MẪU DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁC CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÔN GIÁO”

Chia sẻ: Trần Long | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
556
lượt xem
14
download

MẪU DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁC CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÔN GIÁO”

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu số 02 ( ban hàng thông tư số 07/2011/TT-BNV ngày 01 tháng 04 năm 2011 )

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁC CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÔN GIÁO”

  1. Mẫu số 02 ĐƠN VỊ……… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- năm 201 ……, ngày tháng DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁC CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÔN GIÁO” STT Họ và tên Năm sinh Chức Đang Nghỉ Số Dân Ghi tộ c vụ , hưu năm công chú nơi tác công Nữ Nam công tác tác trong ngành
  2. THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên, đóng dấu (Ghi rõ họ tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản