intTypePromotion=1
ADSENSE

Luyện thi Đại học Kit 1 - Môn Toán Bài 05: Bất phương trình chưa cân (Phần 1)

Chia sẻ: Lê Hoài | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

274
lượt xem
67
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các bài tập trong tài liệu này được biên soạn kèm theo bài giảng bài toán về bất phương trình chưa cân của thầy Lê Bá Trần Phương, để giúp các bạn kiểm tra, củng cố kiến thức. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luyện thi Đại học Kit 1 - Môn Toán Bài 05: Bất phương trình chưa cân (Phần 1)

  1. Khóa học LTĐH KIT-1: Môn Toán – Thầy Lê Bá Trần Phương Chuyên đề 03. PT, HPT, Bất phương trình BÀI 5. BẤT PHƢƠNG TRÌNH CHỨA CĂN (PHẦN 1) ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN Giáo viên: LÊ BÁ TRẦN PHƢƠNG Các bài tập trong tài liệu này được biên soạn kèm theo bài giảng Bài 5. Bất phương trình chứa căn (phần 1) thuộc khóa học LTĐH KIT-1: Môn Toán – Thầy Lê Bá Trần Phương tại website Hocmai.vn giúp các bạn kiểm tra, củng cố lại các kiến thức được giáo viên truyền đạt trong bài giảng Bài 5. Bất phương trình chứa căn (phần 1). Để sử dụng hiệu quả, bạn cần học trước bài giảng sau đó làm đầy đủ các bài tập trong tài liệu này. Bài 1: Giải các bất phương trình sau: a) x  3  2x 1 b) x2  x  1  x  3 Giải: a) x  3  2x 1  1  x 2 x  1  0 2    x  3  0  x  3  x3  x  3  (2 x  1) 2 4 x 2  5 x  4  0    Vậy tập nghiệm: T  3;  b) x2  x  1  x  3  x2  x  1  0  8  x  3  0  x  x 2  x  1  ( x  3) 2 7   8  Vậy tập nghiệm : T    ;    7  Bài 2: Giải các bất phương trình sau: a) 3x  2  4 x  3 b) 3x2  x  4  x  1 Giải: a) 3x  2  4 x  3  4 x  3  0  2 3 3x  2  0 3  x  4   2    x 1 4 x  3  0 3  x 1 3   3x  2  (4 x  3) 2  4 2  Vậy tập nghiệm: T   ;1  3  b) 3x2  x  4  x  1 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 -
  2. Khóa học LTĐH KIT-1: Môn Toán – Thầy Lê Bá Trần Phương Chuyên đề 03. PT, HPT, Bất phương trình  x  1  0  4  2  x  3 x  x  4  0 3   x 1  0 1  41     x  3x 2  x  4  ( x  1) 2  4  4  1  41  Vậy tập nghiệm: T   ;     ;    3  4  Bài 3: Giải bất phương trình: x2  4x  5  3x 17 Giải:  x2  4x  5  0  Bất phương trình  3 x  17  0  x 2  4 x  5  (3 x  17) 2    x  1  x  5  x  1  x  5    17  17  x   x   3  3 8 x 2  98 x  298  0  21  x  4  x  7 x7 Bài 4: Giải bất phương trình: 3x2  19x  20  4 x  4 Giải: 4 x  4  0 4 x  4  0 Bất phương trình   2  2 3x  19 x  20  0 3x  19 x  20  (4 x  4) 2 x  1  x  1  4 2  x  5  x   13x  51x  4  0  3 x  1 4   x  5    x  1   1 3   x4  13 Bài 5: Giải bất phương trình: 20x2  80x  105  2x  1  4 3x  5 Giải: 3 Điều kiện: x   5 Đặt: 2 x  1  u, 3 x  5  v, u , v  0  20 x 2  80 x  105  5(2 x  1)2  20(3x  5)  5u 2  20v 2 Thay vào bất phương trình ta có: 5u2  20v2  u  4v u  4v  0 u  4v  0  2  uv 5u  20v  u  8uv  16v 4(u  v)  0 2 2 2 2 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 2 -
  3. Khóa học LTĐH KIT-1: Môn Toán – Thầy Lê Bá Trần Phương Chuyên đề 03. PT, HPT, Bất phương trình  1 2 x  1  0 x   1  65  3x  5  2 x  1     2  x  3x  5  4 x  4 x  1 4 x 2  x  4  0 2 8  Bài 6: Giải bất phương trình: 9 x 2  2 x  x  1  1 Giải: Điều kiện: x  0 Bất phương trình  9 x 2  1  2 x  x  1  0 3x  1  3x  1 3x  1  0 2 x  x 1  1   (3 x  1)  3 x  1  0  2 x  x 1  1  3x  1  0  x  3  2x  4  Bài 7: Giải bất phương trình:  x   3x  10 x  3  0 2  2x  5  Giải:  5    x  2 x 5 0  2 Điều kiện:    3 x  10 x  3  0 2 1  x  3  3  3 x 2  10 x  3  0  1  x  3; Bất phương trình   3 2x  4  2  x  2 x  5  0  2x  7x  4  0  2 x  5  1  x  3; x  3 1 x 5    3 2 1  x  5   2 x  3 2 1 1 1 Bài 8: Giải bất phương trình: x   1 1 x x x Giải: x2  1 1 x 1 Bất phương trình    1 x x x Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 3 -
  4. Khóa học LTĐH KIT-1: Môn Toán – Thầy Lê Bá Trần Phương Chuyên đề 03. PT, HPT, Bất phương trình  x2 1  x 0   x 1  1  x  0 Điều kiện:  0   x x  1 x  0   x2  1 x 1 1 Bất phương trình    1 x x x x 1 x 1  x   x 1 1  x x 1  x 1    x  1  1  0 x  x  x 1 x 1  x 1 1  0  x 1  1 x x 1 x 1  x 1 2 x x 1 + Với 1  x  0 thì x  1   0  bất phương trình vô nghiệm x + Với x  1 thì theo bất đẳng thức côsi ta có: 1 1 x 1 ( x  1)   2 ( x  1).  2 x x x 1 1 5 Dấu “=” xảy ra  x  1   x2  x  1  0  x  x 2 1 x 1 1 5 Vậy ta có: x  1  2  x x x 2  1 5 1  x  2 Kết hợp với x  1    1 5 x   2 1 5 1 5 Đáp số: 1  x  x 2 2 Giáo viên: Lê Bá Trần Phƣơng Nguồn: Hocmai.vn Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 4 -
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2