intTypePromotion=3

Luận văn Thạc sĩ Vật lý: Xây dựng website hỗ trợ học sinh tự ôn tập, củng cố và kiểm tra đánh giá kết quả học tập phần “Quang hình học” - Vật Lý 11 - Ban cơ bản

Chia sẻ: Nguyễn Hồng Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:95

0
63
lượt xem
25
download

Luận văn Thạc sĩ Vật lý: Xây dựng website hỗ trợ học sinh tự ôn tập, củng cố và kiểm tra đánh giá kết quả học tập phần “Quang hình học” - Vật Lý 11 - Ban cơ bản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài luận văn thực hiện nghiên cứu vận dụng kết hợp lý luận dạy dạy học Vật lý về hoạt động ôn tập củng cố, kiểm tra đánh giá và công nghệ xây dựng trang web tự học để thiết kế trang web hỗ trợ học sinh tự ôn tập củng cố và kiểm tra đánh giá kiến thức phần "Quang hình học" - Vật Lý 11- Ban cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Vật lý: Xây dựng website hỗ trợ học sinh tự ôn tập, củng cố và kiểm tra đánh giá kết quả học tập phần “Quang hình học” - Vật Lý 11 - Ban cơ bản

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH Trần Thị Hương Xuân XÂY DỰNG WEBSITE HỖ TRỢ HỌC SINH TỰ ÔN TẬP, CỦNG CỐ VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP PHẦN “QUANG HÌNH HỌC” – VẬT LÝ 11 – BAN CƠ BẢN LUẬN VĂN THẠC SĨ VẬT LÝ Thành phố Hồ Chí Minh 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH Trần Thị Hương Xuân XÂY DỰNG WEBSITE HỖ TRỢ HỌC SINH TỰ ÔN TẬP, CỦNG CỐ VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP PHẦN “QUANG HÌNH HỌC” – VẬT LÝ 11 – BAN CƠ BẢN Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vât lý Mã số: 60 14 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ VẬT LÝ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Phạm Xuân Quế Thành phố Hồ Chí Minh 2012 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan nội dung luận văn là kết quả quá trình nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tế của bản thân từ đó bắt tay vào xây dựng và thực hiện để tài có thông qua quá trình thực nghiệm kiểm chứng một cách nghiêm túc. Nội dung đề tài là xây dựng website hỗ trợ học sinh tự ôn tập củng cố và kiểm tra đánh giá kiến thức phần “Quang hình học” – Vật lý 11 – Ban cơ bản. Tôi xin cam đoan đề tài này được thực hiện trước đây. Tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy cô giáo khoa Vật lý và phòng Sau đại học trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu khoa học. Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến PGS.TS Phạm Xuân Quế đã nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ, chỉnh sửa và góp ý giúp tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu và các thầy cô giáo tổ Vật lý trường THPT Ngô Quyền đã giúp đỡ tôi trong quá trình thực nghiệm sư phạm. Tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy cô trường THPT Huỳnh Thúc Kháng đã đóng góp ý kiến giúp tôi nghiên cứu cơ sở thực tế của hoạt động ôn tập ở nhà trường và nhu cầu của học sinh. Tôi xin chân thành cảm ơn các anh chị học viên lớp Lý luận và Phương pháp dạy học Vật lý K21 cùng gia đình đã động viên, giúp đỡ tôi trong suốt quá trình làm luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn. Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 9 năm 2012 Trần Thị Hương Xuân MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ................................................................................................................ 3 MỤC LỤC ........................................................................................................................... 4 CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN .................................................................... 9 MỞ ĐẦU ........................................................................................................................... 10 1. Lí do chọn đề tài ........................................................................................................ 10 2. Mục đích và mục tiêu nghiên cứu ............................................................................. 13 3. Giả thuyết khoa học ................................................................................................... 14 4. Các nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể ............................................................................... 14 5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................................. 14 a. Đối tượng nghiên cứu ............................................................................................ 14 b. Phạm vi nghiên cứu ............................................................................................... 15 Các phương pháp nghiên cứu .................................................................................... 15 6. a. Phương pháp nghiên cứu lý luận ........................................................................... 15 b. Phương pháp điều tra, quan sát thực tiễn .............................................................. 15 c. Phương pháp thực nghiệm sư phạm ...................................................................... 15 e. Phương pháp thống kê toán học ............................................................................ 15 7. Những đóng góp mới của luận văn ........................................................................... 15 8. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn ................................................................. 16 9. Cấu trúc luận văn ....................................................................................................... 16 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA HOẠT ĐỘNG ÔN TẬP CỦNG CỐ VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRONG CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG ....... 16 1.1. Cơ sở lý luận của hoạt động ôn tập củng cố .......................................................... 16 1.1.1. Ôn tập củng cố và mục đích của ôn tập củng cố .............................................. 16 1.1.2. Vai trò và vị trí của ôn tập củng cố trong quá trình nhận thức ......................... 18 1.1.3. Nội dung cần ôn tập củng cố trong dạy học Vật lý .......................................... 19 1.1.4. Các hình thức ôn tập củng cố chủ yếu .............................................................. 20 1.1.4.1. Ôn tập trên lớp dưới sự hướng dẫn trực tiếp của giáo viên ...................... 20 1.1.4.2. Ôn tập ngoài giờ lên lớp ............................................................................ 21 1.1.5. Các phương pháp ôn tập ngoài giờ lên lớp ....................................................... 22 1.1.5.1. Đọc lại nội dung bài học, hoàn thành các nhiệm vụ giáo viên giao (như trả lời các câu hỏi, hoàn thành các bài tập trắc nghiệm và tự luận…) giúp học sinh củng cố kiến thức ............................................................................................... 22 1.1.5.2. Ôn tập củng cố thông qua các hoạt động ngoại khóa ............................... 23 1.1.5.3. Xây dựng hệ thống các câu hỏi định hướng và sơ đồ kiến thức để hệ thống các kiến thức đã học của một chương, một phần hoặc một bài, trong đó làm rõ mối quan hệ giữa các nội dung kiến thức với nhau ....................................... 24 1.1.6. Phương tiện hỗ trợ việc ôn tập củng cố ............................................................ 24 1.1.6.1. Sách (sách giáo khoa, sách bài tập và các tư liệu khác) ........................... 25 1.1.6.2. Các tư liệu, bài tập trắc nghiệm, bài tập tự luận trên mạng Internet ....... 25 1.1.7. Mối quan hệ giữa ôn tập củng cố và kiểm tra đánh giá .................................... 26 1.2. Website và vai trò của website trong việc hỗ trợ học sinh ôn tập củng cố và kiểm tra đánh giá ............................................................................................................... 27 1.2.1. Khái niệm website ............................................................................................ 27 1.2.2. Các khái niệm liên quan đến web ..................................................................... 29 1.2.3. Khả năng của website trong dạy học online ..................................................... 31 1.2.4. Vai trò của website trong việc hỗ trợ học sinh ôn tập củng cố và kiểm tra đánh giá.............................................................................................................................. 37 1.2.5. Các yêu cầu đối với website trong việc hỗ trợ học sinh ôn tập củng cố và kiểm tra đánh giá ........................................................................................................... 38 1.2.5.1. Yêu cầu về dạy học..................................................................................... 38 1.2.5.2. Yêu cầu về công nghệ thông tin ................................................................. 39

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản