Mẫu báo cáo định kỳ xã nước thải

Chia sẻ: Nguyen Ms.Nguyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
247
lượt xem
34
download

Mẫu báo cáo định kỳ xã nước thải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu báo cáo định kỳ xã nước thải

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu báo cáo định kỳ xã nước thải

  1. DOANH NGHIỆP TN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THANH HƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: ...../ BC -DN ......., ngày .... tháng .... năm ..... BÁO CÁO ĐỊNH KỲ XÃ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC (Từ tháng 01/2009 đến tháng 12/2009) Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình I. Phần chung: 1. Tổ chức, cá nhân: ...................................................................... 2. Địa chỉ cơ quan: ........................................................... Điện thoại: ................... ; Fax: ....................................... 3. Giấy phép xã nước thải vào nguồn nước số: ............ ngày ........................ Thời hạn của giấy phép: Đến năm ......... (5 năm). Cơ quan cấp giấy phép: UBND tỉnh Quảng Bình. 4. Vị trí nơi xã thải: ............................................................................. Tọa độ vị trí điểm xã thải (hệ VN 2000) Vị trí 1: X = ............... Y = ........................ Vị trí 2: X = .............. Y = ..................... II. Kết quả hoạt động xã nước thải vào nguồn nước: Từ 01 tháng 01 năm 2009 đến 31 tháng 12 năm 2009 1. Phương thức và chế độ xã thải: Tự chảy. 2. Lưu lượng nước thải: 1500 m3/ngày,đêm
  2. 3. Các thông số về nồng độ chất ô nhiễm được phép xã thải: Kết quả xét Giới hạn cho phép theo TCVN 5945 nghiệm ÷ 2005 Đơn vị nước thải Thông số tính trước khi xã A B C vào nguồn nước Độ pH - . . . . BOD5 mg/l . . . . COD mg/l . . . . Crôm (VI) mg/l . . . . Sắt tổng số mg/l . . . . Sulfua mg/l . . . . Phospho tổng mg/l . . . . số Cadimi mg/l . . . . Amoniac (tính mg/l . . . . theo nitơ) Tổng nitơ mg/l . . . . 4. Nguồn nước tiếp nhận nước thải: Bờ biển Hải Ninh, huyện Quảng Ninh. III. Đề xuất, kiến nghị: .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. ................................................................................... GIÁM ĐỐC

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản