Mẫu biên bản và Nghị quyết Đại hội Công đoàn

Chia sẻ: Dangngoc Dao | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:15

1
4.064
lượt xem
254
download

Mẫu biên bản và Nghị quyết Đại hội Công đoàn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu biên bản và Nghị quyết Đại hội Công đoàn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu biên bản và Nghị quyết Đại hội Công đoàn

 1. Mẫu biên bản và Nghị quyết Đại hội Công đoàn 09/11/2009 // 2 phản hồi // Xem: 3 640 views // Chuyên mục: Văn bản // Thẻ: Văn bản. 0 Tên cơ quan chủ quản Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Tên đơn vị Độc lập – tự do – Hạnh phúc ……., ngày … tháng …. năm 2008. Biên bản Đại hội công đoàn Cơ quan  …………………………… Nhiệm kỳ 2008 – 2010 Thời gian:   h sáng ngày …. tháng …. năm 2008. Có mặt    :….  / ….. Vắng mặt  :  …. Đại biểu :     …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………. Chủ tịch đoàn:   – Đ/c …………………………………………………………… ­ Đ/c …………………………………………………………. Thư ký đoàn  :   ­ Đ/c …………………………… ­ Đ/c …………………………… Nội dung hội nghị: Phần I:
 2. Đ/c ………………….– Chủ tịch công đoàn đọc “ Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn  nhiệm kỳ 2005 – 2008, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2008 – 2010”. Phần II: Đ/c ……………………………………. Chủ nhiệm UBKT Công đoàn ……….đọc báo cáo “  Kết quả hoạt động của UBKT Công đoàn năm 2007”. Phần III: Các ý kiến tham gia vào báo cáo tổng kết. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Phần IV : Bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2008 – 2010: Đồng chí Chủ tịch Công đoàn chủ trì ­ Báo cáo đề án nhân sự; xin ý kiến biểu quyết về số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu BCH mới: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… + ứng cử: + Đề cử: + Xin rút: + Xác định số lượng: …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………
 3. + Chốt danh sách ứng cử viên để bầu: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………… + Giới thiệu Ban bầu cử  và Ban kiểm phiếu: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… Phần V : Đ/c ………………………….. thay mặt tổ thư ký thông qua  dự thảo “ Nghị quyết Đại hội  Công đoàn Cục Thống kê nhiệm kỳ 2008 – 2010”. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………
 4. ……………………………………………………………………………………… ­ Đại diện Đảng uỷ – Lãnh đạo phát biểu ý kiến ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Phần VI:  Kết quả bầu cử …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… ­ Đại diện Đảng uỷ – Lãnh đạo phát biểu ý kiến ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Phần VII:    Phát biểu của đại biểu cấp trên. Đ/c ………………………………………công đoàn viên chức thành phố phát biểu với hội  nghị về 1 số vấn đề sau: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Phần VII:   Đ/c …………………..tổng kết bế mạc. Hôi nghị kết thúc lúc  ………………………… phút cùng ngày. Thư ký hội nghị                Chủ tịch công đoàn                   Chủ tịch đoàn
 5. Công đoàn ………………… Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Công đoàn cơ quan………   Độc lập      – Tự do – hạnh phúc   ……….., ngày  …. tháng …… năm …… Nghị quyết Đại hội công đoàn Cơ quan ……………………………………. Nhiệm kỳ 2008 ­2010 Ngày …………….cơ quan ……………………..tiến hành Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ  ……… Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết công tác Công đoàn cơ quan ………nhiệm kỳ ……,  phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ …………. Đại hội cũng đã nghe các đại biểu góp ý kiến bổ sung vào báo cáo tổng kết và phương  hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới; Đại hội trân trọng và nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của  Đảng uỷ, của Công đoàn cấp trên. Đại hội đã thống nhất Quyết nghị như sau : Quyết nghị 1­ Nhất trí báo cáo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ ……,  phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ ………….
 6. 2­ Mục tiêu phấn đấu cụ thể: * Phấn đấu đạt kết quả thi đua năm sau cao hơn năm trước. * 100% đoàn viên Công đoàn đạt danh hiệu “ Đoàn viên Công doàn phấn đấu tốt”, trong  đó có từ …… đến …….% đạt danh hiệu “ Đoàn viên Công đoàn xuất sắc”. *……..% nữ đoàn viên Công đoàn đạt danh hiệu “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà” * …… đến ……..% cán bộ công chức đạt danh hiệu “ Người cán bộ công chức Trung  thành – Sáng tạo – Tận tụy – Gương mẫu”. * …….% tổ Công đoàn đạt danh hiệu “ Tổ Công đoàn tiên tiến”, trong đó có từ …… đến  …….% đạt danh hiệu “Tổ Công đoàn xuất sắc”. * Công đoàn cơ quan đạt danh hiệu “ Công đoàn cơ sở vững mạnh. 3­ Đại hội đã bần ra …….. đồng chí đủ tiêu chuẩn vào BCH Công đoàn cơ quan ……kê  nhiệm kỳ ………….. 4­ Đại hội giao cho BCH Công đoàn nhiệm kỳ ………..căn cứ Nghị quyết Đại hội, xây  dựng các chương trình kế hoạch và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội. T/M đoàn chủ tịch T/M thư ký đoàn
 7. Điều kiện thành lập Công đoàn cơ sở 04/12/2009 // 2 phản hồi // Xem: 943 views // Chuyên mục: Văn bản // Thẻ: Văn bản. 0 Các bước tiến hành thành lập Công đoàn sở Các văn bản thành lập Công đoàn sở (Trích Hướng dẫn số 703/HD­TLĐ ngày 06/5/2009 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt  Nam V /v Hướng dẫn thị hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Nghị định 96/2006/NĐ­ CP ngày 14/9/2006 của Chính phủ v /v:  Hướng dẫn thi hành Điều 153 Bộ Luật lao  động về Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời tại doanh nghiệp . 1/  CNVCLĐ Việt Nam làm công, hưởng lương, người lao động tự do hợp pháp, không  phân biệt nghề nghiệp, nam nữ, tín ngưỡng, nếu tán thành Điều lệ Công đoàn Việt Nam,  tự nguyện sinh hoạt trong một tổ chức cơ sở của Công đoàn, đóng đoàn phí theo qui định  thì được gia nhập Công đoàn. (Điều 1­ Chương I Điều lệ Công đoàn Việt Nam) 2/ Người gia nhập Công đoàn phải có đơn tự nguyện. Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở  xét, ra quyết định kết nạp và trao thẻ đoàn viên Công đoàn. Khi đoàn viên ra khỏi Công  đoàn. Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở xóa tên và thu lại thẻ đoàn viên (Điều 2Ñ, Điều 3  Chương I Điều lệ Công đoàn Việt Nam). * Trường hợp những nơi chưa thành lập CĐCS sẽ do Công đoàn cấp trên ra quyết định  kết nạp đoàn viên. 3/ Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; các hợp tác xã sản xuất công nghiệp,  tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, thương mại, dịch vụ; các cơ quan Nhà  nước; các đơn vị sự nghiệp hạch toán độc lập; các chi nhánh, văn phòng đại diện các  doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài có  sử dụng lao động là người Việt Nam…. được Công đoàn cấp trên ra quyết định thành  lập Công đoàn cơ sở khi có 5 đoàn viên trở lên (điểm a – Điều 16­ Chương III Hướng dẫn  số 703/HD­TLĐ ngày 06/5/2009)
 8. 4/ Doanh nghiệp được thành lập, chậm nhất sau 6 tháng kể từ ngày bắt đầu hoạt động,  Liên đoàn Lao động quận (gọi là Công đoàn cấp trên) có trách nhiệm thành lập tổ chức  Công đoàn cơ sở theo qui định của Bộ Luật lao động, Luật Công đoàn và Điều lệ Công  đoàn Việt Nam để đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao  động   và   tập   thể   lao   động   (khoản   1k­   Điều   3   ­Chương   I   Nghị   định   96/2006/NĐ­CP)  DulieuphungnghiaDieu kien thanh lap cong doan.doc 2 5/ Doanh nghiệp sau 6 tháng đi vào hoạt động nhưng chưa thành lập được tổ chức Công  đoàn thì được chỉ định thành lập Ban Chấp hành công đoàn lâm thời (khoản 1­ Điều 4­  Chương I Nghị định 96/2006/NĐ­CP). 6/ Công đoàn cấp trên (theo qui định tại khoản 1, Điều 3 Nghị định 96/2006/NĐ­CP)  nầy có thẩm quyền chỉ định Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời  (khoản 2 Điều 4­  Chương I Nghị định 96/2006/NĐ­CP) Các bước thành lập Công đoàn cơ sở 04/12/2009 // 3 phản hồi // Xem: 1 089 views // Chuyên mục: Văn bản // Thẻ: Văn bản. 0 Các bước tiến hành thành lập Công đoàn cơ sở như sau : Điều kiện thành lập Công đoàn sở Các văn bản thành lập Công đoàn sở Bước 1: Thống nhất với chủ doanh nghiệp việc thành lập CĐCS tại doanh nghiệp: 1/ Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động ….. tổ chức tuyên truyền Điều lệ Công đoàn Việt  Nam, trao đổi với chủ doanh nghiệp để thống nhất về việc thành lập CĐCS tại đơn vị, kết  nạp đoàn viên, chọn nhân sự Ban Chấp Hành lâm thời CĐCS . 2/ Đối với những đơn vị có số CNLĐ đã là đoàn viên công đoàn từ các nơi khác chuyển  sang, có đủ 5 đoàn viên thì tiến hành thành lập ngay CĐCS và chọn nhân sự tham gia  Ban Chấp hành lâm thời CĐCS. Chú ý: Ban Chấp hành lâm thời CĐCS ít nhất phải có từ 3 đến 5 người, đang làm việc tại  doanh nghiệp, phải là những đoàn viên nhiệt tình, hiểu biết về công đoàn, có khả năng  vận động CNLĐ gia nhập vào Công đoàn (có thể đề cử các anh, chị phụ trách tổ chức, kế 
 9. toán tham gia vào Ban chấp hành lâm thời để phối hợp với Ban Giám đốc giải quyết các  nhu cầu hợp pháp, chính đáng của người lao động). + Ban Chấp hành lâm thời có 3 người gồm: ­ 1 người giữ chức vụ chủ tịch ­ 2 người là ủy viên (trong đó chọn 1 người phụ trách kiểm tra) + Ban Chấp hành lâm thời có 5 người gồm: ­ 1 người giữ chức vụ Chủ tịch ­ 1 người giữ chức vụ Phó Chủ tịch ­ 3 người còn lại là ủy viên 3/ Đối với những đơn vị có từ 30 CNLĐ làm đơn gia nhập vào Công đoàn thì ngoài nhân  sự của Ban Chấp hành lâm thời CĐCS thì đề cử thêm 3 người tham gia vào ủy ban Kiểm  tra lâm thời (gồm 1 người ủy viên trong Ban Chấp hành lâm thời giữ chức vụ Chủ nhiệm  và 2 đoàn viên Công đoàn là ủy viên). 4/ Đối với CĐCS có dưới 30 đoàn viên thì đề cử 1 anh, chị trong Ban Chấp hành lâm thời  kiêm nhiệm phụ trách công tác kiểm tra. Bước 2: Đơn vị thực hiện các thủ tục xin thành lập CĐCS bao gồm: 1 Văn bản đề nghị thành lập CĐCS do người đại diện tập thể lao động ký và có xác nhận  thông qua chủ doanh nghiệp. 2 Đơn xin gia nhập tổ chức Công đoàn của mổi đoàn viên (kèm 1 ảnh màu 2×3 và ghi tên  phía sau ảnh). 3 Danh sách CNLĐ của doanh nghiệp, lao động có đơn gia nhập Công đoàn đề nghị kết  nạp đoàn viên và đoàn viên Công đoàn cũ từ các nơi khác chuyển đến có thể làm chung  1 danh sách . Nếu người nào có đơn gia nhập thì đánh chéo vào ô đơn gia nhập, người  nào là đoàn viên từ nơi khác chuyển đến thì ghi số thẻ đoàn viên. 4/ Danh sách trích ngang các Uỷ viên BCH lâm thời CĐCS. 5/ Danh sách trích ngang ủy Ban Kiểm tra lâm thời (nếu có trên 30 đoàn viênn). 6/ Bản sao giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc
 10. Giấy phép Đầu tư đối với những đơn vị có vốn nước ngoài. Tất cả văn bản trên gửi về cho Liên đoàn Lao động ……… Bước 3: Ban Thường vụ Liên Đoàn Lao Động Quận 1 ra quyết định kết nạp đoàn viên, thành lập CĐCS và chỉ định BCH lâm thời CĐCS (căn cứ vào hồ sơ đề nghị thành lập CĐCS) Bước 4: Tổ chức lể công bố quyết định kết nạp đoàn viên và thành lập CĐCS Sau khi cấp trên đã ra quyết định thành lập, Ban Chấp hành lâm thời CĐCS phải tổ chức  lễ kết nạp đoàn viên và thành lập CĐCS để công bố quyết định. Nội dung buổi lễ, thời  gian dự kiến khoảng 30 đến 45 phút bao gồm một số nội dung sau: 1/ Chào cờ – tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu. 2/ Công bố quyết định kết nạp đoàn viên công đoàn, trao thẻ đoàn viên, gắn huy hiệu Công đoàn. 3/ Công bố quyết định thành lập CĐCS và chỉ định BCH lâm thời. 4/ Phát biểu cảm tưởng của đoàn viên. 4/ BCH lâm thời ra mắt và trình bày chương trình hoạt động trong thời gian sắp tới, động  viên CNLĐ và đoàn viên góp ý xây dựng chương trình để CĐCS chính thức đi vào hoạt  động. 5/ Phát biểu của chủ doanh nghiệp. 6/ Phát biểu của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận 1. 7/ BCH lâm thời tiếp thu – Bế mạc. Bước 5: Ban Chấp hành lâm thời CĐCS tiếp tục tổ chức tuyên truyền về Luật Công đoàn, Điều lệ  CĐVN cho toàn thể CNLĐ tại đơn vị, nói rõ mục đích ý nghĩa của việc thành lập Công  đoàn qua đó vận động CNLĐ đơn vị gia nhập Công đoàn, Ban Chấp hành lâm thời CĐCS  sẽ xem xét, ra quyết định kết nạp đoàn viên, cấp thẻ và báo cáo kết quả về Liên đoàn  Lao động quận 1.
 11. Các văn bản xin thành lập Công đoàn cơ sở 04/12/2009 // 2 phản hồi // Xem: 787 views // Chuyên mục: Văn bản // Thẻ: Văn bản. 0 Các bước tiến hành thành lập Công đoàn sở Điều kiện thành lập Công đoàn sở CÔNG TY: ………………………………….         CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM ĐỊA CHỈ : …..………………………………..                  Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc (V/v: Thành lập Công đoàn cơ sở)                        ……, ngày … tháng …năm 200…… Kính gửi :   LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG ……….. ­ Căn cứ vào giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ……………………….., do Sở Kế  hoạch Đầu tư Thành phố cấp ngày ……../………/………. ­ Căn cứ vào Điều 153 của Bộ luật Lao động hiện hành về việc thành lập tổ chức Công  đoàn tại các doanh nghiệp và Nghị định số 96/2006/NĐ­CP ngày 14/9/2006 của Chính  phủ về việc hướng dẫn thi hành Điều 153 Bộ luật Lao động về Ban chấp hành Công đoàn  lâm thời tại doanh nghiệp. Hiện nay công ty đang hoạt động kinh doanh:……………………………………………… ­    Tại số nhà …………. đường ………… phường ………………… Quận….TP…………. ­    Số Điện thoại : ……………………………………; ­   Có số lao động là …………………… người. Để thực hiện đúng Bộ Luật lao động, Ban Giám đốc công ty và đại diện tập thể người lao  động kính đề nghị Liên đoàn Lao động Quận 1 cho phép đăng ký thành lập tổ chức Công  đoàn nhằm giúp chúng tôi thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ cho người lao động và cho  doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật.
 12. Mong các đồng chí sớm giải quyết. Trân trọng kính chào ! ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG                      ĐẠI DIỆN TẬP THỂ NGƯỜI LAO  ĐỘNG (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)                                     (Ký, ghi rõ họ tên) ********************************************************************************** CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN GIA NHẬP CÔNG ĐOÀN Kính gửi:   BAN THƯỜNG VỤ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG…………. Tôi tên :  …………………………        Giới tính :           Nam         Nữ Ngày sinh:        ……… /………/……………     Dân tộc : ……………  Tôn giáo : ………… Hiện ngụ tại : ……………………………………………………………………………… Hộp thư (email) : …………………………………………     Điện thoại : ……………… Trình   độ   :            –   Học   vấn   :        ………………………             –   Chuyên   môn   :  ………………… ­ Tin học :         ………………………            – Ngoại ngữ :  …………………… ­ Lý luận Chính trị :       Cao cấp  / Trung cấp /    Sơ cấp Là Đảng viên : Có / Không Nghề nghiệp – Chức vụ :  ………………………………………………………………… Tên đơn vị :      …………………………………………………………………………………
 13. Sau khi học tập Điều lệ Công đoàn Việt Nam, tôi hoàn toàn tán thành và tự nguyện làm  đơn này gửi đến Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động ……. để xin được kết nạp vào tổ  chức Công đoàn Việt Nam. Tôi hứa sau khi được kếp nạp, tôi sẽ thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của người đoàn viên  Công đoàn và đóng đoàn phí hàng tháng. Kính mong được chấp thuận của tổ chức Công đoàn. Chân thành cám ơn ! ……………., ngày ……… tháng ……… năm 200…. Người làm đơn (Ký, ghi rõ họ tên) **************************************************************** CÔNG TY: ……………………………………………… ĐỊA CHỈ : ………………………………………………. ĐT/FAX : ………………………………………………. DANH SÁCH LAO ĐỘNG GIA NHẬP TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN Ngày sinh Trình độ Chuyên Chức vụ Đảng Tôn Đơn xin STT Lý luận Dân tộc Địa chỉ Họ và tên Nam Nữ Học vấn môn công tác viên giáo gia nhập chính trị nghiệp vụ ****************************************************************  CÔNG TY: ……………………………………………… ĐỊA CHỈ : ………………………………………………. ĐT/FAX : ………………………………………………. WEBSITE : …………………………………………….
 14. DANH SÁCH TRÍCH NGANG BAN CHẤP HÀNH LÂM THỜI Ngày sinh Trình độ Chuyên Chức vụ Đảng STT Lý luận Dân tộc Tôn giáoĐịa chỉ Họ và tên Nam Nữ Học vấn môn công tác viên chính trị nghiệp vụ ĐẠI  DIỆN NGƯỜI  SỬ  DỤNG  LAO  ĐỘNG               ĐẠI  DIỆN  TẬP  THỂ  NGƯỜI  LAO  ĐỘNG (Ký,ghi rõ họ tên, đóng dấu)                                         (Ký, ghi rõ họ tên) **************************************************************** CÔNG TY : …………………………………………………………………………. ĐỊA CHỈ : ………..…………………………………………………………………. ĐT/FAX : .……………………………………………………………………………. WEBSITE : .………………………………………………………………………… DANH SÁCH TRÍCH NGANG ỦY BAN KIỂM TRA LÂM THỜI Ngày sinh Trình độ Chuyên Chức vụ STT Lý luận Đảng viên Dân tộc Tôn giáo Họ và tên Nam Nữ Học vấn môn nghiệp công tác chính trị vụ ĐẠI  DIỆN NGƯỜI  SỬ  DỤNG  LAO  ĐỘNG               ĐẠI  DIỆN  TẬP  THỂ  NGƯỜI  LAO  ĐỘNG (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)                                     (Ký, ghi rõ họ tên) **************************************************************** LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG …………         CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CĐCS : ……………………                            Độc lập  – Tự Do – Hạnh Phúc Số :  /QĐ­CĐCS                         …., ngày …….. tháng …….. năm 200….
 15. QUYẾT ĐỊNH ( V/v kết nạp Đoàn viên Công đoàn ) BAN CHẤP HÀNH CĐCS ………………………………………………………..………….. ­ Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam Khóa X ­   Căn  cứ   vào quyết định  số  ………………………………   ngày  …….   tháng  …….  năm  …………… của Ban Thường Vụ Liên đoàn Lao động Quận 1 về việc công nhận Ban  Chấp hành Công đoàn cơ sở ………………………………………………………….. ­  Xét đơn xin gia nhập vào tổ chức Công đoàn Việt Nam của người lao động đang làm  việc  tại cơ quan. QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Nay kết nạp ……………… người lao động là đoàn viên Công đoàn thuộc Công  đoàn cơ sở …………………………………………………. (theo danh sách đính kèm), kể  từ ngày ……… tháng ……… năm …………. Điều 2: Nhiệm vụ của đoàn viên Công đoàn là phải thực hiện đầy đủ quyền và nhiệm vụ  theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Điều 3: Các đoàn viên có tên nêu trên chịu trách nhiệm theo quyết định này. Quyết định  có hiệu lực kể từ ngày ký. TM. BAN CHẤP HÀNH CĐCS Nơi nhận:                                                                       CHỦ TỊCH ­ Như điều 3; ­ Lưu .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản