intTypePromotion=1
ADSENSE

Bảng kê mẫu

Xem 1-0 trên 0 kết quả Bảng kê mẫu
 • Tài liệu tham khảo Mẫu số: C1- 06/NS Theo TT số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của BTC Số :………………… bảng kê giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước (Dùng cho điểm giao dịch của KBNN) Ngày: ........... /............/................ Mã quỹ:................................................................................. Mã KBNN : ........................................................................... Nợ TK: ............................................................................. Có TK: ............................................................................. Mã ĐBHC:..........

  pdf1p butanyc 19-08-2010 1010 85   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu số: 02/BK-BLT Theo TT số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của BTC Số: …………… Ngày ………… bảng kê biên lai thu (Dùng cho cơ quan thu, điểm giao dịch của KBNN) Mã chương:……… mã ngành KT (K)….. TT Biên lai thu Số Ngày Họ tên người nộp tiền Số tiền (đồng) Tổng số T.Mục… T.Mục… T.Mục… T.Mục… Tổng cộng Tổng số tiền ghi bằng chữ: ........................................................................................................... ........................................................................................................................................

  pdf1p butanyc 19-08-2010 428 56   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu số: 03/BK-BLMG Theo TT số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của BTC Số: ……………….. Ngày ……………… bảng kê biên lai thu có mệnh giá (Dùng cho cơ quan thu, điểm giao dịch của KBNN) Mã chương:……… Mã ngành KT (K)….. TT Loại mệnh giá Số tờ Tổng số tiền Trong đó T.Mục… T.Mục… T.Mục… T.Mục… T.Mục… Tổng cộng Tổng số tiền ghi bằng chữ: ........................................................................................................... ..........................................................................................................................................

  pdf1p butanyc 19-08-2010 214 25   Download

 • MẪU BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN HÀNG HOÁ(Kèm theo Tờ Kỳ Người nộp khoản thu: Công ty TNHH Nhà nước MTV lọc hóa dầu Bình Sơn Mã số thuế:.Hoá đơn bán hàng STT.(1) I 1 2 3 4 5 Ký hiệu (2) NU/2009N NU/2009N NU/2009N NU/2009N

  xls3p banhnamdua 29-06-2013 90 4   Download

 • Mẫu số: 02B (Ban hành kèm theo Thông tư số / /2013)   BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA CHỊU KHOẢN THU ĐIỀU TIẾT (Kèm theo Tờ khai Quyết toán khoản thu điều tiết mẫu số 01B) Kỳ tính thu: năm .........

  xls3p banhnamdua 29-06-2013 81 3   Download

 • Mẫu Bảng kê thông tin (Mẫu số: D01-TS) được lập để liệt kê thông tin quản lý bảo hiểm xã hội được ban hành kèm theo quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

  doc3p luhhan 23-04-2021 1 0   Download

 • Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra (Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT) (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

  doc1p catbui 07-07-2009 6487 840   Download

 • Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào (Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT) (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

  doc1p catbui 07-07-2009 6261 754   Download

 • Mẫu Bảng kê chi tiết tiền lương công ty đưa ra hệ số lương, mức lương cơ bản và các khoản phụ cấp khác của các chức danh trong ban giám đốc, trưởng phòng, nhân viên, công nhân,... Mời các bạn cùng tham khảo!

  xls80p tuongvan 17-07-2009 3502 597   Download

 • Mẫu bảng kê chi tiết tiền lương công ty

  xls1p tuongvan 17-07-2009 5781 464   Download

 • Biểu mẫu về bảng kê chứng từ thanh toán

  doc1p angola 06-07-2009 3360 310   Download

 • Biểu mẫu:"Bảng kê thu mua hàng không có hóa đơn"

  doc1p giangltg 11-10-2009 3615 271   Download

 • Mẫu bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo Mẫu số: 01-2/TTĐB (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

  doc1p tuongvan 17-07-2009 1725 201   Download

 • Tài liệu tham khảo về Bảng kế hoạch tuyển dụng dưới đây hi vọng sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình công tác lập kế hoạch tuyển dụng nhân sự cho công ty. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc2p chuabietbo 17-04-2010 529 166   Download

 • Biểu mẫu " Bảng kê hàng hóa mua vào có hóa đơn bán hàng" dành cho sinh viên chuyên ngành kế toán

  pdf1p bachdiemmy 15-12-2009 1368 155   Download

 • Mẫu số: 01/BKNT theo Theo TT số 128/2008/TT-BTC. Bảng kê nộp thuế được sử dụng trong trường hợp người nộp thuế nộp tiền tại Ngân hàng thương mại đã được uỷ nhiệm thu hoặc nộp tiền trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước.

  pdf1p butanyc 19-08-2010 1120 148   Download

 • Bảng kê hàng hóa mua vào có hóa đơn bán hàng

  doc1p giangltg 11-10-2009 1011 143   Download

 • Mẫu bảng kê hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo Mẫu số: 01-1/TTĐB (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

  doc1p tuongvan 17-07-2009 1373 136   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào Mẫu số: 01 -2/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60 /2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)(Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT)

  pdf1p meomaythongminh 12-08-2010 418 123   Download

 • Tài liệu tham khảo mẫu bảng kê xuất nhập tồn hàng ngày

  doc1p orient_virtue 08-07-2010 1801 114   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bảng kê mẫu
p_strCode=bangkemau

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2