intTypePromotion=1

MẪU DANH SÁCH GIÁO VIÊN MẦM NON ĐỀ NGHỊ CHUYỂN XẾP LƯƠNG NĂM …..

Chia sẻ: Tình Yêu | Ngày: | Loại File: XLSX | Số trang:4

0
74
lượt xem
2
download

MẪU DANH SÁCH GIÁO VIÊN MẦM NON ĐỀ NGHỊ CHUYỂN XẾP LƯƠNG NĂM …..

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CƠ QUAN QUAN LÝ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP… Phụ lục 5 - Biểu số 1 TRƯỜNG: …………………… DANH SÁCH GIÁO VIÊN MẦM NON ĐỀ NGHỊ CHUYỂN XẾP LƯƠNG NĂM ….. (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 11 tháng 3 năm 2013 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính) Tổng số giáo viên: ………(biên chế:………...người, hợp đồng lao động………... người) Loại hình trường:…………………(công lập, dân lập) ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU DANH SÁCH GIÁO VIÊN MẦM NON ĐỀ NGHỊ CHUYỂN XẾP LƯƠNG NĂM …..

  1. CƠ QUAN QUAN LÝ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP… TRƯỜNG: …………………… D Tổng số giáo viên: ………(biên chế:………...người, hợp đồng lao động………... người) Loại hình trường:…………………(công lập, dân lập) Mức tiền lương hiện Số năm đóng Số Ngày tháng Trình độ đào Họ và tên BHXH bắt TT năm sinh t ạo buộc Tiền lương 1 2 3 4 6 7 Tổng số 1 Họ và tên A 2 Họ và tên B 3 Họ và tên C 4 Họ và tên D … Ghi chú: + Cột 8: Nếu đang trả tiền lương thì chia cho mức lương tối thiểu từng thời kỳ để thành hệ số NGƯỜI LẬP BIỂU
  2. DANH SÁCH GIÁO VIÊN MẦM NON ĐỀ NGHỊ CHUYỂN XẾP L ƯƠNG (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 11 thá của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính) .. người) Tiền lương, phụ cấp v Mức tiền lương hiện hưởng/tháng Đề nghị chuyển xếp hệ Tổng tiền lương, phụ Lương ngạch Kinh phí trích nộp số lương cấp và các khoản trích bậc Hệ số lương BHXH, BHYT, nộp theo lương BHTN 8 9 10 11 12 ng thời kỳ để thành hệ số lương.
  3. ỂN XẾP L ƯƠNG NĂM ….. BNV-BTC ngày 11 tháng 3 năm 2013 và Bộ Tài chính) iền lương, phụ cấp và các khoản trích nộp theo quy định Phụ cấp chức vụ Phụ cấp khu Phụ cấp ưu đãi Kinh phí trích nộp (nếu có) vực ngành BHXH, BHYT, BHTN 13 14 15 16 ……..ngày……..tháng……….năm… (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
  4. Phụ lục 5 - Biểu số 1 Đơn vị: Triệu đồng Tiền lương, phụ Kinh phí tăng thêm năm….. cấp, các khoản trích nộp tăng thêm 01 tháng 17 18 ……..ngày……..tháng……….năm……… HIỆU TRƯỞNG (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2