intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Biện pháp quản lý hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngành Giáo dục Mầm non - hệ Cao đẳng, Trường Đại học Đồng Nai

Chia sẻ: Dieu Hang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:126

270
lượt xem
52
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Biện pháp quản lý hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngành Giáo dục Mầm non - hệ Cao đẳng, Trường Đại học Đồng Nai được nghiên cứu nhằm khảo sát và phân tích thực trạng về công tác quản lý hoạt động RLNVSP cho SV ngành Giáo dục Mầm non - hệ Cao đẳng, trường Đại học Đồng Nai, từ đó đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động RLNVSP nhằm nâng cao chất lượng đào tạo SV ngành Giáo dục Mầm non - hệ Cao đẳng của trường Đại học Đồng Nai.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Biện pháp quản lý hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngành Giáo dục Mầm non - hệ Cao đẳng, Trường Đại học Đồng Nai

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƢỜN ĐẠI HỌC SƢ P<br /> G<br /> HẠM<br /> <br /> VŨ THỊ BÍCH NGÂN<br /> <br /> BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN<br /> NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO<br /> DỤC MẦM NON<br /> HỆ CAO ĐẲNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI<br /> <br /> Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC<br /> Mã số: 60140114<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC<br /> <br /> NGƢỜI HƢỚ DẪN KHOA HỌC:<br /> NG<br /> TS. TRẦN VĂN HIẾU<br /> <br /> Huế, năm 2015<br /> i<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam doan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số<br /> liệu và kết quả nghiên cứu được nêu trong luận văn là trung thực,<br /> một số tư liệu khác được các đồng tác giả cho phép sử dụng và chưa<br /> từng được công bố trong bất kỳ một công trình nào khác.<br /> Tác giả<br /> <br /> Vũ Thị Bích Ngân<br /> <br /> ii<br /> <br /> Với tình cảm chân thành, Tôi xin gửi lời<br /> biết ơn đến: Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo Sau<br /> đại học, Quý Thầy, Cô giáo Khoa Tâm lý – Giáo<br /> dục, trường Đại học Sư phạm Huế; Ban Giám hiệu,<br /> các cán bộ quản lý các phòng ban, quý Thầy Cô<br /> các khoa, đặc biệt là khoa Tiểu học – Mầm non<br /> trường Đại học Đồng Nai; Lãnh đạo và giáo viên<br /> các trường thực hành ở tỉnh Đồng Nai có sinh<br /> viên thực tập sư phạm đã giúp đỡ tôi trong quá<br /> trình học tập, nghiên cứu và thực hiện đề tài.<br /> Đặc biệt, Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu<br /> sắc về sự hướng dẫn, giúp đỡ, tận tình của Tiến<br /> sĩ Trần Văn Hiếu, Phó Trưởng khoa Tâm lý - Giáo<br /> dục, trường Đại học Sư phạm Huế trong suốt thời<br /> gian nghiên cứu và hoàn thành luận văn.<br /> Cuối cùng, Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đối<br /> với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã giúp đỡ,<br /> động viên, khuyến khích tôi trong quá trình học<br /> tập và hoàn thành Luận văn này<br /> Huế, tháng 5 năm 2015<br /> Tác giả<br /> Vũ Thị Bích Ngân<br /> <br /> iii<br /> iii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> Trang<br /> Trang phụ bìa ............................................................................................................. i<br /> Lời cam đoan .............................................................................................................ii<br /> Lời cảm ơn ............................................................................................................... iii<br /> MỤC LỤC ..................................................................................................................1<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN .................................4<br /> DANH MỤC BẢNG ..................................................................................................5<br /> A. PHẦN MỞ ĐẦU ...................................................................................................6<br /> 1. Lý do chọn đề tài .................................................................................................6<br /> 2. Mục đích nghiên cứu ...........................................................................................8<br /> 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu.....................................................................8<br /> 4. Giả thuyết khoa học .............................................................................................8<br /> 5. Nhiệm vụ nghiên cứu ..........................................................................................8<br /> 6. Phương pháp nghiên cứu .....................................................................................8<br /> 7. Phạm vi nghiên cứu .............................................................................................9<br /> 8. Cấu trúc của luận văn ........................................................................................10<br /> B. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU...............................................................................11<br /> CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN<br /> NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON ...11<br /> 1.1. Khái quát lịch sử nghiên cứu vấn đề ..............................................................11<br /> 1.2. Các khái niệm cơ bản của đề tài .....................................................................13<br /> 1.3. Hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngành Giáo dục Mầm<br /> non trong quá trình đào tạo ở trường đại học ........................................................19<br /> 1.4. Quản lý hoạt động RLNVSP cho sinh viên ngành Giáo dục Mầm non - hệ<br /> Cao đẳng tại trường ...............................................................................................31<br /> 1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng RLNVSP của SV ngành Giáo dục<br /> Mầm non – hệ Cao đẳng ở trường .........................................................................40<br /> TIỂU KẾT CHƢƠN 1 .........................................................................................43<br /> G<br /> CHƢƠ<br /> NG 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG<br /> <br /> RÈN LUYỆN<br /> <br /> NGHIỆP VỤ SƢPHẠM CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON HỆ CAO ĐẲNG, TRƢỜN ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI...........................................44<br /> G<br /> 2.1. Khái quát về trường Đại học Đồng Nai và khoa Tiểu học - Mầm non ..........44<br /> 1<br /> <br /> 2.1.1. Khái quát về trường Đại học Đồng Nai ...................................................44<br /> 2.1.2. Khái quát về khoa Tiểu học - Mầm non ..................................................47<br /> 2.2. Tổ chức khảo sát .............................................................................................48<br /> 2.2.1. Khách thể khảo sát ...................................................................................48<br /> 2.2.2. Nội dung khảo sát ....................................................................................49<br /> 2.2.3. Các phương pháp khảo sát .......................................................................50<br /> 2.3. Thực trạng hoạt động RLNVSP cho sinh viên ngành Giáo dục Mầm non - hệ<br /> Cao đẳng, trường Đại học Đồng Nai .....................................................................51<br /> 2.3.1. Nhận thức của CBQL, giảng viên, giáo viên và SV về công tác RLNVSP ...51<br /> 2.3.2. Thực trạng trang bị các kỹ năng nghề nghiệp cho SV ngành GDMN ....56<br /> 2.3.3. Kết quả hoạt động RLNVSP của SV ngành Giáo dục Mầm non ............58<br /> 2.3.4. Thực trạng quản lý hoạt động RLNVSP của sinh viên ngành Giáo dục<br /> Mầm non - hệ Cao đẳng, trường Đại học Đồng Nai..........................................62<br /> 2.3.4.1. Thực trạng quản lý về các nội dung hoạt động RLNVSP của SV<br /> ngành GDMN .................................................................................................62<br /> 2.3.4.2. Thực trạng về quản lý, xây dựng kế hoạch hoạt động RLNVSP của<br /> SV ngành GDMN...........................................................................................63<br /> 2.3.4.3. Thực trạng tổ chức, quản lý thực hiện quy trình hoạt động RLNVSP<br /> cho SV ............................................................................................................66<br /> 2.3.4.4. Thực trạng quản lý các lực lượng tham gia hướng dẫn, hỗ trợ trong<br /> hoạt động RLNVSP cho SV...........................................................................68<br /> 2.3.4.5. Thực trạng về quản lý đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí cho hoạt động<br /> RLNVSP ........................................................................................................70<br /> 2.3.4.6. Thực trạng về mức độ quản lý, đánh giá, nhận xét của các đối tượng<br /> tham gia quản lý các hoạt động RLNVSP .....................................................72<br /> 2.4. Đánh giá chung ...............................................................................................74<br /> 2.4.1. Mặt mạnh .................................................................................................75<br /> 2.4.2. Hạn chế ....................................................................................................75<br /> 2.4.3. Nguyên nhân ............................................................................................76<br /> TIỂU KẾT CHƢƠN 2 .........................................................................................77<br /> G<br /> CHƯƠNG 3. CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG<br /> <br /> RÈN LUYỆN<br /> <br /> NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON HỆ CAO ĐẲNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI .............................................78<br /> 2<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2