intTypePromotion=1

Mẫu Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ (Mẫu số: 07-VT)

Chia sẻ: Lộc Hàm | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:2

0
11
lượt xem
0
download

Mẫu Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ (Mẫu số: 07-VT)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ (Mẫu số: 07-VT) được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ (Mẫu số: 07-VT)

  1. Đơn vị:................... Mẫu số 07 ­ VT Bộ phận:................ (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT­BTC                       Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) BẢNG PHÂN BỔ NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU  CÔNG CỤ, DỤNG CỤ Tháng......năm......        Số:.................. Ghi Có các  Tài khoản  Tài khoản  Tài khoản242 TK 152 153  Giá  Giá  Giá  Giá  STT Đối tượng sử dụng  hạch  thực hạch  thực (Ghi Nợ các TK) toán  tế toán  tế A B 1 2 3 4 5 1 TK 621 – Chi phí nguyên liệu, vật liệu  trực tiếp ­ Phân xưởng (sản phẩm)… ­ ………………………….. 2 TK 623 – Chi phí sử dụng máy thi công TK 627 – Chi phí sản xuất chung 3 ­ Phân xưởng………………. TK 641 – Chi phí bán hàng 4 TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp 5 TK 242­ Chi phí trả trước  ………………………. 6 7 Cộng                Ngày .... tháng ....năm ....     Người lập biểu    Kế toán trưởng         (Ký, họ tên)   (Ký, họ tên)  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2