intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Chất lượng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình

Chia sẻ: Vica999 Vica999 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:118

67
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Chất lượng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình với mục tiêu nhằm nâng cao chất lượng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình góp phần nâng cao hiệu quả thực thi công vụ và đáp ứng yêu cầu chất lượng công chức phù hợp với quá trình cải cách hành chính trong thời gian tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Chất lượng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ ............/............ ....../...... HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LÊ NỮ THÙY LINH CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG THỪA THIÊN HUẾ - NĂM 2018
 2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ ………./……… ......./....... HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LÊ NỮ THÙY LINH CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 8.34.04.03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. NGUYỄN THỊ VÂN HƯƠNG THỪA THIÊN HUẾ - NĂM 2018
 3. LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là kết quả nghiên cứu độc lập của bản thân. Các thông tin trích dẫn trong luận văn đã được chỉ rõ nguồn gốc và mọi số liệu nghiên cứu trong luận văn này là trung thực và chưa hề được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Thừa Thiên Huế, ngày tháng năm 2018 Học viên Lê Nữ Thùy Linh
 4. LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành được luận văn này tôi đã nhận được rất nhiều sự động viên, giúp đỡ của nhiều cá nhân và tập thể. Trước hết, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS.Nguyễn Thị Vân Hương đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ học viên hoàn thành luận văn thạc sĩ quản lý công đúng thời gian quy định. Xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, các giảng viên Khoa sau đại học và các Phòng, Khoa của Học viện Hành chính Quốc gia đã tạo điều kiện cho tôi trong quá trình học tập. Xin cảm ơn các anh/chị công tác tại Sở Nội vụ, UBND tỉnh Quảng Bình và các Sở Ban ngành thuộc UBND tỉnh Quảng Bình đã nhiệt tình thu thập, cung cấp số liệu, tài liệu giúp tôi hoàn thành công trình luận văn này. Cuối cùng tôi xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè, những người đã luôn bên tôi, động viên và khuyến khích tôi trong quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu của mình. Học viên Lê Nữ Thùy Linh
 5. MỤC LỤC Trang bìa Lời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục Danh mục viết tắt Danh mục các bảng biểu, biểu đồ MỞ ĐẦU ....................................................................................................... 1 Chương 1. CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH .10 1.1. Công chức và công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh......................................................................................................... 10 1.1.1. Công chức .......................................................................................... 10 1.1.2. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh........................ 12 1.1.3. Công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 14 1.2. Chất lượng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh......................................................................................................... 17 1.2.1. Chất lượng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh ........................................................................................................ 17 1.2.2. Các tiêu chí đánh giá chất lượng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ................................................................... 19 1.3.Các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ................................................................... 27 1.3.1.Các yếu tố thuộc về công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ......................................................................................... 27 1.3.2.Các yếu tố thuộc về các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh......................................................................................................... 29
 6. 1.4.Kinh nghiệm nâng cao chất lượng công chức ở một số địa phương và bài học cho các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình . 35 1.4.1.Kinh nghiệm của tỉnh Quảng Ninh ...................................................... 35 1.4.2. Kinh nghiệm ở tỉnh Nghệ An............................................................. 38 1.4.3. Bài học nâng cao chất lượng công chức cho các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ...................................................... 39 Tiểu kết chương 1 ........................................................................................ 41 Chương 2. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ........................................................................................................... 42 2.1. Tổng quan về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội tỉnh Quảng Bình.......... 42 2.1.1. Điều kiện tự nhiên .............................................................................. 42 2.1.2.Tình hình phát triển kinh tế - xã hội ..................................................... 43 2.2.Công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ............................................................................................................. 44 2.2.1.Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ..... 44 2.2.2.Thực trạng công chức các cơ quan nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình .................................................................................................. 45 2.3.Chất lượng công chức tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ........................................................................................... 49 2.3.1.Thực trạng về trình độ công chức ........................................................ 49 2.3.2 Thực trạng về chất lượng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình theo các tiêu chí ........................................... 56 2.4.Đánh giá chung về chất lượng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Binh................................................................ 61 2.4.1.Những ưu điểm .................................................................................... 61 2.4.2. Những hạn chế.................................................................................... 62
 7. 2.4.3. Những nguyên nhân của hạn chế ........................................................ 64 Tiểu kết chương 2 ........................................................................................ 67 Chương 3. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH .................................................. 68 3.1. Định hướng, mục tiêu nâng cao chất lượng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình .................................. 68 3.1.1. Định hướng nâng cao chất lượng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ...................................................... 68 3.1.2. Mục tiêu ............................................................................................. 69 3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình................................................................ 71 3.2.1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao chất lượng công chức các cơ quan chuyên môn ............................................................. 71 3.2.2. Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của công chức ........................................................ 73 3.2.3. Đổi mới cơ chế tuyển dụng, bố trí và sử dụng công chức.................... 73 3.2.4. Xây dựng quy chế công vụ và xác định vị trí việc làm, bản mô tả công việc . 76 3.2.5. Đổi mới trong chế độ, chính sách đối với công chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình .............................................. 77 3.2.6.Tiếp tục đổi mới đào tạo, bồi dưỡng công chức ................................... 79 3.2.7.Tăng cường công tác đánh giá công chức ............................................ 82 3.2.8.Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát ............................................ 83 3.2.9.Cải thiện môi trường và điều kiện làm việc, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin ...................................................................................... 85 3.3.Một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng công chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình .............................................. 87
 8. 3.3.1. Đối với Trung ương ............................................................................ 87 3.3.2. Đối với tỉnh Quảng Bình .................................................................... 88 3.3.3. Đối với công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ........................................................................................... 88 Tiểu kết chương 3 ........................................................................................ 90 KẾT LUẬN ................................................................................................. 91 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC
 9. DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT HĐND : Hội đồng nhân dân KH&CN : Khoa học và Công nghệ LĐTB&XH: Lao động thương binh và xã hội NĐ : Nghị định NN&PTNT: Nông nghiệp và phát triển nông thôn NQ : Nghị quyết QĐ : Quyết định TN&MT : Tài nguyên và môi trường TT&TT : Thông tin và Truyền thông TTg : Thủ tướng TW : Trung Ương UBND : Ủy ban nhân dân UBTVQH : Ủy ban thường vụ Quốc hội XHCN : Xã hội chủ nghĩa
 10. DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, BẢNG BIỂU Biểu đồ 2.1. Tỷ lệ trình độ học vấn của công chức trong cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Quảng Bình ..................................................................... 49 Bảng 2.1. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Quảng Bình ............. 45 Bảng 2.2. Số lượng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Quảng Bình .................................................................................................. 45 Bảng 2.3. Độ tuổi và giới tính của công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Quảng Bình ............................................................................... 47 Bảng 2.4. Trình độ lý luận chính trị của công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Quảng Bình ..................................................................... 51 Bảng 2.5. Trình độ tin học, ngoại ngữ của công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Quảng Bình ..................................................................... 53 Bảng 2.6. Ý kiến đánh giá của lãnh đạo cấp phòng các cơ quan chuyên môn về phẩm chất, chính trị, đạo đức, lối sống của công chức ................................ 56 Bảng 2.7. Kết quả đánh giá, xếp loại công chức năm 2017 ........................... 57 Bảng 2.8. Đánh giá của công chức lãnh đạo quản lý về kết quả thực hiện công tác của công chức các CQCM thuộc UBND tỉnh Quảng Bình ..................... 58 Bảng 2.9. Kết quả tự đánh giá của công chức về các kỹ năng nghề nghiệp các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ......................................... 59 Bảng 2.10. Kết quả đánh giá của công chức lãnh đạo, quản lý về các kỹ năng làm việc của công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Quảng Bình .. 60
 11. MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong tiến trình hội nhập và phát triển đất nước ta hiện nay công chức đóng vai trò quan trọng. Họ là nguồn nhân lực có vai trò quan trọng, vừa là người tham mưu, đề xuất; vừa là người thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Hiểu theo cách khác họ chính là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, là lực lượng thực thi chính sách của Nhà nước và là người đại diện cho quyền lợi của nhân dân. Niềm tin của nhân dân đối với Nhà nước không chỉ phụ thuộc vào chính sách của Nhà nước mà còn phụ thuộc vào năng lực, trình độ, trách nhiệm, phong cách ứng xử của công chức mà họ tiếp xúc. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020 được thông qua tại Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XI đã khẳng định: “Xây dựng công chức, viên chức có phẩm chất tốt, tận tụy phục vụ nhân dân, có tính chuyên nghiệp cao” là một giải pháp quan trọng nhằm hoàn thiện bộ máy nhà nước, tạo bước chuyển biến mạnh về cải cách hành chính. Trong bộ máy hành chính nhà nước ở địa phương, công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đóng vai trò quan trọng, là bộ phận trực tiếp tham mưu các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; tham mưu chỉ đạo, điều hành hoạt động của các cấp theo ngành, lĩnh vực và các cấp theo ngành dọc. Nâng cao chất lượng công chức sẽ góp phần giúp UBND cấp tỉnh hoạt động hiệu lực, hiệu quả; củng cố niềm tin của nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước. Tuy nhiên, chất lượng công chức hiện nay nói chung và công chức các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh nói riêng vẫn còn bộc lộ nhiều bất cập, tồn tại, trở thành một lực cản không nhỏ đối với sự phát triển của xã hội. Sự yếu kém trong chất lượng công chức được thể hiện không chỉ từ cách quản lý, làm việc 1
 12. quan liêu, thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ mà đáng lo ngại hơn là sự suy thoái phẩm chất đạo đức, lối sống, làm giảm sút niềm tin của người dân. Chất lượng của công chức có tác động, ảnh hưởng trực tiếp tới mọi hoạt động, vận hành của nền hành chính công. Thực tế đã cho thấy, ở cơ quan, đơn vị hoặc địa phương nào có công chức làm việc năng nổ, tận tụy, có trách nhiệm từ cấp trên đến cấp dưới thì hiệu suất công việc thường đạt cao. Ngược lại, nếu còn tồn tại người thiếu ý thức trách nhiệm, chỉ chăm chăm vun vén cho lợi ích của bản thân, thậm chí, lợi dụng chức vụ, vị trí công tác để tư lợi thì sẽ trở thành lực cản kìm hãm sự phát triển lành mạnh về mọi mặt của cơ quan, đơn vị. Một trong những vấn đề gây nhức nhối trong dư luận hiện nay là tình trạng tha hóa, xuống cấp đạo đức của một bộ phận không nhỏ công chức, viên chức ở nhiều cấp, ngành. Từ những nhân viên hành chính bình thường đến những cán bộ đảm nhiệm những cương vị công tác quan trọng. Những vụ việc đáng buồn, gây bức xúc, phẫn nộ trong dư luận xảy ra thời gian qua đã làm tổn thương nghiêm trọng lòng tin của người dân. Một vấn đề khác ảnh hưởng tới chất lượng của công chức hiện nay là tình trạng không ít công chức có năng lực rời bỏ cơ quan Nhà nước, chuyển sang làm việc ở khu vực tư nhân. Chưa nói tới việc làm thế nào để thu hút được người tài, việc giữ chân những người có tài đang công tác cũng là một vấn đề cần phải quan tâm trước sự cạnh tranh nhân lực gay gắt từ khu ngoài quốc doanh vốn nhạy bén, năng động, nhiều cơ hội. Thực tế thời gian qua, tình trạng “chảy máu chất xám” đã diễn ra ở nhiều địa phương trong cả nước, nhất là ở những thành phố lớn. Những người kiên quyết từ bỏ “nồi cơm” Nhà nước để chuyển sang làm việc cho các công ty, doanh nghiệp tư nhân không chỉ là những nhân viên hành chính thông thường mà còn có cả những công chức có thực tài, đang đảm nhiệm những cương vị chủ chốt ở các sở, phòng, ban. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng bất thường này, trong đó có những nguyên 2
 13. nhân cố hữu như: Môi trường làm việc trì trệ, quan liêu, không có nhiều điều kiện, cơ hội để phát huy hết sở trường, năng lực; công tác tuyển dụng, bổ nhiệm và sử dụng con người thiếu công khai, minh bạch, không dựa trên tiêu chí năng lực, còn nhiều uẩn khúc, tiêu cực.. Quảng Bình đang trong quá trình nỗ lực xây dựng một nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn đất nước đòi hỏi phải không ngừng hoàn thiện, nâng cao chất lượng công chức. Trong đó, vấn đề trong sạch hóa cần phải được quan tâm hàng đầu. Nhất thiết phải có những cơ chế, chế tài đủ mạnh, có tính khả thi cao nhằm loại bỏ ra khỏi công chức những người có lối sống buông thả, tha hóa, biến chất, nhất là những người đang nắm giữ những vị trí lãnh đạo chủ chốt ở các cơ quan đơn vị, là những “công bộc” của dân. Kiện toàn năng lực, phẩm chất của công chức cũng là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế tham nhũng, tiêu cực vốn là một trong những vấn nạn đang gây nhức nhối hiện nay. Chính vì những lí do đó, tác giả đã chọn đề tài “Chất lượng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình” làm đề tài nghiên cứu luận văn cao học chuyên ngành Quản lý công nhằm nâng cao chất lượng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình góp phần nâng cao hiệu quả thực thi công vụ và đáp ứng yêu cầu chất lượng công chức phù hợp với quá trình cải cách hành chính trong thời gian tới. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Liên quan đến chất lượng công chức các cơ quan chuyên môn là vấn đề được rất nhiều lãnh đạo, nhiều nhà nghiên cứu quan tâm. Có nhiều bài viết, công trình nghiên cứu của nhiều tác giả dưới nhiều góc độ khác nhau như: 3
 14. - Nguyễn Phú Trọng và Trần Xuân Sầm (2003), "Luận cứ khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp, hóa hiện đại hóa đất nước". Nxb Chính trị quốc gia, 2003. Các tác giả của công trình nghiên cứu này nghiên cứu lịch sử phát triển của các khái niệm về cán bộ, công chức, viên chức; góp phần lý giải, hệ thống hóa các căn cứ khoa học của việc nâng cao chất lượng công chức nói chung. Từ đó đưa ra những kiến nghị về phương hướng, giải pháp nhằm củng cố, phát triển cả về chất lượng, số lượng và cơ cấu. - Nguyễn Thị Hồng Hải (2011), Một số vấn đề về phát triển năng lực của cán bộ, công chức, Tạp chí Tổ chức nhà nước số 9. Tác giả đã tập trung làm rõ lý luận về năng lực, cơ sở hình thành năng lực của cán bộ, công chức. Tác giả khẳng định công chức không chỉ cần đến năng lực hiện tại mà phải xác định những năng lực cần được lĩnh hội trong tương lai để đáp ứng yêu cầu công việc ngày một cao hơn. Tác giả cũng đưa ra một số biện pháp phát triển năng lực phù hợp với môi trường hành chính nhà nước. - Ngô Thành Can (2012), Chất lượng thực thi công vụ - Vấn đề then chốt của cải cách hành chính”, Nội san khoa Tổ chức và Quản lý nhân sự Học viện Hành chính, số 12. Tác giả đã có những đóng góp nhất định trong việc làm sáng tỏ lý luận về công vụ và trách nhiệm công vụ. Tác giả cũng đưa ra một số giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ công chức như đổi mới quy trình tuyển dụng, thi nâng ngạch công chức có cạnh tranh, đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng. - Trần Minh (2016), “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội”. Luận văn thạc sĩ quản lý công, Học viện Hành chính Quốc gia. Trong luận văn, tác giả đã nêu vai trò của đội ngũ cán bộ, công chức các phòng chuyên môn ở cấp quận, làm 4
 15. rõ khái niệm chất lượng và chất lượng tham mưu của đội ngũ công chức các phòng chuyên môn ở cấp quận. - Lê Quốc Huân (2017) , “Chất lượng công chức phường thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang”. Luận văn thạc sĩ quản lý công, Học viện Hành chính Quốc Gia. Luận văn xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn để đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công chức phường của thành phố Tuyên Quang. Luận văn tập trung nghiên cứu chất lượng công chức cấp phường. - Nguyễn Văn Mường (2017), “Chất lượng công chức Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang”. Luận văn thạc sĩ quản lý công, Học viện Hành chính Quốc Gia. Luận văn nghiên cứu cơ sở lý luận và pháp lý về chất lượng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh nhằm đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng công chức Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn hiện nay và trong thời gian tới. Luận văn nghiên cứu chất lượng công chức trong phạm vi một Sở. Liên quan đến chất lượng công chức trên địa bàn tỉnh Quảng Bình cũng đã có một số công trình nghiên cứu như: - Hà Văn Ninh (2016),“Năng lực công chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình”. Luận văn thạc sĩ quản lý công, Học viện Hành chính Quốc gia. Luận văn trên cơ sở làm rõ các vấn đề lý luận về năng lực của công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, qua kết quả phân tích, đánh giá thực trạng năng lực của công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, luận văn đề xuất một số giải pháp khả thi nhằm nâng cao năng lực thực thi công vụ của công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình. Luận văn tập trung đi sâu nghiên cứu về năng lực của công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình. 5
 16. - Nguyễn Vũ Ngọc Oanh (2015), “Chất lượng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình”. Luận văn thạc sĩ quản lý công, Học viện Hành chính Quốc Gia. Luận văn góp phần làm phong phú thêm cơ sở lý luận về chất lượng công chức hành chính, chỉ ra mối quan hệ giữa chất lượng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện với hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương, đồng thời xác định cụ thể yêu cầu về nâng cao chất lượng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện. Luận văn tập trung nghiên cứu chất lượng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc cấp huyện. Mặc dù đã có một số công trình nghiên cứu về chất lượng công chức nói chung và chất lượng công chức trên địa bàn tỉnh Quảng Bình nói riêng tuy nhiên qua tìm hiểu thì chưa có công trình nào nghiên cứu trực tiếp về “Chất lượng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình”. Do đó, tôi đã chọn đề tài này làm luận văn cao học chuyên ngành Quản lý công. 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 3.1. Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và đánh giá thực trạng chất lượng công chức cơ quan các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Quảng Bình, luận văn đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình góp phần nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính trong thời gian tới. 3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu Để thực hiện được mục đích nghiên cứu, luận văn có nhiệm vụ sau: - Hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến chất lượng công chức, các tiêu chí đánh giá chất lượng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 6
 17. ban nhân dân cấp tỉnh, các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, kinh nghiệm một số địa phương về việc nâng cao chất lượng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. - Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Quảng Bình. Từ đó, tìm ra ưu điểm, những tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại về chất lượng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Quảng Bình. - Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Quảng Bình nhằm góp phần nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính trong thời gian tới. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4.1. Đối tượng nghiên cứu: Chất lượng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Quảng Bình. 4.2. Phạm vi nghiên cứu - Về thời gian: Luận văn được tiến hành nghiên cứu trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến nay. - Về không gian: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình gồm Sở Nội vụ, Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường. - Về khách thể: Công chức 5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 5.1. Phương pháp luận: Luận văn được nghiên cứu trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của học thuyết Mác - Lê Nin; quan điểm của Đảng và Nhà nước về nâng cao chất lượng công chức nói chung, công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Quảng Bình nói riêng. 7
 18. 5.2. Phương pháp nghiên cứu: Để làm sáng tỏ vấn đề nghiên cứu, luận văn sử dụng kết hợp nhiều phương pháp trong đó tập trung vào một số phương pháp sau: - Phương pháp khảo cứu tài liệu: Nghiên cứu các tài liệu có liên quan để có những luận cứ khoa học cho việc đánh giá chất lượng công chức tham mưu giúp việc nói chung, công chức cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Ủy ban nhân dân nói riêng, làm cơ sở để đánh giá thực trạng và đề ra một số giải pháp nâng cao chất lượng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Quảng Bình. - Phương pháp phân tích, đánh giá: Đề tài đã tiến hành phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Quảng Bình để từ đó chỉ ra được những mặt mạnh, mặt yếu trong thực thi công vụ làm cơ sở cho những giải pháp ở chương 3. - Phương pháp điều tra: Đây là phương pháp điều tra bằng bảng hỏi thu thập thông tin để đo lường, đánh giá chất lượng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Quảng Bình dựa trên cơ sở phát phiếu khảo sát để công chức tự đánh giá và lãnh đạo quản lý công chức đánh giá. - Phương pháp thống kê: Được tác giả sử dụng để xử lý các số liệu thu thập được từ kết quả điều tra, khảo sát. Ngoài ra, luận văn còn sử dụng phương pháp quan sát, so sánh, tổng hợp, phỏng vấn...để thu thập thêm những thông tin phục vụ cho quá trình phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Quảng Bình. 6. Ý nghĩa khoa học của luận văn Về mặt lý luận: Luận văn khái quát hoá những nội dung lý luận liên quan đến chất lượng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 8
 19. Về mặt thực tiễn: - Luận văn phản ánh được thực trạng về chất lượng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế về chất lượng công chức tại các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh và nguyên nhân của hạn chế đó. - Kết quả nghiên cứu góp phần cung cấp thêm những cơ sở khoa học cho chính quyền địa phương tham khảo, hoạch định quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, khai thác và sử dụng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh một cách hiệu quả. 7. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và tài liệu tham khảo, kết cấu của luận văn gồm có ba chương: Chương 1: Cơ sở khoa học về chất lượng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Chương 2: Thực trạng chất lượng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới 9
 20. Chương 1 CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH 1.1. Công chức và công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 1.1.1. Công chức Trong lịch sử ra đời và phát triển của nền công vụ, có thể thấy bất cứ Nhà nước nào đều cần xây dựng và quản lý công chức bao gồm những người có năng lực quản lý, có trình độ chuyên môn và phẩm chất đạo đức tốt, làm việc nghiêm túc vì bổn phận của mình trước nhân dân. Khái niệm công chức đã, đang và sẽ luôn tồn tại cùng với sự ra đời và phát triển của Nhà nước, nhưng quan điểm thế nào là công chức thì còn tồn tại rất nhiều ý kiến khác nhau. Dưới cách hiểu chung: Công chức là những công dân được tuyển dụng vào làm việc thường xuyên trong cơ quan Nhà nước, do ngân sách Nhà nước trả lương, mỗi nước đều xây dựng cho mình những khái niệm riêng phù hợp với quan niệm về hoạt động công vụ, chế độ chính trị, văn hóa và lịch sử phát triển của họ. Nền công vụ truyền thống Pháp quy định về công chức khá rõ ràng. Điều 2 Chương II Quy chế chung về công chức Nhà nước của Pháp năm 1994 xác định: Công chức là người được bổ nhiệm vào một công việc thường xuyên với thời gian làm việc trọn vẹn và được biên chế vào một ngạch trong thứ bậc của các cơ quan hành chính Nhà nước, các cơ quan ngoại biên hoặc các công sở Nhà nước. Trong những năm gần đây, một khái niệm khác được thừa nhận là: Công chức bao gồm toàn bộ những người được Nhà nước hoặc cộng đồng lãnh thổ (công xã, tỉnh, vùng) bổ nhiệm vào làm việc thường xuyên trong một công sở hay công sở tự quản, kể cả các bệnh viện và được biên chế vào một 10
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2