Luận văn: " Thiết kế hệ thống thông tin trong gửi hành lý"

Chia sẻ: Starhoa Starhoa | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

1
494
lượt xem
176
download

Luận văn: " Thiết kế hệ thống thông tin trong gửi hành lý"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một hãng hàng không cung cấp dịch vụ gửi hành lý trên các chuyến bay, có 2 phòng: Phòng tiếp nhận gửi  hành lý và phòng trả hành lý. Hành lý được xếp vào trong khoang chuyên dụng trên máy bay. Hành lý được  phân loại theo các tiêu chí như kích thước, trọng lượng. Khi  hành khách đến gửi hành lý,  nhân viên hãng  hàng không sẽ nhận dạng hành lý theo bảng phân loại, sau đó kiểm tra chỗ trống trong khoang máy bay.  Nếu đã hết chỗ thì  thông báo cho hành khách. Nếu không thì  ghi phiếu đưa cho khách,  viết phiếu thanh  toán và thu tiền của khách hàng, đồng thời ghi những thông tin trên phiếu vào sổ gửi hành lý....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: " Thiết kế hệ thống thông tin trong gửi hành lý"

 1. Luận văn Thiết kế hệ thống thông tin trong gửi hành lý
 2. Mục lục 1 MÔ TẢ BÀI TOÁN NGHIỆP VỤ ................................................................................................ 1 1.1 Mô tả bằng lời và hình vẽ ............................................................................................. 1 1.1.1 Mô hình .................................................................................................................. 1 1.1.2 Mô tả bài toán ......................................................................................................... 1 1.2 Các hồ sơ ................................................................................................................... 2 1.2.1 Bảng giá (phân loại) ................................................................................................. 2 1.2.2 Phiếu thanh toán...................................................................................................... 2 1.2.3 Sổ ghi nhận gửi hành lý ............................................................................................ 2 1.2.4 Sổ ghi trả hành lý .................................................................................................... 2 2 MÔ HÌNH NGHIỆP VỤ ........................................................................................................... 3 2.1 Bảng phân tích xác định chức năng, tác nhân và hồ sơ..................................................... 3 2.2 Thiết lập biểu đồ ngữ cảnh ........................................................................................... 3 2.3 Lập biểu đồ phân rã chức năng ..................................................................................... 4 2.4 Mô tả chi tiết các chức năng lá ...................................................................................... 5 2.5 Liệt kê các hồ sơ sử dụng ............................................................................................. 5 2.6 Lập ma trận thực thể chức năng .................................................................................... 6 3 PHÂN TÍCH MÔ HÌNH KHÁI NIỆM/LÔGIC ................................................................................ 7 3.1 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0 ......................................................................................... 7 3.2 Các biểu đồ luồng dữ liệu mức 1.................................................................................... 8 3.2.1 Biểu đồ của tiến trình “1.0. Nhận hành lý”................................................................... 8 3.2.2 Biểu đồ của tiến trình “2.0 trả hành lý” ....................................................................... 9 3.2.3 Biểu đồ của tiến trình “3.0 Giải quyết sự cố”.............................................................. 10 3.3 Mô hình khái niệm dữ liệu: mô hình E-R ....................................................................... 10 3.3.1 Bước 1: Liệt kê, chính xác, chọn lọc thông tin ............................................................ 10 3.3.2 Bước 2: Xác định thực thể và thuộc tính.................................................................... 11 3.3.3 Bước 3: Xác định mối quan hệ và thuộc tính .............................................................. 11 3.3.4 Bước 4&5: Vẽ biểu đồ và Rút gọn ............................................................................. 12 4 THIẾT KẾ MÔ HÌNH LÔGIC.................................................................................................. 12 4.1 Chuyển mô hình E-R sang mô hình quan hệ.................................................................. 12 4.1.1 Biểu diễn các thực thể ............................................................................................ 12 4.1.2 Biểu diễn các quan hệ............................................................................................. 13 4.1.3 Chuẩn hóa ............................................................................................................ 13 4.1.4 Sơ đồ quan hệ của mô hình dữ liệu .......................................................................... 13
 3. Báo cáo tiểu luận - Thiết kế hệ thống thông tin trông gửi hành lý 1 MÔ TẢ BÀI TOÁN NGHIỆP VỤ 1.1 Mô tả bằng lời và hình vẽ 1.1.1 Mô hình Phòng gửi Phòng trảận nh hành lý hành lý Vận chuyển Khoang chở hàng Khoang chở hàng Sân bay đi Sân bay đến 1.1.2 Mô tả bài toán Một hãng hàng không cung cấp dịch vụ gửi hành lý trên các chuyến bay, có 2 phòng: Phòng tiếp nhận gửi hành lý và phòng trả hành lý. Hành lý được xếp vào trong khoang chuyên dụng trên máy bay. Hành lý được phân loại theo các tiêu chí như kích thước, trọng lượng. Khi hành khách đến gửi hành lý, nhân viên hãng hàng không sẽ nhận dạng hành lý theo bảng phân loại, sau đó kiểm tra chỗ trống trong khoang máy bay. Nếu đã hết chỗ thì thông báo cho hành khách. Nếu không thì ghi phiếu đưa cho khách, viết phiếu thanh toán và thu tiền của khách hàng, đồng thời ghi những thông tin trên phiếu vào sổ gửi hành lý. Khi hành khách nhận hành lý, nhân viên hãng hàng không kiểm tra phiếu, xem phiếu là thật hay giả, và đối chiếu thông tin với hành lý. Nếu phiếu giả hay không ghi đúng loại hành lý thì không trả hành lý. Ngược lại, nếu phiếu hợp lệ thì trả hành lý cho khách hàng đồng thời ghi các thông tin cần thiết vào sổ trả hành lý. Trong trường hợp xảy ra tranh cãi với khách hàng về hành lý, nhân viên hãng hàng không sẽ tiến hành lập biên bản, và báo cáo lên lãnh đạo hàng không để tìm hướng giải quyết. - trang - 1
 4. Báo cáo tiểu luận - Thiết kế hệ thống thông tin trông gửi hành lý 1.2 Các hồ sơ 1.2.1 Bảng giá (phân loại) Loại Trọng lượng Đơn giá A Dưới 10kg 5.000/1kg B Từ 10kg đến 20kg 7.000/1kg C Từ 20kg đến 30kg 9.000/1kg D > 30kg 15.000/1kg 1.2.2 Phiếu thanh toán Số phiếu xxxx Loại hành lý xxxxx, xxxxx, xxxxxx Tên hành khách Xxx Chuyến bay Xxx Thành tiền xxxx 1.2.3 Sổ ghi nhận gửi hành lý Chuyến bay Số phiếu Nhãn hành lý Loại hành lý Ghi chú Nơi đến Thành tiền xxx xx Xxx xxx Xx xxx xxxx xxx xx Xxx xxx Xx xxx xxxx xxx xx Xxx xxx Xx xxx xxxx xxx xx Xxx xxx Xx xxx xxxx 1.2.4 Sổ ghi trả hành lý Chuyến bay Số phiếu Nhãn hành lý Loại hành lý Sân bay Ghi chú yyyy Yyy yyy yyyy yyy yyy yyyy Yyy yyy yyyy yyy yyy yyyy Yyy yyy yyyy yyy yyy yyyy Yyy yyy yyyy yyy yyy - trang - 2
 5. Báo cáo tiểu luận - Thiết kế hệ thống thông tin trông gửi hành lý 2 MÔ HÌNH NGHIỆP VỤ 2.1 Bảng phân tích xác định chức năng, tác nhân và hồ sơ Động từ + bổ ngữ Danh từ Nhận xét Cân đo Hành lý Khoang chở hàng = Kiểm tra chỗ trống phòng = Thông báo Cho hành khách Loại hành lý = Ghi Phiếu cho khách Hành khách (tác nhân) Ghi Thông tin vào sổ Nhân viên hàng không (tác nhân) Kiểm tra phiếu Bàng phân loại hành lý Hồ sơ dữ liệu Đối chiếu Phiếu với hành lý Phiếu gửi Hồ sơ dữ liệu Viết Phiếu thanh toán Phiếu thanh toán Hồ sơ dữ liệu Ghi Sổ trả hành lý Sổ gửi hành lý Hồ sơ dữ liệu Kiểm tra Hành lý trong sổ Sổ trả hành lý Hồ sơ dữ liệu Lập Biên bản Biên bản Hồ sơ dữ liệu Lập báo cáo Bảng báo cáo Hồ sơ dữ liệu Kiểm tra Hành lý ở hiện trường Nhân viên hàng không (tác nhân) Lập Báo cáo Lãnh đạo hãng hàng không (tác nhân) Từ cột cuối cùng của bảng phân tích, ta rút ra được ba đối tượng có thể là tác nhân: Đó là hành khách, lãnh đạo hãng hàng không và nhân viên hàng không. Khi phân tích dựa vào bảng mô tả định nghĩa, ta chỉ còn lại tác nhân là HÀNH KHÁCH và LÃNH ĐẠO HÃNG HÀNG KHÔNG. 2.2 Thiết lập biểu đồ ngữ cảnh Thông tin về hành lý 0 Thông tin phản hồi Y/c báo cáo Phiếu thanh toan Hệ thống quản lý Khách Lãnh Phiếu gửi đạo HK nhận gửi hành lý Báo cáo Thông tin sự cố Biên bản sự cố Biểu đồ ngữ cảnh của hệ thống - trang - 3
 6. Báo cáo tiểu luận - Thiết kế hệ thống thông tin trông gửi hành lý 2.3 Lập biểu đồ phân rã chức năng Các chức năng chi tiết (lá) Nhóm lần 1 Nhóm lần 2 1. Cân đo hành lý 2. Kiểm tra chỗ trống Nhận gửi hành lý 3. Ghi phiếu 4. Thanh toán 5. Ghi sổ gửi 6. Kiểm tra phiếu Quản lý hành lý Trả hành lý cho 7. Đối chiếu phiếu khách 8. Ghi sổ trả hành lý 9. Kiểm tra sổ gửi Giải quyết sự cố 10. kiểm tra hiện trường 11. Lập biên bản 12. Lập Báo cáo Báo cáo Các nhóm các chức năng theo phương pháp từ dưới lên Quản lý hành lý 1. Nhận hành lý 2. Trả hành lý 3. Giải quyết sự cố 4. Báo cáo 1.1 Cân đo hành lý 2.1 Kiểm tra phiếu 3.1 Kiểm tra sổ gửi 4.1 Lập báo cáo 1.2 Kiểm tra chỗ 2.2 Đối chiếu phiếu 3.2 Kiểm tra hiện trường trống 1.3 Ghi phiếu 2.3 Ghi sổ trả HL 3.3 Lập biên bản 1.4 Thanh toán 1.5 Ghi sổ gửi Biểu đồ phân rã chức năng hoạt động trông gửi hành lý - trang - 4
 7. Báo cáo tiểu luận - Thiết kế hệ thống thông tin trông gửi hành lý 2.4 Mô tả chi tiết các chức năng lá (1.1) Cân đo hành lý: Khi có hành khách mang gửi hành lý, nhân viên hàng không phải tiến hành cân đo trọng lượng của hành lý từ đó xác định loại hành lý. Nếu hành lý là các chất dễ cháy nổ hoặc vi phạm các yêu cầu về an ninh thì từ chối cho hành khách gửi. (1.2) Kiểm tra chỗ trống: Xác định xem trên khoang chở hàng có còn chỗ để chứa hành lý không. (1.3) Ghi phiếu: nhân viên hàng không tiến hành kẹp nhãn cho hành lý, nhãn hành lý này do một chương trình ứng dụng sinh ra, và đảm bảo là duy nhất. Sau đó, nhân viên hàng không tiến hành ghi phiếu và gửi lại cho khách hàng giữ. (1.4) Thanh toán: Sau khi nhận phiếu gửi hành lý, hành khách phải thanh toán trước số tiền cước phí. (1.5) Ghi sổ gửi hành lý: sau khi hành khách thanh toán tiền cước vận chuyển, nhân viên hàng không tiến hành ghi thông tin vào sổ gửi hành lý. (2.1) Kiểm tra phiếu: Khi hàng khách đến sân bay nơi đến, sẽ đến nhận hành lý. Nhân viên hàng không có trách nhiệm kiểm tra tình trạng của phiếu gửi (không rách nát, hư hại…) (2.2) Đối chiếu phiếu: Khi hành khách mang hàng qua cửa kiểm tra, nhân viên hàng không sẽ đối chiếu xem số phiếu và nhãn hành lý có phù hợp không và đối chiếu theo kê khai hành lý lúc gửi. (2.3) Ghi sổ trả hành lý: nếu đúng là hành lý của hành khách thì trả cho họ và tiến hành ghi thông tin vào sổ trả hành lý (3.1) Kiểm tra số gửi: trong trường hợp khách hàng có khúc mắc về hành lý, nhân viên hàng không sẽ tiến hành kiểm tra sổ gửi xem hành khách đó có gửi đồ không, và kê khai hành lý có phù hợp không (3.2) Kiểm tra hiện trường: nhân viên hàng không tiến hành kiểm tra hiện trường, xác định xem hành lý có mất mát hay vấn đề gì không (3.3) Lập biên bản: Nhân viên hàng không tiến hành lập biên bản khi xác định thấy có vấn đề với hành lý của hành khách. 2.5 Liệt kê các hồ sơ sử dụng a. Bảng giá (và phân loại theo trong lượng) b. Phiếu gửi c. Sổ gửi hành lý d. Sổ trả hành lý e. Phiếu thanh toán f. Biên bản sự cố g. Báo cáo - trang - 5
 8. Báo cáo tiểu luận - Thiết kế hệ thống thông tin trông gửi hành lý 2.6 Lập ma trận thực thể chức năng Các thực thể a. Bảng giá (phân theo trọng lượng) b. phiếu gửi c. Số gửi hành lý d. Sổ trả hành lý e. Phiếu thanh toán f. Biên bản sự cố e. Báo cáo a b c d e f g Các chức năng nghiệp vụ 1. Nhận hành lý R C U C 2. Trả hành lý R R U 3.Giải quyết sự cố R R C 4. Báo cáo cấp trên R R R C - trang - 6
 9. Báo cáo tiểu luận - Thiết kế hệ thống thông tin trông gửi hành lý 3 PHÂN TÍCH MÔ HÌNH KHÁI NIỆM/LÔGIC 3.1 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0 Thông tin hành lý 1.0 2.0 Hết chỗ Phiếu gửi Bảng giá a Khách Hết phiếu Nhận hành lý Trả hành lý Phiếu gửi b Phiếu thanh toán Phiếu không hợp lệ Sổ gửi HL Sổ trả HL c d Khách Phiếu t.toán e TT sự cố y/c báo cáo 4.0 3.0 Không g.q Lãnh đạo Báo cáo Báo cáo Biên bản Giải quyết sự Biên bản f cố Báo cáo g - trang - 7
 10. Báo cáo tiểu luận - Thiết kế hệ thống thông tin trông gửi hành lý 3.2 Các biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 3.2.1 Biểu đồ của tiến trình “1.0. Nhận hành lý” Hết chỗ Khách t.tin hành lý Sổ trả HL d 1.1 1.2 Loại hành lý Cân đo (phân Kiểm tra chỗ loại) trống Bảng giá Còn chỗ Thông tin hành lý a Sổ gửi HL c 1.4 1.3 Phiếu gửi hành lý Phiếu gửi b Ghi sổ nhận Ghi phiếu Đã thanh toán Vé đã ghi 1.5 Thanh toán Phiếu t.toán e 1.0 Nhận hành lý - trang - 8
 11. Báo cáo tiểu luận - Thiết kế hệ thống thông tin trông gửi hành lý 3.2.2 Biểu đồ của tiến trình “2.0 trả hành lý” Phiếu không hợp lệ Phiếu gửi Khách 2.1 2.2 Phiếu đã kiểm tra Kiểm tra Đối chiếu “Sai” phiếu phiếu-hành lý “Đúng” Thông tin hành lý Sổ trả HL d 2.3 Ghi sổ trả 2.0 Trả hành lý - trang - 9
 12. Báo cáo tiểu luận - Thiết kế hệ thống thông tin trông gửi hành lý 3.2.3 Biểu đồ của tiến trình “3.0 Giải quyết sự cố” t.tin sự cố Khách 3.1 3.2 “còn gửi” “sai” Kiểm tra các Kiểm tra hiện “không gửi” t.tin sự cố sổ trường Khách Sổ trả HL d Sổ gửi HL đúng c Thông tin sự cố Biên bản f Biên bản 3.3 Lập biên bản 3.0 Giải quyết sự cố 3.3 Mô hình khái niệm dữ liệu: mô hình E-R 3.3.1 Bước 1: Liệt kê, chính xác, chọn lọc thông tin a. Bảng phân loại hành lý 1 2 3 c. Sổ ghi gửi hành lý 1 2 3 Tên loại hành lý V Chuyến bay số V Đơn giá gửi V Số phiếu (khách hàng giữ) V Trọng lượng V Nhãn hành lý (do nhân viên Hàng v không kẹp vào hành lý) Loại hành lý V Ghi chú V Nơi đến v Thành tiền V - trang - 10
 13. Báo cáo tiểu luận - Thiết kế hệ thống thông tin trông gửi hành lý b. Phiếu thanh toán 1 2 3 d. Sổ trả hành lý 1 2 3 Số phiếu thanh toán V Chuyến bay số V Loại hành lý V Số phiếu v Tên hành khách V Nhãn hành lý V Chuyến bay số V Loại hành lý V Thành tiền V Sân bay V Ghi chú V 3.3.2 Bước 2: Xác định thực thể và thuộc tính Tên loại hành lý => Loại hành lý(tên loại hành lý, trọng lượng, đơn giá) Số phiếu => Phiếu (số phiếu) Nhãn hành lý => Hành lý(nhãn hành lý) 3.3.3 Bước 3: Xác định mối quan hệ và thuộc tính Động từ: Gửi vào, nhận lại (về phía khách)  Ghi (nhận), trả : cái gì? Phiếu : cái gì? Phiếu cho cái gì? Hành lý cho cái gì? Hành lý Khi nào? Chuyến bay Khi nào? Chuyến bay Nơi đến Bao nhiêu? Tổng tiền - trang - 11
 14. Báo cáo tiểu luận - Thiết kế hệ thống thông tin trông gửi hành lý 3.3.4 Bước 4&5: Vẽ biểu đồ và Rút gọn GHI Số phiếu Nhãn hành lý PHIẾU HÀNH LÝ THUỘC Chuyến bay Nơi đến Số phiếu tt Chuyến bay LOẠI HÀNH LÝ THANH TOÁN Thành tiền Tên loại Trọng lượng Đơn giá 4 THIẾT KẾ MÔ HÌNH LÔGIC 4.1 Chuyển mô hình E-R sang mô hình quan hệ 4.1.1 Biểu diễn các thực thể PHIẾU => PHIẾU(số phiếu) (1) HÀNH LÝ => HÀNH LÝ(nhãn hành lý) (2) LOẠI HÀNH LÝ => LOẠI HÀNH LÝ(tên loại, trọng lượng, đơn giá) (3) - trang - 12
 15. Báo cáo tiểu luận - Thiết kế hệ thống thông tin trông gửi hành lý 4.1.2 Biểu diễn các quan hệ (4) => NHẬN HÀNH LÝ(số phiếu, nhãn hành GHI lý, chuyến bay, nơi đến) (5) => NHẬN HÀNH LÝ (số phiếu, nhãn THANH TOÁN hành lý, chuyến bay, nơi đến) (2’) => HÀNH LÝ(nhãn hành lý, tên loại) THUỘC 4.1.3 Chuẩn hóa Tất cả là chuẩn 3, không cần chuẩn hóa 4.1.4 Sơ đồ quan hệ của mô hình dữ liệu 1. PHIẾU 4. NHẬN HÀNH LÝ 2. HÀNH LÝ # số phiếu # số phiếu # nhãn hành lý # nhãn hành lý tên loại 6. TRẢ HÀNH LÝ 5. THANH TOÁN 3. LOẠI HÀNH LÝ # số phiếu # số phiếu TT # tên loại # nhãn hành lý nhãn hành lý số phiếu - trang - 13

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản