intTypePromotion=1

Mẫu báo cáo kiểm kê nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hóa, thành phẩm tồn kho của doanh nghiệp

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
1.097
lượt xem
50
download

Mẫu báo cáo kiểm kê nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hóa, thành phẩm tồn kho của doanh nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Mẫu báo cáo kiểm kê nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hóa, thành phẩm tồn kho của doanh nghiệp" ngoài việc kiểm kê lại các thông tin của hàng hóa, còn nhằm báo cáo lại giá cả của hàng hóa: theo giá sổ KT, theo giá xác định lại của các mặt hàng tồn kho ứ đọng và vật tư hàng hóa kém mất phẩm. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm nội dung chi tiết hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu báo cáo kiểm kê nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hóa, thành phẩm tồn kho của doanh nghiệp

Dưới đây là đoạn trích của "Mẫu báo cáo kiểm kê nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hóa, thành phẩm tồn kho của doanh nghiệp", mời các bạn tham khảo tài liệu để có thể soạn thảo một biểu mẫu hợp lý, chuẩn bị tốt cho quá trình thống kê và báo cáo kết quả về việc kiểm kê hàng hóa của doanh nghiệp.

Biểu 2b BCKK/DN: 

Tên đơn vị báo cáo:                                BÁO CÁO KIỂM KÊ NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU, CÔNG CỤ, DỤNG CỤ,  
……………………………………………         HÀNG HÓA, THÀNH PHẨM TỒN KHO CỦA DOANH NGHIỆP 
Thuộc đơn vị quản lý:                                                                          Có đến 0 giờ 1/7/2011 
………………………………………… 
Thuộc tỉnh, thành phố:  
……………………………………….. 
Thuộc Bộ, ngành: 
…………………………………………….. 
                                                                                                                                             Đơn vị tính: đồng 
Số TT
Tài sản
Mã số
Theo sổ kế toán
Thực tế kiểm kê
Trong đó
Chênh lệch
Ghi chú
 
 
 
 
 
Tồn kho ứ đọng không cần dùng
Vật tư hàng hóa
kém mất phẩm  chất
Do kiểm kê
Do điều  chỉnh giá
 
 
 
 
 
 
Theo giá số KT
Theo giá xác định lại
Theo giá số KT
Theo giá xác định lại
Theo giá số KT
Theo giá xác định lại
Thừa
Thiếu
Tăng
Giảm
 
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1 Hàng mua đang đi trên đường  
2 Nguyên liệu, vật liệu tồn kho 
3 Công cụ, dụng cụ trong kho 
4 Chi phí SXKD dở dang 
5 Thành phẩm tồn kho 
6 Hàng hóa tồn kho 
7 Hàng gửi đi bán 
8 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 

...

Để thuận lợi tham khảo tài liệu hơn, bạn đọc vui lòng đăng nhập tài khoản và tải "Mẫu báo cáo kiểm kê nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hóa, thành phẩm tồn kho của doanh nghiệp" về máy. Mặt khác, có một số mẫu kiểm kê khác có thể các bạn sẽ quan tâm như: Biên bản kiểm kê tài sản nhà trườngMẫu phiếu kiểm kê và đánh giá lại tài sản cố địnhTổng hợp 11 biểu mẫu kiểm kê tài sản.

 

ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2