Mẫu bản đồ khu vực thăm dò (khảo sát, khai thác) khoáng sản

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
126
lượt xem
9
download

Mẫu bản đồ khu vực thăm dò (khảo sát, khai thác) khoáng sản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo mẫu biểu của Bộ tài nguyên và môi trường Mẫu bản đồ khu vực thăm dò (khảo sát, khai thác) khoáng sản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu bản đồ khu vực thăm dò (khảo sát, khai thác) khoáng sản

  1. Mẫu bản đồ khu vực thăm dò (khảo sát, khai thác) khoáng sản Mẫu số 16 Mỏ …………., xã ………….., huyện ……………, Tỉnh …………….. 4 4 4 4 4 4 5 24 63 64 65 66 67 68 24 37 37 Ranh giới khu vực (khảo sát, thăm dò, khai Bản đồ này là phụ trương kốm thác) theo Giấy phộp thăm dũ (khảo sỏt, khai 1 2 thỏc) (Tờn khoỏng sản)……….. số 1 2 .........../GP-BTNMT(UBND) ngày ..... thỏng ....năm ......... do Bộ trưởng Bộ Tài nguyờn và Mụi trường (Uỷ ban 24 24 36 36 nhõn dõn tỉnh……) cấp cho ………. 3 Khu vực….........thuộc địa phận xó……, huyện ………, tỉnh ……….. Diện tớch xin……….là …….. 2 4 km (ha) nằm trong ranh giới được xỏc định trờn bản đồ bởi cỏc điểm khộp Tọa độ các điểm góc 24 35 24 35 gúc ……….. (Đối với nước khoỏng, nước Tên X (m) Y (m) 3 núng ghi cụ thể cụng trỡnh khai thỏc, điểm gồm ký hiệu, vị trớ toạ độ của giếng 1 khoan) 4 2 Khu vực……….đó được đăng 3 ký nhà nước tại Cục Địa chất và 24 24 4 34 34 Khoỏng sản Việt Nam (Sở Tài nguyờn …… và Mụi trường tỉnh ….). Ngày ....thỏng ......năm...... Cục trưởng (Giỏm đốc) 4 4 4 4 4 4 (Ký tờn và đúng dấu) 24 63 33 64 65 66 67 68 24 33 Ngưòi thành lập Tỷ lệ 1/……….. Giám đốc (Tên doanh nghiệp) (Ký tên và đóng dấu) 23

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản