáo viên. Tự học có hường dẫn kết hợp với thực tập nghề nghiệp dạy học ở trường phổ thông là một hình thức đào tạo giáo viên có chất lượng và hiệu quả cao đặc biệt trong điều kiện nước Việt Nam. Năm 1990 Bộ Giáo dục Việt Nam đã thực hiện đề án về tự học có hường dẫn và sau đó phối hợp trường Đại học tổng hợp mở thí điểm một khóa đào tạo theo hường này cho ngành luật. Gần đây, tác giả Hà Thi Đức cùng các cộng tác viên ở trường Đại học sư phạm Hà Nội đã hoàn thành đề tài nghiên cứu về sự tự học của sinh viên một số trường đại học, đề ra một số phương hướng và biện pháp tổ chức nhằm tăng cường hiệu quả tự học cả sinh viên, xây đựng các qui trình làm việc với sách, qui trình rèn luyện nghiệp vụ Sư phạm, qui trình nghiên cứu các khoa học,... Nghoại những công trình nghiên cứu trên, vấn đề tự học còn được đề cấp đền trong công trình nghiên cứu các tác giả như: Trịnh Quang Từ, Nguyễn Minh Hằng, Hoàng Hữu Niền,… Tàc giả Trịnh Quang từ khi nghiên cứu về tự học của sinh viên các trường Quan sự đã chỉ ra thực trạng tự học của sinh viên và số một phương
 19. 9 hướng, biện pháp tổ chức tự học cho sinh viên như hình thành kỹ năng tự học, xây dựng hệ thông bài tập nhận thức, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ tự học. Còn tác giả Nguyễn Minh Hằng thì quan tâm nghiên cứu việc tự học của sinh viên cao đẳng sư phạm và đã nêu bật được ý nghĩa tự học của sinh viên, đề xuất các kỹ năng cần thiết để tự học có kết quả là kỹ năng nhận thức vấn đề, kỹ năng đọc sách, kỹ năng giải bài tập. kỹ năng kiểm tra đánh giá,… Khi nghiên cứu việc tổ chức tự học cho người lớn trong các trung tâm giáo dục thường xuyên, tác giả Hoàng Hữu Niêm đã chỉ ra cách biên soàn tài liệu, qui trình hướng dẫn tự học, làm việc với sách của học viên. Nghiên cứu vấn để tổ chức tự học cho học sinh Trung học phổ thông các trường dân tộc nội trú, tác giả Phạm Hồng Quang đã đề xuất các biện pháp ra kiểm ra được trình độ xuất phát của học sinh bồi dưỡng về tiếng việt, kiểm tra đánh giá kịp thời và đầy đủ kết quả tự học của học sinh. Nước CHDCND Lào, là một nước có truyền thống văn hóa từ lâu đời. Văn hóa dân tộc được hình thành và phát triển đựa trên một nền tảng giáo dục- đào tạo vững chắc toàn diện. Ở Lào, hoạt động tự học được quan tâm chú ý từ lâu. Trong thời kỳ phong kiến, tuy nền giáo dục chưa phát triển nhưng thời đại nào đất nước nào cũng có người kiệt xuất và vắng bóng hiền tài. Những người thành đạt đó, bên cạnh yếu tố dạy dỗ của thầy thì yếu tố quyết định là tự học. Cững vì vậy, mà người ta coi trọng việc tự học. hiện nay, giáo dục đang phát triển mạnh mẽ, nhưng giáo dục của Lào vẫn còn chậm so với thế giới. Hoạt động tự học rất được coi trọng trong nhà trường. nhưng chưa có ai nghiên cứu chính thức và phổ biến. song thực tiến thì lại xuất hiện nhu cầu tự học có tính từ giác rất cao ở nhiều tầng lớp xã hội. Tóm lại, nghiên cứu những tư tưởng về hoạt động tự học trong lịch sử giáo dục, chúng tôi nhận thấy rằng, từ lâu vấn đề tự học đã được quan tâm nghiên cứu, trong các tài liệu, các công trình nghiên cứu kế trên, các tác giả đã có cách nhìn toàn diện về hoạt động tự học từ vai trò, bản chất của hoạt động tự học trong quá trình dạy học, các kỹ năng tự học của học sinh, sinh viên đền các biện pháp đề đảm bảo cho hoạt động tự học đạt kết quả cao.
 20. 10 Tuy nhiên, nghiên cứu về quản lý hoạt động tự học của học sinh THCS tài các trường phổ thông dân tộc nội trú ở tỉnh savannakhet, nước CHDCND Lào còn chưa có công trình nào đề cấp đền. 1.2.Một số khái niệm cơ bản. 1.2.1. khái niệm hoạt động dạy học Hoạt động dạy học là dưới tác động chủ đạo(tổ chức, điều khiển, lãnh đạo) của giáo viên, học sinh tự giác, tích cực tự tổ chức, tự điều khiển hoạt động nhận thức nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ dạy học[5]. Dạy học là hoạt động có tính hai mặt, bảo gồm những tác động có mục đích, có kế hoạch, có tổ chức của giáo viên, biến yêu cầu của nhiệm vụ dạy học thành như cầu của bản than người học. Về bản chất, dạy học là quá trình nhận thức độc đáo của học sinh dưới sự tổ chức, lãnh đạo của giáo viên. Dạy học được xem là hoạt động đặc trưng của nhà trường, là con đường chủ yếu đề thục hiện mục đích giáo dục của nhà trường. 1.2.2. khái niệm hoạt động tự học Hoạt động tự học của học sinh có thế diễn ra dưới sự điều khiển trực tiếp của giáo viên trong các hình thức dạy học trên lớp, học sinh đóng vai trò chủ thể nhận thức tích cực huy động các chức năng tâm lý cá nhân thực hiện các thành động học tập đề lĩnh hội kiến thức, hình thành kỹ năng, thái độ dưới sự dẫn dắt của giáo viên. Khi tự học không có chỉ đạo trực tiếp của giáo viên, học sinh phải tự lợp kế hoạch hay cụ thể hóa nhiểm vụ học tập của bản than, tập kế hoạch về sự dụng các phương pháp, phương tiện hình thức tự học, tự tổ chức, tự kiểm tra, tự điều chỉnh việc học, tự phân tích kết quả học tập. trong giải đoạn này học sinh tiến hành hoạt động tự học nhằm củng cổ, ôn tập đào sâu, mở động tri thức,… hoàn thành các nhiệm vụ học tập giáo viên giao cho. Trong quá trình học tập, ngoài những hoạt động tự học được tiến hành dưới sự tổ chức và điều khiển của giáo viên, học sinh còn tiến hành hoạt động tự học nhằm đáp ứng như cầu hiểu biết riêng, bổ sung và mở rộng hiểu biết ngoài chương trình dạy học đã qui định.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2