intTypePromotion=1

MẪU BÁO CÁO DANH SÁCH GIÁO VIÊN MẦM NON ĐƯỢC HƯỞNG HỖ TRỢ KINH PHÍ THAM GIA ĐÓNG BHXH TỰ NGUYỆN NĂM...

Chia sẻ: Bèo Bánh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
76
lượt xem
3
download

MẪU BÁO CÁO DANH SÁCH GIÁO VIÊN MẦM NON ĐƯỢC HƯỞNG HỖ TRỢ KINH PHÍ THAM GIA ĐÓNG BHXH TỰ NGUYỆN NĂM...

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO... TRƯỜNG...... BÁO CÁO DANH SÁCH GIÁO VIÊN MẦM NON ĐƯỢC HƯỞNG HỖ TRỢ KINH PHÍ THAM GIA ĐÓNG BHXH TỰ NGUYỆN NĂM... (Kèm theo Thông tư liên tịch số 28/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 14 tháng 8 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Số sổ BHXH Tổng số năm, tháng đã tham gia đóng BHXH 5 Thời gian đóng BHXH còn thiếu so với mức 20 năm 6 Số tháng được hỗ trợ kinh...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU BÁO CÁO DANH SÁCH GIÁO VIÊN MẦM NON ĐƯỢC HƯỞNG HỖ TRỢ KINH PHÍ THAM GIA ĐÓNG BHXH TỰ NGUYỆN NĂM...

  1. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO... TRƯỜNG...... BÁO CÁO DANH SÁCH GIÁO VIÊN MẦM NON ĐƯỢC HƯỞNG HỖ TRỢ KINH PHÍ THAM GIA ĐÓNG BHXH TỰ NGUYỆN NĂM... (Kèm theo Thông tư liên tịch số 28/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 14 tháng 8 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) STT Họ và Ngày Số sổ Tổng Thời Số Ngày Đăng Ghi tên tháng BHXH số gian tháng bắt đầu ký nơi chú năm năm, đóng được hỗ tham thu, sinh tháng BHXH trợ kinh gia nộp đã còn phí BHXH BHXH tham thiếu so đóng tự tự gia với mức BHXH nguyện nguyện đóng 20 năm tự BHXH nguyện 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ......, ngày tháng năm .... NGƯỜI LẬP BIỂU HIỆU TRƯỞNG (ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) ... ngày tháng năm ......, ngày tháng năm .... PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẢO HIỂM XÃ HỘI (cấp huyện) TRƯỞNG PHÒNG GIÁM ĐỐC (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) Duyệt của UBND (cấp huyện) Tổng số người được hưởng hỗ trợ trong danh sách: ..... người ....., ngày.....tháng....năm .... CHỦ TỊCH (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) Ghi chú: - Cột 5: Ghi tổng thời gian đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội tính đến ngày người được hưởng hỗ trợ nghỉ việc vì hết tuổi lao động (nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi); - Cột 8: Ghi thời điểm người được hưởng hỗ trợ đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2