intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

MẪU BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN VÀ GIẢI TRÌNH VIỆC TIẾP THU Ý KIẾN GÓP Ý ỦY BAN NHÂN DÂN.......

Chia sẻ: Tình Yêu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
115
lượt xem
5
download

MẪU BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN VÀ GIẢI TRÌNH VIỆC TIẾP THU Ý KIẾN GÓP Ý ỦY BAN NHÂN DÂN.......

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN VÀ GIẢI TRÌNH VIỆC TIẾP THU Ý KIẾN GÓP Ý ỦY BAN NHÂN DÂN....... Tên cơ quan soạn thảo..... -------Số: ....../........... V/v tổng hợp và giải trình việc tiếp thu ý kiến góp ý đối với dự thảo.... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------............, ngày tháng năm 20...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN VÀ GIẢI TRÌNH VIỆC TIẾP THU Ý KIẾN GÓP Ý ỦY BAN NHÂN DÂN.......

 1. BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN VÀ GIẢI TRÌNH VIỆC TIẾP THU Ý KIẾN GÓP Ý ỦY BAN NHÂN DÂN....... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Tên cơ quan soạn thảo..... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- ---------------- Số: ....../........... ............, ngày tháng năm 20... V/v tổng hợp và giải trình việc tiếp thu ý kiến góp ý đối với dự thảo.... Kính gửi: ........................................... Ngày ... tháng ... năm 20... (cơ quan soạn thảo) đã có Công văn số ... gửi các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị góp ý Dự thảo... Cho đến nay, đã có Công văn góp ý của các cơ quan sau đây: I. Các cơ quan 1. ... 2. ... II. Các tổ chức, cá nhân 1. ... 2. ... III. Các ý kiến góp ý cụ thể 1. Về sự cần thiết ban hành văn bản (nếu có ý kiến) 2. Về tên gọi của Dự thảo (nếu có ý kiến) 3. Về bố cục Dự thảo (nếu có ý kiến) 4. Về nội dung của Dự thảo IV. Giải trình về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo (Lưu ý thể hiện rõ các nội dung không được tiếp thu và lý do không tiếp thu).
 2. THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN SOẠN THẢO (Ký tên và đóng dấu) Nơi nhận: - HĐND/UBND; - Cơ quan thẩm định; - Lưu VT,...

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản