intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Hoạt động bồi dưỡng cán bộ quản lý xăng dầu của Cục Trang bị và Kho vận, Bộ Công an

Chia sẻ: ViLijen ViLijen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:85

39
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn Thạc sĩ Quản lý công "Hoạt động bồi dưỡng cán bộ quản lý xăng dầu của Cục Trang bị và Kho vận, Bộ Công an" trình bày các nội dung chính sau: Cơ sở lý luận và thực tiễn hoạt động bồi dưỡng cán bộ quản lý; Thực trạng hoạt động bồi dưỡng cán bộ quản lý xăng dầu tại Cục Trang bị và Kho vận, Bộ Công an; Quan điểm và giải pháp hoàn thiện hoạt động bồi dưỡng cán bộ quản lý xăng dầu tại Cục Trang bị và Kho vận, Bộ Công an.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Hoạt động bồi dưỡng cán bộ quản lý xăng dầu của Cục Trang bị và Kho vận, Bộ Công an

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ ………/……… .…../…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA PHẠM MINH NGỌC HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ XĂNG DẦU CỦA CỤC TRANG BỊ VÀ KHO VẬN, BỘ CÔNG AN Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 8 34 04 03 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN TRỊNH KIỂM HÀ NỘI - NĂM 2020
 2. LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu độc lập của riêng tôi. Nội dung và các số liệu trong công trình là hoàn toàn trung thực. Kết quả của công trình này không trùng lắp với các công trình có liên quan đã được công bố. Hà Nội, ngày tháng năm 2020 Học viên Phạm Minh Ngọc
 3. Lời Cảm Ơn Em xin bày tỏ lòng trân trọng biết ơn đến với Ban Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, các Khoa, Ban, Phòng của Học viện; các thầy cô giáo đã tận tình giảng dạy, truyền đạt những các chuyên đề trong khóa học và giúp đỡ em trong quá trình thực hiện đề tài. Đặc biệt em xin trân trọng cảm ơn TS. Nguyễn Trịnh Kiểm đã hướng dẫn em trong suốt quá trình hoàn thành đề tài này. Xin cảm ơn các bạn chị em đồng nghiệp đã tạo điều kiện về thời gian, ủng hộ tôi, cho tôi những ý kiến để đánh giá đúng thực trạng chất lượng cán bộ quản lí xăng dầu của Cục Trang bị và Kho vận, Bộ Công an nhằm đưa ra giải pháp hữu hiệu trong hoạt động bồi dưỡng cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân nói chung và cán bộ quản lí xăng dầu của Cục Trang bị và Kho vận nói riêng Mặc dù hết sức cố gắng nhưng với thời gian và điều kiện nghiên cứu hạn còn nhiều hạn chế, chắc chắn luận văn không tránh khỏi những thiếu sót. Em mong nhận được sự đóng góp quý báu của các nhà khoa học, các thầy cô, các bạn học viên, anh chị em đồng nghiệp để em hoàn thành đề tài. Hà Nội, ngày tháng năm 2020 Học viên Phạm Minh Ngọc
 4. MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục Danh mục các từ viết tắt Danh mục bảng biểu Danh mục biểu đồ MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 9 Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ XĂNG DẦU ............................................... 15 1.1. Cán bộ quản lý xăng dầu và hoạt động bồi dưỡng cán bộ quản lí xăng dầu ............................................................................................................... 15 1.1.1. Cán bộ quản lý .....................................................................................15 1.1.2. Quan niệm về cán bộ quản lý xăng dầu...............................................17 1.2. Bồi dưỡng và hoạt động bồi dưỡng .................................................... 19 1.2.1. Bồi dưỡng ..............................................................................................19 1.2.2. Hoạt động bồi dưỡng ............................................................................21 1.2.3 .Các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động bồi dưỡng cán bộ quản lí xăng dầu ....................................................................................................................30 1.3. Vai trò của hoạt động bồi dưỡng cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân 34 1.3.1.Đảm bảo việc nâng cao tri thức, trình độ chuyên môn, trình độ tư duy đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân ....................................................................................................................34 1.3.2. Phát triển và hoàn thiện nhân cách đạo đức nghề nghiệp, nâng cao thể chất của mỗi cán bộ, chiến sỹ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước .....35
 5. 1.3.3. Cán bộ, chiến sỹ có được phương pháp làm việc khoa học và có kỹ năng thích ứng nhanh với biến đổi của môi trường làm việc trong nước và quốc tế ..............................................................................................................37 Tiểu kết chương 1 ...................................................................................... 39 Chương 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ XĂNG DẦU CỦA CỤC TRANG BỊ VÀ KHO VẬN, BỘ CÔNG AN ...................................................................................................... 40 2.1. Những yếu tố tác động đến hoạt động bồi dưỡng cho cán bộ quản lý xăng dầu tại Cục Trang bị và Kho vận, Bộ Công an. ................................. 40 2.1.1. Tình hình thế giới và trong nước .........................................................40 2.2. Khái quát về Cục Trang bị và kho vận, Bộ Công an ........................... 44 2.2.1. Lịch sử hình thành, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Cục Trang bị và Kho vận........................................................................................44 2.2.2. Thực trạng đội ngũ cán bộ quản lí xăng dầu Cục Trang bị và Kho vận46 2.3. Thực trạng hoạt động bồi dưỡng cán bộ quản lý xăng dầu tại Cục Trang bị và Kho vận .................................................................................. 50 2.3.1. Xác định nhu cầu bồi dưỡng ..............................................................50 2.3.2. Về chủ thể của bồi dưỡng cán bộ quản lý xăng dầu ......................51 2.3.3. Nội dung, chương trình, phương pháp bồi cán bộ quản lý xăng dầu52 2.3.4. Đánh giá bồi dưỡng ............................................................................54 2.3.5. Kinh phí bồi dưỡng.............................................................................54 2.3.6. Tổ chức hoạt động bồi dưỡng .............................................................54 2.3.7. Đội ngũ giảng viên...............................................................................56 2.3.8. Học viên.................................................................................................56 2.4. Nhận xét, đánh giá thực trạng bồi dưỡng cán bộ quản lý xăng dầu57 2.4.1. Ưu điểm................................................................................................57 2.4.2. Hạn chế.................................................................................................59
 6. 2.4.3. Nguyên nhân của những hạn chế ......................................................59 Tiểu kết chương 2 ...................................................................................... 61 Chương 3 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ XĂNG DẦU TẠI CỤC TRANG BỊ VÀ KHO VẬN , BỘ CÔNG AN ................................ 62 3.1. Phương hướng hoàn thiện hoạt động bồi dưỡng cán bộ quản lý xăng dầu tại Cục Trang bị và Kho vận, Bộ Công an ........................................... 62 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện bồi dưỡng cán bộ quản lý xăng dầu nói riêng. ........................................................................................................... 65 3.2.1. Nhóm giải pháp chung .......................................................................65 3.2.2. Nhóm giải pháp cụ thể .......................................................................68 3.3. Kiến nghị với Cục Đào tạo, Bộ Công an ............................................. 75 Tiểu kết chương 3 ...................................................................................... 79 KẾT LUẬN ................................................................................................... 80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ..................................................... 82
 7. DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT STT Viết tắt Nguyên nghĩa 01 ANTT An ninh trật tự 02 CCHC Cải cách hành chính 03 CAND Công an nhân dân 04 CBCS Cán bộ chiến sỹ 05 CBQLXD Cán bộ quản lý xăng dầu 06 CNXH Chủ nghĩa xã hội 07 CSVC-KT Cơ sở vật chất-kỹ thuật 08 ĐT, BD Đào tạo, bồi dưỡng
 8. DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1. Trình độ LLCT của cán bộ quản lý xăng dầu ................................. 50 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1. Cơ cấu cán bộ QLXD theo giới tính........................................... 47 Biểu đồ 2.2. Cơ cấu cán bộ QLXD theo độ tuổi ............................................ 47 Biểu đồ 2.3. Cơ cấu cán bộ QLXD theo trình độ ........................................... 48 Biểu đồ 2.4. Cơ cấu cán bộ QLXD theo chuyên ngành đào tạo .................... 49
 9. MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Bồi dưỡng cán bộ là một trong những khâu quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng ta. Đây là một công tác rất khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải có tính khoa học và nghệ thuật. Ngay từ những ngày đầu thành lập Chính quyền Xô-viết, V.I. Lê-nin đã rất coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và cho rằng công tác này có tính chất quyết định đối với sự thành công hay thất bại trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của một đảng, một nhà nước. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, nhân tài chính là tài sản quốc gia. Cán bộ tốt chính là những hạt nhân của hoạt động cách mạng, không có cán bộ, nhân tài thì chắc chắn sẽ không thực hiện được công tác chung. Để có cán bộ tốt, theo Người, trước hết, cần phải chú trọng khâu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cụ thể là bồi dưỡng đạo đức và năng lực của cán bộ. Người nhấn mạnh: “Có tài phải có đức. Có tài không có đức, tham ô hủ hóa có hại cho nước. Có đức không có tài như ông bụt ngồi trong chùa, không giúp ích gì được ai”. Thấm nhuần lời dạy của Bác, trong những năm gần đây, công tác bồi dưỡng cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân ngày càng có sự chuyển biến tích cực, bước đầu đạt được những kết quả quan trọng, đội ngũ cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân khẳng định được vị trí, vai trò to lớn trên các mặt công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh; có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn tích cực thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Bên cạnh đó, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành Nghị quyết số 17-NQ/ĐUCA và Chỉ thị số 13/CT-BCA ngày 28/10/2014 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong CAND. Theo đó, công tác giáo dục, đào tạo CAND đã 9
 10. đạt được những kết quả tích cực: Nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng, phương pháp giảng dạy không ngừng được đổi mới, bảo đảm tính khoa học, hiện đại, góp phần nâng cao tính chủ động và khả năng tự học, tự nghiên cứu của người học, qua đó chất lượng giáo dục và đào tạo từng bước được nâng cao. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bồi dưỡng cán bộ, chiến sỹ CAND vẫn còn những hạn chế, bất cập, công tác bồi dưỡng cán bộ, chiến sỹ hậu cần chưa được quan tâm đúng mức, trong đó đặc biệt công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý xăng dầu tại Cục Trang bị và Kho vận, Bộ Công an còn chưa thường xuyên; nội dung, chương trình, phương pháp bồi dưỡng chưa bám sát được thực tiễn, thường xuyên thay đổi, vì vậy, năng lực chuyên môn và hiệu quả công việc của cán bộ quản lý xăng dầu hạn chế. Với vai trò là lực lượng hậu cần của Bộ Công an, việc tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nắm vững về chuyên môn nghiệp vụ quản lý xăng dầu đang đặt ra những yêu cầu mới. Chính vì vậy, việc bồi dưỡng cán bộ quản lý xăng dầu là một việc làm có ý nghĩa thiết thực trong công cuộc xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh, có phẩm chất đạo đức và năng lực công tác, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Xuất phát từ thực tiễn của đơn vị, học viên mạnh dạn chọn và nghiên cứu đề tài “Hoạt động bồi dưỡng cán bộ quản lý xăng dầu của Cục Trang bị và Kho vận, Bộ Công an” làm luận văn tốt nghiệp cao học chuyên ngành Quản lý công. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Vấn đề đào tạo, bồi dưỡng đã và đang là vấn đề được nhiều nhà khoa học, nhà quản lý quan tâm nghiên cứu. Đến nay đã có nhiều công trình nghiên cứu ở những cấp độ khác nhau được công bố thể hiện qua sách chuyên khảo, các đề tài nghiên cứu khoa học, luận án, luận văn, tiêu biểu một số công trình sau: 10
 11. “Luận cứ khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” của Nguyễn Phú Trọng và Trần Xuân Sầm (2001), các tác giả đã xác định rõ cơ sở lý luận thực tiễn của chủ trương xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng trong thời kỳ mới, đặc biệt là yêu cầu đòi hỏi cụ thể về tiêu chuẩn cán bộ trong hệ thống chính trị các cấp. Theo các tác giả, việc xác định cơ cấu và tiêu chuẩn cán bộ phải xuất phát từ thực tiễn Việt Nam và thế giới; phải căn cứ vào đường lối cán bộ của Đảng được kiểm nghiệm từ cuộc sống. Đây là tài liệu có thể kế thừa và vận dụng vào việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân. Luận văn “ Giải pháp nâng cao chất lượng nhân lực của Công an thành phố Cần Thơ” của học viên Phạm Công Ích (2018), chuyên ngành Quản lý công. Luận văn đã khái quát một số vấn đề lý luận nguồn nhân lực. Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tác giả đã đi sâu vào phân tích thực trạng quản trị và chất lượng nguồn nhân lực của Công an thành phố Cần Thơ, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Luận văn “ Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, chiến sỹ của Tổng cục An ninh-Bộ Công an trong tình hình hiện nay” của học viên Trần Văn Chế (2019), chuyên ngành Chính trị học. Luận văn đã khái quát một số vấn đề lý luận trong công tác giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng CAND. Thông qua thực tiễn hoạt động giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, chiến sỹ lực lương CAND của Tổng cục An ninh, dánh giá mặt đạt được và những hạn chế trong công tác giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, chiến sỹ ở Tổng cục An ninh, từ đó một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, chiến sỹ. Bên cạnh những ấn phẩm, tài liệu khoa học và các nghiên cứu của luận văn cao học chuyên ngành chính trị học, quản lý công thì các bài báo cũng đã 11
 12. đề cập đến vấn đề này như: - Bài báo đăng trên Tạp chí Cộng sản, tháng 9/2017 về “Xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân vững vàng về bản lĩnh chính trị-Một số vấn đề lý luận và thực tiễn” của tác giả Thiếu tướng, GS,TS Trương Gia Long. - Bài báo đăng trên Tạp chí Cộng sản, tháng 3/2018 về “Xây dựng đạo đức người Công an nhân dân trong tình hình mới” của Đại tướng Tô Lâm. - Bài viết: “Bàn về chức năng của đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức” được đăng trên tạp chí Tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ, 2007, Số 5, tr.18 - 19 của tác giả Lại Đức Vượng, Vụ Đào tạo - Bộ Nội vụ đã xác định đào tạo, bồi dưỡng là phương tiện truyền thụ, trao đổi kiến thức, kỹ năng nhằm khắc phục những nhược điểm, hạn chế của việc trang bị kiến thức, kỹ năng không thông qua ĐTBD. ĐTBD có mục tiêu, đối tượng và theo từng nội dung chương trình, tài liệu sẽ giúp quá trình học tập của CBCC nhanh hơn, hiệu quả hơn tạo động lực cho từng CBCC phấn đấu, trưởng thành và thúc đẩy quá trình CCHC được thuận lợi. Dưới góc độ khoa học, các công trình nói trên là hết sức có giá trị đối với những người đã và đang nghiên cứu việc bồi dưỡng cán bộ quản lý nói chung và cán bộ quản lý xăng dầu nói riêng Tuy nhiên, đến nay chưa có công trình nghiên cứu nào đề cập đến công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý xăng dầu của Cục Trang bị và kho vận. Các công trình đã đề cập trên là những cứ liệu quan trọng để tác giả tham khảo, kế thừa để giải quyết các nhiệm vụ, mục tiêu nghiên cứu được Luận văn đặt ra. 3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn 3.1. Mục đích: Mục đích nghiên cứu của đề tài này là thông qua việc vận dụng lý thuyết về bồi dưỡng và các phương pháp nghiên cứu phù hợp nhằm phân tích 12
 13. tình hình bồi dưỡng nguồn nhân lực quản lý, cụ thể là cán bộ trực tiếp thực hiện nghiệp vụ quản lý xăng dầu. Từ đó tìm hiểu những hạn chế, nguyên nhân tồn tại để đưa ra các giải pháp khắc phục nhằm hoàn thiện bồi dưỡng cán bộ quản lý xăng dầu tại Cục Trang bị và Kho vận, Bộ Công an. Mục đích nghiên cứu nhằm đạt được: Tìm hiểu, phân tích thực trạng bồi dưỡng cán bộ quản lý xăng dầu tại Cục Trang bị và Kho vận, Bộ Công an. Nêu ra được các mặt tích cực và hạn chế. Từ đó phát huy các mặt tích cực ra sao và tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến hạn chế, từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý xăng dầu tại Cục Trang bị và Kho vận, Bộ Công an và hy vọng các giải pháp này sẽ giúp Cục Trang bị và Kho vận, Bộ Công an thực hiện công tác phát triển nguồn lực con người tốt nhất, khắc phục được hạn chế và phát huy các yếu tố tích cực. 3.2.Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu các quan điểm về bồi dưỡng cán bộ quản lý, từ đó làm rõ nội dung lý luận và đưa ra quan điểm của mình về vấn đề bồi dưỡng cán bộ quản lý xăng dầu. - Vận dụng các cơ sở lý luận tiến hành phân tích, đánh giá thực trạng công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý công an nhân dân nói chung và cán bộ quản lý xăng dầu nói riêng, nhằm chỉ ra các kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. - Trên cơ sở tổng kết lý luận và thực trạng, đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý của Cục Trang bị và Kho vận, Bộ Công an. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4.1. Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động bồi dưỡng cán bộ quản lý xăng dầu của Cục Trang bị và Kho vận, Bộ Công an. 13
 14. 4.2. Phạm vi nghiên cứu: Không gian: Tại Cục Trang bị và Kho vận, Bộ Công an Thời gian: Từ năm 2018-2020 5. Phương pháp nghiên cứu 5.1. Phương pháp luận Luận văn được nghiên cứu dựa trên luận chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác bồi dưỡng; bám sát đường lối, chủ trương của Đảng về công tác bồi dưỡng nói chung và bồi dưỡng cán bộ quản lý nói riêng. Ngoài ra, những quan điểm lý luận, kết quả nghiên cứu thực tiễn về công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý của những tác giả đi trước cũng là tài liệu tham khảo quan trọng của luận văn. Luận văn sử dụng một số phương pháp nghiên cứu sau: - Phương pháp phân tích tài liệu - Phương pháp thu thập và xử lý thông tin - Phương pháp thống kê, phân tích tổng hợp - Phương pháp so sánh, đánh giá - Phương pháp quan sát 6. Kết cấu của luận văn Ngoài mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, danh mục bảng biểu và phần phụ lục, luận văn được chia làm 3 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn hoạt động bồi dưỡng cán bộ quản lý Chương 2: Thực trạng hoạt động bồi dưỡng cán bộ quản lý xăng dầu tại Cục Trang bị và Kho vận, Bộ Công an. Chương 3: Quan điểm và giải pháp hoàn thiện hoạt động bồi dưỡng cán bộ quản lý xăng dầu tại Cục Trang bị và Kho vận, Bộ Công an. 14
 15. Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ XĂNG DẦU 1.1. Cán bộ quản lý xăng dầu và hoạt động bồi dưỡng cán bộ quản lí xăng dầu 1.1.1. Cán bộ quản lý 1.1.1.1. Khái niệm Con người làm việc trong bất kỳ tổ chức nào cũng có thể chia thành hai loại: những người quản lý và những người thừa hành. Theo nghĩa riêng: cán bộ quản lý là những người làm việc trong bộ máy, là người thực hiện các chức năng quản lý nhằm đạt được những mục tiêu của tổ chức với kết quả và hiệu quả cao. Theo nghĩa hẹp: cán bộ quản lý là những người có thẩm quyền ra quyết định dù được phân quyền hay uỷ quyền Trong lý thuyết cũng như trong thực tiễn những người quản lý đều được gọi bằng nhiều cái tên khác nhau: cán bộ quản lý, nhà quản lý, cán bộ quản trị kinh doanh, nhà quản trị, người phụ trách...Họ khác những người thừa hành ở chỗ họ phải chịu trách nhiệm về công việc của những người khác. Trong định nghĩa trên có 4 yếu tố cấu thành rất quan trọng: Một là, “Chức vụ” là cái tên chỉ một vị trí công tác trong bộ máy quản lý. Thí dụ “trưởng phòng nhân sự” hay “giám đốc”. Hai là, “Quyền hạn” đó là quyền được xác định về nội dung, phạm vi, mức độ tác động của cán bộ quản lý, đó là quyền lực được giới hạn về không gian và thời gian. Ba là, “Trách nhiệm” đó là “phần việc được giao cho phải bảo đảm làm tròn, nếu kết quả không tốt thì phải gánh chịu phần hậu quả”. 15
 16. Trách nhiệm của một cán bộ quản lý không chỉ là nghĩa vụ thực hiện những công việc thuộc chức năng của mình mà còn phải chịu trách nhiệm đối với những hành động của cấp dưới. Bốn là, “Quyền lợi” đó là “quyền được hưởng những lợi ích nào đó về vật chất, tinh thần, chính trị, xã hội ...”. Bốn yếu tố chức vụ, quyền hạn, quyền lợi và trách nhiệm của cán bộ quản lý phải gắn bó chặt chẽ và có mối liên hệ ràng buộc lẫn nhau: Chức vụ cao thì quyền hạn rộng, trách nhiệm nặng nề và quyền lợi lớn. Mọi sự không tương xứng giữa các yếu tố trên đều dẫn đến kết quả không tốt cho quá trình quản lý. Tóm lại, cán bộ quản lý là những người phụ trách và đưa ra quyết định và được xác định bởi ba yếu tố: - Có vị thế trong tổ chức với những quyền hạn nhất định trong quá trình ra quyết định . - Có chức năng thể hiện những công việc cần thực hiện trong toàn bộ hoạt động của tổ chức. - Có nghiệp vụ thể hiện phải đáp ứng những đòi hỏi nhất định của công việc. 1.1.1.2. Phân loại cán bộ quản lý * Theo cấp quản lý. - Cán bộ quản lý cấp cao: là những người chịu trách nhiệm ra những chiến lược quyết định hoặc có những ảnh hưởng lớn tới các quyết định chiến lược, đề ra các chính sách chỉ đạo quan hệ giữa tổ chức và môi trường. Đây là những người chịu trách nhiệm toàn diện đối với hoạt động của tổ chức. - Cán bộ quản lý cấp trung: là người điều hành việc thực hiện ra quyết định, các chính sách đưa ra bởi cấp cao. Thiết lập mối quan hệ giữa người đòi hỏi của nhà quản lý với năng lực của nhân viên. Họ thường là những người phụ trách các phân hệ, các bộ phận trong tổ chức. 16
 17. - Cán bộ quản lý cấp thấp: là những người chịu trách nhiệm về công việc của các nhân viên là những người lao động trực tiếp. Chỉ đạo, điều hành, giám sát hoạt động của người lao động. * Theo phạm vi quản lý. - Cán bộ quản lý tổng hợp: là người phụ trách tổng hợp, xây dựng các kế hoạch, báo cáo thường xuyên, định kỳ trong phạm vi quản lý - Cán bộ quản lý địa bàn: là những người được phân công về công tác quản lý của các đơn vị trực thuộc. * Theo tính chất của lao động - Cán bộ lãnh đạo chỉ huy là những người giữ cương vị chỉ huy trong điều hành công việc của tổ chức, đơn vị. Đây là bộ phận quan trọng nhất, quyết định tính hiệu lực và hiệu quả của bộ máy quản lý. - Cán bộ chuyên trách: là những người có trình độ chuyên môn nhất định, có khả năng nghiên cứu. Họ là những người tư vấn cho lãnh đạo, đồng thời cũng là những nhà chuyên môn thực thi những công việc đòi hỏi phải có trình độ chuyên môn phức tạp. - Cán bộ thực thi, thực hành công vụ nhân danh quyền lực. Họ là những người mà bản thân họ không có thẩm quyền ra quyết định mà là những người thừa hành công việc, thực thi công việc. Đây là lực lượng đông đảo trong hệ thống và là cán bộ quản lý cấp cơ sở. - Nhân viên là những người thực hành nhiệm vụ do cá cán bộ lãnh đạo giao phó. Họ là những người làm công tác phục vụ, bản thân họ có những trình độ chuyên môn kỹ thật ở mức thấp nên chỉ tuân thủ sự hướng dẫn của cấp trên. 1.1.2. Quan niệm về cán bộ quản lý xăng dầu Xăng dầu là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn ở nước ta, vì vậy cán bộ quản lý xăng dầu là cá nhân thực hiện chức năng quản lý nhất định 17
 18. trong bộ máy quản lý ở một lĩnh vực, họ cũng là người lao động nhưng khác những người trực tiếp hoạt động sản xuất - kinh doanh ở chỗ lao động mà họ thực hiện là lao động quản lý - một thứ lao động sản xuất đặc biệt, nó không nằm ngoài mà nằm trong quá trình sản xuất vật chất, tạo ra giá trị mang lại lợi ích cho từng cơ quan, đơn vị. Do đó, quản lý xăng dầu là một nghề có chuyên môn nghiệp vụ. Mặt khác nói đến cán bộ là nói đến con người và người cán bộ phải được đặt trong mối quan hệ xác định: quan hệ với đường lối, nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ nhất định; quan hệ với bộ máy và cơ chế chính sách; quan hệ với thực tiễn hoạt động . Cho đến nay Đảng và Nhà nước, cũng như Bộ Công an chưa có quy định cụ thể về tiêu chuẩn các cán bộ quản lý xăng dầu. Tuy vậy, trong phạm vi vận dụng những nguyên tắc về quản lý cán bộ của Đảng cũng như yêu cầu đối với cán bộ, chiến sỹ công tác trong ngành Công an nhân dân, yêu cầu và nhiệm vụ của cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ quản lý xăng dầu đó là: - Có tinh thần yêu nước sâu sắc, tận tụy phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phấn đấu thực hiện có kết quả đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. - Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. Có ý thức tổ chức kỷ luật, trung thực, không cơ hội, gắn bó mật thiết với đơn vị. - Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, có trình độ văn hoá, chuyên môn, đủ năng lực và sức khoẻ để làm việc có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. - Có bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở lập trường giai cấp công nhân, tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, với chủ nghĩa Mác-Lênin và 18
 19. tư tưởng Hồ Chí Minh. Có năng lực dự báo và định hướng sự phát triển, tổng kết thực tiễn, tham gia xây dựng đường lối, chính sách, pháp luật; thuyết phục và tổ chức mọi người thực hiện. Có ý thức và khả năng đấu tranh bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. - Gương mẫu về đạo đức, lối sống. Có tác phong dân chủ, khoa học, có khả năng tập hợp quần chúng, đoàn kết nội bộ. - Có kiến thức về khoa học lãnh đạo và quản lý. Đã học tập có hệ thống ở các trường của Đảng, Nhà nước và Công an nhân dân; trải qua hoạt động thực tiễn có hiệu quả. - Có tư duy độc lập, sáng tạo. Có ý thức hợp tác, say mê trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ. 1.2. Bồi dưỡng và hoạt động bồi dưỡng 1.2.1. Bồi dưỡng Bồi dưỡng là quá trình liên tục nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, nâng cao năng lực hoặc phẩm chất nói chung trên cơ sở của những kiến thức, kỹ năng đã được đào tạo trước đó. Trong hoạt động bồi dưỡng cán bộ, công chức, bồi dưỡng nhằm cập nhật, trang bị thêm, trang bị mới về kiến thức, kỹ năng, thái độ thực thi nhiệm vụ, công vụ; giúp cho người cán bộ, công chức ngày càng hoàn thành công việc được giao có chất lượng, hiệu quả hơn. Trong thực tế hiện nay khái niệm “Đào tạo, bồi dưỡng”CBCC lại đang được hiểu chung là “bồi dưỡng”. Đã có rất nhiều ý kiến trong các cuộc họp, hội thảo khoa học về lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức yêu cầu tách biệt các thành tố “đào tạo” và “bồi dưỡng” khi sử dụng khái niệm “đào tạo, bồi dưỡng”. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, khái niệm này đã trở thành một bộ phận của vốn từ vựng tiếng Việt, được sử 19
 20. dụng rộng rãi trong giao tiếp và trong văn bản quy phạm pháp luật, cũng như các tài liệu nghiên cứu ở nước ta, tuy nhiên cách tiếp cận này cũng theo nhiều chiều khác nhau. Theo Từ điển Tiếng Việt của Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia, 2005: “Đào tạo: Làm cho trở thành người có năng lực theo những tiêu chuẩn nhất định”; “Bồi dưỡng: Làm cho năng lực hoặc phẩm chất tăng thêm” [27]. Theo Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 03 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức, tại Điều 5 giải thích: “Đào tạo là quá trình truyền thụ, tiếp nhận có hệ thống những tri thức, kỹ năng theo quy định của từng cấp học, bậc học” và “Bồi dưỡng là hoạt động trang bị, cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng làm việc”[ 16]. Do vậy có thể hiểu khái niệm “đào tạo, bồi dưỡng” (cán bộ, công chức) là quá trình làm cho cán bộ, công chức có năng lực theo tiêu chuẩn nhất định và liên tục nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức, kỹ năng thái độ thực thi nhiệm vụ, công vụ được giao. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức là một khâu của công tác nhân sự, có điểm khác biệt so với loại hình đào tạo khác. - Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng là cán bộ, công chức, là những người đang hoạt động công vụ, phần lớn có kinh nghiệm thực tiễn, có nghề nghiệp ổn định. - Mục tiêu của đào tạo, bồi dưỡng là trang bị cho cán bộ, công chức những kiến thức, kỹ năng và thái độ nhằm hướng tới xây dựng một đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, có đủ phẩm chất năng lực để làm tốt công việc được giao. - Hình thức thể hiện văn bằng trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức chủ yếu là chứng chỉ. Ngoài ra, việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được thực hiện 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2