intTypePromotion=1

Lý thuyết môn Kỹ thuật soạn thảo văn bản

Chia sẻ: Nguyễn Tú | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

1
1.156
lượt xem
421
download

Lý thuyết môn Kỹ thuật soạn thảo văn bản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo trắc nghiệm Lý thuyết môn Kỹ thuật soạn thảo văn bản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lý thuyết môn Kỹ thuật soạn thảo văn bản

 1. [D]ragon[0]Knigh[T] thanhmeo www.svktqd.com/forum 1.Tai sao cong tac quan ly to chuc lai can phai co 1 he thong vb Vì:-vb là phương tiện,là công cụ để thu nhập thông tin cần thiết cho tổ chức quản lý và người lãnh đạo -vb là phương tiện truyền đạt các quyết định quản lý -vb phản ánh trình độ tổ chức khoa học ,sáng tạo của cơ quan quản lý và người lãnh đạo -vb tạo nên sự thống nhất hành động,hướng hành động theo mục đích và mục tiêu đề ra -vb chỉ rõ cho mỗi cá nhân,bộ phận biết chức trách và bổ phận của mình trong tổ chức,hướng họ vào các hoạt động thống nhất -vb tạo ra sự đồng bộ các hoạt động quản lý,thừa hành và hướng các hoạt động này vào thực hiện có hiệu quả mục tiêu tổ chức 2.Tai sao noi vb la phuong tien truyen dat thong tin quan trong nhat trong cong tac quan ly to chuc Để thực hiện việc điều hành quản lý đất nước theo những mục tiêu đã định trước,các cấp các ngành phải sử dụng hệ thống các loại vb.Hệ thống vb đó chứa đựng những thông tin và dc truyền đạt cho cấp dưới.Các cấp dưới lại phản ánh hay phản hồi những hoạt động của mình bằng những loại vb nhất định.Các cơ quan cấp trên thu nhận,xử lý các nguồn thông tin của cấp dưới để rồi lại đưa ra các vb chứa đựng những thông tin khác để truyền đạt cho cấp dưới .Trong quá trình thu nhận và xử lý thông tin,giữa các cấp,các ngành,các đơn vị,các cá nhân cơ quan tổ chức kinh tế xã hội đã xuất hiện các mqh trên nhiều mặt cần giải quyết.Những cơ quan,tổ chức kinh tế xã hội nào đó lại trao đổi thông tin lẫn nhau để cùng nhau giải quyết,để cùng nhau tồn tại và phát triển.Trong quản lý giao dịch,giao dịch và kinh doanh,vb là phương tiện hết sức quan trọng để điều hành mọi hoạt động của cơ quan.Trên thực tế,người lãnh đạo ở bất kỳ cấp nào cũng là người chịu trách nhiệm chủ yếu về các hoạt động của lĩnh vực hay cơ quan mà mình phụ trách trên cơ sở những chức trách và thẩm quyền dc giao.Nhu vậy cùng 1 lúc họ phải thu nhận thông tin của cấp trên,cấp dưới,của đối tác; vừa phải có trách nhiệm báo cáo chuyển thông tin của mình đến các cấp,các ngành và đến các đối tác;nghĩa là phải trao đổi thông tin,mà việc trao đổi đó dc thực hiện chủ yếu thông qua hệ thống vb.Qua vb các chủ trương chính sách,các quy định thỏa thuận..dc chuyển đến đối tượng tác động 3.Tai sao cac vb quan ly to chuc phai co gia tri phap ly Chức năng pháp lý của vb dc thể hiện trong nội dung các vb chứa đựng các quy phạm pháp luật và các quan hệ luật pháp tồn tại trong xã hội,trong việc vận dụng các quy phạm pháp luật vào đời sống thực tiễn cũng như việc giải quyết các nhiệm vụ có tính bắt buộc theo quy định pháp luật.Nội dung trong vb chính là những phát ngôn chính thức của cơ quan,đơn vị,tổ chức kinh tế,chính trị xã hội.Vì thế vb phải có giá trị pháp lý làm cơ sở pháp lý cho hoạt động của mọi cá nhân,đơn vị,tổ chức kinh tế chính trị xã hội.Các mqh,các ràng buộc về mặt pháp lý giữa các ngành các cấp,giữa các cơ quan cũng như trong nội bộ đều dc thực hiện thông qua hệ thống vb.Vb là cơ sở pháp lý
 2. mang tính chuẩn mực và cưỡng chế trong việc vận dụng,giải quyết mọi vấn đề nảy sinh trong xã hội,trong đời sống thực tế 4.Tai sao noi vb la cong cu dac luc de cac nha lanh dao quan ly va dieu hanh to chuc Vb là phương tiện chứa đựng và truyền đạt các quyết định quản lý.Quản lý là hệ thống các biện pháp nhằm điều khiển hoạt động của 1 đối tượng nào đó theo những mục tiêu đã định trước,trên cơ sở tính toán những điều kiện,những nhân tố ảnh hưởng nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao.Hệ thống các biện pháp đó chủ yếu dc chuyển tải và truyền đạt thông qua hệ thống vb.Ở bất kỳ quốc gia nào,Nhà nước cũng đều quản lý đất nước thông qua hệ thống vb.Hệ thống vb luôn chứa đựng những chuẩn mực và giá trị xã hội thích hợp với mỗi giai đoạn lịch sử.Mọi chủ thể của xã hội,để thực hiện việc quản lý trong phạm vi đảm nhiệm của mình đều cần phải thông qua hệ thống vb.Hệ thống vb đó thể chế hóa các vấn đề liên quan đến cơ cấu tổ chức,lề lối làm việc,quan hệ giữa các cấp,giữa các bộ phận trong đơn vị…để tạo ra sự thống nhất hoạt động chung.Người lãnh đạo,người quản lý luôn phải ra những quyết định quản lý sau khi đã thu thập,xử lý,phân tích 1 cak đầy đủ và toàn diện những thông tin cần thiết thông qua hệ thống vb quản lý – giao dịch.Cấp dưới cũng như người lãnh đạo,đối tác cũng phải thực hiện những hoạt động theo những quyết định quản lý trong hệ thống các loại vb quản lý 5.Tai sao noi vb da thiet lap quan he xa hoi giua cac ca nhan,bo phan,to chuc?Hay chi ra 1 so vb thuc hien chuc nang nay Mọi vb ra đời đều bắt nguồn từ nhu cầu xã hội,từ yêu cầu của các mqh xã hội.Chúng phản ánh các mqh xã hội.Bất kỳ vb nào mới ra đời cũng đều phải hướng vào một quan hệ,hoặc là chung,hoặc là cụ thể nhất định.Do vậy qua vb ta có thể nhận biết dc những vấn đề xã hội đã và đang nảy sinh trên thực tiễn và cách thức giả quyết những vấn đề đó trong những điều kiện hoàn cảnh cụ thể nhất định.Sau khi ra đời,vb sẽ điều chỉnh 1 hay 1 số quan hệ xã hội nào đó đang tồn tại hay nhằm tạo ra những mqh xã hội mới cho phù hợp với hoàn cảnh và với sự tiến bộ xã hội. 6.Tai so noi vb la co so cua cong tac thanh tra kiem tra Kiểm tra là điều kiện tiên quyết và tất yếu nhằm đảm bào cho bộ máy hoạt động hiệu quả.Thông qua công tác ktra các cấp các ngành có thể phát hiện dc những hiện tượng quan lieu,giấy tờ,đánh giá đúng đắn năng lực lãnh đạo,tinh thần trách nhiệm,tính năng động,ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước của những cơ quan,cán bộ cấp dưới.Trên cơ sở phát hiện những sai sót đó,từng cơ quan sẽ ngăn chặn dc những sai lầm và đề ra những biện pháp khắc phục.Với công tác ktra thì hệ thống vb có ý ngĩa rất quan trọng,nó dc ktra xem xét dưới những giác độ sau: -Ktra tính hợp lý của việc xuất hiện hay ban hành vb.1 vb mới ra đời là phài xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn,phù hợp với điều kiện hoàn cảnh cụ thể nhất định.Nó phải ko trái với nội dung vb cấp trên cũng như với những vb đã ban hành trước đó. -Nội dung của vb và kết quả thực hiện chúng;.Điều đó có ngĩa là phải xem xét vb có tính khả thi hay ko,nói cách khác là có phù hợp yêu cầu của cuộc sống,quyền lợi và khả năng của đối tượng thi hành hay ko
 3. Qua công tác ktra ngiên cứu vb mới phát hiện ra dc những khiếm khuyết,những thiếu sót của vb,rút ra dc những nguyên nhân dẫn đến những sai lầm để khắc phục,rút ra những kinh nghiệm thành công hay thất bại trong công tác quản lý.Từ đó đánh giá dc năng lực,trách nhiệm của từng bộ phận,của từng cán bộ cũng như của cả bộ máy quản lý 7.Tai sao noi vb phan anh trinh do cua can bo quan ly va lanh dao Vì vb là phương tiện để truyền đạt các quyết định quản lý nên việc sử dụng phương tiện này ntn là tùy thuộc vào năng lực người quản lý lãnh đạo.Ngiên cứu hệ thống vb sẽ giúp người lãnh đạo nắm chắc dc chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Chính phủ từ đó có thể một mặt thực hiện đúng,tuân thủ đúng mặt khác có thể vận dụng sáng tạo vào những điều kiện hoàn cảnh cụ thể của cơ quan mình.Qua hệ thống vb người lãnh đạo hiểu rõ dc yêu cầu mệnh lệnh của cấp trên.Từ đó người lãnh đạo tiến hành yêu cầu cấp dưới thực hiện các quyết định quản lý đã ban hành,ktra hiệu lực của các loại vb thông qua kết quả công tác vận dụng vào các công tác nghiệp vụ hay tổ chức sản xuất.Như vậy vb là sản phẩm thể hiện sự tuân thủ,thi hành những quyết định của cấp trên cũng như thể hiện sự năng động sáng tạo của cấp dưới , thể hiện khả năng tổ chức công việc có khoa học hay ko của mỗi cơ quan,của mỗi người quản lý,của mỗi người lãnh đạo.Nhìn vào hệ thống ban hành vb của 1 cơ quan có thể đánh giá dc trình độ năng lực của người lãnh đạo.Nếu hệ thống cb của 1 cơ quan nào đó quá nhiều,quá sự vụ,quá đan xen,chồng chéo,cái nọ mâu thuẫn cái kia,cái sau phủ định cái trước,lĩnh vực này mâu thuẫn lĩnh vực kia…thì có thể thấy ngay đó là 1 hệ thống vb của 1 bộ máy quản lý tồi và ngược lại.Tóm lại qua hệ thống vb ta có thể phát hiện dc những bất cập,bất hợp lý trong hoạt động của bộ máy quản lý của mỗi cơ quan.Điều đó cũng cho phép đánh giá trình độ tổ chức,khả năng sáng tạo,tinh thần chấp hành,ý thức tôn trọng pháp luật,chấp hành những quy định,quyết định quản lý của cấp trên và sự vận dụng các vb cấp trên vào thực tiễn chỉ đạo hoạt động của cơ quan đơn vị mình 8.Tai sao noi vb phan anh ban chat cua cac su kien hien tuong trong to chuc o nhung pham vi ko gian vat thoi gian nhat dinh Vì: vb phản ánh những biến cố xã hội,những sự kiện xã hội đã hoặc đang xảy ra.Mọi biến cố lịch sử,mọi biến cố của cuộc sống,xã hội đương đại đều dc phản ánh trong nội dung của hệ thống vb.Thông qua hệ thống vb,người ta có thể nhận biết dc những biến cố,những sự kiện,những vấn đề chính trị,văn hóa và xã hội của thời điểm ban hành vb.Chúng như những bức tranh lịch sử phản ánh thực tại xã hội.Những vb chứa đựng dc lưu giữ,qua thời gian,chúng trở thành những vật chứa sử liệu quan trọng.Qua ngiên cứu hệ thống vb ta có thể thu lượm dc nhiều thông tin hữu ích nếu đứng trên giác độ sử liệu.Nó phản ánh mọi hoạt động của 1 xã hội hay của từng cơ quan,đơn vị qua các mốc thời gian 1 cak trọn vẹn,ko hề thêm bớt hay bị bóp méo.Vì vậy khi ngiên cứu lịch sử,người ta cần phải dựa vào hệ thống vb 9.Tai sao phai phan loai vb?Su phan loai vb co y nghia gi voi cong tac stvb Phải phân loại vb để có phương pháp soạn thảo và quản lý chúng cho thích hợp
 4. -Giúp cho người soạn thảo định hướng dc mình cần sử dụng loại vb nào trong trường hợp nào,ngôn ngữ cần sử dụng ra sao,tránh sự hiểu nhầm đến người tiếp nhận thông tin trong vb 10.Tai sao nha nuoc dat ra the thuc vb thong nhat va yeu cau cac to chuc tuan thu theo no Nhà nước đặt ra thể thức vb thống nhất và yêu cầu các tổ chức tuân thủ theo nó nhằm : -Để quán triệt và nâng cáo tính pháp lý cảu vb,để vb thực sự là công cụ sắc bén -Tạo sự thống nhất giữa các ngành,các cấp,các cơ quan,tổ chức,cá nhân… -Tránh dc sự tùy tiện khi stvb -Đảm bảo cho vb dễ đọc,dễ nhìn,dễ hiểu -Đảm bảo tính trang trọng cho vb 11.Tai sao soan thao vb phai tuan thu theo quy trinh soan thao vb?Chi ra cac loai vb tuan theo quy trinh do Soạn thảo vb phải tuân thủ theo quy trình soạn thảo vb vì : quy trình stvb là cách thức tiến hành,là các bước công việc dc sắp xếp theo những trình tự cụ thể nhất định để soạn thảo ra vb 1 cak khoa học nhất.Tuân thủ theo quy trình này người viết sẽ lựa chọn dc cách trình bày,cách viết,sử dụng ngôn ngữ văn phong và thời điểm ban hành thích hợp,tránh dc sai sót trong việc stvb.Giúp cho người viết hình dung dc điều mình cần viết,tránh phải sửa lại nhiều lần,tiết kiệm dc thời gian Quy trình stvb thường dc áo dụng đối với những vb lớn,phức tạp,bao hàm nhiều nội dung,đặc biệt là các vb quy phạm pháp luật,các bản điều lệ,quy chế…Tuy nhiên,trên thực tế ko phải stvb nào cũng phải tuân theo quy trình phổ biến đó mà có thể tuân theo quy trình cá biệt.Ko phải bao giờ người stvb cũng soạn thảo 1 bản đề cương hoàn chỉnh đối với những vb đơn giản,ít phức tạp như thông báo,công .…Thông thường thì người ta viết trực tiếp rồi sửa lại.Riêng về lấy ý kiến góp ý hoàn chỉnh cho vb,theo quy trình thì phải có sự tham gia đóng góp ý kiến của những người có kinh ngiệm soạn thảo hoặc phải có sự tham khảo ý kiến của nhiều người có liên quan trình người phụ trách để nhận những ý kiến đóng góp….Điều này chỉ dc áp dụng đối với việc soạn thảo những vb mang tính đại chúng,liên quan những vấn đề chung nhất,rộng nhất;ko áp dụng với những vb tác ngiệp đơn giản hay những vb chứa đựng những thông tin bí mật. 12.Tai sao cac vb phai tuan thu cac yeu cau ve noi dung vb?chung minh yeu cau do o 1 vb cu the Vb phải tuân tủ các yêu cầu về nội dung vb nhằm làm rõ những vấn đề cơ bản mà mục đích vb đặt ra,nhằm làm cho người tiếp nhận vb ko bị hiểu sai nội dung cần truyền đạt dẫn đến thực hiện sai 13.The nao la doan van?Viet 1 doan van voi chu de bat ky theo dung ket cau doan van
 5. Đoạn văn là cơ sở để tổ chức vb gồm 1 số câu gắn bó với nhau trên cơ sở để tổ chức vb gồm 1 số câu gắn bó với nhau trên cơ sở chủ đề bộ phận,cùng nhau phát triển chủ đề theo định hướng chung vb Các đoạn văn khác nhau có kích thước vật chất khác nhau:có thể vài trang,vài câu,thậm chí có thể 1 câu.Ta có thể nhận biết đoạn văn trong 1 khổ viết(tức giữa 2 chấm xuống dòng) 14.Phan biet cac loai phong cach ngon ngu?Cac van ban quan ly to chuc va kinh te doanh ngiep thuong su dung cac loai phong cach ngon ngu nao,tai sao -Phong cách khoa học : thích hợp với những vb phản ánh hoạt động tư duy trừu tượng của con người và phục vụ cho mục đích giao tiếp trong lĩnh vực khoa học 3 đặc trưng: tính chính xác khách quan,tính logic nghiêm ngặt và tính khái quát trừu tượng cao Đòi hỏi sử dụng nhiều và chính xác thuật ngữ khoa học,từ ngữ trừu tượng từ ngữ theo ngĩa đen sử dụng nhiều kiểu câu có cấu trúc phức tạp,đòi hỏi sự ngắn gọn súc tích -Phong cách báo chí công luận: thích hợp với những bản tin trên báo,đài và bản tin phản ánh hoạt động thong tin dư luận chung về các vấn đề xã hội 3 đặc trưng:tính chiến đấu,tính thời sự,tính hấp dẫn Sử dụng những từ ngữ,kiểu câu khuôn mẫu,kết hợp linh hoạt những từ ngữ,kiểu câu biểu cảm;chú trọng đến cách diễn đạt trinh bày sao cho rõ ràng,hấp dẫn,kích thích người đọc -Phong cách chính luận: thích hợp với những vb phản ánh những hoạt động tuyên truyền,giáo dục cổ động và phục vụ cho mục đích giao tiếp trong lĩnh vực chính trị xã hội 3 đặc trưng: tính bình giá công khai,tính lập luận chặt chẽ và tính truyền cảm mạnh mẽ Dùng những từ ngữ chính trị theo 1 lập trường quan điểm rõ ràng,nhất quán;dùng những từ ngữ giàu sắc thái tu từ,dùng những biểu cảm quen thuộc,dễ hiểu -Phong cách văn học nghệ thuật : thích hợp với những vb phản ánh hoạt động tư duy hình tượng của con người và phục vụ mục đích giao tiếp trong lĩnh vực văn hóa ngệ thuật 4 đặc trung: tính cấu trúc,tính hình tượng,tính cá thể hóa và tính khái quát hoá Dùng những từ ngữ mang tính khách quan,có tính biểu cảm cao,vừa dùng nhiều kiểu câu mới mẻ,kết hợp với các kiểu câu quen thuộc dễ hiểu;dùng nhiều phương tiện diễn cảm và các biện pháp tu từ nhằm tạo ra các giá trị,nội dung và giá trị ngệ thuật có sức lôi cuốn,hấp dẫn người đọc -Phong cách hành chính công vụ : biểu thị mqh giao tiếp của những người trong các đơn vị hành chính,các tổ chức đoàn thể xã hội theo 1 khuôn khổ nhất định 3 đặc trung: tính chính xác rõ ràng,tính khuôn mẫu lịch sự,tính ngiêm túc khách quan 15.Tai sao cac to chuc phai su dung cac loai cong van?Vai tro cua cac loai cong van doi voi hoat dong thương ngay cua to chuc Phải sử dụng công văn để: -Giao tiếp chính thức của cơ quan nhà nước với cấp trên,cấp dưới,đồng cấp và với công dân
 6. -Thực hiện các hoạt động thong tin,giao dịch,liên hệ công tác nhằm thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình Vai trò công văn: -Công văn hướng dẫn : hướng dẫn thực hiện chủ trương,chính sách,quyết định -Công văn giải thích: cụ thể hóa,chi tiết hóa nội dung của các văn bản như nghị quyết,chỉ thị… về việc thực hiện công việc nào đó mà cơ quan hoặc cá nhân nhận dc chưa rõ,có thể hiểu sai,thực hiện ko đúng hoắc ko thống nhất -Công văn chỉ đạo: các cơ quan cấp trên dùng thong tin cho các cơ quan cấp dưới về công việc vấn phải triển khai,cấn phải thực hiện -Công văn đôn đốc,nhắc nhở: các cơ quan cấp trên gửi cho các cơ quan cấp dưới nhắc nhở,chấn chỉnh hoạt động hoặc thi hành các chủ trương,biện pháp hay quyết định nào đó -Công văn đề ngị,yêu cầu: là vb của các cơ quan cấp dưới gửi cho các cơ quan cấp trên,hoặc các cơ quan ngang cấp,ngang quyền giao dịch với nhau để đề nghị,yêu cầu giải quyết những công việc nào đó có liên quan đến chức năng,nhiệm vụ,quyền hạn của các cơ quan đó -Công văn phúc đáp: trả lời về những vấn đề mà các cơ quan,cá nhân,tổ chức có yêu cầu liên quan đến chức năng nhiệm vụ của cơ quan ban hành văn bản này -Công văn mời họp: là công văn của các cơ quan,tổ chức,cá nhân chủ trì mời các cơ quan,tổ chức,cá nhân hữu quan đến dự họp,hội ngị,thảo luận…về các vấn đề liên quan 16.Tai sao cac to chuc phai su dung he thong bao cao?Vai tro he thong bao cao doi voi hoat dong quan ly – lanh dao to chuc Phải sử dụng báo cáo để -Sơ kết,tổng kết tình hình hoạt động,công tác quản lý trên lĩnh vực cụ thể theo chức năng,nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước,các tổ chức kinh tế,chính trị,xã hội -Đánh giá kết quả của 1 phong trào,1 chiến dịch,1 đợt khảo sát,1 vấn đề trong quản lý,từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm,những vấn đề cần đề nghị,bổ sung cho 1 chủ trương chính sách nào đó -Phản ánh 1 sự việc bất thường xảy ra trong hoạt động của cơ quan,đơn vị trên các lĩnh vực như : an ninh,trật tự,thiên tai,hỏa hoạn,dịch bệnh…để kiến nghị với cấp trên cách giải quyết hoặc cho phương hướng giải quyết (Loại báo cáo này thường dc gửi ngay lên cấp trên để cấp trên biết và xin ý kiến chỉ đạo,hỗ trợ các điều kiện khắc phục và ứng phó) Vai trò: -Phản ánh hoạt động quản lý theo chức năng,nhiệm vụ cơ quan -Dùng để phản ánh 1 sự bất thường xảy ra trong các lĩnh vực: an ninh,trật tự,thiên tai,hỏa hoạn,dịch bệnh -Dùng để đánh giá 1 phong trào,1 vấn đề nào đó -Để kiến nghị cấp trên,giải quyết và cho phương hướng xử lý 17.Khi nao can su dung bien ban?Vai tro bien ban doi voi xa hoi noi chung va cac to chuc noi rieng Biên bản là loại vb dùng trong các trường hợp:
 7. -ghi chép lại diễn biến và kết quả của 1 cuộc họp(hội ngị,đại hội).Loại biên bản này gọi là biên bản hội ngị -ghi chép lại tình tiết,diễn biến hay xác nhận những sự việc đã hoặc đang xảy ra trong hoạt động các cơ quan nhà nước,các tổ chức kinh tế,chính trị,xã hội.Loại biên bản này gọi là biên bản vụ việc,dùng để làm căn cứ cho những xử lý tiếp theo -ghi chép lại những nội dung trong nghiệm thu,bàn giao tài sản,tiền bạc,nhiệm vụ,công việc,công trình… giữa các cơ quan,đơn vị,cá nhân hoặc ghi chép lại nội dung liên quan trong thanh lý hợp đồng kinh tế.Các biên bản trong trường hợp này gọi là biên bản nghiệm thu…,biên bản bàn giao…,biên bản thanh lý hợp đồng kinh tế. Vai trò biên bản: -Biên bản ko có hiệu lực pháp lý để thi hành mà chủ yếu dc dùng làm chứng cứ minh chứng các sự kiện thực tế đã xảy ra -Cung cấp thông tin để làm cơ sở cho các quyết định xử lý hoắc minh chứng cho các nhận định,kết luận khác 18.Khi nao su dung to trinh?Vai tro cua to trinh doi voi cong tac quan ly lanh dao Tờ trình là loại vb mang tính chất trình bày dc sử dụng để đề xuất với cơ quan quản lý cấp trên phê chuẩn hay xét duyệt một chủ trương hoạt động,1 phương án công tác,một công trình xây dựng hoặc 1 giải pháp nào khác mà cơ quan viết tờ trình ko thể tự quyết định dc (theo phân cấp quản lý,theo những quy định hiện hành về thủ tục hành chính) Tờ trình có thể đề xuất những vấn đề liên quan đến các chủ trương,chính sách mới,các luật lệ,các quy trình mới…Tờ trình có khi cũng dc sử dụng để xin phê chuẩn những vấn đề thong thường trong điều hành và quản lý cơ quan như: mở rộng quy mô,thay đổi cơ cấu tổ chức,chức năng hoạt động,xây dựng them cở sở vật chất… 19 : Khi nao nguoi lanh dao su dung quyet dinh ? vai tro cua quyet dinh doi voi cong tac lanh dao ? +Chủ tich nước Thủ tướng chinh phủ Bộ trưởng Thủ trưởng cac cơ quan ngang bộ ̣ ́ ́ Thủ trưởng cac cơ quan ngang Bộ thủ trưởng cac cơ quan thuôc Chinh phủ Hôi đông ́ ́ ̣ ́ ̣ ̀ ̉ ́ ̀́ ́ ̉ ́ ̉ Thâm phan Toa an nhân dân tôi cao Viênj kiêm sooats nhân dân tôi cao ;Uy ban nhân dân cac câp ban hanh cac quyêt đinh chung chứ đung cac quy phmaj phap luât nhăm điêu ́ ́ ̀ ́ ̣́ ̣ ́ ́ ̣ ̀ ̀ chinh cac quan hệ xã hôi lien quan đên nhiu đôi tượng có hiêu lực thời gian và ko gian ̉ ́ ̣ ́ ̀ ́ ̣ rông lớn. ̣ + tât cả cac cơ quan nhà nước cac tổ chức kinh tế chinh trị xã hôi có chức năng quan ́ ́ ́ ́ ̣ ̉ lý đêu có quyên ban hanh cac quyêt đinh riêng theo đung cac chức năng thâm quyên để ̀ ̀ ̀ ́ ̣́ ́ ́ ̉ ̀ áp dung cac quy pham phap luât nhăm điêu chinh cac quan hệ xã hôi lien quan đên cac ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̀ ̀ ̉ ́ ̣ ́ ́ đôi tượng cụ thể có hiêu lực thời gian và ko gian xac đinh; tổ chức cac bộ may như :chia ́ ̣ ̣́ ́ ́ tach ;sat nhâp ;thanh lâp đơn vị mới hay giai quyêt nhân sự như :đề bat ;bổ nhiêm sa thai ́ ́ ̣ ̀ ̣ ̉ ́ ̣ ̣ ̉ khen thưởng kỷ luât … ̣ *vai trò : quyêt đinh là văn ban đc dung phổ biên trong cac cơ quan nhà nước tổ chức ̣́ ̉ ̀ ́ ́ kinh tế chinh trị xã hôi nhăm điêu chinh cac quan hệ trong xã hôi;điêu chinh cac quan hệ ́ ̣ ̀ ̀ ̉ ́ ̣ ̀ ̉ ́ trong nôi bộ cac cơ quan Nhà nước ;tổ chức kinh tế chinh trị xã hôi hoăc trong pham vi ̣ ́ ́ ̣ ̣ ̣ toan xã hôi ;Đây là phương tiên năng đông sang tao để chuyên từ tinh hướng thực tế ̀ ̣ ̀ ̣ ̣ ́ ̣ ̉ ̀
 8. sang tinh huông muc tiêu đông thời là phương tiên thể hiên tai năng người lanh đao đôi ̀ ́ ̣ ̀ ̣ ̣̀ ̃ ̣ ́ với đôi tượng bị quan ly; ́ ̉ ́ 20: khi nao thi su dung nghi quyet ? vai tro cua nghi quyet doi voi cong tac quan ly lanh dao ? +đôi với Quoc hôi và uy ban thường vụ Quôc hôi thì nghị quyêt là văn ban ghi nhạ sự ́ ́ ̣ ̉ ́ ̣ ́ ̉ nhat trí cua đai biêu quôc hôi về nhưng giai phap đôi với cac vân đề cua đât nước như ́ ̉ ̣ ̉ ́ ̣ ̃ ́ ́ ́ ́ ̉ ́ :kế hoach phat triên kinh tế –xã hôi ;chinh sach tai chinh tiên tệ quôc gia chinh sach dân ̣ ́ ̉ ̣ ́ ́ ̀ ́ ̀ ́ ́ ́ tôc tôn giao đôi ngoai quôc phong an ninh dự toan phân bố điêu chinh ngân sach nhà ̣ ́ ́ ̣ ́ ̀ ́ ̀ ̉ ́ nước;phê chuân quyêt toan ngân sach nhà nước phê chuân điêu ước quôc tế ….. ̉ ́ ́ ́ ̉ ̀ ́ +nghị quyêt chinh phủ đc ban hanh để quyêt đinh chinh sach cụ thể về xây dựng và ́ ́ ̀ ̣́ ́ ́ kiên toan bộ may hanh chinh nhà nước, từ trung ương đên cơ sở ,hướng dân kiêm tra ̣ ́ ́ ̀ ́ ́ ̃ ̉ Hôi đông nhân dân thực hiên cac văn ban cua cơ quan Nhà nước câp trên ;đam bao thực ̣ ̀ ̣ ́ ̉ ̉ ́ ̉ ̉ hiên Hiên phap và phap luât trong cac cơ quan nhà nước, tổ chức xã hôi , đơn vị vũ ̣ ́ ́ ́ ̣ ́ ̣ trang nhân dân và công dân ;thưc hiên chinh sach xã hôi ;dân tôc tôn giao ;quyêt đinh ̣ ́ ́ ̣ ̣ ́ ̣́ chủ trương , chinh sach cụ thể về ngân sach nhà nước ,tiên tệ ;phat triên văn hoa giao ́ ́ ́ ̀ ́ ̉ ́ ́ duc,y tế khoa hoc công nghệ ;bao đam môi trường cung cố và tăng cường quôc phong , ̣ ̣ ̉ ̉ ̃ ́ ̀ an ninh;thông nhât công tac quan lý đôi ngoai cua Nhà nước ‘ cac biên phap bao vệ ́ ́ ́ ̉ ́ ̣̉ ́ ̣ ́ ̉ quyên , lợi ich hợp phap cua công dân ;cac biên phap chông quan lieu , tham nhung trong ̀ ́ ́ ̉ ́ ̣ ́ ́ ̃ bộ may nhà nước phê duyêt cac điêu ước quôc tế thuôc thâm quyên cua Chinh phủ ́ ̣́ ̀ ́ ̣ ̉ ̀ ̉ ́ *vai trò :Ngị quyêt là văn ban ghi lai chinh xac nhưng kêt luân và quyêt đinh cua môt ́ ̉ ̣ ́ ́ ́ ̣ ̣́ ̉ ̣ hôi nghị tâp thể hay bộ phân thường vụ đai diên cho tâp thể , cung có khi là sự lien kêt ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̃ ́ cua ddaijdieenj nhiêu cơ quan tổ chức đơn vị khac nhau cung ban hanh trong trường ̉ ̀ ́ ̀ ̀ hợp đó goi là nghị quyêt lien tich .nôi dung nghi quyêt thường đề câp đên chủ trương ; ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ́ đường lôi chinh sach ‘kế hoach hoăc 1 vân đề ;biên phap cụ thể đã đc thao luân nhât trí ́ ́ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ́ ̉ ̣ ́ và đc thong qua ở hôi nghị theo môt thủ tuc nhât đinh. ̣ ̣ ̣ ̣́ ̣ 33 : tai sao cac doanh nghiep phai ky ket hop dong dai ly ? ban chat hop ̣ dong dai ly la gi ? vai tro cua no doi voi hoat dong quan ly kinh te doanh nghiep ? A: ban chât cua hợp đông đai lý : là sự thoa thuân giữa 2 bên ;trong đó môt bên (bên ̉ ́̉ ̀ ̣ ̉ ̣ ̣ đai lý ) đc sự uy quyên cua bên kia (bên giao đai lý ) cam kêt nhân danh bên giao đai lý ̣ ̉ ̀ ̉ ̣ ́ ̣ thực hiên môt hay nhiu giao dich vì lợi ich cua bên giao dich đai lý để đc nhân 1 khoan ̣ ̣ ̀ ̣ ́ ̉ ̣ ̣ ̣ ̉ tiên thù lao do bên giao đai lý trả ,theo hai bên thoa thuân về số lượng và thời han thanh ̀ ̣ ̉ ̣ ̣ ́ toan . Dich vụ đai lý có 2 hinh thức : hinh thức đai lý nhà nước và hinh thức đai lý tư ̣ ̣ ̀ ̀ ̣ ̀ ̣ nhân .Trong quan hệ dân sự hiên nay , hợp đong đai lý ngay cang có ý nghia quan trong ̣ ̀ ̣ ̀ ̀ ̃ ̣ trong viêc tao điêu kiên cho nhân dân và cac tổ chức từng bước thoa manxnhu câu sinh ̣̣ ̀ ̣ ́ ̃ ̀ hoat và san xuât kinh doanh cua minh ̣ ̉ ́ ̉ ̀ B: đăc điêm cua hợp đông đai lý : ̣ ̉ ̉ ̀ ̣ -về tinh chât đây là loai hợp đông song vụ có đên bù nêu cac chủ thể là cac tổ chức xã ́ ́ ̣ ̀ ́ ́ ́ hôi hợp phap thì hợp đông đai lý là hợp đông ưng thuân. ̣ ́ ̀ ̣ ̣ - chủ thể cua hợp đông đai lý :̉ ̀ ̣ + bên đai lý : có thê là công nhân (đai lý xổ xố )hoăc có thể là phap nhân (bưu điên đai ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ lý tiêt kiêm )có nghĩ vụ thực hiên môt hay nhiu giao dich môt cach có lợi cho bên giao ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣́
 9. đai ly.Bên đai lý sẽ dc hưởng môt khoan tiên thù lao (hoăc hoa hông ) sau khi thực hiên ̣́ ̣ ̣ ̉ ̀ ̣ ̀ ̣ tôt cac giao dich với người thứ 3 và đem lai kêt quả cho bên giao đai lý . ́́ ̣ ̣́ ̣ + bên giao đai lý : có thể là công nhân phpas nhân .nhà nước công hoa xã hôi chũ nghia ̣ ̣ ̀ ̣ ̃ viêt nam , có quyên yêu câu bên đai lý thực hiên tôt cac giao dich đã tham gia với n thứ ̣ ̀ ̀ ̣ ̣ ́́ ̣ 3 có quyên yêu câu bên đai lý phai giao cho minh toan bộ những kêt quả công viêc mà ̀ ̀ ̣ ̉ ̀ ̀ ́ ̣ bên đai lý đã hoan thanh . ̣ ̀ ̀ Bên giao đai lý có nghia vụ trả tiên thù lao cho bên đai lý .ngoai ra bên giao đai lý phai ̣ ̃ ̀ ̣ ̀ ̣ ̉ thanh toan cho bên đai lý nhưng chi phí cân thiêt hợp lý mà bên đai lý đã chi tiêu khi ́ ̣ ̀ ́ ̣ thực hiên giao dichjvowis người thứ 3. ̣ 34 : ban chat cua hop dong lao dong ? tai sao cac doanh nghiep phai ky ket hop dong lao dong ? vai tro cua hop dong lao dong doi voi hoat dong quan ly nhan su trong doanh nghiep ? a. Hợp đông lao đông là sự thao thuân giữa người lao đông và người sữ dung lao ̀ ̣ ̃ ̣ ̣ ̣ đông về viêc lam có trả công;diêu kiên lao đông quyên và nghia vụ cua môi bên trong ̣ ̣̀ ̀ ̣ ̣ ̀ ̃ ̉ ̃ quan hệ lao đông. ̣ b. cac doanh nghiêp phai ký kêt hợp đông lao đông vì : luât phap lao đông quy đinh ́ ̣ ̉ ́ ̀ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ quyên và nghia vụ cua người lao đông và cua cac doanh nghiêp,cac tiêu chuân lao ̀ ̃ ̉ ̣ ̉ ́ ̣ ́ ̉ đông ,cac nguyên tăc sử dung và quan lý lao đông .Để quy đinh trach nhiêm cua cac bên ̣ ́ ́ ̣ ̉ ̣ ̣ ́ ̣ ̉ ́ trong quan hệ lao đông giữa người sử dung cac doanh nghiepj và người lao đông ,luât ̣ ̣ ́ ̣ ̣ lao đông đã quy đinh phai ký ket hợp đông lao đông. ̣ ̣ ̉ ́ c.vai trò : Hợp đông lao đông thể hiên quan hệ có tinh chat luât phap giữa người sủ ̀ ̣ ̣ ́ ́ ̣ ́ dung lao đông và người lao đông trong sự thoa thuân trên cơ sở phap luât quy đinh .Hợp ̣ ̣ ̣ ̣ ̃ ̣ ́ ̣ ̣ đông lao đông đã bao vệ lợi ich cua người lao đông , đam bao tinh công băng , binh ̀ ̣ ̉ ́ ̉ ̣ ̉ ̉́ ̀ ̀ đăng trong quan hệ lao đông giua 2 bên . ̉ ̣ ̃ 32:hop dong khoan viec dc su dung trong nhưng hoat dong nao cua doanh nghiep ? vai tro cua no doi voi hoat dong quan ly kinh te doanh nghiep ? + Hợp đông khoan viêc là sự thoa thuân cua 2 bên , trong đó bên nhân khoan có ́ ̣ ̃ ̣ ̉ ̣ ́ nghia vụ hoan thanh môt công viêc nhât đinh theo yêu câu cua bên giao khoan và sau khi ̃ ̀ ̀ ̣ ̣ ̣́ ̀ ̉ ́ hoan thanh phai ban giao cho bên giao khoan kêt quả công viêc đó .Bên giao khoan nhân ̀ ̀ ̉̀ ́ ́ ̣ ́ ̣ kêt quả công viêc và có trach nhiêm trả cho bên nhân khoan tiên thù lao theo thoa thuân ́ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̀ ̃ ̣ đã thông nhât ́ ́ +đăc điêm hợp đông khoan viêc: ̣ ̉ ́ ̣ -là loai hợp đong ưng thuân trong đó quyên và nghia vụ dân sự cua cac bên sẽ ̀ ̣ ̀ ̃ ̉ ́ phat sinh khi đã có sự thoa thuân giao kêt hợp đông . ́ ̣ ́ ̀ -là loai hợp đong song vụ cả 2 bên đêu có quyên lợi à nghia vụ đôi với nhau ̣ ̀ ̀ ̀ ̃ ́ quyên lợi cua bên nay là nghia vụ cua bên kia và ngược lai. ̀ ̉ ̀ ̃ ̉ ̣ -là loai hợp đông có đên bù và thể hiên ở viêc bên giao khoan phai trả thù lao ̣ ̀ ̀ ̣ ̣ ́ ̉ ̣ ́ cho bên nhân khoan . + cac loai hợp đong khoan viêc : ́ ̣ ̀ ́ ̣
 10. -hợp đông khoan viêc toan bộ là hợp đong trong đó bên giao khoan trao cho bên ̀ ́ ̣ ̀ ̀ ́ nhân khoan toan bộ cac chi phí (cả chi phí vât chât lân chi phí công lao đông ) có lien ̣ ́ ̀ ́ ̣ ́̃ ̣ quan đên cac hoat đông để hoan thanh công viêc .Như vây trong khoan tiên mà người ́ ́ ̣ ̣ ̀ ̀ ̣ ̣ ̉ ̀ giao khoan trả cho ngươi nhân khoan bao gôm chi phí vât chât công lao đông và cả lợi ́ ̣ ́ ̀ ̣ ́ ̣ nhuân nữa . ̣ -hợp đông khoan viêc từng phân là hợp đông trong đó người nhân khoan phai tự lo ̀ ́ ̣ ̀ ̀ ̣ ́ ̉ cong cụ lao đông .Người giao khoan phai trả tiên khâu hao công cụ lao đông và tiên công ̣ ́ ̉ ̀ ́ ̣ ̀ ̣ lao đông . -hợp đông lao đong lam viêc là hợp đông mà người nhân viêc chỉ cân dung sức lao ̀ ̣ ̀ ̣ ̀ ̣ ̣ ̀ ̀ đông để hoan thanh công viêc .moi yêu tố vât chât cân cho quá trinh thực hiên công viêc ̣ ̀ ̀ ̣ ̣́ ̣ ́̀ ̀ ̣ ̣ do bên giao viêc đam nhân.như vây người giao viêc chỉ phai trả tiên công lao đông thuân ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ ̉ ̀ ̣ ̀ ́ tuy. 31: phan biet giua hop dong kinh te va hop dong dan su ? tai sao trong hop dong dan su phai co cac bien phap dam bao thuc hien hop dong dan su ? *hợp đông kinh tế :là sự thoa thuân băng văn ban tai liêu giao dich giữa cac bên ký kêt ̀ ̉ ̣ ̀ ̉̀ ̣ ̣ ́ ́ về viêc thực hiên công viêc san xuât , trao đôi hang hoa ,dich vụ nghiên cứu ứng dung ̣ ̣ ̣ ̉ ́ ̉̀ ́ ̣ ̣ tiên bộ khoa hoc kỹ thuât và cac thoa thuân khac có muc đich kinh doanh với sự quy ́ ̣ ̣ ́ ̃ ̣ ́ ̣́ đinh rõ rang quyên và nghia vụ cua môi bên để xây dựng và thực hiên kế hoach cua ̣ ̀ ̀ ̃ ̉ ̃ ̣ ̣ ̉ ̀ minh Con hợp đông kinh tế thể hiên quan hệ kinh tế giữa phap nhân với phap nhân hoăc ̀ ̀ ̣ ́ ́ ̣ giữa phap nhân với cá nhân có đăng ký kinh doanh. ́ Phân loai: căn cứ vao thời han thực hiên hợp đong kinh tế : ̣ ̀ ̣ ̣ ̀ ́ ̣ HDKT ngăn han ̣̀ HDKT dai han Căn cứ vao nôi dung cua hợp đong kinh tế : ̀ ̣ ̉ ̀ ́ ̀ ́ ̣ ̉ ̀ ́ ̣ ̀ HD mua ban hang hoa ; HD vân chuyên hang hoa; HD giao nhân thâu trong xây dựng; HD kinh tế dich vu;Hd hợp tac kinh doanh;Hd kinh doanh ; Hd lien doanh ; Hd ̣ ̣ ́ nghiên cứu khoa hoc và triên khai kỹ thuât; Hd gia công và đăt hang ; Hd thương mai ̣ ̉ ̣ ̣̀ ̣ quôc tế ; Hd uy thac xuât nhâp khâu . ́ ̉ ́ ́ ̣ ̉ *hợp đong dân sự :hợp đong dan sự là sự thoa thuân cua cac bên về viecj xac lâp thay ̀ ̀ ̉ ̣ ̉ ̣́ đoi hoăc châm dứt quyên và nghia vụ cua cac bên trong mua ban ;thuê vay mượn tăng ̉ ̣ ́ ̀ ̃ ̉ ́ ́ ̣ ;cho tai san ;lam hoăc ko lam 1 viêc ;1 dich vụ hoăc cá thoa thuân khac ̀̉ ̀ ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ ̉ ̣ ́ Hợp đông dân sự thể hiên những quan hệ trao đôi giữa công dân với công dân ̀ ̣ ̉ hoăc giữa công dân với phap nhân.Nôi dung cua hợp đông dân sụ găn với quyên và ̣ ́ ̣ ̉ ̀ ́ ̀ nghia vụ dân sự cua môi bên . ̃ ̉ ̃ Phân loai : hợp đông song vụ hợp đông đơn vụ ;hợp đông chinh ;hợp ̣ ̀ ̀ ̀ ́ đông phụ ;hợp đông vì lợi ich người thứ 3. ̀ ̀ ́ b: tai sao trong hop dong dan su phai co cac bien phap dam bao thuc hien hop dong dan su ? sau khi đã giao kêt hợp đong cac bên cso trach nhiêm thực hiên đây đủ cá nghia vụ trong ́ ̀ ́ ́ ̣ ̣ ̀ ̃ hợp đông môt cach tụ giac .Đông thời ac quyên và nghia vụ đó sẽ đc đam bao thực hiên ̀ ̣́ ́ ̀ ́ ̃ ̉ ̉ ̣ băng sự cưỡng chế cua Nhà nước khi môt bên cố tinh ko thực hiên nghia vụ cua ̀ ̉ ̣ ̀ ̣ ̃ ̉
 11. minh .môi bên tham gia hợp đong đêu có nghia vụ thực hiên đung moi điêu khoan như ̀ ̃ ̀ ̀ ̃ ̣ ́ ̣ ̀ ̉ đã quy đinh trong hợp đong hay do luât đinh.nêu ko thực hiên đay đủ cac nghia vụ như ̣ ̀ ̣̣ ́ ̣ ̀ ́ ̃ đã cam kêt trong hợp đong , bên vi pham cso thể phai chiu trach nhiêm dân sự do có ́ ̀ ̣ ̉ ̣ ́ ̣ hanh vi vi pham hợp đông. ̀ ̣ ̀ ̣ 29: hop dong kinh te dich vu dc ky ket cho cac hoat dong nao cua doing nghiep ? tai sao phai su dung no ? Hoat đong dich vụ bao gôm nhiêu hoat đong có tinhschaats khac hăn nhau (sua chữa ̣ ̣ ̣ ̀ ̀ ̣ ̣ ́ ̉ ̃ dung cụ may moc sua chửa công trinh kiên truc ;pvụ sinh hoat dich vụ phap lý dich vụ ̣ ́ ́ ̃ ́ ́ ̣̣ ́ ̣ bao vệ bao hiêm cho thuê tai san ;giới thiêu viêc lam môi giới hôn nhân và cac môi giới ̉ ̉ ̉ ̀̉ ̣ ̣̀ ́ khac …)vì vây nôi dung từng loai hợp đông cung rât đa dang cso khi cso sự khac biêt ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ̃ ́ ̣ ́ ̣ ́ ̉ đang kê. 23:tai sao cac doanh nghiep phai xay dung chien luoc san xuat kinh doanh doanh nghiep ? vai tro cua chien luoc san xuat kinh doanh doi voi hoat dong quan ly lanh dao ? chiên lược san xuât kinh doanh doanh nfhieepj thể hiên toan bộ đinh hướng sx kinh ́ ́ ̣ ̀ ̣ doanh trong môt chu kỳ đâu tư cơ ban hoăc trong 1 time dai thường là 5 – 10 năm .trong ̣ ̀ ̉ ̣ ̀ chiên lược cac giai đoan kinh doanh đc xac đinh rõ rang nhăm phuc vụ cho ý đồ mỡ ́ ́ ̣ ̣́ ̀ ̀ ̣ rông san xuât kinh doanh cua doanh nghiêp .Với nôi sung như vaayjchieens lược sx kinh ̣ ̉ ́ ̉ ̣ ̣ doanh doanh nghiêp tương đông với kế joachj trung han hay dai han cua doanh nghiêp. ̣ ̀ ̣ ̣̀ ̉ ̣ vai trò :là văn ban thể hiên những đinh hướng cơ ban trong hoat đong sxkinh doanh cua ̉ ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ̉ doanh nghiêp trong khoang time nhât đinh thường từ 5 năm trở lên . ̣ ̉ ̣́ đã vach ra hướng đi cụ thể trong môt khoang time dai theo những trât tự hoat ̣ ̣ ̉ ̀ ̣ ̣ đong nhât đinh nhăm ôn đinh sự mở rông và phat triên sx kinh doanh cua doanh nghiêp ̣ ̣́ ̀ ̉ ̣ ̣ ́ ̉ ̉ ̣ là cơ sở cho lâp kế hoach san xuât kinh doanh hang năm cua doanh nghiêp. Môi ̣ ̣ ̉ ́ ̀ ̉ ̣ ̃ kế hoach là môt chăng đường đã đc xac đinh rõ trong chiên lược vì vây cac nhà lâp kê ̣ ̣ ̣ ̣́ ́ ̣ ́ ̣ hoach năm dung chiên lược cụ thể hoa hoat đông tong 1 năm mà đã đc xac đinh rõ 1 ̣ ̀ ́ ́ ̣ ̣ ̣́ cach khai quat trong chiên lược . ́ ́ ́ ́ 24: tai sao cac doanh nghiep phai xay dung ke hoach san xuat kinh doanh doanh nghiep hang nam ? vai tro cua no ? Kế hoach san xuât kinh doanh thể hiên toan bộ cac quan hệ cua cac bộ phân trong và ̣ ̉ ́ ̣ ̀ ́ ̉ ́ ̣ ngoai doanh nghiêp ,xac đinh toan bộ hoat đôngcua doanh nghiepj trong 1 khoang time ̀ ̣ ̣́ ̀ ̣ ̣ ̉ ̉ nhât đinh thường là 1 năm .Dể thể hiên cụ thể chi tiêt rõ rang cả về ko gian và time cua ̣́ ̣ ́ ̀ ̉ cac hoat đông , chung ta cân phai soan thao kế hoach chung và cac kế hoach cụ thể để ́ ̣ ̣ ́ ̀ ̉ ̣ ̉ ̣ ́ ̣ lam đinh hướng cho hoat đông cả doanh nghiêp . ̀ ̣ ̣ ̣ Vai trò : có vai trò vô cung to lớn đôi với doanh nghiêp .kế hoach đã xac đinh trât tự ̀ ́ ̣ ̣ ̣́ ̣ công viêc từ đâu đên cuôi năm theo ko gian và time nhât đinh.kế hoach xac đinh đc khả ̣ ̀ ́ ́ ̣́ ̣ ̣́ năng hoat ddongpj cua doaanh nghiêp nhăm đap ứng nhu câu cua thì trường .Kế hoach ̣ ̉ ̣ ̀ ́ ̀ ̉ ̣ con giup cac nhà lanh đao chủ đông đc cac hoat đông san xuât kinh doanh cua minh .kế ̀ ́ ́ ̃ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ̉ ́ ̉ ̀ hoach con là cơ sở để chuân bị cac nguôn lực cho doanh nghiêp như : nguyên ;nhiên liêu ̣ ̀ ̉ ́ ̀ ̣ ̣ lao đông tai chinh … vì vây kế hoach là 1 công cụ quan lý hoat đông san xuât kinh doanh ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ̉ ́ cua doanh nghiêp có hiêu quả nhât. ̉ ̣ ̣ ́
 12. 25:khi nao doanh nghiep phai soan thao de an va du an san xuat kinh doanh ? vai tro cua no ? Dự án san xuât kinh doanh mới hoăc mở rông san xuât kinh doanh là ban luât chứng ̉ ́ ̣ ̣ ̉ ́ ̉ ̣ kinh tế cho 1 dự an cụ thể cua san xuât kinh doanh mới hoăc mở rông san xuât kinh ́ ̉ ̉ ́ ̣ ̣ ̉ ́ doanh .ngoai những văn ban cơ ban trên trong doanh nghiêp cac nhà quan lý con sử sung ̀ ̉ ̉ ̣ ́ ̉ ̀ ̣ cac lênh san xuât để cụ thể hoa nhiêm vụ kế hoach trao cho cac đơn vị trong công tac ̣́ ̉ ́ ́ ̣ ̣ ́ ́ ̀ ̀ ̉ ̀ điêu hanh cua minh . Vai tro: dự an san xuât kinh doanh mới có vai trò vô cung to lớn đôi với hoat đông ̀ ́ ̉ ́ ̀ ́ ̣ ̣ san xuât kinh doanh tren thị trường .cac doanh nghiêp xay dượng dự an san xuât kinh ̉ ́ ́ ̣ ́ ̉ ́ doanh mới bit chăc răng lwoij nhuân đôi với đau tư cua họ trong cả chu kì kinh doanh sẽ ́ ́̀ ̣ ́ ̀ ̉ là bao nhiêu .Dự an đâu tư mới con giup cho doanh nghiêp chũ đông chuân bị cac nguôn ́ ̀ ̀ ́ ̣ ̣ ̉ ́ ̀ lực cân thiêt cho hoat đông ,chủ đông viêc điêu hanh hoat đông để đat đc hiêu quả kinh tế ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ cao .Đăc biêt là dự an san xuât kinh doanh mới con là văn ban gôc và có sức thuyêt phuc ̣ ̣ ́ ̉ ́ ̀ ̉ ́ ́ ̣ cua doanh nghiêp trong viêc vay vôn hoăc kêu goi đâu tư. ̉ ̣ ̣ ́ ̣ ̣̀ 26 : khi nao doanh nghiep phai soan thao cac giai phap kinh te ky thuat ? vai tro ? Cac giai phap kinh tế kĩ thuât là cac văn ban nham điêu chinh nhwungx hoat ddoonhj ́ ̉ ́ ̣ ́ ̉ ̀ ̀ ̉ ̣ thwucj tế cho phù hợp với hoan canh cụ thể hoăc xac đinh nhwungx giai phap cân thiêt ̀ ̉ ̣ ̣́ ́ ̀ ́ áp dung vao trong hoat đông để khai thac hêt khả năng tiêm tang để tăng cường hiêu quả ̣ ̀ ̣ ̣ ́ ́ ̀ ̀ ̣ ̉ ́ san xuât kinh doanh. Vai trò : giai phap kinh tế có vị trí to lơn đôi với công tac quan lý noi chung .nó thể ̉ ́ ́ ́ ̉ ́ hiên đc tinh năng đông nhay ben ;phan ứng kinh hoat cua cac nhà quan lý đôi với sự thay ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̉ ̣̉ ́ ̉ ́ đôi trên thị trường .nó con giup cho cac nhà quan lý khai thac hêt khả năng cua nguôn ̉ ̀ ́ ́ ̉ ́ ́ ̉ ̀ lực để nâng cao hiêu quả kinh doanh .Giai phap kinh tế kỹ thuât giup cho oanh nghiêp ̣ ̉ ́ ̣ ́ ̣ bao vệ hoat đông san xuât kinh doanh cua minh khi có đe doa từ bên trong và bên ̉ ̣ ̣ ̉ ́ ̉ ̀ ̣ ngoai , khi găp những khó khăn phai vượt qua. ̀ ̣ ̉ ̣ ́ 21 : tai sao cac doanh nghiep phai hoat dong tren co so dieu le doanh nghiep ? vai trò ? Điêu lệ công ty là ban cam kêt cua tât cả cac thanh viên về thanh lâp tổ chức quan ̀ ̉ ́̉́ ́ ̀ ̀ ̣ ̉ lý và hoat đông cua công ty .điêu lệ công ty trach nhiêm hữu han phai dc tât cả thanh ̣ ̣ ̉ ̀ ́ ̣ ̣ ̉ ́ ̀ viên sang lâp châp nhân.Điêu lệ công ty cổ phân phai đc tât cả cac cổ đông châp ́ ̣ ́ ̣ ̀ ̀ ̉ ́ ́ ́ thuân.nôi dung cua điêu lệ công ty ko đc trai với cac quy đinh cua luât Doanh nghiêp và ̣ ̣ ̉ ̀ ́ ́ ̣ ̉ ̣ ̣ cac văn ban phap luât khac có lien quan. ́ ̉ ́ ̣ ́ Điêu lệ doanh nghiêp mag tinh chât quy pham rât lớn thể hiên ở 2 măt : trực tiêp cụ ̀ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ́ thể hoa phap luât và trực tiêp quy đinh những điêm cụ thể cho hanh đông. ́ ́ ̣ ́ ̣ ̉ ̀ ̣ Điêu lệ doanh nghiêp có tinh cưỡng chế cao .ban chât điêu lệ là cac quy đinh cac bên ̀ ̣ ́ ̉ ́ ̀ ́ ̣ ́ ̉ ̣́ ̣ ́ ̀ ̣ thao thuân ap đăt chi cac hanh đông chung. Điêu lệ doanh nghiêp có giá trị thực tiên cao .Điêu lệ là cac quy đinh cho cac hoat ̀ ̣ ̃ ̀ ́ ̣ ́ ̣ đông trên thực tế cua cac doanh nghiêp . ̣ ̉ ́ ̣ Điêu lệ doanh nghiêp quy đinh tât cả cac măt hoat đông cua tổ chức . ̀ ̣ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̉ Điêu lệ doanh nghiêp là 1 thể thông nhât cao trong hoat đông. ̀ ̣ ́ ́ ̣ ̣
 13. Vai trò : là cơ sở cho tổ chức hoat đong doanh nghiêp .là cơ sở găn kêt tât cả cac bên ̣ ̣ ̣ ́ ́ ́ ́ tham gia thanh lâp doanh nghiêp và là sự cam kêt cua môt tâp thể lao đông đôi với xã hôi ̀ ̣ ̣ ́̉ ̣̣ ̣ ́ ̣ .do vây tât cả cac doanh nghiêp hoat đông trong nên kinh trrs quôc dân phai có điêu lệ ̣́ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ́ ̉ ̀ doanh nghiêp do ban than doah nghiêp xây dựng nên hoăc do nhà nước quy đinh. ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ 22 : tai sao cac doanh nghiep phai su dung cac quy che va noi quy doanh nghiep ? vai tro cua quy che va noi quy doanh nghiep ? Quy chế quan trị doanh nghiêp là nhưng quy đinh thông nhât trong 1 linh vực hoat ̉ ̣ ̣ ́ ́ ̃ ̣ đông nao đó do người đung đâu tổ chức ap đăt nhăm tao ra sự thông nhât hoat đong ̣ ̀ ́ ̀ ́ ̣ ̀ ́ ́ ̣ ̣ trong doanh nghiêp và hiêu quả cao trong hoat đông . ̣ ̣ ̣ Nôi quy quan trị doanh nghiêp là những quy đinh thông nhât 1 hoat đông nao đó theo 1 ̣ ̉ ̣ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ̀ trât tự nhât đinh cua người đứng đâu tổ chức hay bộ phan tổ chức nhăm tao ra sự thông ̣ ̣́ ̉ ̀ ̣ ̀ ̣ ́ nhât hanh đong trong hoat đông đó .Trong linh vực kỹ thuât nôi dung đc goi là quy trinh ́̀ ̣ ̣ ̣ ̃ ̣ ̣ ̣ ̀ nhưu quy trinh vân hanh may moc thiêt bị quy trinh kỹ thuât và an toan lao đông… ̀ ̣ ̀ ́ ́ ́ ̀ ̣ ̀ ̣ Vai trò : là 1 hệ thông văn ban hêt sức quan trong nhăm đam bao hoat đông có ́ ̉ ́ ̣ ̀ ̉ ̉ ̣ ̣ hiêu quả .Xet trên quan điêm hệ thông điêu lệ doanh nghiêp là những quy đinh có tinh ̣ ́ ̉ ́ ̀ ̣ ̣ ́ chât nguyên tăc chunh nhât cho tât cả cac hoat dông cua doanh nghiêp nó phia dc cụ thể ́ ́ ́ ́ ́ ̣ ̣ ̉ ̉ hoa vao cac linh vực hoat đông riêng nhăm điêu tiêt cac hoat đông đó băng cac quy chế ́ ̀ ́̃ ̣ ̣ ̀ ̀ ́́ ̣ ̣ ̀ ́ và nôi quy.Do vây quy chế và nôi quy là những quy đinh cụ thể hoa từ điêu lệ doanh ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ̀ nghiêp.Với ban chât như vây quy chế và nôi dung đã tao nên sự thông nhât hanh đông ̣ ̉ ́ ̣ ̣ ̣ ́ ́̀ ̣ cua toan doanh nghiêp và hướng cac hanh đông đó vao thực hiên môt cach có hiêu quả ̉ ̀ ̣ ́ ̀ ̣ ̀ ̣ ̣́ ̣ muc tiêu đã đinh. ̣ ̣ www.svktqd.com/forum
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2