intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN (NẾU CÓ) VÀ SỬ DỤNG VỐN HUY ĐỘNG NĂM….. CỦA CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
78
lượt xem
4
download

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN (NẾU CÓ) VÀ SỬ DỤNG VỐN HUY ĐỘNG NĂM….. CỦA CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu báo cáo tình hình huy động vốn (nếu có) và sử dụng vốn huy động năm….. của cục đăng kiểm việt nam', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN (NẾU CÓ) VÀ SỬ DỤNG VỐN HUY ĐỘNG NĂM….. CỦA CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM

 1. PHỤ LỤC 06 (Kèm theo Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGTVT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tài chính) BÁO CÁO TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN (NẾU CÓ) VÀ SỬ DỤNG VỐN HUY ĐỘNG NĂM….. CỦA CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM Đơn vị: 1.000 đồng I. Tình hình vay, huy động vốn: Lãi Tên tổ Tên các cá Số tiền suất Nội dung Ghi chú chức cho nhân cho vay, huy phải vay vay động trả Vay dài hạn 1 … Vay ngắn hạn 2 … Huy động 3
 2. khác … II. Tình hình sử dụng vốn vay, huy động: Nội dung sử dụng Số tiền Ghi chú 1 Chi đầu tư XDCB - Dự án ……… 2 Chi hoạt động SXKD 3 Chi mục đích khác III. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn huy động, khả năng thanh toán các khoản vay và huy động vốn: - Đánh giá việc sử dụng vốn vay, vốn huy động có mục đích, có hiệu quả không? (Có số liệu để chứng minh). - Đánh giá khả năng thanh toán của công ty đối với các khoản vốn vay, vốn huy động đến hạn trả, lý do, kiến nghị.
 3. Hà Nội, ngày năm tháng Người lập biểu Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản