intTypePromotion=1

MẪU BÁO CÁO DANH SÁCH GIÁO VIÊN CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO

Chia sẻ: Tình Yêu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
144
lượt xem
2
download

MẪU BÁO CÁO DANH SÁCH GIÁO VIÊN CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các mẫu báo cáo, biên bản kiểm tra cơ sở đào tạo/cơ sở đánh giá trình độ tiếng Anh nhân viên hàng không (kèm theo Hướng dẫn số 899 /HD-CHK, ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Cục Hàng không Việt Nam) Tên cơ sở đào tạo, huấn luyện: Mẫu số 1 BÁO CÁO DANH SÁCH GIÁO VIÊN CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO Tr. độ N. ngữ (Tiếng Anh, Pháp...) Số Họ và tên TT ngày sinh) 1 Nguyễn Thuý A Nữ - 18/9/1972 ( Giới tính Chức vụ, đơn vị công tác Nhân viên khai thác mặt đất Trình độ học vấn Cử nhân kinh tế, Trường … Nhóm ngành giảng dạy Khai...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU BÁO CÁO DANH SÁCH GIÁO VIÊN CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO

  1. Các mẫu báo cáo, biên bản kiểm tra cơ sở đào tạo/cơ sở đánh giá trình độ tiếng Anh nhân viên hàng không (kèm theo Hướng dẫn số 899 /HD-CHK, ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Cục Hàng không Việt Nam) Tên cơ sở đào tạo, huấn luyện: Mẫu số 1 BÁO CÁO DANH SÁCH GIÁO VIÊN CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO Tr. độ Chứng Nhóm Chứng chỉ Chức vụ, N. ngữ chỉ Kinh Số Họ và tên ( Giới Trình độ ngành Môn giảng chuyên môn Loại giáo đơn vị (Tiếng nghiệp nghiệm TT ngày sinh) tính học vấn giảng dạy về HK và các viên công tác Anh, vụ sư công tác Pháp...) dạy VBCC khác phạm 1 Nguyễn Thuý A Nhân viên Cử nhân Điểm Khai An toàn sân đỗ, ATSĐ Chứng chỉ Ghi quá trình Chuyên Nữ - 18/9/1972 khai thác mặt kinh tế, Toeic: thác mặt HH nguy hiểm (HVHK.06); NVSP công tác nghiệp hay đất Trường … 650 đất phục HHNH (ĐHSP Kiêm nhiệm, vụ (IATA.07) KTTP chuyến HCM .07) bay 2 Trần Văn B Đội Cử nhân Chứng Anh Nghiệp vụ Chứng chỉ CM CC ĐHSP Ghi quá trình Chuyên Nam - 12/5/1969 trưởngAn Luật chỉ B ninh ANHK ANKS, ANHK; GCN 2/2009 công tác nghiệp hay ninh kiểm Anh văn hàng ANCĐ; Huấn Nghiệp vụ Vũ Kiêm nhiệm, soát không luyện Kiến thức thuật Bộ Công ANHK; Hướng an. dẫn thực hành: ANKS, ANCĐ. Ngày tháng năm 20… Thủ trưởng Cơ sở ĐT-HL Người lập biểu (ký tên, đóng dấu) Ghi chú: Biểu này được gửi kèm theo báo cáo về giáo viên và bản sao các văn bằng, chứng chỉ giáo viên phù hợp.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2