intTypePromotion=1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 143
      [banner_name] => KM - Normal
      [banner_picture] => 316_1568104393.jpg
      [banner_picture2] => 413_1568104393.jpg
      [banner_picture3] => 967_1568104393.jpg
      [banner_picture4] => 918_1568188289.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 6
      [banner_link] => https://alada.vn/uu-dai/nhom-khoa-hoc-toi-thanh-cong-sao-ban-lai-khong-the.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 14:51:45
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Luận văn Tiến sĩ Cơ học kỹ thuật: Phân tích đáp ứng của profile cánh máy bay theo cách tiếp cận đối ngẫu

Chia sẻ: Nguyễn Văn H | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:130

0
13
lượt xem
2
download

Luận văn Tiến sĩ Cơ học kỹ thuật: Phân tích đáp ứng của profile cánh máy bay theo cách tiếp cận đối ngẫu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung Luận án gồm: Phần mở đầu, 4 chương và kết luận: Chương 1 trình bày các kiến thức cơ sở liên quan đến lĩnh vực khí đàn hồi, sự tương tác giữa ba loại lực: Khí động, đàn hồi và quán tính; chương 2 cơ sở lý thuyết khí động học và các số liệu thực nghiệm đã có xây dựng mô hình thiết diện cánh máy bay chuyển động trong dòng khí không nén được và cuối cùng chương 3. Trình bày tiêu chuẩn đối ngẫu có trọng số cho vấn đề tuyến tính hóa tương đương hệ dao động phi tuyến, trong đó khi cho tham số trọng số bằng không sẽ thu được tiêu chuẩn tuyến tính hóa kinh điển.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Tiến sĩ Cơ học kỹ thuật: Phân tích đáp ứng của profile cánh máy bay theo cách tiếp cận đối ngẫu

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ<br /> --o0o- <br />  <br /> NGUYỄN MINH TRIẾT <br /> <br /> PHÂN TÍCH ĐÁP ỨNG<br /> CỦA PROFILE CÁNH MÁY BAY<br /> THEO CÁCH TIẾP CẬN ĐỐI NGẪU<br /> <br /> Chuyên ngành: Cơ kỹ thuật<br /> Mã số: 62 52 01 01<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ CƠ HỌC KỸ THUẬT<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC<br /> 1. GS.TSKH Nguyễn Đông Anh<br /> 2. PGS.TS Phạm Mạnh Thắng<br />  <br />  <br /> HÀ NỘI - 2017 <br /> <br /> II<br /> <br />  <br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br />  <br /> Tôi  xin  bày  tỏ  lời  cảm  ơn  sâu  sắc  tới  các  thầy  hướng  dẫn  khoa  học  là <br /> GS.TSKH. Nguyễn Đông Anh và PGS.TS. Phạm Mạnh Thắng, các thầy đã trực tiếp <br /> hướng dẫn tận tình và giúp tôi hoàn thành luận án này. <br /> Tôi cũng chân thành cảm ơn các nhà khoa học và các cán bộ của khoa Cơ học kỹ <br /> thuật & Tự động hóa, trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, và Viện <br /> Cơ học, Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam, đã tạo điều kiện thuận lợi, <br /> giúp đỡ tôi trong quá trình học tập, nghiên cứu tại đây. <br /> Hà Nội, ngày … tháng … năm 2017<br />  <br />  <br />  <br /> Nguyễn Minh Triết <br /> <br />   <br />  <br /> <br />  <br /> <br /> III <br /> <br />  <br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br />  <br /> Tôi  xin  cam đoan đây  là  công  trình nghiên  cứu  của riêng tôi.  Các  số liệu,  kết <br /> quả nêu trong luận án là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công <br /> trình nào khác.  <br /> Hà Nội, ngày<br />  <br /> <br /> tháng<br /> <br /> năm 2017<br /> <br /> Tác giả luận án <br /> <br />  <br /> <br />  <br />  <br />  <br /> <br />  <br /> <br />  <br /> <br />     Nguyễn Minh Triết <br /> <br />  <br /> <br /> IV<br /> MỤC LỤC<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................ II  <br /> LỜI CAM ĐOAN .....................................................................................................  III  <br /> MỤC LỤC ................................................................................................................  IV  <br /> DANH MỤC MỘT SỐ KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT ........................................... VI  <br /> DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ  .........................................................................  VIII  <br /> DANH MỤC BẢNG VÀ SƠ ĐỒ KHỐI .................................................................... IX <br /> MỞ ĐẦU ..................................................................................................................... 1 <br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài ....................................................................................... 1 <br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu ............................................................................................ 2 <br /> 3. Đối tượng nghiên cứu .......................................................................................... 3 <br /> 4. Nội dung nghiên cứu ........................................................................................... 3 <br /> 4.1. Phương pháp nghiên cứu .............................................................................. 3 <br /> 4.2. Hướng giải quyết .......................................................................................... 3 <br /> 4.3. Kết quả dự kiến ............................................................................................ 3 <br /> 5. Cấu trúc của luận án ............................................................................................ 4 <br /> CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ BÀI TOÁN PHÂN TÍCH ĐÁP ỨNG CỦA THIẾT <br /> DIỆN CÁNH ............................................................................................................... 7 <br /> 1.1. Khái niệm cơ bản về khí đàn hồi ....................................................................... 7 <br /> 1.2. Các nghiên cứu đáp ứng của thiết diện cánh ..................................................... 8 <br /> 1.3. Thiết diện cánh phi tuyến ................................................................................ 13 <br /> 1.4. Một số nghiên cứu liên quan ở trong nước ...................................................... 16 <br /> 1.5. Cách tiếp cận đối ngẫu .................................................................................... 18 <br /> 1.6. Vấn đề nghiên cứu của luận án ....................................................................... 19 <br /> Kết luận chương 1...................................................................................................... 20 <br /> CHƯƠNG  2.  MÔ  HÌNH  CƠ  HỌC  CỦA  THIẾT  DIỆN  CÁNH  CHUYỂN  ĐỘNG <br /> TRONG DÒNG KHÍ ................................................................................................. 21 <br /> 2.1. Lực khí động dừng và tựa dừng ...................................................................... 21 <br /> 2.1.1. Lực khí động dừng .................................................................................. 21 <br /> 2.1.2. Lực khí động tựa dừng ............................................................................. 25 <br /> 2.2. Phương trình chuyển động của thiết diện cánh ................................................ 28 <br /> 2.3. Hiện tượng flutter ........................................................................................... 30 <br /> 2.3.1. Hiện tượng mất ổn định 1 bậc tự do ......................................................... 30 <br /> 2.3.2. Hiện tượng mất ổn định 2 bậc tự do ......................................................... 32 <br /> 2.4. Tính toán vận tốc flutter trong hệ tuyến tính ................................................... 34 <br /> 2.4.1. Hệ tự dao động tổng quát ......................................................................... 34 <br /> 2.4.2. Thiết diện cánh 2 chiều có điều khiển PID ............................................... 36 <br /> <br />  <br /> <br />  <br /> <br /> V<br /> <br /> 2.5. Tính toán thiết diện cánh bằng phương pháp CFD .......................................... 37 <br /> 2.5.1. Mô phỏng khí động lực trên mô hình cánh máy bay ................................ 38 <br /> 2.5.2. Tối ưu hình dạng khí động sử dụng phương pháp SQP ............................ 45 <br /> 2.5.3. Mô phỏng CFD trên cánh máy bay với các góc tới lớn ............................ 53 <br /> Kết luận chương 2...................................................................................................... 61 <br /> CHƯƠNG 3. PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT ĐỐI NGẪU CHO BÀI TOÁN DAO ĐỘNG <br /> PHI TUYẾN .............................................................................................................. 62 <br /> 3.1. Phương pháp tuyến tính hóa tương đương ....................................................... 62 <br /> 3.1.1. Tiêu chuẩn tương đương kinh điển .......................................................... 63 <br /> 3.1.2. Tiêu chuẩn sai số thế năng ....................................................................... 64 <br /> 3.1.3 Tiêu chuẩn tương đương điều chỉnh .......................................................... 65 <br /> 3.2 Tiêu chuẩn đối ngẫu có trọng số ...................................................................... 66 <br /> 3.3. Những cải tiến của phương pháp đối ngẫu có trọng số .................................... 68 <br /> 3.3.1. Cải tiến 1 ................................................................................................. 68 <br /> 3.3.2. Cải tiến 2 ................................................................................................. 69 <br /> 3.3.3. Cải tiến 3 ................................................................................................. 69 <br /> 3.4 Áp dụng cho dao động tự do của hệ phi tuyến dạng Duffing bậc cao ............... 70 <br /> 3.5. Áp dụng cho dao động ngẫu nhiên .................................................................. 73 <br /> CHƯƠNG  4.  ÁP  DỤNG  KỸ  THUẬT  TUYẾN  TÍNH  HÓA  ĐỐI  NGẪU  CHO  BÀI <br /> TOÁN PHÂN TÍCH ĐÁP ỨNG PHI TUYẾN CỦA THIẾT DIỆN CÁNH ............... 76 <br /> 4.1. Mô hình thiết diện cánh .................................................................................. 76 <br /> 4.2. Phương trình xác định vận tốc tới hạn ............................................................. 79 <br /> 4.3. Áp dụng kỹ thuật tuyến tính hóa đối ngẫu ....................................................... 81 <br /> 4.4. Các ví dụ và tính toán bằng phương trình vi phân ........................................... 84 <br /> 4.4.1. Số liệu đầu vào ........................................................................................ 84 <br /> 4.4.2. Tìm vận tốc tới hạn bằng phương pháp số................................................ 87 <br /> 4.5. Kết quả tính toán với ví dụ 1 ........................................................................... 89 <br /> 4.6. Kết quả tính toán với ví dụ 2 ........................................................................... 90 <br /> 4.7. Kết quả tính toán với ví dụ 3 ........................................................................... 92 <br /> 4.8. Kết quả tính toán với ví dụ 4 ........................................................................... 94 <br /> 4.9. Kết quả tính toán với ví dụ 5 ........................................................................... 97 <br /> Kết luận chương 4.................................................................................................... 100 <br /> KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................................................. 102 <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................................................ 107 <br /> PHỤ LỤC ................................................................................................................ 116 <br /> <br />  <br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản