intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Phát triền nguồn nhân lực hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Chia sẻ: Vica999 Vica999 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:113

63
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn Thạc sĩ Quản lý công Phát triền nguồn nhân lực hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình với hy vọng góp phần bổ sung và hoàn thiện lý luận về phát triển nguồn nhân lực hành chính cấp xã và đề xuất các giải pháp phát triển nguồn nhân lực hành chính nhà nước cấp xã trên địa bàn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Phát triền nguồn nhân lực hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ …………/………… …………/………… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THỊ NGÂN PHÁT TRIỀN NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG THỪA THIÊN HUẾ - NĂM 2018
 2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ …………/………… …………/………… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THỊ NGÂN PHÁT TRIỀN NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS. BÙI HUY KHIÊN THỪA THIÊN HUẾ - NĂM 2018
 3. LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan công trình nghiên cứu luận văn thạc sĩ quản lý công, đề tài “Phát triền nguồn nhân lực hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình” là kết quả nghiên cứu khoa học của bản thân thực hiện dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Bùi Huy Khiên - Học viện Hành chính Quốc gia, các số liệu nêu trong luận văn đảm bảo chính xác, trung thực. Thừa Thiên Huế, ngày tháng năm 2018 Học viên Nguyễn Thị Ngân
 4. LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, ngoài sự cố gắng của bản thân, tác giả đã nhận được nhiều sự giúp đỡ, động viên từ các tổ chức, cá nhân: Trước tiên, tác giả xin được bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc đến thầy giáo PGS.TS. Bùi Huy Khiên, đã tận tình hướng dẫn, có những gợi ý quý báu và tạo mọi điều kiện giúp đỡ tác giả trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn này. Đồng thời, tác giả cũng chân thành cảm ơn Sở Nội Vụ tỉnh Quảng Bình, Phòng Nội vụ huyện Quảng Ninh, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Quảng Ninh đã chia sẻ thông tin, cung cấp những tư liệu rất có giá trị liên quan đến đề tài luận văn. Xin trân trọng cảm ơn tất cả quý thầy, cô giáo Học viện Hành chính Quốc gia, Phân viện Học viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế đã tận tình giảng dạy, hướng dẫn và giúp đỡ tác giả trong quá trình học tập và nghiên cứu. Cuối cùng, tác giả xin được chia sẽ thành quả của bản thân đến những người thân yêu, bạn bè và đồng nghiệp đã luôn sát cánh và động viên tác giả vượt qua khó khăn trong suốt quá trình thực hiện luận văn. Mặc dù tác giả đã có nhiều cố gắng trong học tập và nghiên cứu, nhưng do một vài lý do khách quan và chủ quan…Vì vậy luận văn này không thể tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót. Bản thân kính mong nhận được những ý kiến nhận xét, góp ý của quý thầy cô, các chuyên gia, đồng nghiệp và những người quan tâm đến đề tài luận văn để luận văn hoàn thiện và khả thi hơn./. Trân trọng cảm ơn!
 5. MỤC LỤC Trang bìa Lời cam đoan Lời cảm ơn Danh mục viết tắt Danh mục các bảng, hình MỞ ĐẦU ....................................................................................................... 1 CHƯƠNG 1. CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰCHÀNH CHÍNH CẤP XÃ ................................................................... 11 1.1. Khái niệm và vai trò phát triển nguồn nhân lực trong các tổ chức.......... 11 1.2. Nội dung phát triển nguồn nhân lực....................................................... 20 1.3. Đặc điểm phát triển nguồn nhân lực hành chính cấp xã ......................... 27 1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực hành chính cấp xã 30 1.5. Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực hành chính cấp xã của một số địa phương ......................................................................................................... 32 Tiểu kết chương 1........................................................................................ 38 CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ TẠI HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH ........................................................................................................... 39 2.1. Đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội của huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình ............................................................................................................. 39 2.2. Thực trạng phát triển nguồn nhân lực hành chính cấp xã của huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình ...................................................................... 41 2.3. Đánh giá chung về thực trạng phát triển nguồn nhân lực hành chính cấp xã của huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình ................................................ 60 Tiểu kết chương 2........................................................................................ 64
 6. CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNHCẤP XÃ HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH ........ 65 3.1. Căn cứ để đề xuất các giải pháp ............................................................. 65 3.2. Quan điểm có tính nguyên tắc khi đề xuất các giải pháp................................ 69 3.3. Các giải pháp phát triển nguồn nhân lực hành chính cấp xã của huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình ...................................................................... 71 3.4. Đề xuất, kiến nghị ................................................................................. 94 Tiểu kết chương 3........................................................................................ 96 KẾT LUẬN ................................................................................................. 97 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
 7. DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBCC: Cán bộ công chức CNXH: Chủ nghĩa xã hội CNH,HĐH: Công nghiệp hoá, hiện đại hóa HCNN: Hành chính nhà nước
 8. DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Cơ cấu nguồn nhân lực hành chính cấp xã huyện quảng ninh theo giới tính từ năm 2013 - 2017 ........................................................................ 42 Bảng 2.2: Cơ cấu nguồn nhân lực hành chính cấp xã huyện quảng ninh theo độ tuổi từ năm 2013 – 2017 .......................................................................... 44 Bảng 2.3: Trình độ văn hóa của nguồn nhân lực hành chính cấp xã huyện quảng ninh từ năm 2013 – 2017 ................................................................... 46 Bảng 2.4: Trình độ chuyên môn nguồn nhân lực hành chính cấp xã huyện quảng ninh từ năm 2013 – 2017 ................................................................... 48 Bảng 2.5: Trình độ ngoại ngữ của nguồn nhân lực hành chính cấp xã huyện quảng ninh từ năm 2013 - 2017 .................................................................... 50 Bảng 2.6: Trình độ tin học của nguồn nhân lực hành chính cấp xã huyện quảng ninh từ năm 2013 - 2017 .................................................................... 51 Bảng 2.7: Thực trạng lý luận chính trị của nguồn nhân lực hành chính cấp xã huyện quảng ninh năm 2013 – 2017 ............................................................. 53 Bảng 2.8: Tình hình nhận thức về quản lý hành chính nhà nước của cbcc cấp xã của huyện quảng ninh từ năm 2013 – 2017 .............................................. 55 Bảng 2.9: Tình hình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực hành chính ............ 56 Cấp xã huyện quảng ninh từ 2013 – 2017..................................................... 56
 9. DANH MỤC BIỂU ĐỒ Hình 2.1: Biểu đồ thực trạng cơ cấu về giới tính nguồn nhân lực hành chính cấp xã huyện Quảng Ninh từ năm 2013 - 2017 ......................................... 43 Hình 2.2: Biểu đồ thực trạng cơ cấu về độ tuổi nguồn nhân lực hành chính cấp xã huyện Quảng Ninh từ năm 2013 - 2017 ............................................... 44 Hình 2.3: Biểu đồ thực trạng trình độ văn hóa nguồn nhân lực hành chính cấp xã huyện Quảng Ninh từ năm 2013 - 2017 .............................................. 47 Hình 2.4: Biểu đồ thực trạng trình độ chuyên môn nguồn nhân lực hành chính cấp xã huyện Quảng Ninh từ năm 2013 - 2017 ......................................... 48 Hình 2.5: Biểu đồ thực trạng trình độ ngoại ngữ nguồn nhân lực hành chính cấp xã huyện Quảng Ninh từ năm 2013 - 2017 ......................................... 50 Hình 2.6: Biểu đồ thực trạng trình độ tin học nguồn nhân lực hành chính cấp xã huyện Quảng Ninh từ năm 2013 - 2017 ............................................... 52 Hình 2.7: Biểu đồ đào tạo, bồi dưỡng cho nguồn nhân lực hành chính cấp xã huyện Quảng Ninh từ năm 2013 - 2017 .................................................... 54 Hình 2.8: Biểu đồ bồi dưỡng nhận thức quản lý HCNN cho CBCC cấp xã huyện Quảng Ninh từ năm 2013 - 2017 .................................................... 55 Hình 2.9: Biểu đồ đào tạo, bồi dưỡng cho nguồn nhân lực hành chính cấp xã huyện Quảng Ninh từ năm 2013 - 2017 .................................................... 57
 10. MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài luận văn Mỗi quốc gia muốn phát triển thì cần phải có các nguồn lực tài nguyên thiên nhiên, vốn, khoa học - công nghệ, con người. Trong tất cả các nguồn lực đó thì nguồn lực con người là quan trọng nhất, quyết định sự phát triển của mỗi quốc gia. Một quốc gia có tài nguyên thiên nhiên phong phú, nền khoa hoc kỹ thuật tiên tiến, nhưng yếu tố nguồn nhân lực chất lượng cao không đáp ứng thì khó có khả năng đạt được sự phát triển như mong muốn. Để đạt được mục tiêu đó, một trong những ưu tiên là phải phát triển nguồn nhân lực, trang bị và không ngừng nâng cao trình độ nghề nghiệp cho người lao động, xem đó là điểm tựa của hệ thống đòn bẩy để thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Trên đà phát triển và hội nhập, Việt Nam đang thực hiện cải cách, mở cửa nhằm xây dựng đất nước vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”Trong sự nghiệp đổi mới, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức các cấp. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã chỉ rõ “Đẩy mạnh dân chủ hóa công tác cán bộ”. Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 cũng đề ra mục tiêu trọng tâm là: “Cải cách thể chế; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chú trọng cải cách chính sách tiền lương nhằm tạo động lực thực sự để cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ có chất lượng và hiệu quả cao; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công”. Vì vậy, việc xây dựng và hoàn thiện chính quyền cấp cơ sở vững mạnh là đòi hỏi khách quan, là nhiệm vụ vô cùng cấp bách, đặc biệt là công tác cán bộ. Đây là điều kiện đảm bảo sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.Hiện nay cả nước đang quan tâm đến vấn đề giáo dục, với mong muốn nước ta sớm có được một nền giáo dục tiên tiến, đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng cao của đất nước. Trong 1
 11. đó, phát triển nguồn nhân lực đang trở thành đòi hỏi bức thiết hàng đầu trên chặng đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước, chặng đường nước rút từ nay đến năm 2020. Thực trạng nguồn nhân lực hiện nay khó cho phép tận dụng tốt nhất cơ hội đang đến với đất nước nói chung và các tỉnh, thành phố nói riêng. Không mau chóng khắc phục được yếu kém này, có nguy cơ khó vượt qua những thách thức mới, sẽ kéo dài sự tụt hậu của đất nước với nhiều hệ lụy nan giải. Huyện Quảng Ninh là cửa ngõ phía Nam của thành phố Đồng Hới, có vai trò quan trọng về chính trị, hành chính, kinh tế, văn hoá, an ninh, quốc phòng của tỉnh Quảng Bình. Tuy nhiên, nguồn nhân lực hành chính cấp xã huyện Quảng Ninh còn nhiều mặt hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu trước mắt, lâu dài và yêu cầu đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội của huyện nói riêng cũng như tỉnh Quảng Bình nói chung. Trước yêu cầu thực tế của công cuộc đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực mà trước hết là nguồn nhân lực từ cấp cơ sở - cấp xã đủ phẩm chất và năng lực đảm đương nhiệm vụ, có tính kế thừa, phát triển, khắc phục những hạn chế, yếu kém của thời gian qua là vấn đề vô cùng cấp thiết, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cấp bách. Chính vì vậy, tôi đã chọn đề tài: “Phát triển nguồn nhân lực hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình” làm luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công vớihy vọng góp phần bổ sung và hoàn thiện lý luận về phát triển nguồn nhân lực hành chính cấp xã và đề xuất các giải pháp phát triển nguồn nhân lực hành chính nhà nước cấp xã trên địa bàn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Ở Việt Nam đã có rất nhiều nghiên cứu cho luận văn Thạc sĩ về lĩnh vực nguồn nhân lực nói chung và phát triển nguồn nhân lực hành chính cấp xã 2
 12. nói riêng. Tuy nhiên, các nghiên cứu đó thường đề cập đến phát triển nguồn nhân lực ở tầm vĩ mô, quốc gia, cấp tỉnh, vẫn còn ít đề tài đề cập trực tiếp tới phát triển nguồn nhân lực hành chính cấp xã cho một huyện. Chủ đề phát triển nguồn nhân lực trong các tổ chức mặc dù đã được nghiên cứu nhiều trên thế giới và Việt Nam, tuy nhiên ở tỉnh Quảng Bình đó vẫn còn là một đề tài khá hấp dẫn, còn được nghiên cứu nhiều. Trong các nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn, nổi bật có một số công trình sau: - Bùi Đình Phong: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ”, Nhà xuất bản Lao động, Hà Nội - 2002. Cuốn sách đã trình bày khá toàndiện những tư tưởng chủ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ, như tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ.Tư tưởng chủ đạo của Người trong công tác cán bộ là phải xây dựng đội ngũ cán bộ công chức (CBCC) thực sự là “công bộc của dân, vì nhân dân mà phục vụ”. - Lê Anh Cường:“Phương pháp và kỹ năng quản lý nhân sự”, Viện Nghiên cứu và Đào tạo về quản lý, Nhà xuất bản Lao động Xã hội, Hà Nội – 2004. Cuốn sách chuyên khảođã nghiên cứu các biện pháp quản lý nhân sự hiện đại, nhấn mạnh bí quyết để thu hút,sử dụng nhân tài, khuyến khích và tạo môi trường làm để họ phát triển năng lực. - Paul Hersey và Ken Blanc Hard:“Quản lý nguồn nhân lực”, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội – 1995. Cuốn sách đã bàn về vấn đề tạo động lực làm việc từ cách tiếp cận tâm lý học hành vi. Các tác giả tập trung nhấn mạnh vai trò của tạo động lực làm việc, trên cơ sở nghiên cứu thực nghiệm và đưa ra các ví dụ điển hình giúp nhà quản lý áp dụng và phân tích, tìm hiểu hành vi của người lao động. - Nguyễn Phú Trọng và Trần Xuân Sầm:“Luận cứ khóa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại học đất nước”,Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội 3
 13. - 2001. Trong công trình nghiên cứu này, các tác giả đã hệ thống hóa các căn cứ khoa học của việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức từ đó đề xuất phương hướng, giải pháp và những kiến nghị nhằm củng cố và phát triển đội ngũ CBCC cả về số lượng và chất lượng đáp ứng tốt yêu cầu đòi hỏi của công cuộc CNH, HĐH đất nước. - Đề tài khoa học “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng đòi hỏi của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân” của TS. Thang Văn Phúc và TS. Nguyễn Minh Phương, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội - 2005. Các tác giả đã nghiên cứu các quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và của Đảng cộng sản Việt Nam về vai trò, vị trí người cán bộ cách mạng cũng như yêu cầu đào tạo, xây dựng đội ngũ CBCC. Thông qua các bài học kinh nghiệm về việc tuyển chọn và sử dụng nhân tài trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, những kinh nghiệm xây dựng nền công vụ chính quy, hiện đại của các nước trong khu vực và trên thế giới, các tác giả đã xác định hệ thống các yêu cầu, tiêu chuẩn của CBCC, đáp ứng đòi hỏi của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Có thể nói vấn đề phát triển nguồn nhân lực hành chính được các nhà nghiên cứu, nhà quản lý tiếp cận từ nhiều góc độ khác nhau. Các công trình nghiên cứu đã đề cập đến nhiều biện pháp để phát triển nguồn nhân lực hành chính các cấp. Bên cạnh những công trình nghiên cứu khoa học nêu trên, hiện nay vấn đề này đang thu hút sự nghiên cứu của nhiều học viên cao học quản lý hành chính, cụ thể: - Luận văn thạc sĩ kinh tế, chuyên ngành kinh tế phát triển: "Đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức hành chính cấp xã thành phố Quy Nhơn" của Trần Văn Thanh (2012), Học viện Hành chính Quốc gia, năm 2012. Luận văn đã hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về đào tạo nguồn nhân lực đối với cấp 4
 14. xã; phân tích thực trạng công tác đào tạo đội ngũ CBCC hành chính cấp xã thành phố Quy Nhơn thời gian qua. Trên cơ sở đó tác giải đã đề xuất giải pháp đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức hành chính cấp xã tại thành phố Quy Nhơn trong thời gian đến. - Luận văn thạc sĩ kinh tế, chuyên ngành kinh tế phát triển: "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực quản lý cấp xã trên đại bàn huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định" của Cao Thanh Hương, Học viện hành chính Quốc gia, năm 2011. Tác giả luận văn đã hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trong các tổ chức; phân tích thực trạng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực quản lý cấp xã trên địa bàn huyện Hoài Nhơn. Luận văn đã đề xuất giải pháp để hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực quản lý cấp xã trên địa bàn huyện trong thời gian tới. - Nguyễn Thị Minh Thư (2013): Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý tại Trung tâm Điện toán và Truyền số liệu Khu vực I - VDC1. Đề tài đã đi sâu vào phân tích chất lượng nguồn nhân lực quản lý của trung tâm trên cơ sở lý thuyết của việc đánh giá chất lượng nguồn nhân lực quản lý nói chung, trên cơ sở đã đánh giá thực trạng chất lượng nguồn nhân lực quản lý tại VDC1. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng ở đây là phương pháp nghiên cứu qua tài liệu và điều tra bằng bảng hỏi. Nguồn số liệu chủ yếu thu được qua kết quả điều tra bằng bảng hỏi, và các số liệu khác do phòng Tổ chức hành chính của Trung tâm cung cấp. Dựa trên những kết quả đánh giá ấy, luận văn cũng mạnh dạn đưa ra một số kiến nghị, giải pháp để có thể nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý tại VDC1. Trong quá trình đánh giá thực trạng chất lượng nguồn nhân lực của đơn vị, đề tài đã tìm hiểu rõ từng đặc điểm nguồn nhân lực và công tác QTNL tại VDC1 về số lượng NNL, chất lượng NNL, cơ cấu nguồn nhân lực theo độ tuổi, giới tính, trình độ đại học, cao đẳng… hiện tại các hoạt động quản trị nguồn nhân lực đã được Trung tâm thực hiện tốt. Xét về tổng quan NNL quản lý, VDC1 có một đội ngũ quản lý 5
 15. khá đông đảo, chất lượng nguồn nhân lực quản lý của VDC1 được đánh giá khá cao, thể hiện ở tỷ lệ đáng kể các cán bộ quản lý của VDC1 được đánh giá ở mức xuất sắc các tiêu chí được đưa ra. Chất lượng nguồn nhân lực quản lý có thể đảm nhiệm được công việc hiện tại của Trung tâm; phẩm chất đạo đức và tư tưởng chính trị cũng là một tiêu chí được đánh giá khá cao; bên cạnh đó, VDC1 là một công ty Nhà nước cho nên vấn đề mâu thuẫn lợi ích ít khi xảy ra nên môi trường hoạt động tương đối “hiền hoà” để nuôi dưỡng những con người tài đức. Tuy nhiên, về mặt chất lượng cũng còn nhiều vấn đề phải bàn cãi, đặc biệt là về vai trò của phòng Tổ chức hành chính trong các hoạt động chức năng đó, đơn vị có một tỷ lệ đáng kể đánh giá chất lượng nguồn nhân lực quản lý chỉ ở mức trung bình. Ở một số tiêu chí chẳng hạn như trình độ chuyên môn, kết quả công tác, một số cán bộ quản lý VDC1 chưa ý thức được các công việc trong tương lai cũng như cũng như yêu cầu đặt ra đối với bản thân trong thời gian tới... Qua đó, tác giả đã đề xuất một số giải pháp về nhân lực như: hoàn thiện cơ cấu tổ chức NNL với sự phối hợp của các cơ quan, ban ngành, đặt ra quy trình tuyển dụng hợp lý, chặt chẽ; nâng cao vai trò của nhà quản lý trong việc bố trí và sử dụng NNL, lên kế hoạch đào tạo NNL chất lượng cao. - Luận văn Thạc sỹ Quản lý Hành chính công, Học viện Hành chính Quốc gia năm 2014 của tác giả Nguyễn Thị Mỹ Dung với đề tài “Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã trên địa bàn huyện A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế”. Luận văn này đã đề cập cơ sở lý luận và thực tiễn chất lượng công chức xã ở huyện miền núi A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế, luận văn phân tích vị trí, đặc điểm, vai trò của công chức cấp xã, vai trò của chính quyền cơ sở, đưa ra nhiều giải pháp trong đó có công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng công chức cấp xã trên địa bàn huyện. Một số bài viết cũng được đăng trên báo, tạp chí chuyên ngành như: - Nguyễn Trọng Điều, "Hoàn thiện chế độ công vụ và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức"; Tạp chí Cộng sản, số tháng 10 năm 2009. Tác giả 6
 16. đã đưa ra quan điểm về hoàn thiện chế độ công vụ và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức. -Ngô Thành Can, "Chất lượng thực thi công vụ - vấn đề then chốt của cải cách hành chính"; Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước, tháng 5/2010. Tác giả đã đưa ra quan điểm về chất lượng thực thi công vụ, các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng thực thi công vụ; đánh giá thực trạng thực thi công vụ và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thực thi công vụ. - Nguyễn Thị Hồng Hải, “Một số vấn đề về phát triển năng lực của cán bộ, công chức”, Tạp chí Tổ chức Nhà nước, số 1 năm 2011. - Bùi Huy Khiên, Nâng cao năng lực của cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, Tạp chí Giáo dục lý luận, số tháng 1/2013. - Bài viết: “Bàn về chức năng của đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức” được đăng trên tạp chí Tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ, 2007, Số 5, tr.18 - 19 của tác giả Lại Đức Vượng, Vụ Đào tạo - Bộ Nội vụ đã xác định ĐTBD là phương tiện truyền thụ, trao đổi kiến thức, kỹ năng nhằm khắc phục những nhược điểm, hạn chế của việc trang bị kiến thức, kỹ năng không thông qua ĐTBD. ĐTBD có mục tiêu, đối tượng và theo từng nội dung chương trình, tài liệu sẽ giúp quá trình học tập của CBCC nhanh hơn, hiệu quả hơn tạo động lực cho từng CBCC phấn đấu, trưởng thành và thúc đẩy quá trình CCHC được thuận lợi. - Bài viết “Trí tuệ quản lý” tác giả Lưu Kiếm Thanh, Ngô Thành Can, Tạp chí Cộng sản điện tử, 12.01.2017, Hà Nội - Bài viết “Phát triển nguồn nhân lực công vụ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” tác giả Lưu Kiếm Thanh, Tạp chí Quản lý nhà nước, số 4/2015 (231), tr 3-8. - Bài viết “Vai trò của Chính phủ trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức” của tác giả Lưu Kiếm Thanh, Tạp chí Quản lý nhà nước số 3/2013 (206), tr. 3-11. 7
 17. - Bài viết “Học để làm việc” của tác giả Lưu Kiếm Thanh, Ngô Thành Can, Tạp chí Quản lý nhà nước, số 8/2017. - Bài viết “Học để làm người” tác giả Lưu Kiếm Thanh, Ngô Thành Can, Tạp chí Quản lý nhà nước, số 9/2017. - Bài viết “Học để làm cán bộ” tác giả Lưu Kiếm Thanh, Ngô Thành Can, Nguyễn Đồng Minh, Tạp chí Quản lý nhà nước, số 10/2017. Mỗi công trình nghiên cứu trên đều đề cập đến vấn đề phát triển nguồn nhân lực hành chính ở nhiều cấp độ khác nhau. Dưới góc độ khoa học, các công trình nói trên là hết sức có giá trị đối với những người đã và đang nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực hành chính nhà nước các cấp. Những công trình nói trên, ở những mức độ khác nhau đã giúp tác giả luận văn có cơ sở dữ liệu và kiến thức cần thiết để có thể tiếp cận và đi sâu nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Cho đến nay vẫn chưa có một công trình nghiên cứu nào về phát triển nguồn nhân lực hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình một cách có hệ thống, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực hành chính cấp xã trên địa bàn huyện trong những năm tới. 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu luận văn 3.1. Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực hành chính cấp xã huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, luận văn đề xuất phương hướng và các giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực hành chính cấp xã trên địa bàn huyện trong thời gian tới. 3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt được mục đích nghiên cứu trên, luận văn đề ra các nhiệm vụ sau: - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về phát triển nguồn nhân lực hành 8
 18. chính cấp xã. - Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình. - Đề xuất phương hướng và các giải pháp pháp phát triển nguồn nhân lực hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình trong thời gian đến. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4.1. Đối tượng nghiên cứu Nguồn nhân lực hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình. 4.2. Phạm vi nghiên cứu Về nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu một số nội dung liên quan đến phát triển nguồn nhân lực hành chính cấp xã tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Về thời gian: từ năm 2013-2017. Về không gian: Đề tài nghiên cứu các nội dung trên tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. 5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 5.1. Phương pháp luận Luận văn được nghiên cứu trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, các quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lênin, quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển nguồn nhân lực. 5.2. Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau đây: - Phương pháp phân tích tổng hợp: phân tích các số liệu và so sánh qua các năm và tổng hợp để đưa ra các nhận xét, đánh giá. - Sử dụng phương pháp thống kê: thống kê các số liệu, bảng biểu từ đó 9
 19. rút ra các kết luận, các xu hướng để đánh giá tình hình phát triển nguồn nhân lực hành chính cấp xã tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn 6.1. Ý nghĩa lý luận Luận văn trình bày và phân tích cơ sở lý luận về phát triền nguồn nhân lực hành chính cấp xã; chỉ ra mối quan hệ giữa nguồn nhân lực hành chính cấp xã huyện Quảng Ninh với hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương; đồng thời xác định các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. 6.2. Ý nghĩa thực tiễn Luận văn phân tích, đánh giá trên cơ sở khoa học thực trạng phát triển nguồn nhân lực hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Quảng Ninh. Kết quả nghiên cứu của luận văn cung cấp những luận cứ khoa học giúp lãnh đạo huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình trong phát triển nguồn nhân lực hành chính cấp xã trên địa bàn huyện. Luận văn là tài liệu tham khảo cho những ai quan tâm đến vấn đề phát triển nguồn nhân lực hành chính ở cấp xã. 7. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị đề tài gồm có 3 chương: Chương 1: Cơ sở khoa học về phát triển nguồn nhân lực hành chính cấp xã Chương 2: Thực trạng phát triển nguồn nhân lực hành chính cấp xã tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình Chương 3: Giải pháp phát triển nguồn nhân lực hành chính cấp xã huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình 10
 20. Chương 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 1.1. Khái niệm và vai trò phát triển nguồn nhân lực trong các tổ chức 1.1.1. Một số khái niệm 1.1.1.1. Nguồn nhân lực Nhân lực là nguồn lực có vai trò rất quan trọng và không thể thiếu đối với mọi hoạt động của một tổ chức, hoạt động của nó chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố do đó rất đa dạng và phức tạp. Vì vậy, việc sử dụng nguồn nhân lực một cách hiệu quả đang là mục tiêu hàng đầu của các tổ chức. Nhân lực được hiểu là nguồn lực của mỗi người, bao gồm cả thể lực và trí lực; nó phản ánh sức người và khả năng lao động của con người. Thể lực chỉ tình trạng sức khoẻ của mỗi người, nó phụ thuộc vào sức vóc, độ tuổi, giới tính, mức sống, chế độ dinh dưỡng, chế độ làm việc và nghĩ ngơi... Đây là cơ sở quan trọng cho hoạt động thực tiễn của con người và đảm bảo cho con người có khả năng học tập và lao động lâu dài. Trí lực là yếu tố phản ánh khả năng nhận thức, tư duy, là những thuộc tính về trí tuệ giúp con người nắm được tri thức, đó là năng lực trí tuệ. Nói đến trí lực là nói đến trình độ văn hoá và học vấn của con người, biểu hiện ở khả năng vận dụng những điều kiện vật chất vào hoạt động thực tiễn để đạt được mục tiêu. Trí lực là yếu tố trung tâm chỉ đạo hành vi của con người trong mọi hoạt động, là yếu tố quyết định khả năng sáng tạo của con người, là yếu tố đóng vai trò quan trọng và quyết định trong chất lượng nguồn nhân lực. Nhân lực là sức lực con người, nằm trong mỗi con người và làm cho con người hoạt động. Sức lực đó ngày càng phát triển cùng với sự phát triển của cơ thể con người và đến một mức độ nào đó con người đủ điều kiện tham gia vào quá trình lao động, con người có sức lao động. 11
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=63

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2