intTypePromotion=1

Mẫu Bảng tính toán lãi suất vay ngân hàng để mua thóc, gạo tạm trữ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Bèo Bánh | Ngày: | Loại File: XLSX | Số trang:3

0
64
lượt xem
2
download

Mẫu Bảng tính toán lãi suất vay ngân hàng để mua thóc, gạo tạm trữ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu Bảng tính toán lãi suất vay ngân hàng để mua thóc, gạo tạm trữ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 812/QĐ-TTg ngày 02/07/2012 ( Kèm theo Thông tư số 139/2012/TT-BTC ngày 20/08/2012 của Bộ Tài chính) Ghi chú: tỷ lệ lãi suất vay là tỷ lệ lãi suất vay ngân hàng bình quân của các ngân hàng thương mại để mua lúa, gạo tạm trữ theo chỉ đạo của TTCP ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Bảng tính toán lãi suất vay ngân hàng để mua thóc, gạo tạm trữ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

  1. Biểu số 3 Bảng tính toán lãi suất vay ngân hàng để mua thóc, gạo tạm tại Quyết định số 812/ ( Kèm theo Thông tư số 139/2012/TT-BTC ngày 2 Nhập kho tạm trữ Ngày Lượng Đơn giá Tiền 1 2 3 Ghi chú: tỷ lệ lãi suất vay là tỷ lệ lãi suất vay ngân hàng bình quân c ủa các ngân hàng th ương m ại đ ể mua lúa, g ạo t ạm tr ữ th
  2. ân hàng để mua thóc, gạo tạm trữ theo ch ỉ đ ạo c ủa Th ủ t ướng Chính ph ủ tại Quyết định số 812/QĐ-TTg ngày 02/07/2012 ng tư số 139/2012/TT-BTC ngày 20/08/2012 c ủa B ộ Tài chính) Tồn kho tạm trữ Trị giá tạm Tỷ lệ lãi Dư nợ vay NH trữ để tính suất vay Lượng Tiền hỗ trợ (%/năm) 4 5 6 7 8 g m ại đ ể mua lúa, g ạo t ạm tr ữ theo ch ỉ đ ạo c ủa TTCP …….. Ngày tháng năm Thủ trưởng đơn vị ( Ký tên và đóng dấu)
  3. Số ngày Số tiền đề dự trữ nghị hỗ trợ 9 10=7*8*9/360 năm
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2