intTypePromotion=1

Mẫu Biên bản về việc bàn giao công tác thiết bị

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
3
lượt xem
0
download

Mẫu Biên bản về việc bàn giao công tác thiết bị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu Biên bản về việc bàn giao công tác thiết bị được biên soạn nhằm hỗ trợ cho nhân viên Thư viện - Thiết bị ở các trường học trong công tác bàn giao công việc hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Biên bản về việc bàn giao công tác thiết bị

  1. PHÒNG GD – ĐT TP QUẢNG NGÃI   CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC NGHĨA  HÀ      Độc lập­ Tự do­ Hạnh phúc Số: …../BB­TH             Nam Hà, ngày    tháng  05 năm 2021 BIÊN BẢN Về việc bàn giao công tác Thiết bị  Căn cứ  vào tình hình thực tế  của Trường tiểu học Nam Hà chúng tôi tiến  hành bàn giao công tác Thiết bị. I.Thời gian, địa điểm kiểm tra:  Vào lúc    giờ   phút , ngày   tháng    năm 2021 , tại Trường Tiểu học Nghĩa  Hà . II. THÀNH PHẦN THAM  DỰ 1. NGƯỜI NHẬN BÀN GIAO: Bà Nguyễn Thị Hoàng Bích – Phó Hiệu  trưởng 2. NGƯỜI BÀN GIAO: Bà  Trần Thị Thu Trang  – Nhân viên Thư viện 3. Bà Kiều Thị Tố Nga – Chủ tịch công đoàn 2. Cơ quan, tổ chức được kiểm tra: Bộ phận Thư viện­Thiết bị ­ Bà Trần Thị Thu Trang – Nhân viên Thư viện III. NỘI DUNG BÀN GIAO 1. Công tác thiết bị: Khối 1 TT Tên thiết bị Đơn  Số lượng  Ghi chú vị  kiểm tra  tính năm 2021 1 Bộ thực hành toán­ tiếng việt lớp 1 Bộ 80 2 Bộ thực hành toán lớp 1 Bộ 75 3 Hướng dẫn sử dụng bộ đồ dung học  Bộ 18 toán lớp 1 4 Hướng dẫn sử dụng bộ chữ học vần  Bộ 19 thực hành Tiếng việt 1 Khối 2
  2. Đơn  Số lượng  TT Tên thiết bị  vị  kiểm tra  Ghi chú tính năm 2019 1 Tranh TNXH Tờ 6 Hỏng 30% 2 Mẫu chữ cái Tờ 10 Hỏng 30% 3 Tranh thủ công Tờ 33 Hỏng 10% 4 Tranh TLV Tờ 29 5 Đồng hồ để bàn Cái 6 Hỏng 20% 6 Bộ cân Thực hành Toán Bộ 4 7 Bộ đồ dùng thực hành Toán Hộp 106 8 Bộ Toán biểu diễn Hộp 2 Hỏng 70% 9 Bộ ca và chai 1 lít Cái 20 10 Bộ đồ dùng Toán GV Bộ 1 Hỏng 30% 11 Bộ chữ dạy Tập viết Bộ 1 12 Tranh đạo đức Tờ 22 13 Bộ tranh Tiếng việt T1 Tờ 39 14 Tranh Kể chuyện Tờ 31 15 Tranh Tập đọc Tờ 80 16 Bộ đồ dùng Toán GV lớn Bộ 2 Mất nhiều 17 Bộ thiết bị môn Toán Bộ  20 18 Bộ tranh Tiếng việt T2 Tờ 40 Khối 3 TT Tên thiết bị Đơn vị  Số lượng  Ghi Chú tính kiểm tra  năm 2021 1 Tranh Tiếng việt T2 Bộ 1 2 Tranh Đạo đức Tờ 6 3 Bộ tranh Thủ công Tờ 11 4 Bộ tranh TNXH Tờ 23   5 Bộ đồ dùng dạy Toán  Bộ 3 Sử dụng 40% Khối 4 TT Tên thiết bị Đơn  Số lượng  Ghi chú vị  kiểm tra  tính năm 2021
  3. 1 Bộ thực hành Toán Bộ 40 3 Bộ tranh Tiếng việt Bộ 1 4 Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật của GV Bộ 3 5 Bộ lắp ghép mô hình KT của HS Bộ 27 8 Tranh TLV tập 1 Tờ 14 Khối 5 TT Tên thiết bị Đơn vị  Số lượng  Ghi chú tính kiểm tra  năm 2021 1 Tranh Tập đọc Bộ 1 2 Tranh khoa học Tờ 10 3 Bộ mẫu tơ sợi khoa học Bộ 14 Thanh lý 4 Mô hình bánh xe nước Bộ  2 Hỏng nặng 5 Dụng cụ cắt khâu thêu Bộ 2 6 Khối hình lập phương Cái 1 7 Khối hình hộp chữ nhật Cái  1 8 Hình lập phương dạy thể tích Cái  1 9  Tranh kể chuyện Bộ 1 10 Bộ tranh KH Tờ 10 11 Bộ lắp ghép hình kĩ thuật Bộ 8 12 Bộ dạy phân số và hình học (GV) Bộ 3 13 Bộ lắp ghép điện Bộ 1 14 Bộ thực hành phân số và hình học  Bộ 44 (HS) 15 Bộ tranh lịch sử và địa lí Bộ 1 16 Thước ê­ke Cái 1 17 Com­pa Cái 1 18 Thước mét Cái 1 Thiết bị mới dùng chung TT Tên thiết bị Đơn vị  Số lượng  Ghi chú tính kiểm tra  năm 2018 1 Quả địa cầu Quả 3 2 Ê­ ke  Cái 13 3 Compa  Cái 14 4 Thước  Cái 8 Hỏng 4 5 Bảng nhóm  Cái 58
  4. 6 Bảng phụ Cái 14 7 Khung bóng rổ Cái 1 8 Vợt bóng bàn Cặp 1 9 Bản đồ Quảng Ngãi Cái 1 10 Dây nhảy Cái 65 11 Bộ tranh ATGT Bộ 3 12 Dây kéo co Cái 1 13 Máy casset Cái  4 14 Đàn  piano Cái 1 15 Loa  Cái 2 Hỏng 16 Máy chiếu Cái 1 17 Tivi Cái 1 Hỏng 18 Amply Cái 1 Hỏng 19 Đàn organ Cái 3 20 Giá vẽ Cái  2 21 Giá vẽ gỗ  Cái  4 22 Giá treo tranh Cái  4 3. Các loại sổ sách: ­ ………………………………… ……………………………………. ……………………………………… 4. Các trang thiết bị khác    TT  Tên trang thiết bị  Số lượng ( cái)  Ghi chú    1 Đèn            9    2  Quạt            4    3 Bàn           13   4 Ghế           34   5 Tủ            7   6   Kệ Sách             6 Công tác kiểm tra kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản được  lập thành 03 bản có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản và 01 bản lưu văn thư./. NGƯỜI BÀN GIAO NGƯỜI NHẬN BÀN GIAOCHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN
  5.  Lê Thị Xuân Tình                   Nguyễn Hữu Bút                  Phạm Thị Thu Thùy
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2